koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

BANKOWE KONSORCJUM KREDYTOWE


Nazwa ksiazki :
BANKOWE KONSORCJUM KREDYTOWE

Autor : RADOSŁAW PASTUSIAK
Liczba stron : 134
Wydawnictwo : CEDEWU
ISBN : 83-87885-38-X


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 61.3
Oszczędzasz : 13.35 zł ( 21.78 % )

Nasza cena : 47.95 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
WPROWADZENIE
Finansowanie dużych przedsięwzięć inwestycyjnych jest procesem złożonym, bardzo
pracochłonnym i wymagającym od podmiotów uczestniczących w tej operacji najwyższej
staranności. Właściwe przygotowanie w całym procesie wymaga wykorzystania wiedzy z
zakresu inżynierii finansowej, a także dokonania wielu analiz finansowych, mających na celu
ustalenie, jakie ryzyko wiąże się z danym projektem i jaki instrument finansowy zastosować
dla finansowania przedsięwzięcia.
Polska gospodarka pomimo kryzysu staje się coraz bardziej dojrzała. Oznacza to, że
sukcesywnie powiększa się spektrum możliwości finansowania inwestycji. Tym samym
zwiększająca się różnorodność inwestycji i ich form powoduje, że następuje podział
sposobów pozyskania kapitału. Aby zaspokoić popyt na duży kapitał inwestycyjny
szczególnie przy finansowaniu typu project finance musi zostać zorganizowane konsorcjum
banków dla udzielania kredytu, czy objęcia emisji obligacji. Obowiązujące w Polsce prawo
ogranicza maksymalne zaangażowanie banków w jeden podmiot gospodarczy bądź grupę
podmiotów do wysokości 25% funduszy własnych. Niewielka kapitalizacja polskiego
systemu bankowego (w stosunku do USA oraz Europy Zachodniej) oraz znaczne ryzyko
inwestycyjne finansowanych projektów nie pozwala na to, aby jeden bank samodzielnie
uczestniczył w finansowaniu operacji opiewającej na kilkaset czy nawet kilkadziesiąt
milionów złotych. W celu zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych związanych z finansowaniem
takich właśnie przedsięwzięć inwestycyjnych stworzono konsorcjum bankowe.
Finansowanie dużego przedsięwzięcia w warunkach polskich najczęściej ogranicza się do
zorganizowania bankowego konsorcjum kredytowego bądź gwarancyjnego. Wzrastające
ryzyko kredytowe w obliczu recesji wymaga od banków coraz bardziej wyrafinowanych
sposobów zabezpieczania udzielanych kredytów, a z drugiej strony, banki muszą
zaproponować na tyle nowoczesną i przystępną formę udostępnienia finansowania, aby nie
dopuścić do odejścia klienta do innego banku. W obliczu zamian zachodzących w polskiej
gospodarce wykorzystanie bardziej zaawansowanych metod finansowania i uwzględnienie
specyfiki finansowania dużych przedsięwzięć inwestycyjnych jest bardzo istotne. Szansą dla
organizatorów finansowania dużych przedsięwzięć inwestycyjnych mogą być nowe
instrumenty finansowe i zupełnie inne podejście do przedsiębiorstwa; nie jak do klienta, lecz
jak do partnera.
Stworzenie konsorcjum bankowego w celu finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego
opiera się na udziale banków krajowych i zagranicznych. Sytuacja na rynku kredytowym,
szczególnie finansowania dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, wymusza większą
kooperację pomiędzy bankami zagranicznymi i krajowymi niż dotychczas. Zaangażowanie
funduszy zagranicznych wiąże się ze słabością polskiego rynku bankowego. Można jednak
wykorzystać istniejące w ramach krajowego rynku kapitałowego nisze i możliwości, poprzez
zastosowanie nowych instrumentów dłużnych i zamiennych.
Użycie konsorcjum bankowego dla finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego ma swoją
specyfikę. Ryzyko wiążące się z uczestnictwem w konsorcjum jest o wiele mniejsze niż w
innych inwestycjach pomimo, że spektrum czynników wpływających na poziom ryzyka
operacji jest tutaj również szerokie. W związku z tym, oprócz standardowych metod oceny
ryzyka należy zastosować kompleksowe spojrzenie na daną transakcję z uwzględnieniem
czynników ryzyka kraju (ryzyka politycznego) i czynników makroekonomicznych.
Konsorcjum bankowe finansujące projekt inwestycyjny jest partnerem dla przedsiębiorstwa,
potrafiącym udostępnić elastyczne sposoby finansowania (wielowalutowość, odroczenie
spłaty itp.) oraz w przypadku pojawienia się problemów ze spłatą w sposób wyważony dążące
do wypracowania rozwiązań mających na celu zwrot należności, często jest w stanie udzielać
nowych kredytów lub darować część starych. Publikacja ta ma na celu przybliżenie
czytelnikowi organizacji banków jaką jest konsorcjum i ukazanie w praktyce tej instytucji,
która uczestniczy w życiu gospodarczym kraju.
Książka ta składa się z pięciu rozdziałów opisujących podstawowe zagadnienia związane z
konsorcjum bankowym. Trzy pierwsze rozdziały opisują zasady organizowania i
funkcjonowania konsorcjum bankowego oraz uzasadnienie dla jego powstania w procesie
inwestycyjnym przedsiębiorstwa. Rozdział czwarty i piąty opisują rynek transakcji
konsorcjalnych oraz inwestycje, które są finansowane przy pomocy konsorcjum bankowego i
nie zakończyły się pomyślnie. Dla celów zilustrowania działania konsorcjum banków
posłużono się przykładem inwestycji Walcowni Rur Jedność SA, Stoczni Szczecińskiej SA i
Stoczni Gdynia SA
Niniejsza praca jest napisana z myślą o wszystkich, dla których poznanie rynku bankowego
jest istotne by zrozumieć procesy gospodarcze w kraju oraz procesy finansowania inwestycji.
Jest to zarówno podręcznik akademicki jak i poradnik dla przedsiębiorców, analityków i
bankowców.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101