koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

ubezpieczenia spoleczne zbior przepisow
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - Zbiór przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczących świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Autor : ANDRZEJ CZYŻOWSKI
Liczba stron : 178
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : CeDeWu
ISBN : 83-87885-88-6


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 50.05
Oszczędzasz : 6.06 zł ( 12.11 % )

Nasza cena : 43.99 zł.

Niniejsze opracowanie jest kompleksowym zbiorem aktów prawnych z dwóch zagadnień z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Obejmuje on ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa (zwane chorobowym) oraz ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (zwane wypadkowym).

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


ubezpieczenia spoleczne zbior przepisow
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - zbiór przepisów podstawowych

Autor : Andrzej Czyżowski
Liczba stron : 280
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : CeDeWu
ISBN : 83-87885-48-7


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 48.4
Oszczędzasz : 5.45 zł ( 11.26 % )

Nasza cena : 42.95 zł.

Niniejsze opracowanie jest kompleksowym zbiorem aktów prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z 1998 r. z późn. zm.) otwiera przedstawiony Państwu katalog aktów prawnych normujących niezwykle obszerną dziedzinę prawa ubezpieczeń społecznych. Ustawa ta dokonuje podziału ubezpieczeń na emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


kryminologiczna ocena transakcji w procesie
Kryminologiczna ocena transakcji w procesie prania pieniędzy

Autor : Jerzy Wojciech Wójcik
Liczba stron : 768
Wydawnictwo : TWIGGER


Termin realizacji :
12 godzin

Cena rynkowa : 45.29
Oszczędzasz : 4.34 zł ( 9.58 % )

Nasza cena : 40.95 zł.

Celem opracowania jest omówienie nowego, wręcz przełomowego stanu prawnego w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy, wprowadzonego Ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych śródeł z dnia 16 listopada 2000r. Obok problemów prawnych prania pieniędzy Autor wskazuje rozmiary i śródła pochodzenia brudnych pieniędzy ze szczególnym podkreśleniem ich związków z przestępczością zorganizowaną.

CZYTAJ WIECEJ


malzenskie umowy majatkowe intercyzy
Małżeńskie umowy majątkowe (intercyzy)

Autor : Joanna Sterniak-Kujawa
Liczba stron : 192
Wydawnictwo : TWIGGER


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 18.34
Oszczędzasz : 2.49 zł ( 13.58 % )

Nasza cena : 15.85 zł.

Książka promuje instytucję majątkowych umów małżeńskich (intercyz). Znajomość problematyki intercyz potrzebna jest małżonkom, którzy kierując się przezornością i niechęcią do rozstrzygania ewentualnych sporów na tle majątkowym na sali sądowej - pragną sami jasno i uczciwie, bez pokrzywdzenia któregokolwiek z nich, określić umownie układ stosunków majątkowych w swoim małżeństwie, dostosować go do własnych potrzeb osobistych i interesów ekonomicznych rodziny.

CZYTAJ WIECEJ


pranie pieniedzy kryminologiczna i kryminalistyczna
Pranie pieniędzy. Kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych.

Autor : Jerzy Wojciech Wójcik
Liczba stron : 488
Wydawnictwo : TWIGGER


Termin realizacji :
12 godzin

Cena rynkowa : 95.34
Oszczędzasz : 11.35 zł ( 11.9 % )

Nasza cena : 83.99 zł.

Zagadnienie przeciwdziałania praniu pieniędzy i innym oszustwom finansowym to problem bardzo rzadko opisywany. Powinien on znajdować się w programach kształcenia przyszłych menedżerów i polegać na przedstawieniu profesjonalnych procedur wewnętrznych instytucji, które z mocy Ustawy z dnia 16 listopada 2000r., są obowiązane do przeciwdziałania praniu pieniędzy. W procedurach tych należy uwidocznić możliwości skutecznego przeciwdziałania zjawisku, których kluczowym elementem jest typowanie i rozpoznawanie transakcji podejrzanych.

