koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW WOBEC PROCESÓW GLOBALIZACJI


Nazwa ksiazki :
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW WOBEC PROCESÓW GLOBALIZACJI

Autor : Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba
Liczba stron : 254
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : CEDEWU
ISBN : 83-87885-43-6


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 54.64
Oszczędzasz : 5.65 zł ( 10.34 % )

Nasza cena : 48.99 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Wprowadzenie

W ostatnich latach Polska, przygotowując się do członkostwa w Unii Europejskiej, osiągnęła
olbrzymi postęp w dostosowywaniu swych struktur ekonomiczno-prawnych do standardów
europejskich. Proces ten nie jest jeszcze zakończony. Od determinacji w jego kontynuowaniu
zależeć będzie to, w jakim stopniu wykorzystane zostaną szanse przyspieszenia
gospodarczego jakie stworzy Polsce członkostwo w Unii. Dzisiaj jednak coraz
powszechniejsze staje się przekonanie, iż nasz wysiłek w zakresie postępu ekonomicznego
nie może ograniczać się do osiągnięcia istniejących obecnie w Unii standardów.
W ostatnich latach bowiem nasila się w skali światowej proces globalizacji. Procesowi temu
towarzyszy coraz większe otwarcie poszczególnych gospodarek i wzrost konkurencji
ekonomicznej w skali globalnej. Stawia to przed Unią Europejską, a także przed Polską, nowe
wyzwania. Świadomość tych wyzwań znalazła odbicie w przyjętej przez Radę Europejską w
2000 r. Strategii Lizbońskiej. Jej celem jest stworzenie na obszarze Unii Europejskiej do 2010
r. najbardziej konkurencyjnej gospodarki świata. Szczegółowy program działań
ukierunkowanych na osiągnięcie tego celu zawarty został w Financial Services Action Plan.
W planie tym przedstawione zostały odcinkowe zadania gospodarcze. Dotyczą one m.in.
problematyki z zakresu: bankowości, rynków finansowych, finansów przedsiębiorstw,
finansów publicznych i ubezpieczeń. Problematyka ta od wielu lat jest przedmiotem badań
m.in. pracowników katedr finansów, bankowości i ubezpieczeń polskich uczelni. Stąd też
postanowiliśmy przyjąć, iż przedmiotem dyskusji na tradycyjnym, corocznym zjeździe katedr
finansów, bankowości i ubezpieczeń, który odbędzie się
w dniach 22-24 września 2003 r. w Juracie, będą wyzwania dla finansów, bankowości
i ubezpieczeń wobec problemów globalizacji.
Tym razem organizatorem zjazdu katedr finansów, bankowości i ubezpieczeń są Katedra
Finansów oraz Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego wspólnie
z Gdańską Akademią Bankową.
Na seminarium pracownicy wszystkich największych ośrodków akademickich w Polsce
przygotowali ponad 150 opracowań.
Zostały one podzielone na pięć grup tematycznych i opublikowane w formie książek
zatytułowanych:
• Bankowość wobec procesów globalizacji,
• Rynki finansowe wobec procesów globalizacji,
• Finanse przedsiębiorstw wobec procesów globalizacji,
• Finanse publiczne wobec procesów globalizacji,
• Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji.
Oddając do rąk Czytelników powyższe opracowania wyrażamy nadzieję, iż będą one nie
tylko przedmiotem dyskusji w trakcie seminarium naukowego w Juracie, ale także stanowić
będą punkt wyjścia i przyczynek do dalszych badań z zakresu szeroko rozumianych finansów.
Ufamy także, iż opublikowane opracowania będą przydatne dla praktyków gospodarczych.
Składamy gorące słowa podziękowania Recenzentom artykułów zawartych w opubli-
kowanych książkach: Pani Profesor Emilii Denek z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
Panu Profesorowi Stanisławowi Kasiewiczowi ze Szkoły Głównej Handlowej, Panu
Profesorowi Markowi Łyszczakowi z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Panu
Profesorowi Jerzemu Nowakowskiemu ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Panu Profesorowi
Tadeuszowi Sangowskiemu z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za trud oceny
przygotowanych referatów.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101