koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Ekonomia. Mikroekonomia (tom I)


Nazwa ksiazki :
Ekonomia. Mikroekonomia (tom I)

Autor : David Begg, Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer
Liczba stron : 570
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1265-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 50.6
Oszczędzasz : 9.65 zł ( 19.07 % )

Nasza cena : 40.95 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Część 1. WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII
1.1. Przykładowe problemy ekonomiczne
1.2. Rzadkość zasobów i ich alternatywne zastosowania: krzywa możliwości produkcyjnych
1.3. Rola rynku
1.4. Ekonomia pozytywna i normatywna
1.5. Mikroekonomia i makroekonomia

2. NARZĘDZIA ANALIZY EKONOMICZNEJ
2.1. Dane ekonomiczne
2.2. Wskaźniki
2.3. Wielkości nominalne i realne
2.4. Sposoby mierzenia zmian wielkości ekonomicznych
2.5. Modele ekonomiczne
2.6. Modele ekonomiczne a dane ekonomiczne
2.7. Wykresy, linie i równania
2.8. Końcowe spojrzenie na założenie: pozostałe czynniki nie zmienione
2.9. Teorie ekonomiczne a rzeczywistość
2.10. O niektórych rozpowszechnionych uwagach krytycznych na temat ekonomii i ekonomistów

3. POPYT, PODAŻ I RYNEK
3.1. Rynek
3.2. Popyt, cena, równowaga rynkowa
3.3. Krzywe popytu i podaży
3.4. Co kryje się za krzywą popytu?
3.5. Przesunięcia krzywej popytu
3.6. Co kryje się za krzywą podaży?
3.7. Przesunięcia krzywej podaży
3.8. Papież a cena ryb
3.9. Wolny rynek i kontrola cen
3.10. Co, jak i dla kogo

4. PAŃSTWO W GOSPODARCE MIESZANEJ
4.1. Co robi państwo?
4.2. Co powinno robić państwo?
4.3. W jaki sposób państwo podejmuje decyzję?

Część 2. MIKROEKONOMIA POZYTYWNA

5. REAKCJE POPYTU NA ZMIANY CEN I DOCHODÓW
5.1. Reakcje popytu na zmiany cen
5.2. Cena, wielkość popytu i suma wydatków
5.3. Inne przykłady zastosowań elastyczności cenowej popytu
5.4. Krótki i długi okres
5.5. Elastyczność mieszana popytu
5.6. Wpływ dochodu na popyt
5.7. Wpływ inflacji na kształtowanie się popytu

6. TEORIA WYBORU KONSUMENTA
6.1. Zasady wyboru konsumenta
6.2. Dostosowanie do zmian dochodu
6.3. Dostosowania do zmian cen
6.4. Od indywidualnej do rynkowej krzywej popytu
6.5. Dobra komplementarne i dobra substytucyjne
6.6. Transfery gotówkowe i rzeczowe

7. ZACHOWANIE I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
7.1. Organizacja przedsiębiorstwa
7.2. Przychody, koszty i zyski
7.3. Maksymalizacja zysku w przedsiębiorstwie
7.4. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa: analiza ogólna
7.5. Koszt krańcowy i utarg krańcowy
7.6. Krzywe kosztów krańcowych i utargu krańcowego MC=MR

8. ROZWINIĘCIE TEORII PODAŻY: KOSZTY A PRODUKCJA
8.1. Nakłady a wielkość produkcji
8.2. Koszty a wybór technologii
8.3. Koszty całkowite, krańcowe i przeciętne w długim okresie
8.4. Korzyści i niekorzyści ze skali produkcji
8.5. Koszty przeciętne a koszty krańcowe
8.6. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w długim okresie
8.7. Krzywe kosztów w krótkim okresie a prawo malejących przychodów
8.8. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w krótkim okresie
8.9. Koszty w krótkim i długim okresie

9. KONKURENCJA DOSKONAŁA I PEŁNY MONOPOL: SKRAJNE PRZYPADKI STRUKTURY RYNKU
9.1. Konkurencja doskonała
9.2. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej
9.3. Krzywe podaży gałęzi
9.4. Statyka porównawcza w przypadku gałęzi wolnokonkurencyjnej
9.5. Konkurencja na rynkach światowych
9.6. Czysty monopol: odwrotny przypadek skrajny
9.7. Wielkość produkcji zapewniająca monopoliście zysk maksymalny
9.8. Produkcja i cena w warunkach monopolu i konkurencji doskonałej
9.9. Brak krzywej podaży w warunkach monopolu
9.10. Monopol a postęp techniczny