CZYTAJ WIECEJ


ustawa o ochronie konkurencji i
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz

Autor : Elżbieta Modzelewska
Liczba stron : 402
Wydawnictwo : TWIGGER


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 66.74
Oszczędzasz : 13.75 zł ( 20.6 % )

Nasza cena : 52.99 zł.

Prawo antymonopolowe jest specyficznym działem prawa: tam, gdzie inne przepisy deklarują swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, prawo to wprowadza ograniczenia, delegalizujące określone działania lub decyzje gospodarcze.
Książka, którą pragniemy Państwu polecić, jest najnowszym komentarzem do ustawy z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie 1 kwietnia 2001r. Ustawa ta wprowadziła wiele nowych rozwiązań w stosunku do ustawy, którą zastąpiła.

CZYTAJ WIECEJ


falszerstwa dokumentow publicznych
Fałszerstwa dokumentów publicznych

Autor : Jerzy Wojciech Wójcik
Liczba stron : 310
Wydawnictwo : TWIGGER


Termin realizacji :
12 godzin

Cena rynkowa : 79.75
Oszczędzasz : 7.8 zł ( 9.78 % )

Nasza cena : 71.95 zł.

Monografia stanowi interdysyplinarne, a szczególnie prawno – kryminologiczne i kryminalistyczne, studium analityczno – badawcze, opracowane na podstawie praktyki instytucji finansowych i organów ścigania, niezwykle złożonego i nasilającego się zjawiska jakim jest fałszerstwo dokumentów publicznych, a szczególnie tożsamości, finansowych i handlowych.

CZYTAJ WIECEJ


prawo handlowe dla ekonomistow
Prawo handlowe dla ekonomistów

Autor : Kazimierz Kruczalak
Liczba stron : 350
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1385-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 33.96
Oszczędzasz : 3.97 zł ( 11.69 % )

Nasza cena : 29.99 zł.

Trzecie, zmienione wydanie podręcznika uwzględnia wszystkie akty prawne, które mają fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych, między innymi: Kodeks spółek handlowych; Prawo działalności gospodarczej.

CZYTAJ WIECEJ


publiczne prawo bankowe
Publiczne prawo bankowe

Autor : Cezary Kosikowski
Liczba stron : 332
Wydawnictwo : PWE
ISBN : nn


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 34.77
Oszczędzasz : 1.78 zł ( 5.12 % )

Nasza cena : 32.99 zł.

Prawo bankowe odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu każdej gospodarki, gdyż normuje działalność dużej części rynku finansowego.

CZYTAJ WIECEJ


harmonizacja prawa podatkowego unii europejskiej
Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski

Autor : Bogumił Brzeziński, Jan Głuchowski, Cezary Kosikowski
Liczba stron : 316
Wydawnictwo : PWE
ISBN : nn


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 32.48
Oszczędzasz : 4.49 zł ( 13.82 % )

Nasza cena : 27.99 zł.

Dążenie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej i podpisanie Układu Europejskiego oznacza koniecznośł dostosowania obowiązujących u nas przepisów prawnych do przepisów obowiązujących w UE również w zakresie prawa podatkowego.

CZYTAJ WIECEJ


nadzor bankowy organizacja i zadania
Nadzór bankowy. Organizacja i zadania

Autor : Lesław Góral
Liczba stron : 240
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1116-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 33.23
Oszczędzasz : 4.48 zł ( 13.48 % )

Nasza cena : 28.75 zł.

Jest to jedna z niewielu książek na polskim rynku dotycząca praktyki funkcjonowania nadzoru bankowego w Polsce na tle państw europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru prawnego, struktur organizacyjnych i zasad działania.

