koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Historia myśli ekonomicznej


Nazwa ksiazki :
Historia myśli ekonomicznej

Autor : Wacław Stankiewicz
Liczba stron : 659
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1624-6 wyd 3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 74.8
Oszczędzasz : 12.95 zł ( 17.31 % )

Nasza cena : 61.85 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Wstęp
Rozdział 1. Przedmiot historii myśli ekonomicznej
1.1. O współczesnej metodologii nauk
1.2. Podejście systemowe. Obiekt i przedmiot historii myśli ekonomicznej
1.3. Systemowy opis historii myśli ekonomicznej
1.4. Uwagi końcowe

Rozdział 2. Myśl ekonomiczna starożytności
2.1. Układ społeczny i polityczny antycznej Grecji
2.2. Poglądy ekonomiczne uczniów Sokratesa
2.3. O doktrynie ekonomicznej Arystotelesa
2.4. Poglądy ekonomiczne w starożytnym Rzymie
2.5. Patrystyka o zagadnieniach społeczno-gospodarczych
2.6. Uwagi końcowe

Rozdział 3. Myśl ekonomiczna średniowiecza
3.1. Feudalizm - nowy układ społeczno-gospodarczy
3.2. Nurt świecki wczesnośredniowiecznej myśli ekonomicznej
3.3. Kanonistyka i system poglądów Tomasza z Akwinu
3.4. Rozwój nauki o zysku, procencie i pieniądzu
3.5. Początki polskiej myśli ekonomicznej
3.6. Uwagi końcowe

Rozdział 4. Merkantylizm
4.1. Przemiany w układzie społecznym, gospodarczym i instytucjonalnym
4.2. Reformacja - wizje i utopie społeczno-gospodarcze
4.3. Koncepcje bulionistów
4.4. Ogólne cechy i odmiany rozwiniętego merkantylizmu
4.5. Polska myśl ekonomiczna XVI i XVII w.
4.6. Uwagi końcowe

Rozdział 5. Fizjokratyzm
5.1. Tło społeczno-ekonomiczne i ustrój polityczny Francji
5.2. Nowe koncepcje - zerwanie z merkantylizmem
5.3. Quesnay - mistrz szkoły i jego uczniowie
5.4. System fizjokratyczny i jego doktryna
5.5. Turgot - ewolucja doktryny
5.6. Fizjokratyzm w Polsce
5.7. Uwagi końcowe

Rozdział 6. Doktryna szkoły klasycznej
6.1. Charakterystyka epoki
6.2. William Petty - prekursor szkoły klasycznej
6.3. System poglądów ekonomicznych Adama Smitha
6.4. Twórczość Davida Ricarda
6.5. Malthus i Say
6.6. Schyłek szkoły klasycznej - J. St. Mill
6.7. Uwagi końcowe

Rozdział 7. Protekcjonizm wychowawczy
7.1. Podłoże społeczno-gospodarcze niemieckiego historyzmu
7.2. Niemiecka szkoła narodowa
7.3. Starsza szkoła historyczna
7.4. Młodsza szkoła historyczna
7.5. Protekcjonizm amerykański i historyzm angielski
7.6. Uwagi końcowe

Rozdział 8. Socjalizm utopijny i marksizm
8.1. Krytyka i wizja ustroju społeczno-gospodarczego
8.2. Marksowska doktryna ekonomiczna
8.3. Uwagi końcowe

Rozdział 9. Marginalizm i przejście do ekonomii neoklasycznej
9.1. Trzy szkoły myśli ekonomicznej
9.2. System ekonomiczny Alfreda Marshalla
9.3. Zróżnicowanie w ramach paradygmatu
9.4. Uwagi końcowe

Rozdział 10. Historyzm i instytucjonalizm
10.1. Nurt socjologiczny-historyczny
10.2. Amerykański instytucjonalizm
10.3. Uwagi końcowe

Rozdział 11. Polska myśl ekonomiczna w dobie rozbiorów
11.1. Okres do powstania styczniowego
11.2. Od powstania styczniowego do odzyskania niepodległości
11.3. Uwagi końcowe

Rozdział 12. Myśl ekonomiczna II Rzeczpospolitej
12.1. Ewolucja potrzeb i możliwości
12.2. Kierunek historyczny - ustępowanie pola
12.3. Ekonomia neoklasyczna - umiarkowana ekspansja
12.4. Radykalizm, heterodoksja i praktycyzm
12.5. Uwagi końcowe

Rozdział 13. Doktryna ekonomiczna Keynesa
13.1. Środowisko, życie i twórczość J.M. Keynesa
13.2. System ekonomiczny w ujęciu Keynesa
13.3. Funkcjonowanie gospodarki kapitalistycznej
13.4. Uwagi końcowe

Rozdział 14. Neoklasyczny nurt główny
14.1. Próby syntezy neoklasycznej
14.2. Ekonomia matematyczny i ekonometria
14.3. Ekonomika strony podażowej
14.4. Nowa ekonomika klasyczna
14.5. Nowa ekonomia polityczna
14.6. Uwagi końcowe

Rozdział 15. Monetaryzm
15.1. Liberalizm szkoły chicagowskiej
15.2. Życie i dzieło Miltona Friedmana
15.3. Rozwój ilościowej teorii pieniądza
15.4. Zarys teorii monetaryzmu
15.5. O polityce gospodarczej monetaryzmu
15.6. Uwagi końcowe

Rozdział 16. Współczesny Keynesizm
16.1. Triumf i kryzys
16.2. Angielska szkoła z Cambridge
16.3. Odgałęzienia i prądy postkeynesizmu
16.4. Uwagi końcowe

Rozdział 17. Szkoły poza nurtem głównym
17.1. Szkoła neoaustriacka
17.2. Ekonomika ewolucyjna - neoinstytucjonalizm
17.3. Różne szkoły i prądy
17.4. Uwagi końcowe

Rozdział 18. Losy doktryny marksistowskiej
18.1. Rozwój i zróżnicowanie doktryny
18.2. Radziecka myśl ekonomiczna
18.3. Ekonomia marksistowska na Zachodzie
18.4. Uwagi końcowe

Rozdział 19. Katolicka doktryna społeczno-ekonomiczna
19.1. Wyzwania XIX w.
19.2. Ewolucja doktryny w XX w.
19.3. Doktryna katolicka w Polsce
19.4. Encykliki społeczne Jana Pawła II
19.5. Uwagi końcowe

Rozdział 20. Polska myśl ekonomiczna (1944 - 1989)
20.1. Odbudowa - nadzieja na współżycie
20.2. Monopol ekonomii marksistowskiej
20.3. Próby reformowania ekonomii marksistowskiej
20.4. Nowe wyzwania i bilans zamknięcia
20.5. Uwagi końcowe

Rozdział 21. Polska ekonomia okresu transformacji ustrojowej
21.1. Radykalny zwrot - od socjalizmu do kapitalizmu
21.2. Wychodzenie z kryzysu gospodarczego
21.3. Na drodze do stabilizacji
21.4. Uwagi końcowe

ZakończenieCZYTAJ WIECEJ FRAGMENT RECENZJE


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101