koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Finanse małych i średnich przedsiębiorstw


Nazwa ksiazki :
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw

Autor : Praca zbiorowa pod redakcją Wiesława Pluty
Liczba stron : 372
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1511-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 60.5
Oszczędzasz : 8.75 zł ( 14.46 % )

Nasza cena : 51.75 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Wstęp

1. Funkcjonowanie małego i średniego przedsiębiorstwa
1.1. Obszary i kwalifikacje działalności
1.2. Charakterystyka decyzji finansowych

2. Zarządzanie podatkami w MSP
2.1. Pojęcie zarządzania podatkami
2.1.1. Działalność kierownicza w świetle zarządzania podatkami
2.1.2. Ustalanie celów przedsiębiorstwa w świetle zarządzania podatkami
2.1.3. Osiąganie celów przedsiębiorstwa w świetle zarządzania podatkami
2.1.4. Określenie zarządzania podatkami w przedsiębiorstwie
2.2. Instrumenty zarządzania podatkami
2.2.1. Optymalizacja w zarządzaniu podatkami
2.2.2. Tarcze podatkowe
2.3. Strategie podatkowe w MSP
2.3.1. Metodyka budowy strategii podatkowej
2.3.3. Cechy strategii podatkowej
2.3.4. Rodzaje strategii podatkowych
2.3.5. Instrumenty oceny strategii podatkowej

3. Analiza i ocena sytuacji finansowej MSP
3.1. Sprawozdanie finansowe
3.1.1. Bilans
3.1.2. Rachunek zysków i strat
3.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych
3.2. Analiza wskaźnikowa
3.2.1. Wskaźniki rentowności
3.2.2. Wskaźniki płynności
3.2.3. Wskaźniki zadłużenia
3.2.4. Wskaźniki sprawności działania
3.2.5. Wskaźniki rynkowe
3.2.6. Analiza Du Ponta
3.3. Analiza kosztów i przychodów

4. Zarządzanie kapitałem pracującym netto
4.1. Kapitał pracujący netto
4.2. Cykl konwersji gotówki
4.3. Strategie zarządzania kapitałem pracującym netto

5. Zarządzanie kapitałem pracującym
5.1. Zarządzanie zapasami
5.1.1. Wycena zapasów
5.1.2. Ustalanie optymalnej wielkości zamówienia i minimalnych kosztów zapasów
5.1.3. Rozszerzenie zastosowania modelu EOQ
5.2. Zarządzanie należnościami
5.2.1. Pomiar i kontrolowanie poziomu należności
5.2.2. Polityka kredytowa firmy
5.3. Zarządzanie środkami pieniężnymi
5.3.1. Preliminarz środków pieniężnych (budżet gotówki)
5.3.2. Modele ustalania optymalnego zasobu środków pieniężnych

6. Finansowanie działalności bieżącej
6.1. Klasyfikacja źródeł finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstwa
6.2. Określenie zapotrzebowania na finansowanie aktywów obrotowych
6.3. Koszt finansowania aktywów obrotowych z różnych źródeł kapitału
6.3.1. Koszt kapitału
6.3.2. Koszt kredytu kupieckiego
6.3.3. Koszt kredytu bankowego
6.3.4. Faktoring

7. Wsparcie sektora MSP
7.1. Programy wspierające MSP w krajach członkowskich Unii Europejskiej
7.2. Przedakcesyjne fundusze UE. Wsparcie sektora MSP funduszami PHARE, ISPA i SPARD
7.3. Polityka rządu wobec sektora MSP
7.3.1. Czynniki wpływające na działalność MSP
7.3.2. Polityka rządu wobec MSP
7.3.3. pomoc dla sektora MSP

8. Analiza inwestycji rzeczowych w MSP
8.1. Opracowanie założeń projektu inwestycyjnego
8.2. Szacowanie przepływów środków pieniężnych
8.3. Szacowanie kosztu kapitału

9. Ocena projektów inwestycyjnych
9.1. Zagadnienia ogólne
9.2. Metody oceny projektów
9.2.1. Proste metody oceny
9.2.2. Metody dyskontowe
9.3. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności
9.3.1. Metody bezpośrednie
9.3.2. Metody analizy ryzyka projektu

10. Planowanie finansowe
10.1. Model stabilnego wzrostu firmy
10.2. Sprawozdania finansowe "pro forma"
10.3. Planowanie finansowe w warunkach ryzyka

11. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
11.1. Nowe koncepcje zarządzania
11.2. Wartość rynkowa przedsiębiorstwa
11.3. Wartość dodana dla akcjonariuszy (SVA)

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101