koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Geografia gospodarcza Polski


Nazwa ksiazki :
Geografia gospodarcza Polski

Autor : Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Fierli
Liczba stron : 386
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1502-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 58.29
Oszczędzasz : 9.34 zł ( 16.02 % )

Nasza cena : 48.95 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Spis treści


Irena Fierla
1. Struktura przestrzenna gospodarki
1.1. Uwarunkowania regionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju i struktury gospodarki
1.2. Regionalny układ gospodarki

Kazimierz Kuciński
2. Ludność i osadnictwo
2.1. Liczba ludności
2.2. Rozmieszczenie ludności
2.3. Osadnictwo miejskie
2.4. Osadnictwo wiejskie
2.5. Przyrost naturalny
2.6. Ruch wędrówkowy
2.7. Struktura demograficzna
2.8. Aktywność zawodowa
2.9. Struktura ekonomiczna

Irena Fierla
3. Struktura przestrzenna przemysłu
3.1. Ogólna charakterystyka
3.2. Energetyka
3.2.1. Wydobycie i wykorzystanie węgla kamiennego
3.2.2. Górnictwo węgla brunatnego
3.2.3. Wydobycie i wykorzystanie gazu ziemnego oraz ropy naftowej
3.2.4. Elektroenergetyka
3.3. Hutnictwo
3.3.1. Hutnictwo żelaza
3.3.2. Hutnictwo metali nieżelaznych
3.4. Przemysł elektromaszynowy
3.5. Przemysł chemiczny
3.6. Przemysł mineralny
3.7. Przemysł drzewny i papierniczy
3.8. Przemysł spożywczy
3.9. Przemysł lekki
3.10. Okręgi przemysłowe

Władysława Stola, Roman Szczęsny
4. Struktura przestrzenna rolnictwa i leśnictwa
4.1. Warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa
4.2. Struktura agrarna
4.3. Ludność rolnicza
4.4. Sposoby gospodarowania w rolnictwie
4.5. Rolnicze użytkowanie ziemi
4.6. Chów zwierząt gospodarskich
4.7. Produkcja globalna rolnictwa
4.8. Produkcja towarowa rolnictwa
4.9. Regiony rolnicze
4.10. Leśnictwo

Teofil Lijewski
5. Infrastruktura
5.1. Rodzaje infrastruktury
5.2. Infrastruktura energetyczna
5.2.1. Sieć przesyłowa energii elektrycznej
5.2.2. Sieć gazociągów
5.2.3. Rurociągi naftowe i paliw płynnych
5.3. Infrastruktura transportowa
5.3.1. Sieć dróg i transport samochodowy
5.3.2. Koleje
5.3.3. Żegluga
5.3.4. Lotnictwo
5.4. Lokalne i regionalne systemy infrastruktury
5.5. Infrastruktura łączności

Teofil Lijewski
6. Turystyka
6.1. Walory turystyczne
6.2. Zagospodarowanie turystyczne
6.3. Ruch turystyczny

Jacek Brdulak
7. Współpraca gospodarcza z zagranicą
7.1. Rozwój handlu zagranicznego Polski i jej miejsce w wymianie międzynarodowej
7.1.1. Handel zagraniczny w rozwoju gospodarczym Polski
7.1.2. Formy współpracy gospodarczej z zagranicą
7.1.3. Miejsce Polski w wymianie międzynarodowej
7.2. Struktura geograficzno-towarowa handlu zagranicznego Polski
7.2.1. Wymiana handlowa z Europejskim Obszarem Gospodarczym
7.2.2. Wymiana handlowa z pozostałymi wysoko rozwiniętymi państwami
7.2.3. Zmiana uwarunkowań prowadzenia handlu z państwami sąsiednimi
7.2.4. Wymiana handlowa z państwami rozwijającymi się
7.3. Inne formy współpracy z zagranicą
7.3.1. Bilans płatniczy Polski
7.3.2. Napływ kapitału zagranicznego do Polski

Ewa Taylor
8. Zanieczyszczenie środowiska geograficznego oraz jego ochrona
8.1. Ekologiczne i społeczno-ekonomiczne funkcje środowiska geograficznego
8.1.1. Zasoby i walory środowiska geograficznego
8.1.2. Przestrzenne zróżnicowanie zanieczyszczeń środowiska a koncentracja działalności człowieka
8.1.3. Wielofunkcyjność zasobów i walorów środowiska
8.2. Zanieczyszczenia i degradacja środowiska geograficznego
8.2.1. Gospodarowanie surowcami mineralnymi
8.2.2. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
8.2.3. Zużycie i zanieczyszczenie wód
8.2.4. Degradacja gleb
8.2.5. Aktualny stan środowiska geograficznego
8.3. Ochrona środowiska a przestrzenne układy zanieczyszczeń

Skorowidz rzeczowy

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101