koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Ekonomika informacji. Metody


Nazwa ksiazki :
Ekonomika informacji. Metody

Autor : Józef Oleński
Liczba stron : 316
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1422-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 52.8
Oszczędzasz : 6.05 zł ( 11.46 % )

Nasza cena : 46.75 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Rozdział 1. Społeczny ład informacyjny
1.1. Pojęcie społecznego ładu informacyjnego
1.2. Prawo do prawdy jako prawo człowieka i podstawa społecznego ładu informacyjnego
1.3. Prawo do informacji jako prawo obywatelskie
1.4. Obowiązki informacyjne państwa względem obywateli i sposoby ich realizacji
1.5. Społeczne bezpieczeństwo informacyjne
1.6. Społeczna luka informacyjna
1.7. Potrzeba naukowych badań społecznego ładu informacyjnego
1.8. Społeczeństwo informacyjne a ekonomika informacji

Rozdział 2. Proces informacyjny
2.1. Definicja i identyfikacja procesu informacyjnego jako procesu ekonomicznego
2.1.1. Ogólna definicja procesu informacyjnego
2.1.2. Fazy procesu informacyjnego
2.1.3. Specjalizacja funkcjonalna procesów informacyjnych
2.1.4. Normalizacja funkcji procesów informacyjnych
2.2. Faza generowania informacji w procesie informacyjnym
2.2.1. Rodzaje źródeł informacji w procesie informacyjnym
2.2.2. Pierwotne źródła informacji
2.2.3. Wtórne źródła informacji
2.2.4. Pochodne źródła informacji
2.2.5. Ograniczenie generowania informacji w systemach społeczno-gospodarczych
2.2.5.1. Klatka dostępności źródła informacji
2.2.5.2. Klatka wiedzy
2.2.5.3. Klatka językowa
2.2.6. Normalizacja w generowaniu informacji
2.3. Gromadzenie informacji
2.3.1. Ogólna charakterystyka fazy gromadzenia informacji w procesie informacyjnym
2.3.2. Rodzaje procesów informacyjnych według kryterium miejsca, trybu, częstotliwości, czasu, technologii i języka gromadzenia informacji
2.3.2.1. Miejsce
2.3.2.2. Tryb, częstotliwość i czas
2.3.2.3. Technologia
2.3.2.4. Język
2.4. Przechowywanie informacji
2.4.1. Ogólna charakterystyka fazy przechowywania informacji w procesie informacyjnym
2.4.2. Kryteria wyboru materialnego nośnika przechowywania informacji
2.4.3. Bezpieczeństwo przechowywania informacji
2.4.4. Aktualizacja informacji w fazie przechowywania
2.4.5. Koszty przechowywania informacji
2.4.6. Kryteria oceny jakości przechowywania informacji
2.5. Przetwarzanie informacji
2.6. Interpretacja informacji
2.6.1. Interpretacja informacji jako proces semiotyczny
2.6.2. Warunki interpretacji informacji
2.6.3. Zagrożenia procesów interpretacji informacji
2.6.4. Znaczenie materialnego nośnika w procesie interpretacji
2.7. Wykorzystanie informacji w procesie informacyjnym
2.7.1. Finalny użytkownik informacji
2.7.2. Identyfikacja finalnego użytkownika informacji w procesie informacyjnym
2.7.3. Finalny użytkownik indywidualny, korporatywny i zbiorowy
2.7.4. Typowe błędy identyfikacji użytkownika finalnego
2.7.5. Sposoby wykorzystania informacji przez użytkowników finalnych
2.7.6. Tworzenie zasobów wiedzy
2.7.7. Aktualizacja zasobów wiedzy
2.7.8. Interpretacja wiadomości jako wykorzystanie informacji przez użytkownika finalnego
2.7.9. Podejmowanie decyzji
2.7.10. Sterowanie
2.7.11. Konsumpcja informacji
2.7.12. Synergia wykorzystania informacji przez użytkowników finalnych
2.8. Metodyczne problemy identyfikacji procesu informacyjnego
2.9. Wpływ środowiska wirtualnego na procesy informacyjne
2.9.1. Informacyjne cechy specyficzne środowiska wirtualnego
2.9.2. Użytkownik finalny jako gestor informacji w środowisku wirtualnym
2.9.3. Wymagania dotyczące integralności procesów informacyjnych w środowisku wirtualnym
2.9.4. Wymagania dotyczące metainformacji w środowisku wirtualnym
2.9.5. Rola standardów w kształtowaniu ładu informacyjnego w środowisku wirtualnym

