koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

MONITOROWANIE JAKOŚCI W BANKU


Nazwa ksiazki :
MONITOROWANIE JAKOŚCI W BANKU

Autor : OPOLSKI KRZYSZTOF
Liczba stron : 150
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : CeDeWu
ISBN : 83-87885-67-3


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 50.13
Oszczędzasz : 5.38 zł ( 10.73 % )

Nasza cena : 44.75 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Recenzowana książka poświęcona jest analizie bardzo ważnego zagadnienia
z zakresu funkcjonowania sektora bankowego jakim jest zarządzanie przez
jakość, a szczególnie stały monitoring jakości pozwalający na doskonalenie
procesów sprzyjających zwiększaniu efektywności działania instytucji
bankowej. Praca ta stanowi kontynuację wcześniejszych publikacji, w których
prof. Krzysztof Opolski i Jego współpracownicy konsekwentnie promują
problematykę jakości, dostrzegając w niej niezwykle ważny czynnik przewagi
konkurencyjnej instytucji finansowych. Rezultaty działalności badawczej
prof. Krzysztofa Opolskiego i Jego zespołu, prezentowane nie tylko
w niniejszej książce, ale i w poprzednich publikacjach są szczególnie
cenne w aspekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz postępujących
na świecie procesów globalizacji gospodarczej.
Autorzy pracy „Monitorowanie jakości w banku” wychodzą w swych rozważaniach
z założenia, że w procesie budowania jakości ważne jest nie tylko stworzenie
odpowiedniego systemu, ale także ciągłe jego monitorowanie. Monitoring ten
umożliwia bowiem stały postęp w poprawie jakości pracy w banku, co jest
warunkiem koniecznym dobrego funkcjonowania systemu. Śledzenie funkcjonowania
systemu jakości umożliwia także identyfikację słabych (krytycznych) miejsc
w organizacji pracy banku, które należy eliminować. Monitorowanie jakości
powinno zatem być włączane w ciągły proces tworzenia jakości. Działania
o charakterze prewencyjnym stanowią bowiem klucz do doskonalenia systemu.
Stąd też problem monitorowania jakości w banku Autorzy naświetlają z różnych
punktów widzenia, a szczególnie z punktów widzenia: organizacji, aspektów
psychospołecznych, a zwłaszcza aspektów ekonomicznych (rozdział 3).
Podejście Autorów do procesu monitorowania jakości w banku jest, moim zdaniem,
w dużym stopniu oryginalne. W swoich rozważaniach dostrzegają Oni bardziej
kontekst analityczny niż aspekt działania. Innymi słowy, podkreślają Oni,
że punktem wyjścia wszelkich działań monitorujących jakość musi być aspekt
analityczno-diagnostyczny. To podejście badawcze znalazło odzwierciedlenie
w konstrukcji pracy, która składa się z siedmiu rozdziałów.
Przyjętą sekwencję rozważań uważam za słuszną. W rozdziale 1, który ma charakter
wprowadzenia do prezentowanych w pracy zagadnień, Czytelnik ma możliwość ogólnego
zapoznania się z problematyką doskonalenia i monitorowania jakości. W rozdziale
tym przedstawiono m.in. koncepcję „domu jakości” jako systemu efektywnego
i skutecznego zarządzania organizacją. Rozważania zawarte w tym rozdziale
wychodzą poza tradycyjne rozumienie problematyki jakości, które niekiedy bywa
zawężane do problematyki zarządczej czy do organizacji i zarządzania.
Przedmiotem rozważań w rozdziale 2 jest pomiar jakości w bankach komercyjnych.
Autor tego fragmentu pracy przedstawił trzy płaszczyzny pomiaru jakości usług.
Słusznie jest On zdania, że pomiar jakości powinien być przeprowadzony przede
wszystkim na podstawie subiektywnych ocen zewnętrznych uzupełnionych miarami