CZYTAJ WIECEJ


kodeks postepowania cywilnego 2005
Kodeks postępowania cywilnego 2005

Autor : Praca zbiorowa
Liczba stron : 480
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Forum Sp. z o. o.
ISBN : 83-7412-271-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 38.5
Oszczędzasz : 12.75 zł ( 33.12 % )

Nasza cena : 25.75 zł.

Uwzględnia zmiany, które weszły w życie z dniem 22.02.2005 r.!
(Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 98 z dnia 21 stycznia 2005r. - Ustawa z 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych).

CZYTAJ WIECEJ


ustawa o podatku dochodowym od
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z wprowadzeniem Dariusza Bednarskiego 2005

Autor : Dariusz Bednarski (red.)
Liczba stron : 270
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Forum Sp. z o. o.
ISBN : 83-7412-276-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 34.46
Oszczędzasz : 8.71 zł ( 25.28 % )

Nasza cena : 25.75 zł.

Z dniem 1 stycznia 2005 r. zaczęła obowiązywać kolejna nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

CZYTAJ WIECEJ


wlasna firma zakladanie i
Własna Firma - Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Autor : Bogaczyk I., Krupski B., Lubińska H., Małecki P., Wieczorek A.
Liczba stron : 264
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Forum Sp. z o. o.
ISBN : 83-7412-281-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 46.78
Oszczędzasz : 8.03 zł ( 17.17 % )

Nasza cena : 38.75 zł.

"Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa" (art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

CZYTAJ WIECEJ


wiazaca interpretacja prawa podatkowego
Wiążąca interpretacja prawa podatkowego

Autor : Piotr Bober
Liczba stron : 40
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Forum Sp. z o. o.
ISBN : 83-7412-277-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 10.89
Oszczędzasz : 1.94 zł ( 17.81 % )

Nasza cena : 8.95 zł.

Wiążąca Interpretacja Prawa Podatkowego.

Jak korzystać z nowego uprawnienia podatnika?

1 stycznia 2005 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej wprowadziły do ustawy - Ordynacja podatkowa - zmiany dotyczące wiążących interpretacji prawa podatkowego, które zastąpią dotychczasową formę dokonywania wykładni prawa przez organy podatkowe

CZYTAJ WIECEJ


ulga na zle dlugi
Ulga na złe długi

Autor : Praca zbiorowa
Liczba stron : 28
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Forum Sp. z o. o.
ISBN : 83-7412-199-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 10.89
Oszczędzasz : 1.94 zł ( 17.81 % )

Nasza cena : 8.95 zł.

Ulga na złe długi obowiązująca od 1 czerwca 2005 r. to nowy przepis dający podatnikowi możliwość odzyskania podatku VAT w przypadku, kiedy nie otrzymał on zapłaty od kontrahenta.

CZYTAJ WIECEJ


prawo w sieci zarys regulacji
Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu

Autor : Piotr Waglowski
Liczba stron : 408
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : OnePress
ISBN : 83-7361-854-6


Termin realizacji : 1-3 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : -46.89 zł ( -4262.73 % )

Nasza cena : 47.99 zł.

Dynamiczny rozwój internetu sprawił, że organy ustawodawcze wielu państw nie nadążały z przygotowywaniem regulacji prawnych dotyczących korzystania z niego. Początkowy okres rozwoju sieci przypominał kolonizację nowego lądu -- pełna bezkarność, chaos i brak jakichkolwiek ograniczeń. Ten stan rzeczy doprowadził do sytuacji, w której nawet najgorętsi orędownicy wolności w sieci zaczęli się zastanawiać, jak uniknąć płynących z niej zagrożeń. Zaczęto więc tworzyć prawa, regulacje i przepisy, które jednak nie zawsze spełniają swoją rolę. Na całym świecie toczy się dyskusja nad kształtem regulacji prawnych społeczeństwa informacyjnego (czymkolwiek ono jest).

