koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Fuzje i przejęcia - Wykup lewarowany (LBO) i menedżerski (MBO). Uwarunkowania rozwoju w Polsce.


Nazwa ksiazki :
Fuzje i przejęcia - Wykup lewarowany (LBO) i menedżerski (MBO). Uwarunkowania rozwoju w Polsce.

Autor : Michał Wrzesiński
Liczba stron : 289
Wydawnictwo : K.e. Liber


Termin realizacji :
12 godzin

Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : -59.65 zł ( -5422.73 % )

Nasza cena : 60.75 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Książka poświęcona jest szczególnym transakcjom fuzji i przejęć, powszechnie stosowanym w krajach wysokorozwiniętych, a nie upowszechnionym dotąd w Polsce: wykupowi lewarowanemu (ang. LBO) i wykupowi menedżerskiemu (ang. MBO). Transakcje LBO i MBO umożliwiają przejęcie przedsiębiorstwa przez inwestorów bez zaangażowania znaczących środków własnych. Zakup firmy w drodze LBO i MBO jest bowiem przede wszystkim finansowany instrumentami dłużnymi.
Autor prezentuje kompleksowe doświadczenia dotyczące tych transakcji w krajach wysokorozwiniętych oraz wyniki swoich badań i analiz w zakresie uwarunkowań i możliwości ich rozwoju w Polsce.

W książce prezentowane są informacje dotyczące:
Procesu realizacji transakcji LBO i MBO - krok po kroku
Efektywności ekonomiczno - finansowej transakcji LBO i MBO dla jej podstawowych uczestników: akcjonariuszy, menedżerów i innych grup interesu w przedsiębiorstwie
Źródeł wzrostu wartości akcji przedsiębiorstw przejętych przez LBO i MBO Finansowania transakcji LBO i MBO (w tym: venture capital, junk bonds i mezzanine)
Charakterystyki przedsiębiorstw przejmowanych w drodze LBO i MBO
Kształtowania się struktur finansowania polskich przedsiębiorstw w porównaniu z przedsiębiorstwami w krajach rozwiniętych
Możliwości zastosowania transakcji LBO i MBO w Polsce uwzględniając uwarunkowania instytucjonalne w zakresie
- systemu finansowego
- rynku kapitałowego
- rynku fuzji i przejęć
- uregulowań prawnych i podatkowych

Opracowanie książki wymagało przeprowadzenia wielu badań i analiz. Teoretyczne aspekty pracy zostały opracowane na podstawie studiów literatury dotyczącej tematu oraz własnych przemyśleń autora. W związku z brakiem ojczystej literatury w tym zakresie w pracy autor korzystał przede wszystkim ze źródeł zagranicznych.
Aspekty związane z praktyką przedmiotu opierają się zarówno na dostępnych badaniach empirycznych, pochodzących z krajów wysokorozwiniętych, badaniach własnych przeprowadzanych przez autora oraz doświadczeniom autora z praktyki gospodarczej. Szczególną uwagę autor poświęcił badaniom dotyczącym możliwości efektywnego zastosowania LBO wśród polskich podmiotów gospodarczych. Miały one charakter kompleksowy i wielopoziomowy:
? makroekonomiczny,
? sektorowy,
? mikroekonomiczny.
Wybrane wyniki badań zostały zamieszczone w aneksie badawczym.

Książka skierowana jest nie tylko do wąskiego kręgu specjalistów w zakresie fuzji i przejęć, ale również do szerokiego grona menadżerów, naukowców i studentów interesujących się problematyką finansową.

O autorze:
Dr Michał Wrzesiński jest pracownikiem naukowym Katedry Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i dyrektorem w firmie . bankowości inwestycyjnej Concordia Sp. z o.o.
Uczestniczy w pracy naukowo dydaktycznej uczelni, opublikował wiele referatów i artykułów z zakresu finansów, brat udział w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach oraz sympozjach naukowych.
Pracując w Concordii doradzał przy operacjach fuzji i przejęć zarówno polskim przedsiębiorstwom m.in. Towarzystwu Inwestycyjnemu Grupy Agros S.A., Impexmetalowi S.A., Elektrimowi S.A., jak i firmom zagranicznym m.in. Bank Bruxelles Lambert, Dyckerhoff Zement International, BTR Plc.
WITCA Europę Ltd. doradzał w zakresie restrukturyzacji finansowej i operacyjnej przedsiębiorstw. Pracował w instytucjach finansowych w Polsce i zagranicą: w Toronto Dominion Bank w Kanadzie, Banco Commerciale Italiana we Włoszech i w Polsko-Kanadyjskim Banku Św. Stanisława w Warszawie.

CZYTAJ WIECEJ


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101