koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Historia gospodarcza XIX i XX w.


Nazwa ksiazki :
Historia gospodarcza XIX i XX w.

Autor : Janusz Kaliński
Liczba stron : 428
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1519-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 64.9
Oszczędzasz : 9.91 zł ( 15.27 % )

Nasza cena : 54.99 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Od autora

Rozdział I. Geneza gospodarki rynkowej
1. Wprowadzenie
2. Gospodarcze konsekwencje wielkich odkryć geograficznych
3. Dualizm agrarny w Europie
4. Kapitalizm kupiecki
Przemysł manufakturowy
Polityka merkantylna
Akumulacja pierwotna
5. Podsumowanie
Pytania kontrolne

Rozdział II. Rozwój kapitalizmu wolnokonkurencyjnego do 1872 r.
1. Wprowadzenie
2. Liberalizm gospodarczy
3. Rewolucja agrarna i rozwój rolnictwa
Przemiany ustrojowe
Postęp agrotechniczny
Rolnictwo na ziemiach polskich
4. Rewolucja przemysłowa i postępy industrializacji
Przemysł lekki
Maszyna parowa i przemysł ciężki
Skutki gospodarcze
Konsekwencje społeczne
5. Mechanizacja i rozwój transportu
6. Pieniądz, bankowość i ubezpieczenia
7. Handel
Handel międzynarodowy
Handel wewnętrzny
8. Przemiany społeczne
9. Konkurencja i cykle koniunkturalne
Pytania kontrolne

Rozdział III. Monopolizacja gospodarki w latach 1873-1914
1. Wprowadzenie
2. Druga rewolucja przemysłowa
Postęp technologiczny
Organizacja i zarządzanie
3. Monopole
4. Kapitał i finanse
5. Stany Zjednoczone Ameryki
6. Europa
7. Japonia
8. Komunikacja
9. Handel międzynarodowy
10. Kolonizacja i rywalizacja międzypaństwowa
11. Przemiany społeczne
Pytania kontrolne

Rozdział IV. Gospodarka w okresie I wojny światowej (1914-1918)
1. Wprowadzenie
2. Polityka gospodarcza
3. Przemysł i transport
4. Rolnictwo
5. Finanse i pieniądz
6. Położenie ludności
7. Skutki wojny
Pytania kontrolne

Rozdział V. Gospodarka radziecka (1917-1941)
1. Wprowadzenie
2. Zamiany ustrojowe i polityka gospodarcza
Wstępne reformy ustrojowe (1917-1918)
Komunizm wojenny (1918-1921)
Nowa Polityka Ekonomiczna (1921-1925)
Stalinowski zwrot (1926-1928)
Forsowne zmiany ustrojowe i gospodarcze (1929-1941)
Gospodarka centralnie kierowana
3. Przemysł
4. Rolnictwo
5. Transport i handel
Transport
Handel zagraniczny
Handel wewnętrzny
6. Finanse
7. Warunki bytu ludności
8. Ocena
Pytania kontrolne

Rozdział VI. Świat kapitalistyczny w latach 1918-1939)
1. Wprowadzenie
2. Przebieg koniunktury gospodarczej
1918-1924
1924-1929
1929-1933
1934-1939
3. Interwencjonizm państwowy
Stany Zjednoczone Ameryki
Niemcy
Japonia
Włochy
Inne kraje Europy Zachodniej
Polska
4. Finanse i pieniądz
5. Przemiany strukturalne i cywilizacyjne
6. Problemy społeczne
Pytania kontrolne

Rozdział VII. Gospodarcze problemy i skutki II wojny światowej (1939-1945)
1. Wprowadzenie
2. Gospodarka państw Osi
3. Gospodarka państw alianckich
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone Ameryki
Związek Radziecki
4. Gospodarka państw satelickich i neutralnych
5. Sytuacja krajów okupowanych
6. Ofiary wojny
7. Skutki gospodarcze
Pytania kontrolne

Rozdział VIII. Powojenna odbudowa i rekonstrukcja gospodarki (1945-1949)
1. Wprowadzenie
2. Tworzenie powojennego ładu ekonomicznego
Międzynarodowy Funsusz Walutowy i Bank Światowy
UNRRA i plan Marshalla
Nowy gospodarczy podział świata
3. Stany Zjednoczone Ameryki
4. Europa Zachnodnia
5. Japonia
6. Europa Środkowo-Wschodnia i ZSRR
Przekształcenia ustrojowe
Odbudowa gospodarki
Pytania kontrolne

Rozdział IX. Dynamiczny rozwój gospodarczy w latach 1950-1973
1. Wprowadzenie
2. Kraje rozwinięte o gospodarce rynkowej
Stany Zjednoczone Ameryki
Europa Zachodnia
Japonia
Finanse i waluta
3. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej i ZSRR
Forsowna industializacja
Socjalizacja rolnictwa
Próby reform ekonomicznych
Ponowne przyspieszenie industrializacji
4. Kraje rozwijające się
5. Uwagi ogólne
Pytania kontrolne

Rozdział X. Wstrząsy i załamania w latach 1974-1989
1. Wprowadzenie
2. Kryzysy finansowe i walutowe
3. Problemy finansowe i walutowe
4. Przemiany w handlu międzynarodowym
5. Kraje rozwinięte o gospodarce rynkowej
Stany Zjednoczone Ameryki
Europa Zachodnia
Japonia
6. Kraje rozwijające się
7. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej i ZSRR
8. Przemiany strukturalne i społeczne
Pytania kontrolne

Rozdział XI. Transformacja, regionalizacja i globalizacja (1990-2000)
1. Wprowadzenie
2. Kraje rozwinięte o gospodarce rynkowej
3. Kraje rozwijające się
4. Transformacja ustrojowa w Europie Środkowo-Wschodniej i b. ZSRR
5. Przyspieszenie procesu globalizacji
Pytania kontrolneCZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101