CZYTAJ WIECEJ


systemy podatkowe krajow unii europejskiej
Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej

Autor : Krzysztof Wach
Liczba stron : 384
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Oficyna Ekonomiczna
ISBN : 83-89355-80-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

W ciągu kilku ostatnich lat w większości krajów członkowskich Unii Europejskiej zostały przeprowadzone reformy podatkowe. W niektórych reformy te trwają nadal. Utrudnia to zorientowanie się w tej z natury skomplikowanej problematyce, jaką są podatki.

CZYTAJ WIECEJ


handel elektroniczny
prawne problemy
Handel elektroniczny Prawne problemy

Autor : redakcja: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Liczba stron : 778
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : KANTOR WYDAWNICZY ZAKAMYCZE
ISBN : 83-7444-074-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Pisząc przed ośmioma laty Internet a prawo, chcieliśmy zwrócić uwagę na zderzenie nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się techniki informacyjnej z istniejącymi klasycznymi rozwiązaniami prawnymi. Już wtedy można było dostrzec wiele prawnych problemów związanych z szybkim rozwojem techniki informacyjnej, zwłaszcza Internetu, lecz dokładne ich rozpoznanie pozostawało jeszcze sprawą przyszłości. Nie trzeba było jednak wielkiej wyobraźni, aby przewidzieć szybki rozwój komercyjnego wykorzystania rozległych, otwartych sieci komputerowych. Od paru lat handel elektroniczny jest zjawiskiem powszechnym, otwierającym nowe horyzonty dla działalności zarówno wielkich przedsiębiorców, jak i indywidualnych użytkowników Internetu.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


opodatkowanie holdingow i grup kapitalowych
Opodatkowanie holdingów i grup kapitałowych

Autor : Dominik Gajewski
Liczba stron : 268
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : DOM WYDAWNICZY ABC
ISBN : 83-7416-468-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejsza publikacja pomaga:
- zoptymalizować politykę opodatkowania holdingów;
- uniknąć niekorzystnych skutków podatkowych;
- skutecznie wykorzystać instytucję podatkowej grupy kapitałowej;
zawiera też wzory dokumentów niezbędnych przy tworzeniu holdingów.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Autor : Marcin Wystrychowski
Liczba stron : 469
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-044-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Przedstawiona praca zawiera wiele nowatorskich poglądów i propozycji interpretacyjnych, jak również wniosków de lege ferenda. Autor analizuje nie tylko obecnie obowiązujące przepisy (...), ale także sięga i ocenia istniejące projekty nowelizacji oraz liczne propozycje i raporty Komisji Europejskiej.(...)
Analiza treści pracy wskazuje, że instytucja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stała się w istocie dla Autora pretekstem do szerszego przedstawienia konstrukcji podatku od towarów i usług w jego podstawowych elementach. (...)

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


oskarzony jako osobowe zrodlo informacji
Oskarżony jako osobowe źródło informacji o przestępstwie

Autor : Monika Klejnowska
Liczba stron : 360
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-036-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

W pracy zaprezentowano koncepcję wskazującą na oskarżonego jako osobowe źródło informacji o przestępstwie w szerokim znaczeniu. Rozważania odnoszą się do dowodowego wykorzystania w procesie karnym wszelkich oświadczeń złożonych przez oskarżonego zarówno w toku postępowania, jak i poza procesem, np. w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych czy wobec osób najbliższych lub zobowiązanych do zachowania tajemnicy chronionej prawem.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


opodatkowanie holdingow i grup kapitalowych
Opodatkowanie holdingów i grup kapitałowych

Autor : Dominik Gajewski
Liczba stron : 268
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7416-468-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejsza publikacja pomaga:
- zoptymalizować politykę opodatkowania holdingów;
- uniknąć niekorzystnych skutków podatkowych;
- skutecznie wykorzystać instytucję podatkowej grupy kapitałowej;
zawiera też wzory dokumentów niezbędnych przy tworzeniu holdingów.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ustawa prawo o publicznym obrocie
Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Autor : Ryszard Czerniawski, Marek Wierzbowski
Liczba stron : 530
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-561-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Obszerny komentarz przygotowany przez znawców problematyki obrotu publicznego papierami wartościowymi. Obejmuje swym zakresem całą Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo finansowe i nauka prawa
Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków

