koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Podstawy ekonomii


Nazwa ksiazki :
Podstawy ekonomii

Autor : John Sloman
Liczba stron : 554
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1294-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 78.1
Oszczędzasz : 24.15 zł ( 30.92 % )

Nasza cena : 53.95 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Od autora

Rozdział 1. Rynek, popyt i podaż
1.1. Problem ekonomiczny
1.2. Systemy gospodarcze
1.3. Popyt
1.4. Podaż
1.5. Kształtowanie się ceny
1.6. Gospodarka wolnorynkowa

Ramki
1.1. Koszt alternatywny studiowania ekonomii
1.2. Zielona ekonomia
1.3. Geneza i upadek planowania w byłym ZSRR
1.4. Rynek domów w Wielkiej Brytanii

Rozdział 2. Funkcjonowanie rynku
2.1. Elastyczność cenowa popytu
2.2. Elastyczność cenowa popytu a suma wydatków
2.3. Elastyczność cenowa podaży
2.4. Inne elastyczności
2.5. Zmiany i dostosowania na rynku
2.6. Kontrola cen

Ramki
2.1. Czy podnieść cenę?
2.2. Mierzenie elastyczności
2.3. Reklama i jej wypływ na popyt
2.4. Rolnictwo a ceny minimalne

Rozdział 3. Decyzje o podaży
3.1. Koszty w krótkim okresie
3.2. koszty w długim okresie
3.3. Utarg
3.4. Maksymalizacja zysku

Ramki
3.1. Malejące przychody w sklepie z pieczywem
3.2. Podstawienie drugiego autobusu
3.3. Wielkości przeciętne i krańcowe
3.4. Minimalna skala efektywna

Rozdział 4. Struktury rynku
4.1. Natężenie konkurencji
4.2. Konkurencja doskonała
4.3. Monopol
4.4. Konkurencja monopolistyczna
4.5. Oligopol
4.6. Różnicowanie cen

Ramki
4.1. Konkurencja w dostawach gazu?
4.2. OPEC - powstanie i zmierzch kartelu
4.3. Oligopol na rynku sprzętu elektronicznego
4.4. Dylemat więźniów

Rozdział 5. Płace i podział dochodów
5.1. Tendencje na rynku pracy
5.2. Kształtowanie się płac w warunkach konkurencji doskonałej
5.3. Kształtowanie się płac w warunkach konkurencji niedoskonałej
5.4. Nierówność w podziale dochodów
5.5. Redystrybucja dochodów

Ramki
5.1. Płace w dwustronnym monopolu
5.2. Elastyczny rynek pracy
5.3. Jednakowa płaca za jednakową pracę
5.4. Ustawowa płaca minimalna

Rozdział 6. Zawartość rynku i polityka państwa
6.1. Zawodność rynku: efekty zewnętrzne i dobra publiczne
6.2. Zawodność rynku: siła monopolowa
6.3. Inne wady mechanizmu rynkowego
6.4. Interwencja państwa: podatki i subsydia
6.5. Interwencja państwa: tworzenie prawa i regulacja
6.6. Inne formy interwencji państwa
6.7. Argumenty przeciw interwencji państwa w gospodarce

Ramki
6.1. Czy ochronę zdrowia powinno się pozostawić rynkowi?
6.2. ?Zielone podatki?
6.3. Regulacja gałęzi sprywatyzowanych
6.4. Problem korków ulicznych

Rozdział 7. Popyt globalny, podaż globalna i problemy makroekonomiczne
7.1. Cele makroekonomiczne
7.2. Ruch okrężny dochodów
7.3. Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny
7.4. Bezrobocie
7.5. Ogólny poziom popytu i podaży
7.6. Inflacja

Ramki
7.1. Mierzenie produktu i dochodu narodowego
7.2. Koszty wzrostu gospodarczego
7.3. Koszty bezrobocia
7.4. Koszty inflacji

Rozdział 8. Determinanty dochodu narodowego i polityka fiskalna
8.1. Dochód narodowy na poziomie równowagi
8.2. Mnożnik
8.3. Keynesowska analiza bezrobocia i inflacji
8.4. Keynesowska analiza cyklicznych wahań produkcji i zatrudnienia
8.5. Rola polityki fiskalnej
8.6. Efektywność polityki fiskalnej

Ramki
8.1. Rewolucja keynesowska
8.2. Akcelerator: przykład
8.3. Oczekiwania i ich wpływ na inwestycje
8.4. Aktywna polityka fiskalna w Japonii

Rozdział 9. Pieniądz i polityka pieniężna
9.1. Znaczenie i funkcje pieniądza
9.2. System finansowy Wielkiej Brytanii
9.3. Podaż pieniądza
9.4. Popyt na pieniądz
9.5. Równowaga
9.6. Polityka pieniężna
9.7. Efektywność polityki pieniężnej

Ramki
9.1. Agregaty pieniężne w Wielkiej Brytanii
9.2. Bieżąca kontrola podaży pieniądza
9.3. Boom kredytowy lat osiemdziesiątych i jego kres
9.4. Czy bank centralny powinien być niezależny od rządu?

Rozdział 10. Bezrobocie i inflacja
10.1. Związek między ilością pieniądza a cenami
10.2. Związek między inflacją a bezrobociem : poglądy monetarystów
10.3. Związek między inflacją a bezrobociem : poglądy neoklasyków
10.4. Związek między inflacją a bezrobociem : poglądy keynesistów
10.5. Polityka popytowa
10.6. Polityka podażowa

Ramki
10.1. Polityczny cykl koniunkturalny
10.2. Deregulacja transportu autobusowego
10.3. Alternatywne podejścia do kształcenia i szkolenia
11. Handel międzynarodowy
11.1. Korzyści z wymiany handlowej
11.2. Argumenty za ograniczaniem handlu
11.3. Aktualne nastawienie wobec wolnego handlu i protekcjonizmu
11.4. Ugrupowania handlowe
11.5. Unia Europejska

Ramki
11.1. Czy kupując tanie towary z importu przyczyniamy się do wyzysku zagranicznej siły roboczej?
11.2. Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA)
11.3. Cechy jednolitego rynku

Rozdział 12. Bilans płatniczy i kursy walutowe
12.1. Bilans płatniczy
12.2. Kursy walut
12.3. Kurs walutowy a bilans płatniczy
12.4. Kurs walutowy: stały czy płynny?
12.5. Europejski mechanizm kursów walutowych
12.6. Unia gospodarcza i walutowa oraz wspólna waluta europejska

Ramki
12.1. Indeks funta szterlinga
12.2. Transakcje walutowe
12.3. Rola międzynarodowych przepływów kapitału
12.4. Perturbacje na rynkach walutowych w 1995 r.
Odpowiedzi na wybrane pytaniaCZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101