Rozdział 3. System informacyjny
3.1. Definicja systemu informacyjnego jako systemu ekonomicznego
3.1.1. Podejścia do definiowania systemu informacyjnego jako systemu ekonomicznego
3.1.2. Podejście kompleksowe i podejście odcinkowe
3.1.3. Podejście jakościowe i podejście ilościowe
3.2. System informacyjny i proces informacyjny
3.2.1. System informacyjny jako kompleks procesów informacyjnych
3.2.2. Specyfika systemów społecznych, ekonomicznych i technicznych powiązanych z systemem informacyjnym
3.2.3. Specyfikacja funkcji i celów systemu informacyjnego jako systemu ekonomicznego
3.2.4. Specyfikacja procesów informacyjnych tworzących system informacji
3.2.5. Specyfikacja powiązań między procesami informacyjnymi tworzącymi system informacyjny
3.2.6. Relacje między systemami społeczno-gospodarczymi a systemami informacyjnymi
3.2.6.1. Rodzaje relacji między systemami społeczno-gospodarczymi a systemami informacyjnymi
3.2.6.2. Rodzaj systemu, z którym jest związany dany system informacyjny
3.2.6.3. Relacja hierarchii między systemem informacyjnym a systemami społecznymi, gospodarczymi lub technicznymi
3.2.6.4. Liczba systemów społecznych, gospodarczych lub technicznych, z którymi jest związany system informacyjny
3.2.6.5. Relacje funkcjonalne między systemem informacyjnym a systemami społecznymi, gospodarczymi lub technicznymi
3.2.6.6. Relacje polegające na wspólnych elementach lub na wykorzystaniu wspólnych zasobów przez system informacyjny i związane z nim systemy społeczne, gospodarcze lub techniczne
3.3. Klasyfikacja funkcjonalna systemów informacyjnych
3.3.1. Cel i kryteria klasyfikacji funkcjonalnej systemów informacyjnych
3.3.2. Klasyfikacje funkcjonalne systemów informacyjnych
3.3.3. Klasyfikacja systemów funkcjonalnych z punktu widzenia gestora
3.3.4. Klasyfikacja systemów informacyjnych z punku widzenia projektanta i administratora
3.3.5. Klasyfikacja systemów informacyjnych ze względu na użytkownika finalnego
3.4. Wpływ wirtualnego środowiska na systemy informacyjne
3.4.1. Informacyjne specyficzne cechy środowiska wirtualnego systemów informacyjnych
3.4.2. Problemy kontroli integralności procesów i systemów informacyjnych w środowisku wirtualnym
3.4.3. Koszty procesów i systemów informacyjnych w środowisku wirtualnym

Rozdział 4. Rynek informacyjny
4.1. Pojęcie rynku informacyjnego
4.1.1. Rodzaje rynków we współczesnej gospodarce
4.1.2. Głęboki interwencjonizm instytucjonalny jako atrybut współczesnej gospodarki
4.1.3. Specyfika współczesnego rynku informacyjnego
4.1.4. Regulacja instytucjonalna na rynku informacyjnym
4.2. Koszt informacji
4.2.1. Zdefiniowanie i mierzenie kosztu informacji
4.2.2. Miejsca powstawania kosztów w procesie informacyjnym
4.2.3. Koszt generowania informacji
4.2.4. Koszt gromadzenia informacji
4.2.5. Koszt przechowywania informacji
4.2.6. Koszt udostępniania informacji
4.2.7. Koszt interpretacji informacji
4.2.8. Koszt wykorzystywania informacji
4.2.9. Koszt procesu informacyjnego a koszt sytemu informacyjnego
4.2.10. Koszty infrastruktury informacyjnej państwa
4.2.11. Siodło kosztów informacji
4.3. Asymetria rynku informacyjnego
4.3.1. Pełna i niepełna asymetria informacyjna
4.3.2. Syndrom kota w worku
4.3.3. Praktyczne implikacje syndromu kota w worku
4.3.4. Zaufanie i autorytet jako towar na rynku informacyjnym
4.3.5. Efekt naśladownictwa
4.4. Popyt na informacje
4.4.1. Specyfika popytu na informacje
4.4.2. Czynniki określające popyt na informacje
4.4.3. Elastyczność popytu na informacje
4.4.3.1. Rodzaje elastyczności popytu na informacje
4.4.3.2. Elastyczność cenowa popytu na informacje
4.4.3.3. Elastyczność dochodowa popytu na informacje
4.5. Podaż informacji
4.5.1. Specyfika podaży informacji we współczesnej gospodarce
4.5.2. Elastyczność podaży informacji
4.5.3. Podaż informacji a systemy informacyjne
4.5.4. Podaż informacji jako dobra konsumpcyjnego
4.6. Cena informacji
4.6.1. Cena informacji jako kategoria ekonomiczna
4.6.2. Czynniki wpływające na kształtowanie ceny informacji
4.6.3. Cena wyrobu informacyjnego
4.6.4. Cena usługi informacyjnej
4.6.5. Wpływ państwa na ceny informacji

Rozdział 5. Społeczeństwo informacyjne i gospodarka informacyjna
5.1. Pojęcie społeczeństwa informacyjnego jako kategorii ekonomicznej
5.2. Funkcjonalne minimum informacyjne
5.2.1. Pojęcie funkcjonalnego minimum informacyjnego
5.2.2. Polaryzacja społeczeństwa informacyjnego a minimum informacyjne
5.3. Informacyjny charakter postępu technicznego w społeczeństwie informacyjnym
5.4. Konsumpcja informacji w społeczeństwie informacyjnym
5.4.1. Konsumpcja informacji jako atrybut społeczeństwa informacyjnego
5.4.2. Produkcja informacji konsumpcyjnej identyfikacja i miary
5.5. Sektor informacyjny
5.6. Międzynarodowe informacyjne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju współczesnej gospodarki narodowej
5.7. Integracja infrastruktury informacyjnej państwa i gospodarki w skali globalnej
5.8. Wpływ globalizacji informacyjnych systemów infrastrukturalnych na rozwój gospodarki narodowejCZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101