koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

DUSZA NOWEGO KONSUMENTA - postawy, zachowania i preferencje e-klientów


Nazwa ksiazki :
DUSZA NOWEGO KONSUMENTA - postawy, zachowania i preferencje e-klientów

Autor : LAURIE WINDHAM, KEN ORTON
Liczba stron : 308
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : CEDEWU
ISBN : 83-87885-16-9


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 74.25
Oszczędzasz : 10.5 zł ( 14.14 % )

Nasza cena : 63.75 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Książka: „Dusza nowego konsumenta: postawy, zachowania i preferencje e-klien-tów" jest oparta na ponad trzyletnich badaniach wśród użytkowników Internetu i klientów. Jej autorzy, Laurie Windham i Ken Orton, są ekspertami i posiadają wie¬loletnie doświadczenia z zakresu badania rynku, w szczególności handlu elek¬tronicznego, a także niezbędne doświadczenia praktyczne.
Dusza nowego konsumenta to kompedium wiedzy o postawach, zachowa¬niach i preferencjach klientów w handlu eletronicznym. Niewątpliwą jej za¬letą jest przystępny charakter, co sprawia, że jest zrozumiała nie tylko dla osób profesjonalnie zajmujących się tą tematyką, ale stanowi cenne źródło wiedzy dla managementu.
Dla firm i osób pragnących po raz pierwszy zaistnieæ w Internecie stano¬wi bardzo przydatny przewodnik. Co istotne, autorzy przedstawiają w niej konkretne przykłady rozwiązań, wskazówki i rady.
Badając duszę nowego konsumenta, autorzy przyglądają się uważnie wie¬lu podstawowym aspektom związanym z e-klientami i doradzają firmom, jak skutecznie utrzymaæ sieciowy związek z tym coraz ważniejszym segmen¬tem rynku.
W rozdziale 2 omawiają wyzwanie budowania i utrzymania lojalności klienta w warunkach Internetu. Przedstawiają analizę reakcji konsumentów na taktykę, której celem jest budowa lojalności wobec marki towaru. W rozdziale tym został również przedstawiony model segmentacji rynku, identyfikujący i określający wyodrębnione grupy e-klientów, do których można docieraæ.
Wyzwanie przyciągania, doprowadzania do zawarcia transakcji sprzeda¬ży i utrzymania sieciowych klientów jest przedmiotem rozdziału 3. W roz¬dziale tym przedstawiono nowy model pozwalający zrozumieæ cykl decyzji e-klientów; w tym kontekście dokonano oceny skuteczności reklamy i pro¬mocji w świecie Internetu, widzianej z punktu widzenia konsumenta. Bada-
no szybko rozwijający się zestaw usług, gratisów i prezentów, których spodziewają się konsumenci.
W rozdziale 4 przedstawiono odczucia konsumentów w zakresie prywat¬ności, jakie są możliwe lub niemożliwe do przyjęcia praktyki handlowe i sposoby wykorzystywania informacji. Omówiono obawy o bezpieczeń¬stwo kart płatniczych, zastosowanie technologii personalizacji i rozrastają¬cą się praktykę wykorzystania poczty elektronicznej do niezamawianych ofert promocyjnych.
Konsumenci nie kryją swoich poglądów na dziedziny, w których firmy internetowe powinny ich zdaniem lepiej funkcjonowaæ. Przegląd tych opi¬nii przedstawiono w rozdziale 5. Omówiono w nim takie problemy, jak: obsługa klienta, sprawność witryny i inne drobne problemy, które stają na przeszkodzie pozytywnym doświadczeniom konsumentów z handlem elek¬tronicznym.
Nowy konsument jest nie tylko konsumentem nowym, ale i zarazem tra¬dycyjnym. W rozdziale 6 omówiono aspekty zachowania nabywczego kon¬sumenta i sposób, w jaki Internet wprowadził do niego zmiany. W szczegól¬ności, oceniono opinie konsumentów na temat względnych zalet robienia zakupów w sklepach detalicznych, w sprzedaży wysyłkowej i przez Internet.
Chociaż konsumenci są tematem większej części niniejszej książki, w roz¬dziale 7 skoncentrowano się na klientach instytucjonalnych. Przeanalizowa¬no ich postawy, zachowania i preferencje dla załatwienia spraw przez Inter¬net. Zidentyfikowano także przeszkody dla szerszego przyjęcia interneto-wych praktyk handlowych przez małe przedsiębiorstwa, specjalistów ds. za¬kupów i wydziały technologii informacyjnej.
W rozdziale 8 zaprezentowano nowe spojrzenie na „mapę drogową e-bi-znesu". Omawiono sposoby włączenia wymagań stawianych przez konsu¬mentów do procesu planowania, tworzenia i uruchamiania działalności w Sieci, podając też sugestie, co do miejsca i sposobów zbierania reakcji klienta oraz doradzając, jak interpretowaæ i operacjonalizowaæ wkład klien¬ta. Prócz tego, omówiono kluczowe problemy napotykane przez firmy, tworzące dobre strategie e-biznesu.
W rozdziale 9 omówiono kierunek, w którym zmierzają oczekiwania konsumenta oraz strategie, jakie muszą przyjąć firmy internetowe dla utrzy-
mania lojalności klienta. Przedstawiono również następne fazy rozwoju rynku - warunki, które pozwolą angażować się w Sieci „późnej większości" i maruderom.
Co mówi nam nasze wstępne spojrzerzenie w duszę nowego konsumen¬ta? Jak się przekonacie czytając tę książkę, dusza nowego konsumenta jest labiryntem zbudowanym z emocji, preferencji, zachowań, obaw i lojalno¬ści. Nowy konsument odczuwa pewien chaos wokół siebie, ale też rodzaj zadziwienia, jest ufny, ale nadal podejrzliwy, pełen obaw ale wykazujący również awanturniczą żyłkę, zajęty ale ciekawy, anonimowy, lecz jednocze¬śnie w niepowtarzalny sposób indywidualny. I chociaż w duszy nowego konsumenta ujawnia się wiele różnych sił, jedna cecha wybija się jako ab¬solutnie najważniejsza: nowy konsument jest świadomy swej nowej władzy.


CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101