koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Kontrola finansowa w sektorze publicznym


Nazwa ksiazki :
Kontrola finansowa w sektorze publicznym

Autor : Leon Kurowski, Eugeniusz Ruśkowski, Hanna Sochacka-Krysiak
Liczba stron : 340
Wydawnictwo : PWE
ISBN : nn


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 34.87
Oszczędzasz : 5.12 zł ( 14.68 % )

Nasza cena : 29.75 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Spis treści


I. Zarys teorii kontroli finansowej

1. Kontrola a inne dyscypliny naukowe

2. Pojęcie kontroli

3. Pojęcia zbliżone do kontroli
3.1. Nadzór
3.2. Rewizja
3.3. Inspekcja
3.4. Lustracja; oględziny
3.5. Wizytacja
3.6. Sprawdzanie
3.7. Weryfikacja
3.8. Czuwanie i rozpatrywanie
3.9. Analiza

4. Zadania kontroli finansowej
4.1. Podstawowy cel kontroli i sposoby jego osiągnięcia
4.2. Działalność pokontrolna a zadania kontroli
4.3. Tendencja do rozszerzania zadań kontroli

5. Ogólne zasady organizacji i funkcjonowania kontroli finansowej
5.1. Ogólne zasady kontroli jako warunek jej skuteczności
5.2. Podstawowe zasady kontroli finansowej
5.3. Zasady proceduralne
5.4. Zasady organizacyjne

6. Przedmiotowy i podmiotowy zasięg kontroli finansowej
6.1. Przedmiot kontroli finansowej
6.2. Podmioty podlegające kontroli finansowej

7. Kryteria kontroli finansowej
7.1. Prawo
7.2. Plan
7.3. Gospodarność

8. Rodzaje (metody) kontroli finansowej
8.1. Kontrola uprzednia i kontrola następna
8.2. Kontrola faktyczna i kontrola dokumentalna
8.3 Kontrola formalna i kontrola merytoryczna
8.4 Kontrola kameralna i kontrola wykonywana na miejscu
8.5. Kontrola pełna i kontrola odcinkowa (częściowa w tym problemowa)
8.6. Kontrola całkowita, kontrola wyrywkowa i kontrola reprezentacyjna
8.7. Kontrola ciągła i kontrola doraźna

II. Ogólny przegląd zasad postępowania kontrolnego i pokontrolnego

1. Zasady przygotowywania kontroli
1.1. Koordynacja kontroli
1.2. Planowanie kontroli
1.3. Kontrola pozaplanowa
1.4. Wybór przedmiotów i podmiotów kontroli
1.5. Opracowywanie planów kontroli
1.6. Ustalenie ekipy kontrolnej
1.7. Studia przygotowawcze do kontroli
1.8. Dyrektywy kontrolne
1.9. Program kontroli

2. Zasady wykonywania kontroli
2.1. Rozpoczęcie kontroli
2.2. Odstąpienie od kontroli
2.3. Zbieg kontroli
2.4. Uprawnienia badawcze kontrolera

3. Protokoły i sprawozdania z kontroli
3.1. Protokół kontroli
3.2. Przygotowywanie protokołu kontroli
3.3. Treść i forma protokołu kontroli
3.4. Sprawozdanie z kontroli

4. Zasady postępowania pokontrolnego
4.1. Pojęcie i rodzaje czynności pokontrolnych
4.2. Czynności natychmiastowe
4.3. Przekazywanie wyników kontroli
4.4. Czynności pokontrolne w kompetencji organów kontroli
4.5. Czynności pokontrolne podejmowane przez jednostki, którym są przekazywane wyniki kontroli
4.6. Sprawdzanie sposobu wykorzystania przekazanych wyników kontroli
4.7. Bieżąca ewidencja kontroli
4.8. Sprawozdawczość okresowa z wykonywania kontroli

III. Niektóre problemy kontroli finansowej w warunkach transformacji ustrojowej na tle doświadczeń zagranicznych

1. Przesłanki i przebieg reformy systemu kontroli finansowej w RP
1.1. Transformacja ustrojowa jako główna przesłanka reformy systemu kontroli w sferze finansów publicznych
1.2. Przekształcenia kontroli wewnętrznej
1.3. Zmiany w systemie zewnętrznej kontroli finansowej
1.4. Ewolucja metod i kryteriów kontroli finansowej
1.5. Koordynacja wyodrębnionej kontroli finansowej w sektorze publicznym
1.6. Szczególne miejsce kontroli państwowej w sektorze publicznym. Kontrola samorządu terytorialnego

2. Próba analizy porównawczej wybranych systemów kontroli finansowej w państwach o gospodarce rynkowej
2.1. Parlamentarna kontrola budżetowa
2.2. Kontrola państwowa w sektorze publicznym
2.3. Kontrola skarbowo-podatkowa
2.4. Wnioski dla Polski

IV. System kontroli finansowej w sektorze publicznym

1. Informacje wstępne

2. Instytucjonalna kontrola zewnętrzna
2.1. Kontrola parlamentarna i prezydencka
2.2. Kontrola finansowa NIK
2.3. Kontrola skarbowa
2.4. Kontrola podatkowa
2.5. Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
2.6. Kontrola dewizowa
2.7. Kontrola celna oraz kontrola w ramach inspekcji celnej
2.8. Inne rodzaje zewnętrznej kontroli finansowej w sektorze publicznym (kontrola sądowa)

3. Kontrola wewnętrzna w sektorze publicznym
3.1. Wprowadzenie
3.2. Kontrola resortowa ministra finansów
3.2. Kontrola wykonywana przez głównych księgowych (skarbników) budżetów, jednostek

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101