koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie


Nazwa ksiazki :
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Autor : Praca zbiorowa pod redakcją Magdaleny Jerzemowskiej
Liczba stron : 384
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1509-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 62.7
Oszczędzasz : 4.75 zł ( 7.58 % )

Nasza cena : 57.95 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Wstęp

Rozdział 1. Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy ekonomicznej
1.1. Istota, przedmiot i klasyfikacja analizy ekonomicznej
1.2. Metody analizy ekonomicznej
1.3. Syntetyczna analiza wynikaów ekonomicznych przedsiębiorstwa
1.4. Źródła analizy ekonomicznej
1.5. Prezentacja wyników analizy ekonomicznej

Rozdział 2. Wstępna ocena sprawozdania finansowego
2.1. Analiza bilansu
2.2. Analiza rachunku zysków i strat
2.3. Informacja dodatkowa i jej znaczenie dla oceny przedsiębiorstwa
2.4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych
2.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Rozdział 3. Kierunki analizy wskaźnikowej i jej rola w ocenie przedsiębiorstwa
3.1. Pojęcie i klasyfikacja wskaźników ekonomicznych
3.2. Główna założenia, kierunki i ograniczenia analizy wskaźnikowej
3.3. Analiza Du Ponta (piramidalna)

Rozdział 4. Ocena płynności przedsiębiorstwa
4.1. Pojęcie płynności finansowej i czynniki ją określające
4.2. Wskaźniki płynności finansowej
4.3. Wykorzystanie wskaźników branżowych jako podstawy odniesienia w ocenie płynności finansowej
4.4. Analiza płynności finansowej w ujęciu dynamicznym

Rozdział 5. Kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa
5.1. Charakterystyka kapitału przedsiębiorstwa
5.2. Pojęcie i mierniki struktury kapitału
5.3. Czynniki wpływające na strukturę kapitału przedsiębiorstwa
5.4. Dźwignie ekonomiczne i ich mierniki
5.5. Analiza zysk operacyjny-zysk na jedną akcję (EBIT-EPS)

Rozdział 6. Analiza majątku przedsiębiorstwa
6.1. Pojęcie i struktura majątku firmy
6.2. Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych
6.3. Wskaźniki rozmiaru i struktury aktywów trwałych
6.4. Zużycie i odtworzenie środków trwałych
6.5. Amortyzacja
6.6. Analiza wskaźnikowa umorzenia i odnowienia środków trwałych
6.7. Efektywność wykorzystania aktywów trwałych
6.8. Pojęcie i struktura majątku obrotowego
6.9. Zarządzanie zapasami
6.10. Zarządzanie należnościami
6.11. Controlling inwestycji krótkoterminowych

Rozdział 7. Analiza przychodów
7.1. Pojęcie i podział przychodów firmy
7.2. Czynniki determinujące wielkość przychodów firmy
7.3. Źródła i wartość przychodów
7.4. Analiza przyczynowa zmian wartości przychodów firmy
7.5. Struktura i dynamika przychodów
7.6. Jakość i nowoczesność produkcji
7.7. Siła dochodowa firmy
7.8. Strategia firmy wobec wyrobów

Rozdziała 8. Istota, cel i zakres analizy kosztów
8.1. Sprawozdawczość finansowa jako źródło danych dla analizy kosztów
8.2. Analiza kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalno-przedmiotowym
8.3. Analiza kosztu jednostkowego
8.4. Analiza obniżki kosztów
8.5. Wybrane kierunki analizy kosztów

Rozdział 9. Analiza wyniku finansowego w wielkościach bezwzględnych i względnych
9.1. Kierunki analizy wyniku finansowego w wielkościach bezwzględnych
9.2. Pojęcie rentowności i klasyfikacja wskaźników rentowności
9.3. Charakterystyka wskaźników rentowności
9.4. Analiza przyczynowa wybranych wskaźników rentowności

Rozdział 10. Analiza kapitału ludzkiego
10.1. Istota kapitału ludzkiego w procesie gospodarczym
10.2. Pojęcie i klasyfikacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie
10.3. Analiza zatrudnienia
10.4. Analiza wydajności pracy
10.5. Koszty pracy

Rozdział 11. Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym
11.1. Główne metody i kierunki analizy akcji
11.2. Konstrukcja wskaźników zyskowności jednostkowej
11.3. Wskaźniki wewnętrzne i zewnętrzne

Rozdział 12. Metody oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością
12.1. Regulacje prawne dotyczące instytucji upadłości
12.2. Przyczyny i symptomy trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
12.3. Modele oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością

Rozdział 13. Przykład analizy działalności przedsiębiorstwaCZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101