Autor : redakcja: Apoloniusz Kostecki
Liczba stron : 384
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-88551-87-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Publikacja stanowi pokłosie obrad Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Prawa Finansowego, zorganizowanej w Krakowie w dniach 21-23 października 1999 r., w ramach Jubileuszu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

CZYTAJ WIECEJ


rynki i opcje walutowe
charakterystyka oraz
Rynki i opcje walutowe Charakterystyka oraz rodzaje transakcji

Autor : Francesca Taylor
Liczba stron : 356
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2000
Wydawnictwo : Oficyna Ekonomiczna
ISBN : 83-88597-05-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka - kolejna z serii rekomendowanych przez instytut ACI - jest nieocenionym źródłem wiedzy na temat rynków walutowych.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


krotka sprzedaz
jak czerpac zyski z
Krótka sprzedaż Jak czerpać zyski z niepowodzeń spółek

Autor : Kathryn F Staley
Liczba stron : 276
Oprawa : twarda z obwolutą
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Oficyna Ekonomiczna
ISBN : 83-88597-18-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Tytuł oryginału:
THE ART OF SHORT SELLING
Krótka sprzedaż polega na sprzedaży papieru wartościowego, którego się nie posiada, lecz wypożycza od kogoś innego, by zarobić na spadku jego notowań. Podejmując ryzyko większe niż inni inwestorzy, specjaliści od krótkiej sprzedaży muszą mieć niepodważalny materiał dowodowy na poparcie twierdzenia o przyszłym spadku cen. Potrzebna jest do tego staranna analiza. Konieczna jest też umiejętność wyboru optymalnego momentu dokonania sprzedaży. Autorka, opierając się na autentycznych przykładach, wskazuje sposoby "wyłuskania" istotnych informacji ze sprawozdań finansowych, umiejętnej interpretacji wskaźników rentowności i analizy przepływów pieniężnych. Przedstawiając metody stosowane przez wybitnych specjalistów od krótkiej sprzedaży, Staley dowodzi, że tak naprawdę nie różnią się one zasadniczo od narzędzi używanych przez kupujących akcje. Różni je jedynie podejście analityczne - zamiast z typowym dla analityków optymizmem, do każdego tematu podchodzi się obiektywnie czy wręcz sceptycznie.
POWIĄZANIE Z POLSKIMI REALIAMI
Chociaż książka traktuje o amerykańskich realiach, liczne przykłady przytoczone przez autorkę są dla czytelnika zrozumiałe, a prosta analiza sprawozdań finansowych badanych spółek pomaga dokładnie zlokalizować opisywane problemy. W Polsce krótka sprzedaż - mimo iż od jesieni 1999 roku jest już prawnie dopuszczalna - wciąż raczkuje. Z powodu niedostosowania przepisów prawnych, a właściwie z powodu braku ich korzystnej dla rynku interpretacji, ta nowa forma inwestycji giełdowej, polegająca na zarabianiu na spadkach notowań, rozwija się w Polsce dość opieszale. Może ta pozycja przełamie niechęć inwestorów do krótkiej sprzedaży oraz do instrumentów pokrewnych, ze względu na fakt, iż także każdej inwestycji w warianty lub opcje sprzedaży towarzyszy negatywna ocena fundamentalna danej spółki.
KSIĄŻKĘ WYRÓŻNIA:
> brak konkurencyjnych pozycji,
> dość skomplikowana, ale ciekawa problematyka, budząca wiele kontrowersji,
> anegdotyczny styl, którym posługuje się autorka, wyjaśniając trudną sztukę krótkiej sprzedaży, sprawia, że jest to pasjonująca lektura, a równocześnie niezwykle cenna lekcja dla inwestorów.
ADRESACI KSIĄŻKI:
analitycy finansowi
doradcy inwestycyjni
maklerzy
menedżerowie funduszy inwestycyjnych
pracownicy instytucji finansowych
dyrektorzy finansowi
indywidualni inwestorzy
studenci kierunków ekonomicznych, głównie finansów i bankowości

