koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

NIC ŚWIĘTEGO - EKONOMICZNE IDEE NA NOWE MILENNIUM


Nazwa ksiazki :
NIC ŚWIĘTEGO - EKONOMICZNE IDEE NA NOWE MILENNIUM

Autor : ROBERT J. BARRO
Liczba stron : 194
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : CeDeWu
ISBN : 83-87885-33-9


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 57.48
Oszczędzasz : 8.53 zł ( 14.84 % )

Nasza cena : 48.95 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Ludzie często mnie pytają, dlaczego zostałem ekonomistą. W college'u i wcześniej wykazywałem skłonności do matematy¬ki i nauk ścisłych. Ze specjalizacją z fizyki w Caltech w początku lat 1960. miałem szczęście uczestniczyæ w 2-letnim kursie, pro¬wadzonym dla studentów pierwszego i drugiego roku ten jeden, jedyny raz przez wielkiego Richarda Feynmana. (Na dowód tego mam podpisaną, oprawioną w skórę kopię notatek z tych zajęć). Feynman przyjął podejście, polegające na pominięciu standardo¬wych tematów fizyki i zajęciu się materiałem z nieustannie zmieniających się obrzeży nauki. Po części było to przyczyną, dla której tak wielu pracowników wydziału i słuchaczy studiów po¬dyplomowych uczęszczało na te zajęcia. Oznaczało to również, że całkiem wcześnie zrozumiałem, co oznacza byæ współcze¬snym fizykiem i dość szybko uznałem, że nie jest to dziedzina, w której mógłbym się wybiæ. Patrząc wstecz widzę, iż to, że prze¬konałem się o tym tak wcześnie, a nie dopiero na ostatnim ro¬ku czy nawet na studium dyplomowym, było okolicznością wiel¬ce fortunną.
Pewien kontakt z ekonomią dał mi mój brat Steve, który stu¬diował ten przedmiot w latach 1960. na studium dyplomowym. To skłoniło mnie do podjęcia podstawowego kursu ekonomii na przedostatnim roku w Caltech. Ponieważ lewaccy przyjacieleSteve'a dokuczają mu z powodu jego prawicowego brata, byæ może żałuje on tego wpływu sprzed lat.
Dziś wydaje mi się zdumiewające, że moja pierwsza grupa z ekonomii, prowadzona przez Alana Sweezy'ego korzystała jako z podręcznika z „Ogólnej teorii dochodu i zatrudnienia" Johna Maynarda Keynesa. Chociaż książka ta jest jednym z najbardziej wpływowych dzieł w XX wieku, jako podręcznik jest naprawdę parszywa. Prócz tego, ponieważ dzisiaj uważam, że analiza Key¬nesa obciążona jest poważnymi wadami, tym bardziej zadziwia mnie, że wtedy tak mi się te zajęcia podobały. Jako student wy¬soko sobie ceniłem prostotę, z jaką model Keynesa wyjaśniał funkcjonowanie i niedostatki gospodarki jako całości. Szczegól¬nie pociągające były mądre środki polityki gospodarczej, takie jak wyższe wydatki państwowe i redukcja podatków, zalecane przez Keynesa jako narzędzia walki z bezrobociem. Dlatego tak mi było szkoda, kiedy później odkryłem, że model ten jest wa¬dliwy zarówno od strony teoretycznej, jak i empirycznej!
Pod wpływem keynesowskiej inspiracji z moich zajęć na przedostatnim roku postanowiłem związać swą karierę życiową z ekonomią (chociaż przepisy Caltech nie pozwalały w owym czasie na wybór ekonomii jako przedmiotu kierunkowego). Ta zmiana dziedziny zainteresowań okazała się jedną z najlepszych decyzji, jaką kiedykolwiek podjąłem. Czasy, spędzone w stu¬dium podstawowym w Caltech wspominam również jako okres pod względem akademickim bodaj najbardziej ambitny w całym moim życiu. Ten opis zgadza się z opinią jednego z czołowych college'ów kształcenia podstawowego w kraju, jaką cieszy się Caltech. Byłem jednak wielce rozczarowany tym, że Caltech nie poszedł za przykładem MIT i nie starał się uzyskaæ miejsca w czołówce uczelni ekonomicznych porównywalnego z tym, które zajmuje w „naukach ścisłych".Początkowo w ekonomii pociągało mnie stosowanie metod analitycznych do problemów makroekonomicznych i polityki go¬spodarczej. Faktycznie, nacisk na matematykę w badaniach eko¬nomicznych ułatwił mi przejście od podstawowego wykształcenia w fizyce do ekonomii. Późniejszy okres studiów doktoranckich w dziedzinie ekonomii na Harvardzie i pracy jako członka kadry akademickiej różnych uniwersytetów był łatwy w porównaniu z doświadczeniami podstawowego okresu studiów. Byæ może po prostu miałem większy talent do ekonomii niż do fizyki, gdyż nie sądzę, by ekonomia ze swej istoty była łatwiejszym przedmiotem.
Później przekonałem się, że rozumowanie ekonomiczne nie sprowadza się do samej matematyki i może byæ zastosowane do szerokiej gamy problemów społecznych. Dzisiaj sądzę, iż każda forma interakcji społecznej — włącznie z religią, miłością, prze¬stępczością i wyborami dotyczącymi potomstwa — poddaje się si¬le rozumowania ekonomicznego. Stąd też nawet szeroko podzie¬lane przekonania - np. że uroda jest niezasłużonym atutem pra¬cownika lub, że demokracja ma znaczenie dla wzrostu gospodar¬czego - nie są prawdą objawioną i poddają się analizie. Stąd wziął się tytuł tej książki „Nic świętego". Praca intelektualisty w wolnym społeczeństwie, takim jak nasze, polega na rozumo¬waniu, a nie na dochodzeniu do z góry przesądzonych wnio¬sków - jest tak przynajmniej wtedy, gdy chce się uzyskaæ nowe idee ekonomiczne na nowe tysiąclecie.
W początkach mojej kariery - a przynajmniej na studium dy¬plomowym z ekonomii na Harvardzie i w okresie pracy jako do¬cent na Brown we wczesnych latach 1970. — byłem standardo¬wym XX-wiecznym liberałem. Stąd też moje podejście do proble¬mów ekonomicznych polegało zasadniczo na projektowaniu mą¬drej polityki rządu, która mogłaby pomóc w rozwiązywaniu pro¬blemów.
CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101