koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Geografia turystyki Polski


Nazwa ksiazki :
Geografia turystyki Polski

Autor : Teofil Lijewski, Bogdan Mikułowski, Jerzy Wyrzykowski
Liczba stron : 378
Oprawa : Twarda
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1397-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 68.49
Oszczędzasz : 1.74 zł ( 2.54 % )

Nasza cena : 66.75 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu




Spis tre¶ci


Wstęp

GEOGRAFIA TURYSTYKI
Zakres badawczy geografii turystyki
Podstawowe pojęcia stosowane w geografii turystyki
Podstawowe metody oceny ¶rodowiska geograficznego dla turystyki
Metody badań ruchu turystycznego
WskaĄniki rozwoju ruchu turystycznego
Rys historyczny rozwoju turystyki w Polsce
I okres (do 1873 r.)
II okres (lata 1873 1918)
III okres (lata 1918 1938)
IV okres (lata 1945 1989)
V okres (od 1990 r.)

WALORY TURYSTYCZNE POLSKI
Walory wypoczynkowe
Ważniejsze opracowania dotycz±ce walorów wypoczynkowych Polski
Ogólna charakterystyka walorów wypoczynkowych Polski
Ważniejsze obszary wypoczynkowe
Pojemno¶ć turystyczna obszarów wypoczynkowych Polski
Optymalne okresy korzystania z walorów wypoczynkowych
Walory krajoznawcze
Teoretyczne problemy waloryzacji
Walory przyrodnicze
Osobowo¶ci flory i fauny
Skałki i grupy skalne
W±wozy, doliny i przełomy rzeczne
Wodospady Ąródła i wywierzyska
Jaskinie i groty
Głazy narzutowe i głazowiska
Inne obiekty geologiczne
Parki zabytkowe
Muzea i zbiory przyrodnicze
Ogrody botaniczne
Ogrody zoologiczne
Punkty widokowe
Parki narodowe
Parki krajobrazowe
Walory antropogeniczne
Muzea i rezerwaty archeologiczne
Muzea etnograficzne, skanseny i o¶rodki twórczo¶ci ludowej
Zabytki architektury i budownictwa
Muzea sztuki i zbiory artystyczne
Muzea biograficzne
Muzea specjalistyczne i obiekty unikatowe
Obiekty historyczno-wojskowe
Miejsca i muzea martyrologii
Zabytki działalno¶ci gospodarczej i techniki
Współczesne imprezy kulturalne
Miejsca pielgrzymkowe
Klasyfikacja miejscowo¶ci i obiektów krajoznawczych
Walory specjalistyczne
Uwagi wstępne
Walory kajakowe i żeglarskie
Walory wędkarskie
Walory my¶liwskie
Walory jeĄdzieckie
Walory taternickie
Walory speleologiczne
Szczególne formy wyróżnienia i ochrony walorów
Polskie pomniki historii
¦wiatowe dziedzictwo kulturalne i naturalne
Międzynarodowe rezerwaty biosfer
Klasyfikacja atrakcyjno¶ci turystycznej Polski dla turystyki zagranicznej

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE POLSKI
Baza noclegowa służ±ca turystyce
Podstawowe rodzaje obiektów noclegowych
Rozwój bazy noclegowej w okresie powojennym
Wielko¶ć i struktura bazy noclegowej
Rozmieszczenie bazy noclegowej
Baza gastronomiczna
Rodzaje zakładów gastronomicznych
Wielko¶ć, struktura rodzajowa i przestrzenna
Baza towarzysz±ca
Urz±dzenia turystyczne
K±pieliska
Kolejki linowe
Wyci±gi narciarskie
Szlaki turystyki pieszej
Inne urz±dzenia i instytucje
Urz±dzenia paraturystyczne
Infrastruktura transportowa
Sieć drogowa i transport samochodowy
Transport kolejowy
Transport lotniczy
Żegluga ¶ródl±dowa
Żegluga morska

RUCH TURYSTYCZNY
Rozwój ruchu turystycznego w okresie powojennym
Wykorzystanie bazy noclegowej przez ruch turystyczny
Zwiedzaj±cy muzea
Turystyka kwalifikowana PTTK
Turystyka ¶wi±teczna
Uczestnictwo Polaków w turystyce
Dynamika uczestnictwa w wyjazdach turystycznych
Wyjazdy krajowe krótkoterminowe
Wyjazdy krajowe urlopowo-wakacyjne
Kierunki wyjazdów według województw
Wyjazdy zagraniczne
Turystyka zagraniczna

GOSPODARCZE ASPEKTY TURYSTYKI POLSKI

REGIONY TURYSTYCZNE
Uwagi ogólne
Wybrzeże
Pobrzeże Szczecińskie
Pobrzeże Koszalińskie
Pobrzeże Gdańskie
Pojezierze Pomorskie
Pojezierze Drawskie
Pojezierze Kaszubskie
Bory Tucholskie
Pojezierze Mazurskie
Pojezierze Brodnickie
Pojezierze Iławskie
Pojezierze Olsztyńsk
Pojezierze Mr±gowskie
Kraina Wielkich Jezior
Pojezierze Ełckie
Pojezierze Suwalskie
Pojezierze Wielkopolskie
Pojezierze Lubuskie
Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie
Pojezierze Leszczyńskie
Poznań i okolice
Pojezierze GnieĄnieńskie
Pojezierze Włocławsko-Gostynińskie
Wyżyna Małopolska
Jura Krakowsko-Częstochowska
Góry ¦więtokrzyskie
Zagłębie Staropolskie
Sudety
Góry Izerskie
Kotlina Jeleniogórska i Karkonosze
Góry Kamienne i Wałbrzyskie
Góry Sowie
Ziemia Kłodzka
Góry Opawskie
Karpaty
Beskid ¦l±ski
Beskid Żywiecki, Mały i Makowski
Podhale, Orawa, Spisz i Pieniny
Tatry
Gorce i Beskid Wyspowy
Beskid S±decki
Beskid Niski
Bieszczady
Pogórze Karpackie
Pozostałe rejony turystyczne
Warszawa i okolice
ŁódĄ i okolice
Otoczenie aglomeracji górno¶l±skiej
Wrocław i okolice
Lublin i okolice
Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie
Roztocze
Inne rejony turystyczne
Zakończenie

Literatura
Prace informacyjne i statystyczne
Skorowidz nazw geograficznych

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101