koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Analiza sprawozdań finansowych


Nazwa ksiazki :
Analiza sprawozdań finansowych

Autor : Edward Nowak
Liczba stron : 268
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1544-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 59.4
Oszczędzasz : 9.45 zł ( 15.91 % )

Nasza cena : 49.95 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Od autora

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych
1.1. Istota sprawozdań finansowych
1.2. Znaczenie sprawozdań finansowych
1.3. Wpływ norm rachunkowości na jakość sprawozdań finansowych
1.4. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych
1.5. Elementy sprawozdania finansowego
1.6. Cele i zakres badania sprawozdań finansowych

Rozdział 2. Podstawy analizy sprawozdań finansowych
2.1. Istota analizy finansowej
2.2. Istota i cele analizy sprawozdań finansowych
2.3. Czytanie sprawozdań finansowych
2.4. Porównywalność danych zawartych w sprawozdaniach finansowych
2.5. Użytkownicy informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych

Rozdział 3. Przegląd metod analizy finansowej
3.1. Klasyfikacja metod analizy finansowej
3.2. Analiza struktury sprawozdań finansowych
3.3. Mierniki dynamiki
3.4. Analiza wskaźnikowa
3.5. Metody badań przyczynowych
3.6. Analiza regresji i korelacji
3.7. Wielowymiarowa analiza porównawcza

Rozdział 4. Bilans i jego analiza
4.1. Istota bilansu
4.2. Charakterystyka aktywów bilansu
4.3. Charakterystyka pasywów bilansu
4.4. Wycena składników aktywów i pasywów
4.5. Analiza struktury i dynamiki bilansu
4.6. Analiza powiązań aktywów i pasywów

Rozdział 5. Rachunek zysków i strat
5.1. Istota i sposoby zestawiania rachunku zysków i strat
5.2. Układ rachunku zysków i strat
5.3. Przychody i zyski
5.4. Koszty i straty oraz obciążenia wyniku finansowego
5.5. Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat

Rozdział 6. Rachunek przepływów pieniężnych
6.1. Wartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych
6.2. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
6.3. Analiza struktury przepływów pieniężnych
6.4. Wskaźnikowa analiza przepływów pieniężnych

Rozdział 7. Pojemność informacyjna innych sprawozdań
7.1. Informacja dodatkowa
7.2. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
7.3. Sprawozdanie z działalności jednostki
7.4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Rozdział 8. Wskaźnikowa analiza rentowności
8.1. Pojęcie rentowności
8.2. Wskaźniki rentowności aktywów
8.3. Wskaźniki rentowności sprzedaży
8.4. Wskaźniki rentowności kapitałów
8.5. Wskaźniki rynku kapitałowego
8.6. Układy piramidalne wskaźników rentowności

Rozdział 9. Analiza płynnoś ci finansowej
9.1. Pojęcie i znaczenie płynności finansowej
9.2. Wskaźniki płynności finansowej
9.3. Analiza kapitału obrotowego
9.4. Analiza upłynnienia aktywów

Rozdział 10. Analiza rotacji aktywów i kapitałów
10.1. Istota i znaczenie rotacji zasobów
10.2. Wskaźniki rotacji aktywów
10.3. Wskaźniki rotacji kapitałów
10.4. Cykl środków pieniężnych

Rozdział 11. Analiza wspomagania finansowego
11.1. Wybór źródeł finansowania
11.2. Analiza poziomu zadłużenia
11.3. Analiza wypłacalności
11.4. Dźwignia finansowa

Rozdział 12. Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności
12.1. Znaczenie zdolności do kontynuowania działalności
12.2. Symptomy zagrożenia kontynuowania działalności
12.3. Problemy przewidywania sytuacji finansowej
12.4. Analiza dyskryminacyjna w badaniach zdolności do kontynuowania działalności


CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101