koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Ekonomia. Podręcznik dla studiów licencjackich


Nazwa ksiazki :
Ekonomia. Podręcznik dla studiów licencjackich

Autor : Praca zbiorowa pod redakcją Wiesława Cabana
Liczba stron : 548
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1319-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 67.1
Oszczędzasz : 9.15 zł ( 13.64 % )

Nasza cena : 57.95 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Wstęp

Część I. WPROWADZENIE

1. Przedmiot zainteresowań ekonomii. Metody badawcze
1.1. Procesy gospodarowania
1.2. Teoria ekonomii a praktyka gospodarcza
1.3. Metody badań
1.4. Kontrowersje w teorii ekonomii i ich praktyczne implikacje
1.5. Ekonomia i nauki pomocnicze
1.6. Czynniki produkcji i metody produkcji
1.7. Technologiczne przesłanki zmiany struktury produkcji
1.8. Systemy ekonomiczne
Podsumowanie
Pytania kontrolne

2. Wybrane narzędzia analizy ekonomicznej
2.1. Dane ekonomiczne, tablice i wskaźniki
2.2. Czytanie i interpretacja wykresów (diagramów)
Podsumowanie
Pytania kontrolne

3. Systemy ekonomiczne. Rynkowy system ekonomiczny
3.1. Współczesne typy systemów ekonomicznych
3.2. System rynkowy
Podsumowanie
Pytania kontrolne

Część II. PODSTAWY MIKROEKONOMII

4. Rynkowy mechanizm popytu i podaży
4.1. Istota i pojęcie rynku
4.2. Rodzaje rynków
4.3. Prawo popytu i podaży
4.4. Elastyczność popytu i podaży
Podsumowanie
Pytania kontrolne

5. Teoria wyboru konsumenta
5.1. Konsument w roli podmiotu gospodarczego
5.2. Dochód konsumenta a struktura i poziom wydatków
5.3. Zasady zachowania się konsumenta
5.4. Teoria użyteczności krańcowej. Prawa Gossena
5.5. Krzywe obojętności
5.6. Budżet konsumenta i linia ograniczenia budżetowego
5.7. Równowaga konsumenta
5.8. Dochodowa krzywa konsumpcji
5.9. Cenowa krzywa konsumpcji
5.10. Nadwyżka (renta) konsumenta
5.11. Koncepcja ujawnionych preferencji
Podsumowanie
Pytania kontrolne

6. Przedsiębiorstwo. Organizacja i mechanizm decyzyjny
6.1. Przedsiębiorstwo i cele jego działania
6.2. Formy organizacyjne przedsiębiorstwa
6.3. Zależności między zasobami przedsiębiorstwa, wielkością produkcji, kosztami i wynikami działania
6.4. Elementy rachunkowości przedsiębiorstwa
6.5. Koszty
6.6. Rachunek kosztów
6.7. Koszt alternatywny, zysk ekonomiczny, zysk nadzwyczajny
6.8. Efekty zewnętrzne
6.9. Zdolność adaptacji polskich przedsiębiorstw do warunków gospodarki rynkowej
Podsumowanie
Pytania kontrolne

7. Równowaga przedsiębiorstwa w różnych strukturach rynku
7.1. Uwagi wstępne
7.2. Czynniki kształtujące strukturę rynku
7.3. Konkurencja doskonała
7.4. Monopol
7.5. Oligopol
7.6. Konkurencja monopolistyczna
7.7. Promocja konkurencji
Podsumowanie
Pytania kontrolne

8. Rynek czynników produkcji. Problemy podziału
8.1. Nieco historii
8.2. Teoria produkcyjności krańcowej
8.3. Praca jako czynnik produkcji
8.4. Ziemia jako czynnik produkcji
8.5. Kapitał jako czynnik produkcji
8.6. Podział dochodu. Wybrane fakty
Podsumowanie
Pytania kontrolne

Część III. PODSTAWY MAKROEKONOMII

9. Miary efektów działalności gospodarczej
9.1. Produkt krajowy brutto
9.2. Sposoby liczenia produktu krajowego brutto
9.3. Mierzenie strumienia produktów
9.4. Mierzenie strumienia wydatków
9.5. Mierzenie strumienia dochodów bądź kosztów
9.6. Wady produktu krajowego brutto
9.7. Miary dobrobytu społecznego. Jakość życia
Podsumowanie
Pytania kontrolne

10. Determinanty dochodu narodowego
10.1. Wzrost gospodarczy i jego pomiar
10.2. Konsumpcja i oszczędności
10.3. Inwestycje
10.4. Równowaga produkcji
10.5. Równość inwestycji i oszczędności ex post i ex ante
10.6. Mnożnik inwestycyjny
10.7. Długookresowy wzrost gospodarczy
Podsumowanie
Pytania kontrolne

