koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Międzynarodowe stosunki gospodarcze


Nazwa ksiazki :
Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Autor : Adam Budnikowski
Liczba stron : 420
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1440-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 56.1
Oszczędzasz : 6.15 zł ( 10.96 % )

Nasza cena : 49.95 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Od autora

Część I. Wprowadzenie

1. Internacjonalizacja procesu gospodarowania i międzynarodowe stosunki gospodarcze
1.1. Powstanie i rozwój gospodarki światowej
1.2. Współczesny handel międzynarodowy
1.3. Znaczenie handlu międzynarodowego dla poszczególnych krajów
1.4. Ekonomiczne konsekwencje istnienia granic politycznych między krajami
1.5. Pojęcie i zakres międzynarodowych stosunków gospodarczych
Pytania

Część II. Teoria handlu międzynarodowego

2. Klasyczne teorie handlu międzynarodowego
2.1. Merkantylizm
2.2. Teoria przewagi absolutnej
2.3. Teoria przewag komparatywnych
2.4. Teoria kosztów absolutnych i kosztów względnych w ujęciu geometrycznym
2.5. Rozwinięcie teorii przewag komparatywnych

Pytania

3. Neoklasyczna teoria handlu międzynarodowego
3.1. Narzędzia badawcze
3.2. Korzyści z handlu międzynarodowego
3.3. Podział korzyści z wymiany międzynarodowej
3.4. Krzywa wzajemnego popytu
3.5. Terms of trade
Pytania

4. Wyposażenie w czynniki produkcji jako podstawa handlu międzynarodowego
4.1. Twierdzenie Heckschera-Ohlina
4.2. Wyrównywanie się cen czynników produkcji
4.3. Efekt Stolpera-Samuelsona
4.4. Empiryczna weryfikacja twierdzenia Heckschera-Ohlina
Pytania

5. Alternatywne teorie handlu międzynarodowego
5.1. Korzyści skali produkcji a handel międzynarodowy
5.2. Handel wewnątrzgałęziowy
5.3. Koncepcje opóźnienia naśladowczego i cyklu życia produktu a handel międzynarodowy
5.4. Koncepcja nakładającego się popytu
5.5. Konkurencja monopolistyczna a handel międzynarodowy
Pytania

6. Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy
6.1. Skutki wzrostu gospodarczego dla handlu międzynarodowego
6.2. Wpływ wzrostu gospodarczego na terms of trade i dobrobytu kraju
6.3. Źródła wzrostu gospodarczego i ich wpływ na handel międzynarodowy
Pytania

7. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji
7.1. Przyczyny międzynarodowych przepływów czynników produkcji
7.2. Międzynarodowe przepływy kapitału
7.3. Inwestycje portfelowe: chęć uniknięcia ryzyka jako motyw wywozu kapitału
7.4. Kredyty finansowe
7.5. Inwestycje bezpośrednie
7.6. Międzynarodowe przepływy siły roboczej
Pytania

Część III. Polityka handlowa

8. Cło
8.1. Pojęcie i rodzaje cła
8.2. Mechanizm działania cła
8.3. Ekonomiczne skutki cła
8.3.1. Model małego kraju
8.3.2. Model dużego kraju
8.4. Stopień protekcji celnej
Pytania

9. Bariery pozataryfowe
9.1. Mechanizm ograniczeń ilościowych i ich skutki
9.2. Dobrowolne ograniczenie eksportu i jego mechanizmy
9.3. Inne bariery pozataryfowe
9.4. Mechanizmy subsydiów produkcji krajowej i subsydiów eksportowych oraz ich skutki
9.5. Dumping
Pytania

10. Wolny handel a protekcjonizm
10.1. Tradycyjne argumenty na rzecz protekcjonizmu
10.2. Współczesne argumenty na rzecz protekcjonizmu
10.3. Ograniczenia handlowe jako środek do osiągnięcia celów politycznych - sankcje ekonomiczne
10.4. Ograniczenia handlowe a polityka ochrony środowiska
Pytania

11. Międzynarodowa polityka handlowa
11.1. Kartele międzynarodowe
11.2. Integracja ekonomiczna
Pytania

Część IV. Międzynarodowe stosunki finansowe

12. Bilans płatniczy
12.1. Definicja
12.2. Zasada podwójnego zapisu
12.3. Struktura bilansu płatniczego
12.4. Równowaga bilansu płatniczego
12.5. Bilans płatniczy jako narzędzie analizy ekonomicznej
Pytania

13. Kurs walutowy i rynek walutowy
13.1. Pojęcie kursu walutowego
13.2. Rynek walutowy
Pytania

14. Ustalanie poziomu kursu walutowego
14.1. Czynniki określające poziom kursu walutowego
14.2. Zmiany produktu krajowego brutto a kurs walutowy
14.3. Zmiany realnych stóp procentowych a kurs walutowy
14.4. Zmiany różnic w cenach a kurs walutowy
14.5. Parytet siły nabywczej
14.6. Pozostałe czynniki określające poziom kursu walutowego
Pytania

15. Automatyczny mechanizm dostosowawczy
15.1. Cenowy mechanizm dostosowawczy
15.2. Dochodowy mechanizm dostosowawczy
15.3. Monetarny mechanizm dostosowawczy
Pytania

16. Polityka dostosowawcza
16.1. Przyczyny i cele polityki dostosowawczej
16.2. Narzędzia polityki dostosowawczej
16.3. Ograniczenia polityki dostosowawczej
Pytania

17. Międzynarodowy system walutowy
17.1. Pojęcie i przesłanki istnienia międzynarodowego systemu walutowego
17.2. Międzynarodowy system walutowy przed II wojną światową
17.3. System walutowy z Bretton Woods
17.4. Współczesny międzynarodowy system walutowy
Pytania

Część V. Międzynarodowe stosunki gospodarcze a kraje rozwijające się

18. Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy krajów rozwijających się
18.1. Charakterystyka krajów rozwijających się
18.2. Teoria handlu międzynarodowego a rozwój gospodarczy krajów rozwijających się
18.3. Polityka handlowa krajów rozwijających się zmierzająca do zwiększenia korzyści z handlu międzynarodowego
Pytania

19. kryzys zadłużeniowy i możliwości jego rozwiązywania
19.1. Skala problemu zadłużenia
19.2. Przyczyny światowego kryzysu zadłużeniowego
19.3. Zagrożenia związane z kryzysem zadłużeniowym
19.4. Możliwości rozwiązania globalnego problemu zadłużenia
Pytania

20. Współczesne kryzysy finansowe a kraje rozwijające się
20.1. Mechanizm kryzysu finansowego
20.2. Kryzys azjatycki jako przykład kryzysu finansowego
20.3. Przyczyny azjatyckiego kryzysu finansowego a strategia rozwoju krajów rozwijających się
20.4. Przyczyny azjatyckiego kryzysu finansowego a międzynarodowy ład finansowy
Pytania
CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101