koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI


Nazwa ksiazki :
OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

Autor : Radosław Pastusiak
Liczba stron : 220
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : CeDeWu
ISBN : 83-87885-49-5


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 52.44
Oszczędzasz : 5.47 zł ( 10.43 % )

Nasza cena : 46.97 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Wstęp


Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa jest gałęzią nauki o przedsiębiorstwie,
koncentrującą się na kontroli, planowaniu finansowym oraz maksymalizacji
efektywności posiadanego kapitału w stosunku do możliwości firmy. Od kadry
kierowniczej wymaga to wiedzy z wielu bardzo odległych dziedzin. Wykorzystuje
się przede wszystkim nauki o zarządzaniu, mikroekonomię i rachunkowość. Nauki
matematyczne, takie jak matematyka finansowa, statystyka i ekonometria a także
metody prognostyczne. Każda decyzja finansowa podejmowana w przedsiębiorstwie
ma wpływ na jego zyskowność. Ocena rentowności funkcjonowania przedsiębiorstwa
a w szczególności ocena efektywności inwestycji w przedsiębiorstwie,
szczególnie inwestycji związanych z działalnością produkcyjną, determinuje
podejmowanie decyzji inwestycyjnych, a tym samym tempo rozwoju firmy oraz
bardzo często jej istnienie. Niniejsza praca koncentruje się na
wieloaspektowej ocenie efektywności inwestycji dla przedsiębiorstwa oraz co
jest równie ważne dla właściciela firmy, bez względu czy jest on osobą
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą czy jest on udziałowcem spółki
akcyjnej czy z ograniczoną odpowiedzialnością.

Publikacja dzieli się na dwie części. Część pierwsza to opis mechanizmów
pomocnych w ocenie efektywności firmy oraz realizowanych przez nią projektów
inwestycyjnych, ocenie jakości gospodarowania majątkiem a także zasobami
ludzkimi wraz z przykładami liczbowymi obrazującymi omawiane zjawiska. Tutaj
zostały opisane zagadnienia związane z kosztem kapitału, metodologią oceny
inwestycji, opisem sposobów finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie oraz
metod prognozowania sytuacji firmy w okresie najbliższym, a także w średnim
terminie. Rozdział ten zawiera opis warunków i założeń, które są konieczne do
przyjęcia w przypadku realizacji inwestycji. Część druga publikacji to studium
przypadku. W oparciu o podstawowy scenariusz finansowania rozwoju
przedsiębiorstwa zawarty w case'e pierwszym, zostały postawione pytania
związane z analizą firmy oraz wyceną jej majątku. Dodatkowe scenariusze
zakładają modyfikacje w scenariuszu podstawowym i ukazują inne podejście do
wydawałoby się czytelnych i jasnych sytuacji. Oddzielny przykład obrazuje
politykę pracowniczą w dużym przedsiębiorstwie.

Całość publikacji jest kierowana do studentów szkół wyższych, specjalizujących
się w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa a szczególnie oceną efektywności
inwestycji rzeczowych. Myślę, że książka będzie pomocna również dla praktyków,
którzy mając już ugruntowaną wiedzę w zakresie oceny inwestycji mogą dodatkowo
zapoznać się z modelowaniem finansowym w zakresie inwestycji w firmie, a także
wpływem niekorzystnych czynników na efektywność projektu. Ponadto w pracy
chciałem uwypuklić wpływ metodologii oceny inwestycji na końcowy wynik analizy
oraz subiektywne podejście do wielu zagadnień i ich wpływ na ocenę projektu
inwestycyjnego i końcową decyzję przedsiębiorstwa w zakresie realizacji
programu inwestycyjnego. Ze względu na szeroki zakres wiedzy poruszany w
publikacji, sprawą zasadniczą jest fakt, że czytelnik książki musi dysponować
podstawowymi wiadomościami z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
podstawami rachunkowości oraz zarządzania personelem, a także pewną wiedzą
ogólnogospodarczą, aby w pełni wykorzystać i zrozumieć niuanse zawarte w
podręczniku.CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101