koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Integracja europejska. Dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk


Nazwa ksiazki :
Integracja europejska. Dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk

Autor : Janina Witkowska, Zofia Wysokińska
Liczba stron : 280
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1539-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 49.21
Oszczędzasz : 6.26 zł ( 12.72 % )

Nasza cena : 42.95 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Spis treści


I. Integracja rynków dóbr, usług, kapitału i pracy Unii Europejskiej - próba oceny po wprowadzeniu unii gospodarczej i walutowej

1. Integracja rynku towarowego Unii Europejskiej - próba oceny
1.1. Strategia Lizbońska - program zwiększenia konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej do roku 2010 w odniesieniu do rynku dóbr i usług
2. Integracja rynku kapitałowo-finansowego oraz rynku pracy Unii Europejskiej - próba oceny
2.1. Integracja rynku kapitałowo-finansowego - próba oceny
2.2. Integracja rynku pracy - próba oceny

II. Ocena procesów integracyjnych na rynkach dóbr, usług, kapitału i pracy w Polsce w okresie przedakcesyjnym

3. Ocena procesów integracyjnych na rynku dóbr i usług w Polsce w okresie przedakcesyjnym
3.1. Zmiany w handlu zagranicznym towarami przemysłowymi między Polską a UE w procesie integracji
3.2. Zmiany w strukturze towarowej handlu Polski z Unią Europejską według intensywności wykorzystania czynników wytwórczych
3.3. Bilans handlowy Polski z Unią Europejską a rynek pracy
3.4. Wyniki w handlu zagranicznym Polski z Unią Europejską a konkurencyjność polskiego eksportu w porównaniu z krajami Grupy Wyszehradzkiej
3.4.1. Przewaga komparatywna eksportu Polski na jednolitym rynku europejskim w latach 2001-2002
3.4.2. Zmiany strukturalne w polskim handlu zagranicznym oraz kształtowanie się wzorca przewagi komparatywnej w eksporcie do Unii Europejskiej - analiza porównawcza Polski, Czech, Słowacji i Węgier
3.5. Otwartość gospodarki Polski i jej konkurencyjność
3.6. Członkostwo w Unii Europejskiej a rynek towarowy
3.7. Znaczenie usług w bilansie handlowym Polski
4. Rezultaty negocjacji akcesyjnych w odniesieniu do swobodnego przepływu towarów
5. Wyniki raportu monitorującego Komisji Europejskiej w obszarze swobodnego przepływu towarów
6. Ocena procesów integracyjnych na rynkach kapitału i pracy w Polsce w okresie przedakcesyjnym
6.1. Ocena procesów integracyjnych na rynku kapitału
6.1.1. Stan liberalizacji przepływów kapitałowych między Polską a Unią Europejską
6.1.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne między Unią Europejską a Polską
6.1.3. Aktywność zagranicznych inwestorów portfelowych na polskim rynku papierów wartościowych
6.1.4. Korzyści i koszty z tytułu integracji rynku kapitałowego
6.2. Ocena procesów integracyjnych na rynku pracy w Polsce w okresie przedakcesyjnym

