koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

ubezpieczenia spoleczne zbior przepisow
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - Zbiór przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczących świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Autor : ANDRZEJ CZYŻOWSKI
Liczba stron : 178
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : CeDeWu
ISBN : 83-87885-88-6


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 50.05
Oszczędzasz : 6.06 zł ( 12.11 % )

Nasza cena : 43.99 zł.

Niniejsze opracowanie jest kompleksowym zbiorem aktów prawnych z dwóch zagadnień z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Obejmuje on ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa (zwane chorobowym) oraz ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (zwane wypadkowym).

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


ubezpieczenia spoleczne zbior przepisow
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - zbiór przepisów podstawowych

Autor : Andrzej Czyżowski
Liczba stron : 280
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : CeDeWu
ISBN : 83-87885-48-7


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 48.4
Oszczędzasz : 5.45 zł ( 11.26 % )

Nasza cena : 42.95 zł.

Niniejsze opracowanie jest kompleksowym zbiorem aktów prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z 1998 r. z późn. zm.) otwiera przedstawiony Państwu katalog aktów prawnych normujących niezwykle obszerną dziedzinę prawa ubezpieczeń społecznych. Ustawa ta dokonuje podziału ubezpieczeń na emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


kryminologiczna ocena transakcji w procesie
Kryminologiczna ocena transakcji w procesie prania pieniędzy

Autor : Jerzy Wojciech Wójcik
Liczba stron : 768
Wydawnictwo : TWIGGER


Termin realizacji :
12 godzin

Cena rynkowa : 45.29
Oszczędzasz : 4.34 zł ( 9.58 % )

Nasza cena : 40.95 zł.

Celem opracowania jest omówienie nowego, wręcz przełomowego stanu prawnego w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy, wprowadzonego Ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych śródeł z dnia 16 listopada 2000r. Obok problemów prawnych prania pieniędzy Autor wskazuje rozmiary i śródła pochodzenia brudnych pieniędzy ze szczególnym podkreśleniem ich związków z przestępczością zorganizowaną.

CZYTAJ WIECEJ


malzenskie umowy majatkowe intercyzy
Małżeńskie umowy majątkowe (intercyzy)

Autor : Joanna Sterniak-Kujawa
Liczba stron : 192
Wydawnictwo : TWIGGER


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 18.34
Oszczędzasz : 2.49 zł ( 13.58 % )

Nasza cena : 15.85 zł.

Książka promuje instytucję majątkowych umów małżeńskich (intercyz). Znajomość problematyki intercyz potrzebna jest małżonkom, którzy kierując się przezornością i niechęcią do rozstrzygania ewentualnych sporów na tle majątkowym na sali sądowej - pragną sami jasno i uczciwie, bez pokrzywdzenia któregokolwiek z nich, określić umownie układ stosunków majątkowych w swoim małżeństwie, dostosować go do własnych potrzeb osobistych i interesów ekonomicznych rodziny.

CZYTAJ WIECEJ


pranie pieniedzy kryminologiczna i kryminalistyczna
Pranie pieniędzy. Kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych.

Autor : Jerzy Wojciech Wójcik
Liczba stron : 488
Wydawnictwo : TWIGGER


Termin realizacji :
12 godzin

Cena rynkowa : 95.34
Oszczędzasz : 11.35 zł ( 11.9 % )

Nasza cena : 83.99 zł.

Zagadnienie przeciwdziałania praniu pieniędzy i innym oszustwom finansowym to problem bardzo rzadko opisywany. Powinien on znajdować się w programach kształcenia przyszłych menedżerów i polegać na przedstawieniu profesjonalnych procedur wewnętrznych instytucji, które z mocy Ustawy z dnia 16 listopada 2000r., są obowiązane do przeciwdziałania praniu pieniędzy. W procedurach tych należy uwidocznić możliwości skutecznego przeciwdziałania zjawisku, których kluczowym elementem jest typowanie i rozpoznawanie transakcji podejrzanych.