10. STRUKTURA RYNKU I KONKURENCJA NIEDOSKONAŁA
10.1 Dlaczego struktury rynku różnią się?
10.2. Konkurencja monopolistyczna
10.3. Oligopol i współzależność
10.4. Teoria gier a decyzje współzależne
10.5. Wejście i potencjalna konkurencja
10.6. Strategiczne odstraszanie kandydatów do wejścia
10.7. Nauki płynące z nowej ekonomii przemysłu

11. ANALIZA RYNKÓW CZYNNIKÓW PRODUKCJI: RYNEK PRACY
11.1. Długookresowy popyt przedsiębiorstwa na czynniki produkcji:
11.2. Krótkookresowy popyt przedsiębiorstwa na pracę
11.3. Krzywa popytu gałęzi na pracę
11.4. Podaż pracy
11.5. Równowaga na rynku pracy w gałęzi
11.6. Dochody transferowe i renta ekonomiczna
11.7. Równowaga na rynku pracy: fikcja czy rzeczywistość?
11.8. Płace i zatrudnienie w Wielkiej Brytanii

12. KAPITAŁ LUDZKI, DYSKRYMINACJA I ZWIĄZKI ZAWODOWE
12.1. Kapitał ludzki
12.2. Dyskryminacja
12.3. Związki zawodowe

13. KAPITAŁ I ZIEMIA: UZUPEŁNIENIE ANALIZY RYNKÓW CZYNNIKÓW PRODUKCJI
13.1. Kapitał rzeczowy
13.2. Ceny usług kapitału, stopy procentowe i ceny aktywów
13.3. Popyt na usługi kapitału
13.4. Podaż usług kapitału
13.5. Równowaga i procesy dostosowawcze na rynku usług kapitału
13.6. Ceny dóbr kapitałowych
13.7. Ziemia i renta gruntowa
13.8. Podział zasobów ziemi między konkurencyjne zastosowania
13.9. Ponownie trochę faktów
13.10. Podział dochodów w Wielkiej Brytanii

14. RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
14.1. Indywidualne postawy wobec ryzyka
14.2. Ubezpieczenie a ryzyko
14.3. Niepewność a dochody z posiadanych aktywów
14.4. Wybór portfela inwestycyjnego
14.5. Efektywne rynki aktywów
14.6. Nieco więcej o ryzyku

Część 3. EKONOMIA DOBROBYTU

15. WPROWADZENIE DO EKONOMII DOBROBYTU
15.1. Równość i efektywność
15.2. Konkurencja doskonała a efektywność w sensie Pareta
15.3. Zakłócenia i rozwiązanie drugie po najlepszym"
15.4. Zawodność rynku
15.5. Efekty zewnętrzne
15.6. Problemy ze środowiskiem
15.7. Inne przypadki braku rynku: czas oraz ryzyko
15.8. Jakość, zdrowie i bezpieczeństwo

16. PODATKI I WYDATKI PUBLICZNE: ROLA PAŃSTWA W ALOKACJI ZASOBÓW
16.1. Podatki i wydatki publiczne w Wielkiej Brytanii
16.2. Państwo w gospodarce rynkowej
16.3. Zasady opodatkowania
16.4. Opodatkowanie a ekonomia podażowa
16.5. Samorządy lokalne

17. POLITYKA OCHRONY KONKURENCJI I POLITYKA PRZEMYSŁOWA
17.1. Społeczny koszt monopolu
17.2. Regulowanie prywatnych monopoli
17.3. Fuzje
17.4. Kontrola monopolu naturalnego
17.5. Polityka przemysłowa

18. NACJONALIZACJA I PRYWATYZACJA
18.1. Znacjonalizowane gałęzie przemysłu
18.2. Gałęzie znacjonalizowane i polityka państwa
18.3. Przedsiębiorstwa prywatne czy publiczne?
18.4. Prywatyzacja w praktyce

19. RÓWNOWAGA OGÓLNA: UZUPEŁNIENIE MIKROEKONOMII I WSTĘP DO MAKROEKONOMII
19.1. Krzywa możliwości produkcyjnych gospodarki
19.2. Wyznaczenie krzywej możliwości produkcyjnych
19.3. Konsumpcja i efektywna alokacja zasobów
19.4. Osiągnięcie krzywej możliwości produkcyjnych
19.5. Konsument i równowaga ogólna
19.6. Zastrzeżenia raz jeszcze
19.7. Oszczędności, inwestycje i stopa procentowa


CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101