koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Analiza ekonomiczno-finansowa spółki


Nazwa ksiazki :
Analiza ekonomiczno-finansowa spółki

Autor : Zdzisław Leszczyński, Anna Skowronek-Mielczarek
Liczba stron : 416
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1494-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 57.2
Oszczędzasz : 9.21 zł ( 16.1 % )

Nasza cena : 47.99 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Wstęp

I. Problemy metodyczne analizy ekonomiczno-finansowej

1. Istota analizy ekonomiczno-finansowej spółki
1.1. Spółki w systemie klasyfikacji przedsiębiorstw
1.1.1. Typologia spółek
1.2. Pojęcie, znaczenie i przedmiot analizy ekonomicznej
1.3. Źródła informacji do analiz ekonomiczno-fnansowych

2. Metody badawcze w analizie ekonomiczno-finansowej spółki
2.1. Przekroje porównywania zjawisk ekonomiczno-finansowych
2.2. Proste metody badania przyczynowego
2.2.1. Metoda podstawień łańcuchowych
2.2.2. Metoda logarytmiczna
2.3. Praktyczne wykorzystanie rachunku korelacji i regresji

3. System analiz i ich wykorzystanie w zarządzaniu spółką
3.1. Klasyfikacja analiz
3.2. Podstawowe obszary analityczne w spółce schemat raportu rocznego
3.2.1. Charakterystyka spółki
3.2.2. Czynniki wytwórcze
3.2.3. Przychody w różnych przekrojach
3.2.4. Koszty działalności
3.2.5. Wyniki finansowe
3.2.6. Planowanie podstawowych wielkości finansowych

II. Wstępna diagnostyka ekonomiczna spółki

4. Syntetyczna ocena zasobów i wyników
4.1. Bilans spółki
4.1.1. Charakterystyka aktywów spółki
4.1.2. Charakterystyka pasywów spółki
4.2. Wstępna analiza bilansu
4.3. Rachunek zysków i strat
4.4. Wstępna analiza rachunku zysków i strat

5. Przepływy środków pieniężnych i kapitałów w spółce
5.1. Istota i analiza rachunku przepływów pieniężnych
5.2. Istota i analiza zestawienia zmian w kapitale własnym spółki

6. Analiza wskaźnikowa spółki
6.1. Istota analizy wskaźnikowej
6.2. Wskaźniki aktywności gospodarczej
6.3. Wskaźniki zadłużenia spółki
6.4. Wskaźniki płynności finansowej spółki
6.5. Wskaźniki rentowności spółki

7. Monitoring finansowy spółki
7.1. Podstawowe problemy metodyczne monitoringu finansowego w spółce
7.2. Wskaźniki w systemie monitoringu
7.3. Monitoring zagrożenia zdolności płatniczej spółki
7.4. Monitoring międzyzakładowy

III. Analiza zasobów spółki

8. Analiza zasobów trwałych w spółce
8.1. Struktura rodzajowa aktywów trwałych spółki
8.2. Procesy odtworzeniowo-inwestycyjne regulowanie zasobów środków trwałych
8.3. Ocena zarządzania aktywami trwałymi

9. Analiza zasobów obrotowych spółki
9.1. Obszary analizy aktywów obrotowych spółki
9.1.1. Zarządzanie zapasami
9.1.2. Zarządzanie należnościami krótkoterminowymi
9.1.3. Zarządzanie środkami pieniężnymi (inwestycjami krótkoterminowymi)
9.1.4. Zarządzanie zobowiązaniami bieżącymi ustalanie strategii finansowania
9.2. Cykl obrotowy spółki
9.3. Istota kapitału pracującego spółki
9.4. Ocena kapitału pracującego spółki

10. Analiza zasobów kapitałowych spółki
10.1. Główne kryteria wyboru zasobów kapitałowych spółki
10.2. Koszt kapitałów w wyborze źródeł finansowania spółki
10.3. Zasady finansowania w kształtowaniu zasobów kapitałowych

11. Analiza zasobów ludzkich
11.1. Rola zasobów ludzkich w spółce
11.2. Ocena zasobów ludzkich w spółce

IV. Analiza działalności operacyjnej spółki

12. Analiza procesów zaopatrzenia

13. Analiza procesów zarządzania zapasami
13.1. Analiza poziomu, struktury i rotacji zapasów
13.2. Kształtowanie przyszłych poziomów zapasów

14. Analiza kosztów działalności spółki
14.1. Pojęcie i zadania analizy kosztów
14.2. Ogólna analiza kosztów
14.3. Szczegółowa analiza struktury kosztów według podstawowych przekrojów
14.3.1. Przekroje analizy
14.3.2. Analiza kosztów bezpośrednich zmiennych
14.3.3. Analiza kosztów pośrednich stałych

15. Analiza procesów sprzedaży i dystrybucji
15.1. Przedmiot i zadania analizy
15.2. Analiza wielkości, struktury i dynamiki przychodów
15.2.1. Rodzaje przychodów
15.2.2. Ogólna analiza przychodów
15.2.3. Szczegółowa analiza przychodów
15.3. Analiza struktury sprzedaży i dystrybucji
15.4. Analiza zapasów w systemie dystrybucji

16. Analiza wyników finansowych spółki
16.1. Przekroje analizy wyniku finansowego
16.2. Analiza porównawcza wyniku finansowego w wielkościach bezwzględnych
16.3. Analiza czynnikowa (przyczynowo-skutkowa) wyniku finansowego
16.4. Analiza progu rentowności spółki

V. Analiza działalności rozwojowej spółki

17. Analiza projektów inwestycyjnych
17.1. Proste metody oceny projektów inwestycyjnych
17.1.1. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
17.1.2. Stopa zwrotu z nakładów inwestycyjnych
17.2. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych metodami dyskontowymi
17.2.1. Wartość bieżąca netto
17.2.2. Wewnętrzna stopa zwrotu
17.3. Wybór najlepszego projektu inwestycyjnego przykłady

18. Wybór źródeł finansowania działalności inwestycyjnej
18.1. Kredyt, leasing, środki własne jako podstawowe źródła finansowania rozwoju spółki
18.1.1. Kredyt bankowy
18.1.2. Leasing
18.1.3. Środki własne
18.2. Metody wyboru efektywnych źródeł finansowania rachunek ekonomiczny

19. Wycena wartości rynkowej spółki
19.1. Analiza ekonomiczno-finansowa jako podstawa wyceny wartości firmy
19.2. Zarys metod wyceny wartości firmy
19.3. Metody majątkowe wyceny wartości firmy
19.4. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych i metoda mnożników rynkowych

20. Prognozowanie i planowanie podstawowych wielkości finansowych
20.1. Prognozowanie sprzedaży
20.2. Planowanie sprawozdań finansowych

BibliografiaCZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101