koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne


Nazwa ksiazki :
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne

Autor : Paweł Bożyk, Józef Misala, Mieczysław Puławski
Liczba stron : 412
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1363-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 57.2
Oszczędzasz : 7.25 zł ( 12.67 % )

Nasza cena : 49.95 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Przedmowa do drugiego wydania
Wstęp

Rozdział 1
Pojęcie i zakres międzynarodowych stosunków ekonomicznych
1.1. Definicja międzynarodowych stosunków ekonomicznych
1.2. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne a nauka o gospodarce światowej
1.3. Wzrost znaczenia nauki o międzynarodowych stosunkach ekonomicznych

Rozdział 2
Międzynarodowy podział pracy
2.1. Pojęcie międzynarodowego podziału pracy
2.2. Czynniki określające międzynarodowy podział pracy
2.3. Międzynarodowa komplementarność struktur gospodarczych
2.4. Międzynarodowy podział pracy a gospodarka światowa

Rozdział 3
Teorie rozwoju międzynarodowego podziału pracy
3.1 Teorie przedklasyczne
3.2. Teoria kosztów absolutnych
3.3. Teoria kosztów względnych
3.4. Teoria kosztów realnych
3.5. Teoria kosztów alternatywnych
3.6. Teoria obfitości zasobów
3.7. Sformalizowana teoria obfitości zasobów
3.8. Nowe teorie rozwoju handlu międzynarodowego

Rozdział 4
Korzyści z międzynarodowego handlu towarami i usługami
4.1. Przyczyny rozwoju międzynarodowego handlu towarami
4.2. Międzynarodowy handel usługami
4.3. Pojęcie dochodu z międzynarodowego handlu towarami i usługami
4.4. Handel międzynarodowy a wzrost gospodarczy

Rozdział 5
Korzyści z międzynarodowych przepływów czynników produkcji
5.1. Pojęcie i istota międzynarodowych przepływów czynników produkcji
5.2. Międzynarodowy przepływ kapitału
5.3. Międzynarodowe przepływy zasobów pracy
5.4. Międzynarodowe przepływy wiedzy technicznej
5.5. Międzynarodowe przepływy gospodarcze a środowisko naturalne człowieka

Rozdział 6
Ceny międzynarodowe
6.1. Pojęcie cen międzynarodowych
6.2. Wzajemne zależności cen oraz popytu i podaży na doskonałym międzynarodowym rynku towarów i usług
6.3. Kształtowanie się dochodu oraz popytu i podaży na doskonałym międzynarodowym rynku towarów i usług
6.4. Rodzaje rynków międzynarodowych
6.5. Mechanizmy kształtowania się międzynarodowych cen towarów w krótkim okresie
6.6. Mechanizmy kształtowania się międzynarodowych cen towarów w długim okresie

Rozdział 7
Pieniądz międzynarodowy
7.1. Pojęcie pieniądza międzynarodowego
7.2. System waluty złotej
7.3. System waluty sztabowo-złotej i dewizowo-złotej
7.4. System walutowy w okresie międzywojennym
7.5. System z Bretton Woods
7.6. Regionalne systemy walutowe
7.7. Współczesny międzynarodowy system walutowy
7.8. Pojęcie i rodzaje międzynarodowego rynku walutowego
7.9. Organizacja rynku dewizowego
7.10. Handel kasowy i handel terminowy
7.11. Transakcje dewizowe banków
7.12. Transakcje dewizowe przedsiębiorstw handlu zagranicznego

Rozdział 8
Kursy walutowe
8.1. Rodzaje kursów walutowych
8.2. Czynniki determinujące poziom kursów walutowych podstawowych walut wymienialnych
8.3. Podstawowe teorie kursu walutowego
8.4. Ryzyko kursu walutowego
8.5. Postawa wobec ryzyka kursowego
8.6. Metody zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym

Rozdział 9
Bilans płatniczy
9.1. Pojęcie bilansu płatniczego
9.2. Równowaga bilansu płatniczego
9.3. Przyczyny i konsekwencje nierównowagi bilansu płatniczego w krótkim okresie; mechanizmy przywracania równowagi
9.4. Nierównowaga bilansu płatniczego w długim okresie

Rozdział 10
Zagraniczna polityka ekonomiczna
10.1. Pojęcie zagranicznej polityki ekonomicznej
10.2. Narzędzia taryfowe
10.4. Narzędzia pozataryfowe

Rozdział 11
Międzynarodowa polityka ekonomiczna
11.1. Pojęcie międzynarodowej polityki ekonomicznej
11.2. Podmioty międzynarodowej polityki ekonomicznej
11.3. Międzynarodowe porozumienia towarowe
11.4. Międzynarodowe organizacje gospodarcze
11.5. Korporacje transnarodowe

Rozdział 12
Opcje zagranicznej i międzynarodowej polityki ekonomicznej
12.1. Czynniki determinujące opcje zagranicznej i międzynarodowej polityki ekonomicznej
12.2. Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna krajów rozwiniętych gospodarczo
12.3. Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna krajów nowo uprzemysłowionych
12.4. Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna krajów słabo rozwiniętych gospodarczo
12.5. Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna krajów transformujących swoje systemy gospodarcze, społeczne i polityczne

Rozdział 13
Integracja gospodarcza w Europie i świecie
13.1. Istota międzynarodowej integracji gospodarczej
13.2. Modele międzynarodowej i ponadnarodowej integracji gospodarczej
13.3. Mechanizmy integracji w gospodarce rynkowej
13.4. Przykłady ugrupowań integracyjnych w gospodarce światowej
13.5. Polska a integracja gospodarcza w Europie

Rozdział 14
Globalizacja gospodarki światowej
14.1. Pojęcie globalizacji gospodarki światowej
14.2. Globalizacja a międzynarodowy podział pracy
14.3. Globalizacja a integracja regionalna
14.4 Wzrost zależności ekonomicznej w skali globalnej
14.5. Efekty uboczne globalizacji
14.6. Możliwości sterowania globalizacją gospodarki światowej


CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101