koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

ubezpieczenia spoleczne zbior przepisow
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - Zbiór przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczących świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Autor : ANDRZEJ CZYŻOWSKI
Liczba stron : 178
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : CeDeWu
ISBN : 83-87885-88-6


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 50.05
Oszczędzasz : 6.06 zł ( 12.11 % )

Nasza cena : 43.99 zł.

Niniejsze opracowanie jest kompleksowym zbiorem aktów prawnych z dwóch zagadnień z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Obejmuje on ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa (zwane chorobowym) oraz ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (zwane wypadkowym).

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


ubezpieczenia spoleczne zbior przepisow
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - zbiór przepisów podstawowych

Autor : Andrzej Czyżowski
Liczba stron : 280
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : CeDeWu
ISBN : 83-87885-48-7


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 48.4
Oszczędzasz : 5.45 zł ( 11.26 % )

Nasza cena : 42.95 zł.

Niniejsze opracowanie jest kompleksowym zbiorem aktów prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z 1998 r. z późn. zm.) otwiera przedstawiony Państwu katalog aktów prawnych normujących niezwykle obszerną dziedzinę prawa ubezpieczeń społecznych. Ustawa ta dokonuje podziału ubezpieczeń na emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


kryminologiczna ocena transakcji w procesie
Kryminologiczna ocena transakcji w procesie prania pieniędzy

Autor : Jerzy Wojciech Wójcik
Liczba stron : 768
Wydawnictwo : TWIGGER


Termin realizacji :
12 godzin

Cena rynkowa : 45.29
Oszczędzasz : 4.34 zł ( 9.58 % )

Nasza cena : 40.95 zł.

Celem opracowania jest omówienie nowego, wręcz przełomowego stanu prawnego w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy, wprowadzonego Ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych śródeł z dnia 16 listopada 2000r. Obok problemów prawnych prania pieniędzy Autor wskazuje rozmiary i śródła pochodzenia brudnych pieniędzy ze szczególnym podkreśleniem ich związków z przestępczością zorganizowaną.

CZYTAJ WIECEJ


malzenskie umowy majatkowe intercyzy
Małżeńskie umowy majątkowe (intercyzy)

Autor : Joanna Sterniak-Kujawa
Liczba stron : 192
Wydawnictwo : TWIGGER


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 18.34
Oszczędzasz : 2.49 zł ( 13.58 % )

Nasza cena : 15.85 zł.

Książka promuje instytucję majątkowych umów małżeńskich (intercyz). Znajomość problematyki intercyz potrzebna jest małżonkom, którzy kierując się przezornością i niechęcią do rozstrzygania ewentualnych sporów na tle majątkowym na sali sądowej - pragną sami jasno i uczciwie, bez pokrzywdzenia któregokolwiek z nich, określić umownie układ stosunków majątkowych w swoim małżeństwie, dostosować go do własnych potrzeb osobistych i interesów ekonomicznych rodziny.

CZYTAJ WIECEJ


pranie pieniedzy kryminologiczna i kryminalistyczna
Pranie pieniędzy. Kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych.

Autor : Jerzy Wojciech Wójcik
Liczba stron : 488
Wydawnictwo : TWIGGER


Termin realizacji :
12 godzin

Cena rynkowa : 95.34
Oszczędzasz : 11.35 zł ( 11.9 % )

Nasza cena : 83.99 zł.

Zagadnienie przeciwdziałania praniu pieniędzy i innym oszustwom finansowym to problem bardzo rzadko opisywany. Powinien on znajdować się w programach kształcenia przyszłych menedżerów i polegać na przedstawieniu profesjonalnych procedur wewnętrznych instytucji, które z mocy Ustawy z dnia 16 listopada 2000r., są obowiązane do przeciwdziałania praniu pieniędzy. W procedurach tych należy uwidocznić możliwości skutecznego przeciwdziałania zjawisku, których kluczowym elementem jest typowanie i rozpoznawanie transakcji podejrzanych.

CZYTAJ WIECEJ


ustawa o ochronie konkurencji i
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz

Autor : Elżbieta Modzelewska
Liczba stron : 402
Wydawnictwo : TWIGGER


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 66.74
Oszczędzasz : 13.75 zł ( 20.6 % )

Nasza cena : 52.99 zł.

Prawo antymonopolowe jest specyficznym działem prawa: tam, gdzie inne przepisy deklarują swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, prawo to wprowadza ograniczenia, delegalizujące określone działania lub decyzje gospodarcze.
Książka, którą pragniemy Państwu polecić, jest najnowszym komentarzem do ustawy z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie 1 kwietnia 2001r. Ustawa ta wprowadziła wiele nowych rozwiązań w stosunku do ustawy, którą zastąpiła.