CZYTAJ WIECEJ


ustawa o ochronie konkurencji i
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz

Autor : Elżbieta Modzelewska
Liczba stron : 402
Wydawnictwo : TWIGGER


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 66.74
Oszczędzasz : 13.75 zł ( 20.6 % )

Nasza cena : 52.99 zł.

Prawo antymonopolowe jest specyficznym działem prawa: tam, gdzie inne przepisy deklarują swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, prawo to wprowadza ograniczenia, delegalizujące określone działania lub decyzje gospodarcze.
Książka, którą pragniemy Państwu polecić, jest najnowszym komentarzem do ustawy z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie 1 kwietnia 2001r. Ustawa ta wprowadziła wiele nowych rozwiązań w stosunku do ustawy, którą zastąpiła.

CZYTAJ WIECEJ


falszerstwa dokumentow publicznych
Fałszerstwa dokumentów publicznych

Autor : Jerzy Wojciech Wójcik
Liczba stron : 310
Wydawnictwo : TWIGGER


Termin realizacji :
12 godzin

Cena rynkowa : 79.75
Oszczędzasz : 7.8 zł ( 9.78 % )

Nasza cena : 71.95 zł.

Monografia stanowi interdysyplinarne, a szczególnie prawno – kryminologiczne i kryminalistyczne, studium analityczno – badawcze, opracowane na podstawie praktyki instytucji finansowych i organów ścigania, niezwykle złożonego i nasilającego się zjawiska jakim jest fałszerstwo dokumentów publicznych, a szczególnie tożsamości, finansowych i handlowych.

CZYTAJ WIECEJ


prawo handlowe dla ekonomistow
Prawo handlowe dla ekonomistów

Autor : Kazimierz Kruczalak
Liczba stron : 350
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1385-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 33.96
Oszczędzasz : 3.97 zł ( 11.69 % )

Nasza cena : 29.99 zł.

Trzecie, zmienione wydanie podręcznika uwzględnia wszystkie akty prawne, które mają fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych, między innymi: Kodeks spółek handlowych; Prawo działalności gospodarczej.

CZYTAJ WIECEJ


publiczne prawo bankowe
Publiczne prawo bankowe

Autor : Cezary Kosikowski
Liczba stron : 332
Wydawnictwo : PWE
ISBN : nn


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 34.77
Oszczędzasz : 1.78 zł ( 5.12 % )

Nasza cena : 32.99 zł.

Prawo bankowe odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu każdej gospodarki, gdyż normuje działalność dużej części rynku finansowego.

CZYTAJ WIECEJ


harmonizacja prawa podatkowego unii europejskiej
Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski

Autor : Bogumił Brzeziński, Jan Głuchowski, Cezary Kosikowski
Liczba stron : 316
Wydawnictwo : PWE
ISBN : nn


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 32.48
Oszczędzasz : 4.49 zł ( 13.82 % )

Nasza cena : 27.99 zł.

Dążenie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej i podpisanie Układu Europejskiego oznacza koniecznośł dostosowania obowiązujących u nas przepisów prawnych do przepisów obowiązujących w UE również w zakresie prawa podatkowego.

CZYTAJ WIECEJ


nadzor bankowy organizacja i zadania
Nadzór bankowy. Organizacja i zadania

Autor : Lesław Góral
Liczba stron : 240
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1116-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 33.23
Oszczędzasz : 4.48 zł ( 13.48 % )

Nasza cena : 28.75 zł.

Jest to jedna z niewielu książek na polskim rynku dotycząca praktyki funkcjonowania nadzoru bankowego w Polsce na tle państw europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru prawnego, struktur organizacyjnych i zasad działania.

CZYTAJ WIECEJ


kodeks postepowania cywilnego 2005
Kodeks postępowania cywilnego 2005

Autor : Praca zbiorowa
Liczba stron : 480
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Forum Sp. z o. o.
ISBN : 83-7412-271-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 38.5
Oszczędzasz : 12.75 zł ( 33.12 % )

Nasza cena : 25.75 zł.

