koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Historia myśli ekonomicznej


Nazwa ksiazki :
Historia myśli ekonomicznej

Autor : Ryszard Bartkowiak
Liczba stron : 298
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1467-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 63.8
Oszczędzasz : 10.05 zł ( 15.75 % )

Nasza cena : 53.75 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Od autora

1. Metodologia ekonomii
1.1. Kryteria
1.2. Działy ekonomii
1.3. Problem miar

2. Zarys rozwoju myśli ekonomicznej
2.1. Problem ekonomiczny
2.2. Zarys rozwoju działalności gospodarczej
2.3. Optymalna gospodarka
2.4. Periodyzacja ekonomii

3. Fizjokratyzm: narodziny makroekonomii
3.1. Podejście makroekonomiczne
3.2. Tablica ekonomiczna Quesnaya
3.3. Fizjokratyzm a dalszy rozwój ekonomii

4. Ekonomia klasyczna: teoria pracy i produktu
4.1. Rozwój ekonomii klasycznej
4.2. Natura ludzka, system ekonomiczny i rola państwa według Smitha
4.3. Proces tworzenia produktu. Funkcja produkcji
4.4. Prawo rynków Saya. Podejście podażowe i równowaga makroekonomiczna
4.5. Czynniki wzrostu produktu
4.6. Tworzenie kapitału. Prawo Turgota
4.7. Teoria wartości i teoria ceny

5. Ekonomia klasyczna: model makroekonomiczny
5.1. Podstawowe teorie
5.2. Zasada ludnościowa Malthusa. Teoria płacy
5.3. Teoria renty gruntowej Ricardo
5.4. Teoria tworzenia i podziału produktu Ricardo
5.5. Stan stacjonarny według Ricardo

6. Ekonomia klasyczna: teoria pieniądza
6.1. Rozwój klasycznej teorii pieniądza
6.2. Funkcje pieniądza
6.3. Poglądy Humea i Saya

7. Ekonomia marksowska
7.1. Rozwój ekonomii marksowskiej
7.2. Problem transformacji. Teoria wartości
7.3. Teoria ceny produkcji
7.4. Rezerwowa armia pracy. Stagnacja gospodarcza
7.5. Wzrost produktu. Schematy reprodukcji
7.6. Znaczenie pieniądza. Kryzysy gospodarcze
7.7. Marks a klasycy ekonomii

8. Podejście historyczne. Szkoła historyczna
8.1. Podejście historyczne a podejście teoretyczne
8.2. Podejście historyczne w ekonomii klasycznej i ekonomii marksowskiej
8.3. Starsza szkoła historyczna
8.4. Młodsza szkoła historyczna. Spór o metodę

9. Nurt klasyczno-neoklasyczny w ekonomii
9.1. Cechy szczególne nurtu klasyczno-neoklasycznego
9.2. Rozwój ekonomii neoklasycznej
9.3. Szkoły w ekonomii

10. Rewolucja marginalistyczna: narodziny mikroekonomii
10.1. Podejście subiektywistyczno-marginalistyczne
10.2. Prekursorzy i twórcy rewolucji marginalistycznej
10.3. Teoria wartości. Użyteczność
10.4. Przypadek jednego dobra konsumpcyjnego. I prawo Gossena. Funkcja popytu
10.5. Przypadek wielu dóbr konsumpcyjnych. II prawo Gossena
10.6. Przypadek dóbr kapitałowych. Teoria procentu Böhm-Bawerka
10.7. Przypadek pracy. Teoria podaży pracy Jevonsa
10.8. Podejście klasyczne a podejście marginalistyczne

11. Synteza neoklasyczna
11.1. Istota syntezy neoklasycznej
11.2. Teoria równowagi ogólnej Walrasa
11.3. Szkoła Cambridge
11.4. Metoda Marshalla. Teoria równowag cząstkowych
11.5. Elastyczność funkcji

12. Dalszy rozwój mikroekonomii: ekonomia dobrobytu
12.1. Rozwój ekonomii dobrobytu
12.2. Teoria dobrobytu Marshalla
12.3. Dobrobyt indywidualny. Optimum Pareto
12.4. Zasada kompensacji Barone i teoria dobrobytu Pigou
12.5. Dobrobyt społeczny


13. Neoklasyczna teoria pieniądza
13.1. Rozwój neoklasycznej teorii pieniądza
13.2. Zasada neutralności pieniądza
13.3. Ilościowa teoria pieniądza Fishera
13.4. Podejście Pigou. Równanie Cambridge
13.5. Podejście Patinkina

14. Podejście instytucjonalne. Ekonomia veblenowska
14.1. Podejście instytucjonalne a podejście czysto ekonomiczne
14.2. Podejście badawcze w ekonomii klasycznej
14.3. Rodowód i oddziaływanie ekonomii veblenowskiej
14.4. Podejście instytucjonalne Veblena
14.5. Ekonomia veblenowska a ekonomia klasyczna i ekonomia marksowska
14.6. Inni instytucjonaliści