III. Procesy dostosowawcze w Polsce w sferze polityk Unii Europejskiej

7. Wspólna polityka handlowa
7.1. Charakterystyka wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej
7.2. Dostosowania w Polsce do wymogów wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej
7.3. Rezultaty negocjacji akcesyjnych w obszarze unii celnej
7.4. Rezultaty negocjacji akcesyjnych w obszarze stosunków zewnętrznych
7.5. Wyniki raportu monitorującego Komisji Europejskiej w obszarach unii celnej oraz stosunków zewnętrznych
7.5.1. Unia celna
7.5.2. Stosunki zewnętrzne
8. Wspólna polityka rolna
8.1. Charakterystyka wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
8.1.1. Instrumenty interwencji na jednolitym rynku rolnym
8.1.2. Instrumenty polityki strukturalnej
8.2. Ewolucja wspólnej polityki rolnej
8.3. Regulacje reformy a ustalenia Rundy Urugwajskiej GATT
8.3.1. Agenda 2000
8.3.2. Zreformowana wspólna polityka rolna
8.4. Dostosowania w Polsce do wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
8.4.1. Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne
9. Polityka spójności ekonomicznej i społecznej
9.1. Charakterystyka polityki spójności ekonomicznej i społecznej Unii Europejskiej
9.2. Zmiany polityki spójności ekonomicznej i społecznej Unii Europejskiej w kontekście rozszerzenia
9.3. Dostosowania w Polsce do wspólnotowej polityki spójności ekonomicznej i społecznej
9.4. Ekonomiczne efekty dostosowań prawnych w Polsce do wspólnotowej polityki spójności
10. Polityka konkurencji
10.1. Charakterystyka polityki konkurencji Unii Europejskiej
10.1.1. Cele i zadania polityki konkurencji
10.2. Dostosowania w Polsce do wspólnotowej polityki konkurencji
10.2.1. Stanowisko negocjacyjne Polski oraz rezultaty negocjacji
10.2.2. Ocena dostosowań w Polsce dokonana przez Komisję Europejską w zakresie polityki konkurencji
10.2.3. Efekty ekonomiczne dostosowań prawnych w Polsce w zakresie polityki konkurencji
10.2.4. Dostosowania instytucjonalne
11. Polityka ochrony Środowiska
11.1. Charakterystyka polityki ochrony Środowiska Unii Europejskiej
11.2. Szósty program działania na lata 2001-2010
11.2.1. Szósty program działania na lata 2001-2010 pt. Środowisko 2010: nasza przyszłość, nasz wybór
11.2.2. Europejska strategia zrównoważonego rozwoju
11.3. Dostosowania w Polsce do wspólnotowej polityki ochrony Środowiska
12. Polityka energetyczna
12.1. Charakterystyka polityki energetycznej Unii Europejskiej
12.2. Dostosowania w Polsce do wymogów wspólnotowej polityki energetycznej
12.2.1. Nowa strategia wprowadzania konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce
13. Polityka wspierania badań i rozwoju technologicznego
13.1. Charakterystyka polityki wspierania badań i rozwoju technologicznego Unii Europejskiej
13.2. Programy ramowe w Unii Europejskiej
13.3. Dostosowania w Polsce do wspólnotowej polityki wspierania badań i rozwoju technologicznego
13.3.1. Innowacyjność w rządowych programach gospodarczych w Polsce
13.4. Finansowanie badań naukowych w Polsce w Świetle projektu ustawy o finansowaniu nauki
14. Wspólna polityka transportowa
14.1. Charakterystyka wspólnej polityki transportowej Unii Europejskiej
14.1.1. Program działania na lata 2000-2004
14.1.2. Biała Księga: Europejska polityka transportowa do roku 2010
14.2. Dostosowania w Polsce do wspólnej polityki transportowej Unii Europejskiej
14.3. Ekonomiczne efekty dostosowań w Polsce do wspólnej polityki transportowej Unii Europejskiej
15. Polityka ochrony konsumenta
15.1. Polityka ochrony konsumenta Unii Europejskiej - strategia na lata 2002-2006
15.2. Dostosowania w Polsce do wspólnotowej polityki ochrony konsumenta
15.3. Ekonomiczne efekty dostosowań w Polsce do wspólnotowej polityki ochrony konsumenta
16. Polityka społeczna
16.1. Charakterystyka polityki społecznej Unii Europejskiej
16.1.1. Kwestie zatrudnienia
16.1.2. Swobodny przepływ pracowników
16.1.3. Standardy pracy
16.1.4. Dialog społeczny
16.1.5. Równość mężczyzn i kobiet
16.1.6. Ochrona socjalna
16.2. Dostosowania w Polsce do wspólnotowej polityki społecznej
16.3. Ekonomiczne efekty dostosowań prawnych w Polsce do wspólnotowej polityki społecznej
17. Polityka wobec małych i Średnich przedsiębiorstw
17.1. Charakterystyka polityki Unii Europejskiej wobec przedsiębiorstw
17.2. Wieloletni program na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości (2001-2005)
17.3. Polityka wobec przedsiębiorstw a rozszerzenie Unii Europejskiej o nowe kraje
17.4. Dostosowania w Polsce do wspólnotowej polityki wobec małych i średnich przedsiębiorstw
17.5. Ekonomiczne efekty dostosowań w Polsce do wspólnotowej polityki wobec małych i średnich przedsiębiorstw

IV. Makroekonomiczne dostosowania Polski do unii gospodarczej i walutowej

18. Dostosowania w sferze usług finansowych w Polsce
18.1. Wyniki negocjacji akcesyjnych w sferze usług finansowych
18.2. Dostosowania w sferze usług finansowych do wymogów członkostwa
18.3. Ekonomiczne efekty dostosowań prawnych w sferze usług finansowych
19. Dostosowania polityki makroekonomicznej w Polsce
19.1. Rozwój Polski w okresie transformacji systemowej
19.1.1. Majątek trwały oraz proces modernizacji gospodarki polskiej
19.1.2. Inflacja
19.1.3. Rynek pracy
19.2. Handel zagraniczny Polski
19.3. Informacja o Programie społeczno-gospodarczym na lata 2002-2005
20. Perspektywy włączenia Polski do unii gospodarczej i walutowej
20.1. Efekty ekonomiczne unii gospodarczej i walutowej
20.2. Przystąpienie Polski do unii gospodarczej i walutowej

Zakończenie. Konsekwencje dostosowań dla polskiej gospodarki
Bibliografia

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101