Uwzględnia zmiany, które weszły w życie z dniem 22.02.2005 r.!
(Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 98 z dnia 21 stycznia 2005r. - Ustawa z 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych).

CZYTAJ WIECEJ


ustawa o podatku dochodowym od
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z wprowadzeniem Dariusza Bednarskiego 2005

Autor : Dariusz Bednarski (red.)
Liczba stron : 270
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Forum Sp. z o. o.
ISBN : 83-7412-276-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 34.46
Oszczędzasz : 8.71 zł ( 25.28 % )

Nasza cena : 25.75 zł.

Z dniem 1 stycznia 2005 r. zaczęła obowiązywać kolejna nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

CZYTAJ WIECEJ


wlasna firma zakladanie i
Własna Firma - Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Autor : Bogaczyk I., Krupski B., Lubińska H., Małecki P., Wieczorek A.
Liczba stron : 264
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Forum Sp. z o. o.
ISBN : 83-7412-281-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 46.78
Oszczędzasz : 8.03 zł ( 17.17 % )

Nasza cena : 38.75 zł.

"Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa" (art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

CZYTAJ WIECEJ


wiazaca interpretacja prawa podatkowego
Wiążąca interpretacja prawa podatkowego

Autor : Piotr Bober
Liczba stron : 40
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Forum Sp. z o. o.
ISBN : 83-7412-277-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 10.89
Oszczędzasz : 1.94 zł ( 17.81 % )

Nasza cena : 8.95 zł.

Wiążąca Interpretacja Prawa Podatkowego.

Jak korzystać z nowego uprawnienia podatnika?

1 stycznia 2005 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej wprowadziły do ustawy - Ordynacja podatkowa - zmiany dotyczące wiążących interpretacji prawa podatkowego, które zastąpią dotychczasową formę dokonywania wykładni prawa przez organy podatkowe

CZYTAJ WIECEJ


ulga na zle dlugi
Ulga na złe długi

Autor : Praca zbiorowa
Liczba stron : 28
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Forum Sp. z o. o.
ISBN : 83-7412-199-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 10.89
Oszczędzasz : 1.94 zł ( 17.81 % )

Nasza cena : 8.95 zł.

Ulga na złe długi obowiązująca od 1 czerwca 2005 r. to nowy przepis dający podatnikowi możliwość odzyskania podatku VAT w przypadku, kiedy nie otrzymał on zapłaty od kontrahenta.

CZYTAJ WIECEJ


prawo w sieci zarys regulacji
Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu

Autor : Piotr Waglowski
Liczba stron : 408
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : OnePress
ISBN : 83-7361-854-6


Termin realizacji : 1-3 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : -46.89 zł ( -4262.73 % )

Nasza cena : 47.99 zł.

Dynamiczny rozwój internetu sprawił, że organy ustawodawcze wielu państw nie nadążały z przygotowywaniem regulacji prawnych dotyczących korzystania z niego. Początkowy okres rozwoju sieci przypominał kolonizację nowego lądu -- pełna bezkarność, chaos i brak jakichkolwiek ograniczeń. Ten stan rzeczy doprowadził do sytuacji, w której nawet najgorętsi orędownicy wolności w sieci zaczęli się zastanawiać, jak uniknąć płynących z niej zagrożeń. Zaczęto więc tworzyć prawa, regulacje i przepisy, które jednak nie zawsze spełniają swoją rolę. Na całym świecie toczy się dyskusja nad kształtem regulacji prawnych społeczeństwa informacyjnego (czymkolwiek ono jest).

CZYTAJ WIECEJ


systemy podatkowe krajow unii europejskiej
Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej

Autor : Krzysztof Wach
Liczba stron : 384
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Oficyna Ekonomiczna
ISBN : 83-89355-80-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

W ciągu kilku ostatnich lat w większości krajów członkowskich Unii Europejskiej zostały przeprowadzone reformy podatkowe. W niektórych reformy te trwają nadal. Utrudnia to zorientowanie się w tej z natury skomplikowanej problematyce, jaką są podatki.