15. Podejście nierównowagowe. Ekonomia nieklasyczna
15.1. Istota równowagi gospodarczej. Czynniki nierównowagi
15.2. Teoria cyklu koniunkturalnego Juglara
15.3. Teoria impulsów pieniężnych Hawtreya
15.4. Szkoła szwedzka. Teoria przeinwestowania Wicksella
15.5. Teoria akceleratora Aftaliona
15.6. Teoria cyklu koniunkturalnego Cassela

16. Ekonomia schumpeterowska
16.1. Rozwój ekonomii schumpeterowskiej
16.2. Teoria innowacji i przedsiębiorcy Schumpetera
16.3. Teoria cyklu koniunkturalnego Schumpetera
16.4. Długie cykle Kondratiewa
16.5. Ewolucyjna teoria ekonomiczna Nelsona i Wintera
16.6. Teoria innowacji Oppenländera
16.7. Teoria realnych cykli gospodarczych

17. Wczesna krytyka ekonomii klasyczno-neoklasycznej
17.1. Zawodność ekonomii klasyczno-neoklasycznej
17.2. Prekursorzy rewolucji keynesowskiej
17.3. Teoria niedostatecznego popytu Myrdala i Kaleckiego
17.4. Teoria konkurencji niedoskonałej Chamberlina i Robinson
17.5. Siła i polityka monopolu według Lernera

18. Ekonomia gospodarki nierynkowej
18.1. Typ gospodarki a ekonomia
18.2. Debata kapitalizmsocjalizm

19. Ekonomia keynesowska: teoria popytu i produktu
19.1. Rozwój ekonomii keynesowskiej
19.2. Podejście popytowe. Konsumpcja, oszczędności i inwestycje
19.3. Krzyż keynesowski. Mnożnik. Polityka kształtowania popytu

20. Ekonomia keynesowska: model makroekonomiczny
20.1. Kształtowanie się keynesowskiego modelu makroekonomicznego
20.2. Teoria pieniądza Keynesa
20.3. Ujęcie Hicksa: model ISLL (ISLM)
20.4. Krótkookresowa krzywa Philipsa

21. Keynesowska teoria dynamiki gospodarczej
21.1. Rozwój keynesowskiej teorii dynamiki gospodarczej
21.2. Teoria stagnacji sekularnej Hansena
21.3. Model HarrodaDomara
21.4. Model SamuelsonaHicksa
21.5. Funkcja postępu technicznego Kaldora

22. Odrodzenie ekonomii klasyczno-neoklasycznej: monetaryzm
22.1. Kontrrewolucja monetarystyczna. Szkoła Chicago
22.2. Teoria dochodu permanentnego Friedmana. Stabilność gospodarki
22.3. Zależność między wydatkami a dochodem według Keynsa i Friedmana
22.4. Teoria pieniądza Friedmana
22.5. Polityka pieniężna
22.6. Teoria wielkości naturalnych. Długookresowa krzywa Phillipsa

23. Nowa ekonomia klasyczna: hipoteza racjonalnych oczekiwań
23.1. Hipoteza racjonalnych oczekiwań
23.2. Funkcja podaży Lucasa. Oczekiwana krzywa Phillipsa
23.3. Ekonomia podaży

24. Neoklasyczna teoria dynamiki gospodarczej
24.1. Rozwój neoklasycznej teorii dynamiki gospodarczej
24.2. Model Solowa
24.3. Teoria kapitału ludzkiego. Weryfikacja modelu Solowa

25. Modele gospodarki: neoklasyczny i keynesowski
25.1. Alternatywne modele gospodarki
25.2. System praw równowagi
25.3. Neoklasyczny model gospodarki: zapis ogólny
25.4. Keynesowski model gospodarki: zapis ogólny
25.5. Krzywa IS: wersje neoklasyczna i keynesowska
25.6. Krzywa LM: wersje neoklasyczna i keynesowska
25.7. Model ISLM: wersje neoklasyczna i keynesowska
25.8. Polityka gospodarcza: wersje neoklasyczna i keynesowska

26. Ekonomia rozwoju
26.1. Zakres ekonomii rozwoju
26.2. Determinizm geograficzny
26.3. Teoria kosztów komparatywnych
26.4. Hipoteza konwergencji. Rozwój egzogeniczny
26.5. Znaczenie kapitału ludzkiego. Rozwój endogeniczny
26.6. Teoria zmian instytucjonalnych
26.7. Przyszłość ekonomii rozwoju

27. Ekonomia w przyszłości
27.1. Obecny paradygmat ekonomii
27.2. Hipoteza ludnościowa Kremera. Nowa teoria ludnościowa
27.3. Paradygmat ekonomii w przyszłości


CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT RECENZJE


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101