CZYTAJ WIECEJ


falszerstwa dokumentow publicznych
Fałszerstwa dokumentów publicznych

Autor : Jerzy Wojciech Wójcik
Liczba stron : 310
Wydawnictwo : TWIGGER


Termin realizacji :
12 godzin

Cena rynkowa : 79.75
Oszczędzasz : 7.8 zł ( 9.78 % )

Nasza cena : 71.95 zł.

Monografia stanowi interdysyplinarne, a szczególnie prawno – kryminologiczne i kryminalistyczne, studium analityczno – badawcze, opracowane na podstawie praktyki instytucji finansowych i organów ścigania, niezwykle złożonego i nasilającego się zjawiska jakim jest fałszerstwo dokumentów publicznych, a szczególnie tożsamości, finansowych i handlowych.

CZYTAJ WIECEJ


prawo handlowe dla ekonomistow
Prawo handlowe dla ekonomistów

Autor : Kazimierz Kruczalak
Liczba stron : 350
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1385-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 33.96
Oszczędzasz : 3.97 zł ( 11.69 % )

Nasza cena : 29.99 zł.

Trzecie, zmienione wydanie podręcznika uwzględnia wszystkie akty prawne, które mają fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych, między innymi: Kodeks spółek handlowych; Prawo działalności gospodarczej.

CZYTAJ WIECEJ


publiczne prawo bankowe
Publiczne prawo bankowe

Autor : Cezary Kosikowski
Liczba stron : 332
Wydawnictwo : PWE
ISBN : nn


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 34.77
Oszczędzasz : 1.78 zł ( 5.12 % )

Nasza cena : 32.99 zł.

Prawo bankowe odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu każdej gospodarki, gdyż normuje działalność dużej części rynku finansowego.

CZYTAJ WIECEJ


harmonizacja prawa podatkowego unii europejskiej
Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski

Autor : Bogumił Brzeziński, Jan Głuchowski, Cezary Kosikowski
Liczba stron : 316
Wydawnictwo : PWE
ISBN : nn


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 32.48
Oszczędzasz : 4.49 zł ( 13.82 % )

Nasza cena : 27.99 zł.

Dążenie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej i podpisanie Układu Europejskiego oznacza koniecznośł dostosowania obowiązujących u nas przepisów prawnych do przepisów obowiązujących w UE również w zakresie prawa podatkowego.

CZYTAJ WIECEJ


nadzor bankowy organizacja i zadania
Nadzór bankowy. Organizacja i zadania

Autor : Lesław Góral
Liczba stron : 240
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1116-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 33.23
Oszczędzasz : 4.48 zł ( 13.48 % )

Nasza cena : 28.75 zł.

Jest to jedna z niewielu książek na polskim rynku dotycząca praktyki funkcjonowania nadzoru bankowego w Polsce na tle państw europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru prawnego, struktur organizacyjnych i zasad działania.

CZYTAJ WIECEJ


kodeks postepowania cywilnego 2005
Kodeks postępowania cywilnego 2005

Autor : Praca zbiorowa
Liczba stron : 480
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Forum Sp. z o. o.
ISBN : 83-7412-271-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 38.5
Oszczędzasz : 12.75 zł ( 33.12 % )

Nasza cena : 25.75 zł.

Uwzględnia zmiany, które weszły w życie z dniem 22.02.2005 r.!
(Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 98 z dnia 21 stycznia 2005r. - Ustawa z 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych).

CZYTAJ WIECEJ


ustawa o podatku dochodowym od
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z wprowadzeniem Dariusza Bednarskiego 2005

Autor : Dariusz Bednarski (red.)
Liczba stron : 270
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Forum Sp. z o. o.
ISBN : 83-7412-276-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 34.46
Oszczędzasz : 8.71 zł ( 25.28 % )

Nasza cena : 25.75 zł.

Z dniem 1 stycznia 2005 r. zaczęła obowiązywać kolejna nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

CZYTAJ WIECEJ


wlasna firma zakladanie i
Własna Firma - Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Autor : Bogaczyk I., Krupski B., Lubińska H., Małecki P., Wieczorek A.
Liczba stron : 264
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Forum Sp. z o. o.
ISBN : 83-7412-281-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 46.78
Oszczędzasz : 8.03 zł ( 17.17 % )

Nasza cena : 38.75 zł.

"Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa" (art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

CZYTAJ WIECEJ


wiazaca interpretacja prawa podatkowego
Wiążąca interpretacja prawa podatkowego

Autor : Piotr Bober
Liczba stron : 40
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Forum Sp. z o. o.
ISBN : 83-7412-277-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 10.89
Oszczędzasz : 1.94 zł ( 17.81 % )

Nasza cena : 8.95 zł.

Wiążąca Interpretacja Prawa Podatkowego.

Jak korzystać z nowego uprawnienia podatnika?

1 stycznia 2005 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej wprowadziły do ustawy - Ordynacja podatkowa - zmiany dotyczące wiążących interpretacji prawa podatkowego, które zastąpią dotychczasową formę dokonywania wykładni prawa przez organy podatkowe

CZYTAJ WIECEJ


ulga na zle dlugi
Ulga na złe długi

Autor : Praca zbiorowa
Liczba stron : 28
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Forum Sp. z o. o.
ISBN : 83-7412-199-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 10.89
Oszczędzasz : 1.94 zł ( 17.81 % )

Nasza cena : 8.95 zł.

Ulga na złe długi obowiązująca od 1 czerwca 2005 r. to nowy przepis dający podatnikowi możliwość odzyskania podatku VAT w przypadku, kiedy nie otrzymał on zapłaty od kontrahenta.

CZYTAJ WIECEJ


prawo w sieci zarys regulacji
Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu

Autor : Piotr Waglowski
Liczba stron : 408
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : OnePress
ISBN : 83-7361-854-6


Termin realizacji : 1-3 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : -46.89 zł ( -4262.73 % )

Nasza cena : 47.99 zł.

Dynamiczny rozwój internetu sprawił, że organy ustawodawcze wielu państw nie nadążały z przygotowywaniem regulacji prawnych dotyczących korzystania z niego. Początkowy okres rozwoju sieci przypominał kolonizację nowego lądu -- pełna bezkarność, chaos i brak jakichkolwiek ograniczeń. Ten stan rzeczy doprowadził do sytuacji, w której nawet najgorętsi orędownicy wolności w sieci zaczęli się zastanawiać, jak uniknąć płynących z niej zagrożeń. Zaczęto więc tworzyć prawa, regulacje i przepisy, które jednak nie zawsze spełniają swoją rolę. Na całym świecie toczy się dyskusja nad kształtem regulacji prawnych społeczeństwa informacyjnego (czymkolwiek ono jest).

CZYTAJ WIECEJ


systemy podatkowe krajow unii europejskiej
Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej

Autor : Krzysztof Wach
Liczba stron : 384
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Oficyna Ekonomiczna
ISBN : 83-89355-80-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

W ciągu kilku ostatnich lat w większości krajów członkowskich Unii Europejskiej zostały przeprowadzone reformy podatkowe. W niektórych reformy te trwają nadal. Utrudnia to zorientowanie się w tej z natury skomplikowanej problematyce, jaką są podatki.

CZYTAJ WIECEJ


handel elektroniczny
prawne problemy
Handel elektroniczny Prawne problemy

Autor : redakcja: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Liczba stron : 778
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : KANTOR WYDAWNICZY ZAKAMYCZE
ISBN : 83-7444-074-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Pisząc przed ośmioma laty Internet a prawo, chcieliśmy zwrócić uwagę na zderzenie nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się techniki informacyjnej z istniejącymi klasycznymi rozwiązaniami prawnymi. Już wtedy można było dostrzec wiele prawnych problemów związanych z szybkim rozwojem techniki informacyjnej, zwłaszcza Internetu, lecz dokładne ich rozpoznanie pozostawało jeszcze sprawą przyszłości. Nie trzeba było jednak wielkiej wyobraźni, aby przewidzieć szybki rozwój komercyjnego wykorzystania rozległych, otwartych sieci komputerowych. Od paru lat handel elektroniczny jest zjawiskiem powszechnym, otwierającym nowe horyzonty dla działalności zarówno wielkich przedsiębiorców, jak i indywidualnych użytkowników Internetu.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


opodatkowanie holdingow i grup kapitalowych
Opodatkowanie holdingów i grup kapitałowych

Autor : Dominik Gajewski
Liczba stron : 268
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : DOM WYDAWNICZY ABC
ISBN : 83-7416-468-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejsza publikacja pomaga:
- zoptymalizować politykę opodatkowania holdingów;
- uniknąć niekorzystnych skutków podatkowych;
- skutecznie wykorzystać instytucję podatkowej grupy kapitałowej;
zawiera też wzory dokumentów niezbędnych przy tworzeniu holdingów.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE

Wyświetlaj po : 7 | 20 | 50 | wszystkie
znalezionych: 455 na 23 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>

                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101