koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

SEKURYTYZACJA KREDYTU HIPOTECZNEGO


Nazwa ksiazki :
SEKURYTYZACJA KREDYTU HIPOTECZNEGO

Autor : Bogusław Półtorak
Liczba stron : 236
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : CeDeWu
ISBN : 83-87885-83-5


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 45.12
Oszczędzasz : 5.13 zł ( 11.37 % )

Nasza cena : 39.99 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Ciągle niezaspokojone aspiracje mieszkaniowe polskiego społeczeństwa oraz równie ważne
potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury wystawiają system finansowy na ciężką próbę.
Tańszy i bardziej dostępny kredyt hipoteczny nie tylko jest oczekiwany przez kredytobiorców,
ale jak wskazują doświadczenia krajów najbardziej rozwiniętych może stać się motorem dla
całej gospodarki narodowej. Niespotykany w historii rozwój kredytów mieszkaniowych
udzielanych przez banki detaliczne jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. Obawy o trwałość tego
trendu wzrostowego może budzić jednak sposób finansowania akcji kredytowej przez banki
uniwersalne. Wykorzystanie krótkoterminowych depozytów dla finansowania długoletnich
kredytów hipotecznych nie jest rozwiązaniem optymalnym ani pod względem bezpieczeństwa
ekonomicznego banków, ani pod względem obniżania kosztu kredytu hipotecznego. Stąd pojawiają
się pomysły szerszego wykorzystania rynków finansowych w mobilizowaniu środków dla rynku
nieruchomości poprzez sekurytyzację kredytów hipotecznych lub emisję listów zastawnych przez
banki hipoteczne.
Ze względu na relatywnie płytki rynek1 i niesprzyjające warunki ogólnogospodarcze dotychczas
nie istniały warunki dla wykształcenia się specjalistycznych instytucji finansujących obrót
nieruchomościami, że przypomnieć należy niezbyt udaną działalność kas mieszkaniowych.
Sytuacja w tym zakresie może zmieniać się, wraz ze stabilizowaniem się warunków
makroekonomicznych (przede wszystkim poziomu stóp procentowych) i zakończeniem transformacji
ustroju gospodarczego państwa polskiego. Specjalistyczne banki hipoteczne, wobec
wyczerpywania się możliwości banków uniwersalnych w zakresie rozwoju akcji kredytowej,
mogłyby odegrać znaczącą rolę i sprostać rosnącym potrzebom zarówno w zakresie inwestycji
na pierwotnym rynku mieszkaniowym, ale także inwestycji restytucyjnych oraz komercyjnych
i infrastrukturalnych (tutaj przede wszystkim dla sektora publicznego). Tymczasem banki
hipoteczne w warunkach polskich posiadają znaczne ograniczenia w finansowaniu swojej akcji
kredytowej. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o przyczyny dotychczasowego słabego rozwoju
instytucji banku hipotecznego na tle ciągle niewykształconego modelu finansowania rynku
nieruchomości w Polsce stało się inspiracją do napisania niniejszej książki. Jednocześnie
prezentowane są rozważania o stopniu zapotrzebowania na finansowanie obce ze strony
polskiego rynku nieruchomości wobec możliwości jakie niosą ze sobą innowacje finansowe
pojawiające się w polskim prawie i praktyce bankowej. Wprowadzenie ustawą o funduszach
inwestycyjnych do ustawodawstwa polskiego pojęcia sekurytyzacji i instytucji funduszy
sekurytyzacyjnych stwarza całkiem nowe warunki funkcjonowania banków w Polsce, w tym banków
hipotecznych.
Upatrywanie w usługach banku hipotecznego remedium na niedobory finansowania transakcji
nieruchomościowych nie jest niczym nowym. Model bankowości hipotecznej z silnym udziałem
specjalistycznych instytucji finansowych sprawdził się w Polsce w okresie międzywojennym2,
a w dzisiejszych czasach z powodzeniem funkcjonuje w wielu państwach o gospodarce rynkowej,
w tym przede wszystkim w państwach europejskich, m.in. w Danii i Niemczech. Wydaje się,
że mógłby być elementem pobudzającym tempo i skalę rozwoju gospodarki, jeśli w szerszym
zakresie wykorzystana zostałaby sekurytyzacja aktywów. Zaletą tej ostatniej w takiej funkcji
byłoby mniejsze zaangażowanie funduszy własnych banków, co pozwalałoby na poprawę ich
rentowności, co na pewno pozytywnie przyjęliby ich właściciele.
Odrodzenie banków hipotecznych po 1998 r. w Polsce rodzi pytania o możliwości rozwoju ich
działalności w otoczeniu silnie konkurencyjnym. Próbą znalezienia odpowiedzi na te pytania
jest niniejsza pozycja, która przeznaczona jest w zamyśle dla osób szeroko zainteresowanych
problematyką zwiększania dostępności do tanich kredytów hipotecznych i sposobami
finansowania rynku nieruchomości. Publikacja może okazać się przydatna nie tylko dla
studiujących bankowość hipoteczną i ekonomikę rynku nieruchomości, ale i dla osób
zainteresowanych innowacjami finansowymi w sektorze publicznym, deweloperów, bankowców,
czy też inwestorów poszukujących informacji o funduszach sekurytyzacyjnych.
Autor w tym miejscu chciałby złożyć szczególne podziękowania
pani prof. dr. hab. Ewie Bogackiej-Kisiel i pani prof. dr hab. Irenie Pyce za życzliwe
i wielce pouczające recenzje oraz pani prof. dr hab. inż. Dorocie Korenik za inspirację
i wydatną pomoc przy powstaniu pracy doktorskiej, której efektem jest m.in. niniejsza
publikacja. Odpowiedzialność za przedstawione sądy (ferowane według najlepszej wiedzy)
spoczywają wyłącznie na autorze, który prosi Czytelnika o wyrozumiałość w tym względzie.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101