CZYTAJ WIECEJ


handel elektroniczny
prawne problemy
Handel elektroniczny Prawne problemy

Autor : redakcja: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Liczba stron : 778
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : KANTOR WYDAWNICZY ZAKAMYCZE
ISBN : 83-7444-074-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Pisząc przed ośmioma laty Internet a prawo, chcieliśmy zwrócić uwagę na zderzenie nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się techniki informacyjnej z istniejącymi klasycznymi rozwiązaniami prawnymi. Już wtedy można było dostrzec wiele prawnych problemów związanych z szybkim rozwojem techniki informacyjnej, zwłaszcza Internetu, lecz dokładne ich rozpoznanie pozostawało jeszcze sprawą przyszłości. Nie trzeba było jednak wielkiej wyobraźni, aby przewidzieć szybki rozwój komercyjnego wykorzystania rozległych, otwartych sieci komputerowych. Od paru lat handel elektroniczny jest zjawiskiem powszechnym, otwierającym nowe horyzonty dla działalności zarówno wielkich przedsiębiorców, jak i indywidualnych użytkowników Internetu.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


opodatkowanie holdingow i grup kapitalowych
Opodatkowanie holdingów i grup kapitałowych

Autor : Dominik Gajewski
Liczba stron : 268
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : DOM WYDAWNICZY ABC
ISBN : 83-7416-468-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejsza publikacja pomaga:
- zoptymalizować politykę opodatkowania holdingów;
- uniknąć niekorzystnych skutków podatkowych;
- skutecznie wykorzystać instytucję podatkowej grupy kapitałowej;
zawiera też wzory dokumentów niezbędnych przy tworzeniu holdingów.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Autor : Marcin Wystrychowski
Liczba stron : 469
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-044-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Przedstawiona praca zawiera wiele nowatorskich poglądów i propozycji interpretacyjnych, jak również wniosków de lege ferenda. Autor analizuje nie tylko obecnie obowiązujące przepisy (...), ale także sięga i ocenia istniejące projekty nowelizacji oraz liczne propozycje i raporty Komisji Europejskiej.(...)
Analiza treści pracy wskazuje, że instytucja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stała się w istocie dla Autora pretekstem do szerszego przedstawienia konstrukcji podatku od towarów i usług w jego podstawowych elementach. (...)

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


oskarzony jako osobowe zrodlo informacji
Oskarżony jako osobowe źródło informacji o przestępstwie

Autor : Monika Klejnowska
Liczba stron : 360
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-036-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

W pracy zaprezentowano koncepcję wskazującą na oskarżonego jako osobowe źródło informacji o przestępstwie w szerokim znaczeniu. Rozważania odnoszą się do dowodowego wykorzystania w procesie karnym wszelkich oświadczeń złożonych przez oskarżonego zarówno w toku postępowania, jak i poza procesem, np. w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych czy wobec osób najbliższych lub zobowiązanych do zachowania tajemnicy chronionej prawem.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


opodatkowanie holdingow i grup kapitalowych
Opodatkowanie holdingów i grup kapitałowych

Autor : Dominik Gajewski
Liczba stron : 268
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7416-468-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejsza publikacja pomaga:
- zoptymalizować politykę opodatkowania holdingów;
- uniknąć niekorzystnych skutków podatkowych;
- skutecznie wykorzystać instytucję podatkowej grupy kapitałowej;
zawiera też wzory dokumentów niezbędnych przy tworzeniu holdingów.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ustawa prawo o publicznym obrocie
Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Autor : Ryszard Czerniawski, Marek Wierzbowski
Liczba stron : 530
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-561-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Obszerny komentarz przygotowany przez znawców problematyki obrotu publicznego papierami wartościowymi. Obejmuje swym zakresem całą Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo finansowe i nauka prawa
Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków

Autor : redakcja: Apoloniusz Kostecki
Liczba stron : 384
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-88551-87-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Publikacja stanowi pokłosie obrad Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Prawa Finansowego, zorganizowanej w Krakowie w dniach 21-23 października 1999 r., w ramach Jubileuszu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

