koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Ekonomia. Makroekonomia (tom II)


Nazwa ksiazki :
Ekonomia. Makroekonomia (tom II)

Autor : David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch
Liczba stron : 504
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1435-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 50.6
Oszczędzasz : 7.65 zł ( 15.12 % )

Nasza cena : 42.95 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Część 4. MAKROEKONOMIA

Rozdział 20
Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego
20.1. Problemy makroekonomiczne
20.2. Fakty
20.3. Ramy analizy: krótki przegląd
20.4. Rachunek dochodu narodowego
20.5. Co wyraża produkt narodowy brutto
Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Zadania sprawdzające

Rozdział 21
Determinanty dochodu narodowego
21.1. Ruch okrężny
21.2. Składniki popytu globalnego (planowanych wydatków)
21.3. Popyt globalny
21.4. Produkcja w punkcie równowagi
21.5. Inne podejście: planowane oszczędności są równe planowanym inwestycjom
21.6. Spadek popytu globalnego
21.7. Mnożnik
21.8. Paradoks zapobiegliwości
Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Zadania sprawdzające

Rozdział 22
Popyt globalny, polityka fiskalna i handel zagraniczny
22.1. Udział państwa w ruchu okrężnym
22.2. Państwo a popyt globalny
22.3. Budżet państwa
22.4. Deficyt a charakter polityki fiskalnej państwa
22.5. Automatyczne stabilizatory i aktywna polityka fiskalna
22.6. Dług publiczny i deficyt
22.7. Wpływ handlu zagranicznego na dochód narodowy
Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Zadania sprawdzające

Rozdział 23
Pieniądz i współczesny system bankowy
23.1. Funkcje pieniądza
23.2. Złotnicy i początki systemu bankowego
23.3. Współczesny system bankowy
23.4. Banki komercyjne a podaż pieniądza
23.5. Baza monetarna i mnożnik kreacji pieniądza
23.6. Miary pieniądza
23.7. Konkurencja między bankami
Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Zadania sprawdzające

Rozdział 24
Bank centralny i system pieniężny
24.1. Bank Anglii
24.2. Bank centralny a podaż pieniądza
24.3. Ostatnia instancja kredytowa
24.4. Popyt na pieniądz
24.5. Równowaga na rynkach finansowych
24.6. Kontrola podaży pieniądza
24.7. Cele i narzędzia polityki pieniężnej
Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Zadania sprawdzające

Rozdział 25
Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej
25.1. Nowe spojrzenie na funkcję konsumpcji
25.2. Popyt inwestycyjny
25.3. Pieniądz, stopa procentowa i popyt globalny
25.4. Polityka fiskalna i wypieranie
25.5. Model ISLM
25.6. Zarządzanie popytem a charakter polityki stabilizacyjnej
25.7. Ekonomia keynesowska a aktywna postawa państwa
Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Zadania sprawdzające

Rozdział 26
Podaż globalna, poziom cen i tempo dostosowań
26.1. Poziom cen a popyt globalny
26.2. Rynek pracy i podaż globalna
26.3. Poziom cen równowagi
26.4. Polityka pieniężna i fiskalna
26.5. Rynek pracy i kształtowanie się płac
26.6. Płace, ceny i podaż globalna
26.7. Ceny, produkcja i zatrudnienie w procesie dostosowań
26.8. Zmiany podaży globalnej
26.9. Cykl koniunkturalny
Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Zadania sprawdzające

Rozdział 27
Bezrobocie
27.1. Fakty
27.2. Ramy teoretyczne
27.3. Dlaczego bezrobocie jest takie wysokie?
27.4. Ekonomia podażowa
27.5. Likwidacja bezrobocia keynesowskiego
27.6. Prywatny i społeczny koszt bezrobocia
Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Zadania sprawdzające