CZYTAJ WIECEJ


opcje i transakcje terminowe
zagadnienia prawne
Opcje i transakcje terminowe Zagadnienia prawne

Autor : Aleksander Chłopecki
Liczba stron : 408
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-012-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka jest pierwsza pozycją w polskiej literaturze prawniczej, przedstawiającą prawa pochodne, będące papierami wartościowymi. Składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy jest o charakterze wprowadzenia, zawiera ogólny pogląd na istotę i ekonomiczną funkcję praw pochodnych. Rozdział II zawiera opis źródeł prawa w szerokim ujęciu - zarówno regulacji ustawowych oraz aktów wykonawczych i regulaminów instytucji organizujących obrót i rozliczanie praw pochodnych.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ustawa o rachunkowosci
Ustawa o rachunkowości

Autor : redakcja: Bronisław Micherda
Liczba stron : 228
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-430-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Globalizm gospodarki światowej oraz rozwój gospodarki rynkowej w Polsce determinuje nowelizację polskiego prawa o rachunkowości w kierunku stosowania światowych rozwiązań, w tym również ujętych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


blokada rachunku papierow wartosciowych jako
Blokada rachunku papierów wartościowych jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

Autor : Karolina Włodarska
Liczba stron : 224
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-063-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Publikacja stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie problematyki blokady rachunku papierów wartościowych jako sposobu zabezpieczenia wierzytelności (tzw. blokady autonomicznej).

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


finanse samorzadowe 2005
395 pytan i
Finanse samorządowe 2005 395 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji

Autor : redakcja: Cezary Kosikowski
Liczba stron : 616
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7416-262-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Pod względem przedmiotowym niniejsza książka obejmuje w pełni tematykę finansów j.s.t. i to niezależnie od tego, czy jest nią gmina, powiat czy województwo samorządowe. Omówieniu problematyki stricte finansowej towarzyszy także opis zagadnień ustrojowych i organizacyjnych, a także wychodzących poza wąskie rozumienie gospodarki finansowej (np. zagadnienia pomocy publicznej, problemy stosowania prawa dewizowego w działalności j.s.t.).

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo waluty
Prawo waluty

Autor : Grzegorz Żmij
Liczba stron : 286
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-169-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka jest zwięzłym wykładem na temat waluty jako przedmiotu stosunków cywilnoprawnych w międzynarodowym obrocie handlowym.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ustawa o obligacjach
komentarz
Ustawa o obligacjach Komentarz

Autor : Ryszard Czerniawski
Liczba stron : 222
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-968-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Obligacje jako elastyczny instrument pozyskiwania środków finansowych są nadal niedostatecznie wykorzystywane przez emitentów i inwestorów. Niniejszy komentarz stanowi istotny wkład do literatury przedmiotu. W publikacji omówione zostały zasady emisji, nabywania i wykupu obligacji.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


gminne podatki i oplaty budzetowe
Gminne podatki i opłaty budżetowe

Autor : Piotr Czerski, Antoni Hanusz
Liczba stron : 240
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-331-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Realizowanie przez samorząd terytorialny ciążących na nim zadań uzależnione jest od zapewnienia dostatecznych źródeł dochodów.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo finansowe
czesc ogolna
Prawo finansowe Część ogólna

Autor : Cezary Kosikowski
Liczba stron : 294
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-842-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

> istota i funkcje prawa finansowego w warunkach gospodarki rynkowej
> charakterystyka jego norm i źródeł
> zasady tworzenia i kontrola konstytucyjności
> wykładnia i stosowanie
> zakres i formy odpowiedzialności w prawie finansowym

