koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

BANKOWOŚĆ CENTRALNA W TEORII I W PRAKTYCE


Nazwa ksiazki :
BANKOWOŚĆ CENTRALNA W TEORII I W PRAKTYCE

Autor : ALAN S. BLINDER
Liczba stron : 112
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : CEDEWU
ISBN : 83-87885-11-5


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 45.43
Oszczędzasz : 3.48 zł ( 7.66 % )

Nasza cena : 41.95 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Alan Blinder jest wybitnym ekonomistą, specjalistą w dziedzinie makroekonomii, który miał okazję porównania akademickich teorii z praktyką działania Reserwy Federalnej. Daje to niniejszej książce bardzo interesującą perspektywę.
W 1993 roku, Blinder — chluba Departamentu Ekonomii Uniwersytetu w Princeton — został zastępcą szefa Zespołu Do¬radców Ekonomicznych prezydenta Clintona. Blinder przeko¬nywał swego pryncypała, że radykalna redukcja deficytu bu¬dżetu spowoduje obniżkę długoterminowych stóp procento¬wych, a ta z kolei wzmocni wzrost gospodarczy Stanów Zjed¬noczonych. W lipcu 1994 roku Alan Blinder został mianowany zastępcą Prezesa Urzędu Rezerwy Federalnej — prezesem był wówczas, i w momencie pisania tego tekstu, Alan Greenspan. W styczniu 1996 roku Blinder zdecydował się nie ubiegaæ o re-elekcję i powrócił do Princeton. Opis jego - nie zawsze ła¬twych - stosunków z Greenspanem można znaleźć w niedaw¬no wydanej biografii tego drugiego pt. „Maestro", autorstwa Boba Woodwarda.
W niniejszej książce nie ma jednak wątków biograficz¬nych, ale jest za to zawarta interesująca analiza problemów polityki monetarnej, podnoszonych w teorii ekonomii. Autor, sam wybitny teoretyk, rozpatruje je przez pryzmat swoich praktycznych doświadczeń w FED.
Patrząc z tego punktu widzenia, podkreśla on celowość stosowania rozmaitych metod badawczych i odwoływania się do rozmaitych modeli ekonomicznych - przy podejmowaniu decyzji w polityce monetarnej. Dużych modeli ekonometrycz-nych nie należy - jego zdaniem - lekceważyć, ale nie mogą byæ one też wyłączną podstawą decyzji.
Na uwagę zasługują również rozważania Blindera nt. po¬żądanego sposobu podejmowania decyzji w banku central¬nym. Podkreśla on celowość antycypacyjnego (forward-loo-king) podejścia. Polega ono na reagowaniu na postrzegane za¬grożenia inflacyjne - zanim one wystąpią, a nie (tylko) - na faktyczny wzrost inflacji. Każda decyzja w praktyce monetar¬nej powinna byæ, zdaniem autora, traktowana jako początek planowanego ciągu przyszłych decyzji, choæ w każdym następ¬nym punkcie decyzyjnym ten przyszły ciąg może ulec zmianie ze względu na dopływ nowej informacji.
Autor kładzie wielki nacisk na potrzebę niezależności banku centralnego od bieżącej polityki. Przemawia za tym, jak podkreśla, naturalna długofalowość polityki gospodar¬czej: duży odstęp w czasie między zmianą tej polityki a jej skutkami. Jeszcze ważniejszym argumentem na rzecz poli¬tycznej niezależności banku centralnego jest - zdaniem Blin¬dera - to, że antyinflacyjna polityka monetarna ma charak¬ter inwestycji: najpierw trzeba ponieść koszty, aby później można było uzyskaæ efekty. Presje bieżącej polityki i związa¬ny z nimi krótki horyzont czasowy przy podejmowaniu de¬cyzji przez ciała polityczne stoją w kolizji również z tą drugą cechą polityki monetarnej.
Alan Blinder porusza także inne ważne wątki, np. kwe¬stię: w jakiej mierze bank centralny w swej polityce mone¬tarnej powinien kierowaæ się sygnałami i oczekiwaniami rynków finansowych, czy też problem „neutralnej" polityki pieniężnej.
Zestaw analizowanych tematów i sposób ich ujęcia sprawiają, że z przekonaniem polecam niniejszą książkę czytelnikom.
prof. Leszek BalcerowiczCZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101