Rozdział 28
Inflacja
28.1. Pieniądz i inflacja
28.2. Inflacja i stopa procentowa
28.3. Inflacja, pieniądz i deficyt budżetowy
28.4. Inflacja, bezrobocie i produkcja
28.5. Koszty inflacji
28.6. Metody walki z inflacją
28.7. Komitet Polityki Pieniężnej
Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Zadania sprawdzające

Rozdział 29
Makroekonomia gospodarki otwartej
29.1. Rynek walutowy
29.2. Bilans płatniczy
29.3. Składniki bilansu płatniczego
29.4. Równowaga wewnętrzna i zewnętrzna
29.5. Polityka pieniężna i fiskalna w warunkach stałego kursu walutowego
29.6. Dewaluacja
29.7. Czynniki określające poziom płynnego kursu walutowego
29.8. Polityka pieniężna i fiskalna w warunkach płynnego kursu walutowego
29.9. Ropa z Morza Północnego
Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Zadania sprawdzające

Rozdział 30
Wzrost gospodarczy
30.1. Wzrost gospodarczy
30.2. Czynniki wzrostu
30.3. Wiedza techniczna
30.4. Wzrost i akumulacja
30.5. Wzrost gospodarczy a postęp techniczny
30.6. Wzrost gospodarczy w krajach OECD
30.7. Wzrost endogeniczny
30.8. Koszty wzrostu gospodarczego
Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Zadania sprawdzające

Rozdział 31
Cykl koniunkturalny
31.1. Trend i cykl
31.2. Teorie cyklu koniunkturalnego
31.3. Koncepcja realnego cyklu koniunkturalnego
31.4. Czy cykle koniunkturalne mają charakter międzynarodowy?
31.5. Ożywienie gospodarcze po 1992 r.
Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Problemy sprawdzające

Rozdział 32
Makroekonomia stan obecny
32.1. Główne obszary rozbieżności
32.2. Nowa szkoła klasyczna w makroekonomii
32.3. Umiarkowani monetaryści
32.4. Umiarkowani keynesiści
32.5. Skrajni keynesiści
32.6. Rekapitulacja
Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Zadania sprawdzające

Część 5. GOSPODARKA ŚWIATOWA

Rozdział 33
Handel międzynarodowy i polityka handlowa
33.1. Struktura handlu światowego
33.2. Przewaga komparatywna
33.3. Wymiana wewnątrzgałęziowa
33.4. Kto zyskuje, a kto traci?
33.5. Ekonomiczne aspekty ceł
33.6. Prawdziwe i pozorne argumenty na rzecz ceł
33.7. Wysokość stawek celnych: zupełnie przyzwoita?
33.8. Inne środki polityki handlowej
Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Zadania sprawdzające

Rozdział 34
Międzynarodowy system walutowy
34.1. System kursu walutowego
34.2. System waluty złotej
34.3. System kursu dostosowywanego okresowo i system dolarowy
34.4. Płynne kursy walutowe
34.5. Ataki spekulacyjne w systemie kursu stałego
34.6. Stałe a płynne kursy walutowe
34.7. Międzynarodowa koordynacja polityki gospodarczej
34.8. Europejski System Walutowy
Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Zadania sprawdzające

Rozdział 35
Integracja w Europie
35.1. Jednolity rynek
35.2. Korzyści z jednolitego rynku europejskiego
35.3. Próby ilościowej oceny efektów powstania jednolitego rynku
35.4. Od ESW do EMU
35.5. Ekonomia Unii Walutowej
35.6. Europa Środkowo wschodnia
Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Zadania sprawdzające

Rozdział 36
Problemy krajów rozwijających się
36.1. Światowy rozkład dochodu
36.2. Rozwój gospodarczy w krajach o niskich dochodach
36.3. Rozwój przez handel towarami nie przetworzonymi
36.4. Rozwój przez uprzemysłowienie
36.5. Rozwój oparty na wykorzystaniu kredytów
36.6. Rozwój przez dostosowania strukturalne
36.7. Pomoc
Podsumowanie
Podstawowe pojęcia
Zadania sprawdzające


CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101