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo dewizowe
Prawo dewizowe

Autor : Andrzej Gorgol, Wanda Wójtowicz
Liczba stron : 202
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-944-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejszy podręcznik stanowi kompendium najistotniejszych wiadomości z dziedziny prawa dewizowego.
Autorzy zwięźle objaśniają:
> najważniejsze pojęcia
> ograniczenia dewizowe
> zakazy i nakazy w obrocie dewizowym
> zezwolenia dewizowe
> działalność kantorową
> kontrolę dewizową
> przestępstwa i wykroczenia dewizowe

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


wzory pism procesowych w sprawach
Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych

Autor : Kazimierz Popielarski
Liczba stron : 470
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-896-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Zbiór stanowi praktyczne narzędzie pracy przydatne dla prawników, praktyków, jak i osób, których kontakt z prawem, choćby z racji prowadzonej działalności gospodarczej, jest incydentalny. Osobom nie zajmującym się zawodowo prawem pozycja umożliwi zaznajomienie się
z ustalonymi zasadami redakcji tego typu dokumentów, co pomoże uniknąć nieoczekiwanych, często dotkliwych konsekwencji.

CZYTAJ WIECEJ


prawa narodzin zycia i smierci
Prawa narodzin, życia i śmierci

Autor : Roman A. Tokarczyk
Liczba stron : 428
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-085-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

W książce przedstawiono omówienie problematyki normatywnych aspektów związanych z narodzinami, życiem i śmiercią. Uwzględnia się w niej cztery perspektywy normatywne: moralną (etyczną), prawną, medyczną i społeczną oraz ukazuje w syntetyczny sposób powiązania między nimi.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


kodeks cywilny ze skorowidzem
Kodeks cywilny ze skorowidzem

Autor : Aleksander Oleszko
Liczba stron : 620
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-344-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka zawiera znowelizowaną wersję Kodeksu cywilnego. Poprzedzone zostało wprowadzeniem do najistotniejszych zmian kodeksowych, a także do niektórych ustaw szczególnych, mających wpływ na" funkcjonowanie" kodeksu zgodnie z poszerzającą się zasadą jawności prawa cywilnego.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo autorskie
przepisy orzecznictwo umowy miedzynarodowe
Prawo autorskie Przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe - wydanie 5

Autor : Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Liczba stron : 1200
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7416-514-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Jest to największy, 3-tomowy zbiór materiałów bezpośrednio i pośrednio związanych z polskim i międzynarodowym prawem autorskim oraz z dziedzinami pokrewnymi.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


rozwod
komentarz do przepisow orzecznictwo pismiennictwo
Rozwód Komentarz do przepisów. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory pism

Autor : Zdzisław Krzemiński
Liczba stron : 360
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-050-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

W komentarzu autor omawia przepisy prawa materialnego oraz procesowego, które mają zastosowanie w postępowaniu rozwodowym.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


elementarny kurs prawa cywilnego
Elementarny kurs prawa cywilnego

Autor : Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Wojciech Robaczyński
Liczba stron : 278
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-883-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejsza publikacja to trzecie wydanie cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem kursu prawa cywilnego. Autorzy uwzględnili zmiany wynikające z ostatnich nowelizacji prawa cywilnego.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


postepowanie zabezpieczajace w sprawach z
Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej

Autor : Andrzej Jakubecki
Liczba stron : 456
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-111-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka zawiera monograficzne opracowanie instytucji postępowania zabezpieczającego w sprawach cywilnych z zakresu prawa własności intelektualnej. Właściwą część pracy stanowi problematyka procesowa, a znaczna część rozważań ma walor ogólny i nie ogranicza się do zabezpieczenia roszczeń w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej Opracowanie obejmuje analizę postępowania zabezpieczającego w świetle teorii procesu cywilnego, ale odpowiada również potrzebom praktyki.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


wzory umow w prawie komputerowym
Wzory umów w prawie komputerowym

Autor : Bogdan Fischer, Michał Skruch, Paweł Szewczyk
Liczba stron : 506
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-080-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Autorzy publikacji specjalizują się w doradztwie w zakresie tzw. prawa nowoczesnych form przekazu informacji oraz świadczą usługi prawne na rzecz przedsiębiorstw rynku IT.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo rodzinne
Prawo rodzinne