CZYTAJ WIECEJ


rynki i opcje walutowe
charakterystyka oraz
Rynki i opcje walutowe Charakterystyka oraz rodzaje transakcji

Autor : Francesca Taylor
Liczba stron : 356
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2000
Wydawnictwo : Oficyna Ekonomiczna
ISBN : 83-88597-05-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka - kolejna z serii rekomendowanych przez instytut ACI - jest nieocenionym źródłem wiedzy na temat rynków walutowych.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


krotka sprzedaz
jak czerpac zyski z
Krótka sprzedaż Jak czerpać zyski z niepowodzeń spółek

Autor : Kathryn F Staley
Liczba stron : 276
Oprawa : twarda z obwolutą
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Oficyna Ekonomiczna
ISBN : 83-88597-18-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Tytuł oryginału:
THE ART OF SHORT SELLING
Krótka sprzedaż polega na sprzedaży papieru wartościowego, którego się nie posiada, lecz wypożycza od kogoś innego, by zarobić na spadku jego notowań. Podejmując ryzyko większe niż inni inwestorzy, specjaliści od krótkiej sprzedaży muszą mieć niepodważalny materiał dowodowy na poparcie twierdzenia o przyszłym spadku cen. Potrzebna jest do tego staranna analiza. Konieczna jest też umiejętność wyboru optymalnego momentu dokonania sprzedaży. Autorka, opierając się na autentycznych przykładach, wskazuje sposoby "wyłuskania" istotnych informacji ze sprawozdań finansowych, umiejętnej interpretacji wskaźników rentowności i analizy przepływów pieniężnych. Przedstawiając metody stosowane przez wybitnych specjalistów od krótkiej sprzedaży, Staley dowodzi, że tak naprawdę nie różnią się one zasadniczo od narzędzi używanych przez kupujących akcje. Różni je jedynie podejście analityczne - zamiast z typowym dla analityków optymizmem, do każdego tematu podchodzi się obiektywnie czy wręcz sceptycznie.
POWIĄZANIE Z POLSKIMI REALIAMI
Chociaż książka traktuje o amerykańskich realiach, liczne przykłady przytoczone przez autorkę są dla czytelnika zrozumiałe, a prosta analiza sprawozdań finansowych badanych spółek pomaga dokładnie zlokalizować opisywane problemy. W Polsce krótka sprzedaż - mimo iż od jesieni 1999 roku jest już prawnie dopuszczalna - wciąż raczkuje. Z powodu niedostosowania przepisów prawnych, a właściwie z powodu braku ich korzystnej dla rynku interpretacji, ta nowa forma inwestycji giełdowej, polegająca na zarabianiu na spadkach notowań, rozwija się w Polsce dość opieszale. Może ta pozycja przełamie niechęć inwestorów do krótkiej sprzedaży oraz do instrumentów pokrewnych, ze względu na fakt, iż także każdej inwestycji w warianty lub opcje sprzedaży towarzyszy negatywna ocena fundamentalna danej spółki.
KSIĄŻKĘ WYRÓŻNIA:
> brak konkurencyjnych pozycji,
> dość skomplikowana, ale ciekawa problematyka, budząca wiele kontrowersji,
> anegdotyczny styl, którym posługuje się autorka, wyjaśniając trudną sztukę krótkiej sprzedaży, sprawia, że jest to pasjonująca lektura, a równocześnie niezwykle cenna lekcja dla inwestorów.
ADRESACI KSIĄŻKI:
analitycy finansowi
doradcy inwestycyjni
maklerzy
menedżerowie funduszy inwestycyjnych
pracownicy instytucji finansowych
dyrektorzy finansowi
indywidualni inwestorzy
studenci kierunków ekonomicznych, głównie finansów i bankowości

CZYTAJ WIECEJ


opcje i transakcje terminowe
zagadnienia prawne
Opcje i transakcje terminowe Zagadnienia prawne

