koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów


Nazwa ksiazki :
Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów

Autor : Praca zbiorowa pod redakcją Ewy Kieżel
Liczba stron : 228
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1560-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 55.14
Oszczędzasz : 7.15 zł ( 12.97 % )

Nasza cena : 47.99 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Spis treści


Wprowadzenie

Rozdział 1. Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów

w Świetle teorii

1.1. Zachowania konsumentów i ich racjonalność

1.1.1. Zachowania konsumentów istota, zakres, determinanty

1.1.2. Racjonalność zachowań konsumentów istota i cechy racjonalnego działania

1.1.3. Kryteria i mierniki racjonalności zachowań konsumentów

1.2. Racjonalność konsumpcji gospodarstw domowych istota, kryteria i mierniki

1.2.1. Konsumpcja racjonalna pojęcie, istota

1.2.2. Kryteria racjonalności konsumpcji

1.2.3. Mierniki spożycia

1.3. Proces integracji Polski z Uni Europejsk a racjonalność konsumpcji i zachowań polskich konsumentów

1.4. Gospodarowanie dochodami w gospodarstwach domowych w aspekcie racjonalności zachowań konsumentów

1.5. Zachowania dzieci i młodzieży jako konsumentów istota, determinanty, racjonalność

1.5.1. Determinanty zachowań dzieci i młodzieży jako konsumentów

1.5.2. Racjonalność decyzji dzieci i rodziny

1.6. Oddziaływania interpersonalne jako determinanta zachowań konsumentów i czynnik kształtujący ich racjonalność

1.6.1. Typy oddziaływań interpersonalnych determinujące zachowania konsumentów

1.6.2. Źródła oddziaływań interpersonalnych

1.6.3. Oddziaływania interpersonalne o zróżnicowanym charakterze a kształtowanie się´ racjonalności decyzji konsumentów

1.7. Wizerunek przedsiębiorstwa i jego znaczenie w wyborach rynkowych konsumentów w aspekcie racjonalności

Rozdział 2. Uwarunkowania konsumpcji polskich gospodarstw domowych

w latach 19902002

2.1. Makrouwarunkowania i czynniki konsumpcji gospodarstw domowych

2.1.1. Tempo rozwoju gospodarczego kraju mierzone wielkością i dynamik PKB

2.1.2. Zmiany na rynku pracy w okresie transformacji

2.1.3. Inflacja w latach 19892002

2.1.4. Zmiany podaży i ich wpływ na poziom spożycia

2.1.5. Dochód jako czynnik wpływający na poziom konsumpcji gospodarstw domowych

2.2. Zmiany konsumpcji gospodarstw domowych w latach 19902002

2.2.1. Poziom i struktura wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w latach 19902002

2.2.2. Zmiany spożycia żywności w gospodarstwach domowych w latach 19902002

2.2.3. Wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w latach 19902002

2.2.4. Zmiany konsumpcji usług w okresie transformacji

Rozdział 3. Problemy koncepcyjno-metodyczne badania racjonalności konsumpcji i zachowań konsumentów

3.1. Metodyka badania zachowań konsumentów i konsumpcji gospodarstw domowych

3.1.1. Źródła wiedzy o zachowaniach konsumentów i ich racjonalności; metody analizy zachowań konsumentów

3.1.2. Źródła wiedzy o konsumpcji gospodarstw domowych

3.2. Organizacja badań bezpośrednich racjonalności konsumpcji i zachowań konsumentów; charakterystyka badanej populacji

3.3. Indywidualne badania bezpośrednie (ilościowe i jakościowe) oraz badania pośrednie racjonalności konsumpcji i zachowań konsumentów

3.3.1. Badania racjonalności zachowań konsumentów

3.3.2. Organizacja badań racjonalności konsumpcji gospodarstw domowych

3.3.3. Metodyka i organizacja badań wpływu procesu integracji Polski z Uni Europejską na racjonalność konsumpcji i zachowań polskich konsumentów

3.3.4. Metodyka i organizacja badań racjonalności gospodarowania dochodami pieniężnymi przez gospodarstwa domowe

3.3.5. Metodyka badań racjonalności zachowań dzieci i młodzieży jako konsumentów

3.3.6. Metodyka badań oddziaływań interpersonalnych na racjonalność zachowań konsumentów

3.3.7. Znaczenie wizerunku/reputacji przedsiębiorstwa w rynkowych wyborach konsumentów (charakterystyka próby i narzędzia badawczego)

Rozdział 4. Ocena racjonalności konsumpcji i zachowań konsumentów wyniki badań bezpośrednich

4.1. Racjonalność zachowań konsumentów

4.1.1. Zachowania konsumentów na rynku (z uwzględnieniem faz procesu podejmowania decyzji)

4.1.2. Czynniki różnicujące racjonalność zachowań konsumentów; próba typologii zachowań

4.1.3. Ocena racjonalności zachowań konsumentów

4.2. Racjonalność wydatków i konsumpcji gospodarstw domowych

4.2.1. Ocena racjonalności konsumpcji gospodarstw domowych na podstawie kryterium ekonomicznego

4.2.2. Ocena racjonalności konsumpcji gospodarstw domowych na podstawie kryterium biologicznego

4.2.3. Ocena racjonalności konsumpcji gospodarstw domowych na podstawie kryterium społecznego

4.3. Proces integracji Polski z Uni Europejsk a racjonalność konsumpcji i zachowań polskich konsumentów

4.4. Racjonalność gospodarowania dochodami pieniężnymi przez gospodarstwa domowe

4.5. Ocena racjonalności zachowań gospodarstw domowych z dziećmi

4.6. Racjonalność zachowań dzieci i młodzieży jako konsumentów

4.7. Racjonalność zachowań konsumentów jako rezultat oddziaływań interpersonalnych

4.7.1. Uwagi wstępne

4.7.2. Wpływ oddziaływania normatywnego i zjawiska naśladownictwa na racjonalność zachowań konsumentów

4.7.3. Wpływ oddziaływania informacyjnego na racjonalność zachowań konsumentów

4.8. Wizerunek/reputacja przedsiębiorstwa jako determinanta racjonalności zachowań konsumentów

Zakończenie

Bibliografia

Załącznik

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101