obiektywnymi. Rozdział 3 opracowania poświęcony został analizie ekonomicznych
aspektów doskonalenia jakości w bankach. Z analizy tej wynika, że zagadnienie
jakości niejako przenika całą organizację banku. Występuje ono we wszystkich
obszarach jego funkcjonowania – zarówno w obszarach biznesowych,
jak i w obszarach wsparcia. Wielce interesujący, z poznawczego punktu widzenia,
jest rozdział 4 zatytułowany: „Jakość jako globalny wymiar przewagi konkurencyjnej
banku”. W rozdziale tym Autorzy przytaczają bardzo celne uwagi dotyczące
podejmowania decyzji o zakupie i kontynuacji korzystania z usług oferowanych
przez instytucje finansowe. Priorytet jakości wydaje się dziś niezbędny
do sprostania globalnej konkurencji.
Przedmiotem rozważań w rozdziale 5 jest wykorzystanie nowoczesnej koncepcji
marketingowej: zarządzanie relacjami z klientem, zwanej w skrócie od angielskiej
nazwy CRM (Customer Relationship Management). Po prezentacji istoty koncepcji CRM
Autorzy dochodzą na podstawie swych badań do wniosku, że CRM w dużej mierze
powinien uwzględniać jakość jako cel. Autorzy poświęcają uwagę praktycznym
aspektom wdrożenia i wykorzystania CRM, w szczególności dla poprawy jakości
obsługi klienta.
Rozważania poświęcone wykorzystaniu koncepcji CRM w bankowości kontynuowane
są w kolejnym, 6 rozdziale pracy. W rozdziale tym przedstawiono metodę badawczą
mystery shopping stanowiącą wsparcie w procesie wykorzystywania w bankowości
koncepcji CRM. Z rozważań autorów wynika, że bardzo modne aktualnie badania
mystery shopping bez odniesienia ich do problematyki jakości stają się badaniami
bez głębszego celu. Ostatnim interesującym fargmentem książki jest rozdział 7,
poświecony metodzie TQM (Total Quality Management) w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Co prawda sama koncepcja TQM była już omawiana w licznych publikacjach, to
jednak ostatni rozdział książki, napisany przez prof. Krzysztofa Opolskiego,
ma w znacznej mierze walory nowatorskie. Autor tego rozdziału rozpatruje bowiem
koncepcję TQM w kontekście roli i znaczenia ludzi w procesie zarządzania firmą.
Bardzo ważną cechą rozważań zawartych w recenzowanej pracy jest szeroki kontekst
funkcjonowania jakości w banku, od której zależy realizacja niemal wszystkich celów
stawianych tej instytucji. Taki punkt widzenia nie jest niestety w Polsce powszechny.
Jednak to holistyczne podejście do zagadnień jakości stanowić może bardzo atrakcyjną
perspektywę rozwoju problematyki jakości. Zastosowanie tego podejścia w praktyce
bankowej może stać się istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej banków, a także
innych instytucji finansowych, w dobie agresywnej konkurencji na rynkach finansowych.
Warto podkreślić, iż w pracy „Monitorowanie jakości w banku” wykorzystany został
najnowszy dorobek naukowy i praktyczny nie tylko z publikacji polskich, ale
i zagranicznych. Wykorzystanie tego dorobku oraz dobra znajomość przez Autorów
praktyki bankowej sprawiły, iż praca ma, moim zdaniem, dużą wartość naukową,
praktyczną i dydaktyczną. Jest to, według mojej wiedzy, pierwsze i jedyne
w Polsce tak wnikliwe studium poświęcone problematyce monitorowania jakości
w bankach. Stąd też jestem przekonany, iż recenzowana książka będzie wykorzystana
nie tylko przez pracowników naukowych prowadzących badania z zakresu jakości,
ale także przez praktyków bankowych oraz studentów wyższych uczelni.


prof. Ryszard Wierzba


CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101