Autor : Aleksander Chłopecki
Liczba stron : 408
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-012-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka jest pierwsza pozycją w polskiej literaturze prawniczej, przedstawiającą prawa pochodne, będące papierami wartościowymi. Składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy jest o charakterze wprowadzenia, zawiera ogólny pogląd na istotę i ekonomiczną funkcję praw pochodnych. Rozdział II zawiera opis źródeł prawa w szerokim ujęciu - zarówno regulacji ustawowych oraz aktów wykonawczych i regulaminów instytucji organizujących obrót i rozliczanie praw pochodnych.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ustawa o rachunkowosci
Ustawa o rachunkowości

Autor : redakcja: Bronisław Micherda
Liczba stron : 228
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-430-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Globalizm gospodarki światowej oraz rozwój gospodarki rynkowej w Polsce determinuje nowelizację polskiego prawa o rachunkowości w kierunku stosowania światowych rozwiązań, w tym również ujętych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


blokada rachunku papierow wartosciowych jako
Blokada rachunku papierów wartościowych jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

Autor : Karolina Włodarska
Liczba stron : 224
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-063-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Publikacja stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie problematyki blokady rachunku papierów wartościowych jako sposobu zabezpieczenia wierzytelności (tzw. blokady autonomicznej).

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


finanse samorzadowe 2005
395 pytan i
Finanse samorządowe 2005 395 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji

Autor : redakcja: Cezary Kosikowski
Liczba stron : 616
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7416-262-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Pod względem przedmiotowym niniejsza książka obejmuje w pełni tematykę finansów j.s.t. i to niezależnie od tego, czy jest nią gmina, powiat czy województwo samorządowe. Omówieniu problematyki stricte finansowej towarzyszy także opis zagadnień ustrojowych i organizacyjnych, a także wychodzących poza wąskie rozumienie gospodarki finansowej (np. zagadnienia pomocy publicznej, problemy stosowania prawa dewizowego w działalności j.s.t.).

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo waluty
Prawo waluty

Autor : Grzegorz Żmij
Liczba stron : 286
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-169-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka jest zwięzłym wykładem na temat waluty jako przedmiotu stosunków cywilnoprawnych w międzynarodowym obrocie handlowym.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ustawa o obligacjach
komentarz
Ustawa o obligacjach Komentarz

Autor : Ryszard Czerniawski
Liczba stron : 222
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-968-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Obligacje jako elastyczny instrument pozyskiwania środków finansowych są nadal niedostatecznie wykorzystywane przez emitentów i inwestorów. Niniejszy komentarz stanowi istotny wkład do literatury przedmiotu. W publikacji omówione zostały zasady emisji, nabywania i wykupu obligacji.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


gminne podatki i oplaty budzetowe
Gminne podatki i opłaty budżetowe

Autor : Piotr Czerski, Antoni Hanusz
Liczba stron : 240
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-331-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Realizowanie przez samorząd terytorialny ciążących na nim zadań uzależnione jest od zapewnienia dostatecznych źródeł dochodów.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo finansowe
czesc ogolna
Prawo finansowe Część ogólna

Autor : Cezary Kosikowski
Liczba stron : 294
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-842-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

> istota i funkcje prawa finansowego w warunkach gospodarki rynkowej
> charakterystyka jego norm i źródeł
> zasady tworzenia i kontrola konstytucyjności
> wykładnia i stosowanie
> zakres i formy odpowiedzialności w prawie finansowym

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo dewizowe
Prawo dewizowe

Autor : Andrzej Gorgol, Wanda Wójtowicz
Liczba stron : 202
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-944-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejszy podręcznik stanowi kompendium najistotniejszych wiadomości z dziedziny prawa dewizowego.
Autorzy zwięźle objaśniają:
> najważniejsze pojęcia
> ograniczenia dewizowe
> zakazy i nakazy w obrocie dewizowym
> zezwolenia dewizowe
> działalność kantorową
> kontrolę dewizową
> przestępstwa i wykroczenia dewizowe

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


wzory pism procesowych w sprawach
Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych

Autor : Kazimierz Popielarski
Liczba stron : 470
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-896-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Zbiór stanowi praktyczne narzędzie pracy przydatne dla prawników, praktyków, jak i osób, których kontakt z prawem, choćby z racji prowadzonej działalności gospodarczej, jest incydentalny. Osobom nie zajmującym się zawodowo prawem pozycja umożliwi zaznajomienie się
z ustalonymi zasadami redakcji tego typu dokumentów, co pomoże uniknąć nieoczekiwanych, często dotkliwych konsekwencji.