Autor : Jerzy Strzebińczyk
Liczba stron : 432
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-179-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Podręcznik stanowi kolejne opracowanie tego typu, adresowane do studentów kierunku prawa. Rozważaniami objęto całość aktualnej regulacji prawa rodzinnego i opiekuńczego, uwzględniając także pozakodeksową materię normatywną w stopniu uzasadnionym wymogami egzaminacyjnymi z tego przedmiotu.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


separacja komentarz
komentarz do przepisow orzecznictwo
Separacja. Komentarz Komentarz do przepisów. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory pism

Autor : Zdzisław Krzemiński
Liczba stron : 208
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-062-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Komentarz ten zajmuje się nową instytucją prawną wprowadzoną do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a mianowicie separacją. W pracy tej autor poza własnym komentarzem przytacza orzecznictwo Sądu Najwyższego, literaturę oraz uzasadnienie rządowego projektu ustawy wprowadzającej separację

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ustawa o zastawie rejestrowym i
Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Komentarz

Autor : Zbigniew Strus, Monika Strus-Wołos
Oprawa : miękka
Rok wydania : 1999
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-87916-21-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Zastaw rejestrowy stwarza szerokie możliwości umownego zabezpieczenia materialnoprawnego oraz jego realizacji. Od inwencji stron zależy ominięcie niedogodności postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego. Wymaga to jednak biegłości w posługiwaniu się aktami prawnymi oraz przepisami z różnych gałęzi prawa. Komentarz ma ułatwić poruszanie się w tej obszernej materii.

CZYTAJ WIECEJ


kodeks postepowania cywilnego
tom i art
Kodeks postępowania cywilnego Tom I (art. 1-505)

Autor : redakcja: Andrzej Jakubecki
Liczba stron : 736
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-011-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Opracowanie zawiera zwięzłe omówienie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 2 lipca 2004 r. opublikowanej w Dz.U. Nr 172, poz. 1804, wchodzącej w życie 5 lutego 2005 r. Objaśnienia są pomyślane jako pomoc dydaktyczna dla studentów wydziałów prawniczych i administracyjnych, która ma im umożliwić uzupełnienie i pogłębienie znajomości materii objętej wykładem z postępowania cywilnego.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


kodeks cywilny ksiega ii wlasnosc
Kodeks cywilny. Księga II. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz

Autor : Edward Gniewek
Liczba stron : 836
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-011-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Księga zawiera komentarz do przepisów księgi drugiej Kodeksu cywilnego o własności i innych prawach rzeczowych. Zrealizowanym zamierzeniem autora było przedstawienie wyważonego komentarza wszechstronnego bez mankamentów spojrzenia jednostronnego, sędziowskiego lub doktrynalnego. Na łamach komentarza prezentowany jest więc dorobek doktryny prawa cywilnego i orzecznictwa, z wyraźnym akcentowaniem stanowiska autora. Książka przeznaczona jest dla praktyków, studentów i przedstawicieli doktryny.


CZYTAJ WIECEJ


organy postepowania upadlosciowego
Organy postępowania upadłościowego

Autor : Piotr Pogonowski
Liczba stron : 360
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-377-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Opracowanie niniejsze stanowi pierwszą na rynku wydawniczym próbę przedstawienia skomplikowanej, a zarazem doniosłej społecznie problematyki statusu prawnego organów postępowania upadłościowego.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE

Wyświetlaj po : 7 | 20 | 50 | wszystkie
znalezionych: 455 na 10 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   - następna >>>

                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101