11. Państwo, budżet, polityka fiskalna
11.1. Przesłanki aktywnej roli państwa w życiu gospodarczym
11.2. Funkcje ekonomiczne państwa
11.3. Metody i narzędzia realizacji funkcji ekonomicznych państwa
11.4. Kontrowersje wokół ekonomicznej roli państwa
11.5. Budżet państwa
11.6. Polityka fiskalna. Mnożnik
11.7. Rodzaje polityki fiskalnej
11.8. Ocena efektywności polityki fiskalnej
11.9. Deficyt budżetowy i dług publiczny
Podsumowanie
Pytania kontrolne

12. System pieniężno-kredytowy
12.1. Ewolucja pieniądza
12.2. Funkcje pieniądza
12.3. Miary zasobów pieniężnych
12.4. Ewolucja systemu bankowego
12.5. Istota i funkcje banków
12.6. Kreacja kredytów
12.7. Bank centralny i jego funkcje
12.8. Narzędzia oddziaływania banku centralnego na podaż pieniądza
12.9. Popyt na pieniądz
12.10. Kształtowanie się równowagi na rynku pieniężnym
12.11. Struktura rynku finansowego
12.12. Instytucje rynku finansowego
12.13. Giełdy papierów wartościowych
Podsumowanie
Pytania kontrolne

13. Współzależność polityki fiskalnej i polityki pieniężnej
13.1. Markoekonomiczne narzędzia realizacji funkcji stabilizacyjnej państwa
13.2. Model IS-LM
13.3. Polityka fiskalna i polityka pieniężna w modelu IS-LM
Podsumowanie
Pytania kontrolne

14. Cykl koniunkturalny
14.1. Pojęcie i opis cyklu koniunkturalnego
14.2. Główne teorie cyklu koniunkturalnego
14.3. Istota współczesnych kryzysów finansowo-ekonomicznych
14.4. Załamanie gospodarcze w Polsce w latach 1989-1992
Podsumowanie
Pytania kontrolne

15. Bezrobocie
15.1. Charakterystyka bezrobocia
15.2. Klasyfikacje bezrobocia
15.3. Teorie przyczyn bezrobocia
15.4. Ekonomiczno-społeczne następstwa bezrobocia
15.5. Bezrobocie a działalność państwa
15.6. Główne przyczyny bezrobocia w Polsce w okresie transformacji
Podsumowanie
Pytania kontrolne

16. Inflacja
16.1. Pojęcie i istota inflacji
16.2. Rodzaje inflacji
16.3. Pozytywne i negatywne skutki inflacji
16.4. Ważniejsze teorie inflacji
16.5. Procesy inflacyjne w Polsce
Podsumowanie
Pytania kontrolne

Część IV. ELEMENTY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

17. Handel międzynarodowy i zagraniczna polityka
17.1. Wielkość i struktura handlu międzynarodowego i inwestycji
17.2. Przyczyny handlu międzynarodowego
17.3. Polityka handlowa
17.4. Regionalna integracja gospodarcza
Podsumowanie
Pytania kontrolne

18. Międzynarodowe stosunki walutowe i finansowe
18.1. Rynek walutowy i jego podstawowe funkcje
18.2. Kurs walutowy
18.3. Wymienialność waluty
18.4. Bilans płatniczy
18.5. Równowaga bilansu płatniczego
18.6. Międzynarodowe systemy walutowe
18.7. Europejski System Walutowy i perspektywy unii walutowej w Europie
18.8. Międzynarodowe rynki finansowe
Podsumowanie
Pytania kontrolne

19. Globalny wymiar gospodarki światowej
19.1. Problemy globalne i ich istota
19.2. Zagrożenie środowiska przyrodniczego
19.3. Ochrona środowiska a handel międzynarodowy
19.4. Zadłużenie międzynarodowe
19.5. Dysproporcje w rozwoju gospodarczym
19.6. Przedsiębiorstwa wielonarodowe
Podsumowanie
Pytania kontrolne

Część V. OD PLANU DO RYNKU

20. System ekonomiczny gospodarki centralnie planowanej
20.1. Ideowe przesłanki systemu
20.2. Dominacja państwowej własności czynników produkcji
20.3. Mechanizm alokacji
20.4. Próby reform
20.5. Upadek systemu gospodarki centralnie planowanej
20.6. Jugosłowiański socjalizm rynkowy
Podsumowanie
Pytania kontrolne

21. Stabilizacja i transformacja systemowa - główne problemy
21.1. Uwagi wstępne
21.2. Program stabilizacji
21.3. Transformacja systemowa
21.4. Docelowy model przemian systemowych
Podsumowanie
Pytania kontrolne

22. Stabilizacja i transformacja systemowa w praktyce
22.1. Warunki startu
22.2. Prywatyzacja
22.3. Awangarda i ariergarda
22.4. Przypadki szczególne
22.5. Stabilizacja i transformacja systemowa w Polsce
Podsumowanie
Pytania kontrolne


CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101