koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE OD POMYSŁU DO STUDIUM WYKONALNOŚCI


Nazwa ksiazki :
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE OD POMYSŁU DO STUDIUM WYKONALNOŚCI

Autor : Praca zbiorowa
Wydawnictwo : Twigger


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : -75.65 zł ( -6877.27 % )

Nasza cena : 76.75 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Problematyka poradnika koncentruje się wokół tworzenia, zarządzania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Jego potencjalnymi adresatami są więc osoby lub zespoły projektowe, których zadaniem będzie sporządzenie kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy strukturalnych.
Lektura poradnika powinna pozwolić czytelnikowi na:

zorientowanie się czy jego pomysł można przekształcić w projekt, który będzie się kwalifikował do otrzymania dofinansowania, a jeśli tak, to z którego funduszu strukturalnego należy skorzystać,
sprawdzenie, które z wydatków, związane z realizacją projektu w ramach wybranego funduszu strukturalnego, mogą być uznane za kwalifikowalne,
zapoznanie się z zadaniami, jakie należy wykonać w związku z przygotowaniem wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przygotowania studium wykonalności czy też biznesplanu,
zidentyfikowanie konieczności wspomagania finansowania projektu ze źródeł zewnętrznych, co wymaga zaznajomienia się z produktami bankowymi, które można zastosować na etapie realizacji montażu finansowego.
Tematyka książki obejmuje:
podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych,
zasady konstrukcji studium wykonalności lub biznesplanu dla projektów współfinansowanych ze środków UE,
produkty i usługi bankowe wspomagające uzyskanie dofinansowania z funduszy unijnych,
wybrane fundusze celowe Banku Gospodarstwa Krajowego.
Do książki dołączono aneks komputerowy, zawierający dodatkowe materiały, a w tym także przykłady studiów wykonalności, oraz aplikacje komputerowe, wspomagające wykonanie studium wykonalności.

Autorzy:

Część I

Edyta Martini - Kieruje pracą Jednostek Monitorująco-Kontrolnych EFRR i EFS w ramach Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Zajmuje się m. in. interpretacją przepisów w zakresie kwalifikowalności wydatków, uczestniczy w prowadzonych przez jednostki kontrolach systemu wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce. Z wykształcenia jest doktorem nauk politycznych specjalizującym się w polityce regionalnej, ponadto absolwentką Wydziału Prawa i Administracji, UAM w Poznaniu.
Agnieszka Łukomska - Specjalista w Jednostce Monitorująco-Kontrolnej EFRR. Zajmuje się rozstrzyganiem wątpliwości i opracowywaniem wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, a także uczestniczy w prowadzonych przez jednostkę kontrolach systemu wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce oraz w Komitetach Monitorujących i Sterujących programów operacyjnych.
Anna Staniewska - Specjalista w Jednostce Monitorująco-Kontrolnej EFRR Ministerstwa Gospodarki i Pracy w Warszawie. Zajmuje się w szczególności zagadnieniem kwalifikowalnoćci wydatków w ramach EFRR, a także uczestniczy w działalności kontrolnej Jednostki oraz w Komitetach Monitorujących i Sterujących programów operacyjnych
Część II
Jerzy Skrzypek - pracownik Katedry Ekonometrii, A. E. w Krakowie, praktyk w dziedzinie sporządzania biznesplanów, a w tym planów finansowych, wykorzystujących symulacyjne modele finansowe.
Część III
Adam Poniatowski - Dyrektor Departamentu Integracji Europejskiej i Finansowania Handlu Centrali PKO BP. Od 2002 roku zasięgiem zainteresowań zawodowych autora została objęta tematyka związana z rolą banków w procesie wykorzystania pomocy udzielanej przez UE w ramach funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych.
Magdalena Malewska - od 1994 r. pracuje w PKO BP. Ekspert w zakresie operacji dokumentowych i gwarancji bankowych.
Część IV
Robert Koziński - od kwietnia 2004 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Funduszy Poręczeń i Gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego. Departament zarządza Krajowym Funduszem Poręczeń Kredytowych oraz Funduszem Poręczeń Unijnych.
Marcin Murawski - Dyrektor Biura Funduszy Unijnych Banku Gospodarstwa Krajowego. Specjalizuje się w finansowaniu projektów inwestycyjnych z udziałem środków publicznych, w szczególności funduszy strukturalnych UE.
Joanna Skowronek - Ekspert w Departamencie Funduszy Poręczeń i Gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego - zajmuje się problematyką związaną z funkcjonowaniem Funduszu Poręczeń Unijnych.

CZYTAJ WIECEJ


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101