CZYTAJ WIECEJ


prawa narodzin zycia i smierci
Prawa narodzin, życia i śmierci

Autor : Roman A. Tokarczyk
Liczba stron : 428
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-085-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

W książce przedstawiono omówienie problematyki normatywnych aspektów związanych z narodzinami, życiem i śmiercią. Uwzględnia się w niej cztery perspektywy normatywne: moralną (etyczną), prawną, medyczną i społeczną oraz ukazuje w syntetyczny sposób powiązania między nimi.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


kodeks cywilny ze skorowidzem
Kodeks cywilny ze skorowidzem

Autor : Aleksander Oleszko
Liczba stron : 620
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-344-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka zawiera znowelizowaną wersję Kodeksu cywilnego. Poprzedzone zostało wprowadzeniem do najistotniejszych zmian kodeksowych, a także do niektórych ustaw szczególnych, mających wpływ na" funkcjonowanie" kodeksu zgodnie z poszerzającą się zasadą jawności prawa cywilnego.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo autorskie
przepisy orzecznictwo umowy miedzynarodowe
Prawo autorskie Przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe - wydanie 5

Autor : Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Liczba stron : 1200
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7416-514-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Jest to największy, 3-tomowy zbiór materiałów bezpośrednio i pośrednio związanych z polskim i międzynarodowym prawem autorskim oraz z dziedzinami pokrewnymi.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


rozwod
komentarz do przepisow orzecznictwo pismiennictwo
Rozwód Komentarz do przepisów. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory pism

Autor : Zdzisław Krzemiński
Liczba stron : 360
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-050-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

W komentarzu autor omawia przepisy prawa materialnego oraz procesowego, które mają zastosowanie w postępowaniu rozwodowym.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


elementarny kurs prawa cywilnego
Elementarny kurs prawa cywilnego

Autor : Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Wojciech Robaczyński
Liczba stron : 278
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-883-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejsza publikacja to trzecie wydanie cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem kursu prawa cywilnego. Autorzy uwzględnili zmiany wynikające z ostatnich nowelizacji prawa cywilnego.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


postepowanie zabezpieczajace w sprawach z
Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej

Autor : Andrzej Jakubecki
Liczba stron : 456
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-111-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka zawiera monograficzne opracowanie instytucji postępowania zabezpieczającego w sprawach cywilnych z zakresu prawa własności intelektualnej. Właściwą część pracy stanowi problematyka procesowa, a znaczna część rozważań ma walor ogólny i nie ogranicza się do zabezpieczenia roszczeń w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej Opracowanie obejmuje analizę postępowania zabezpieczającego w świetle teorii procesu cywilnego, ale odpowiada również potrzebom praktyki.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


wzory umow w prawie komputerowym
Wzory umów w prawie komputerowym

Autor : Bogdan Fischer, Michał Skruch, Paweł Szewczyk
Liczba stron : 506
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-080-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Autorzy publikacji specjalizują się w doradztwie w zakresie tzw. prawa nowoczesnych form przekazu informacji oraz świadczą usługi prawne na rzecz przedsiębiorstw rynku IT.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo rodzinne
Prawo rodzinne

Autor : Jerzy Strzebińczyk
Liczba stron : 432
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-179-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Podręcznik stanowi kolejne opracowanie tego typu, adresowane do studentów kierunku prawa. Rozważaniami objęto całość aktualnej regulacji prawa rodzinnego i opiekuńczego, uwzględniając także pozakodeksową materię normatywną w stopniu uzasadnionym wymogami egzaminacyjnymi z tego przedmiotu.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


separacja komentarz
komentarz do przepisow orzecznictwo
Separacja. Komentarz Komentarz do przepisów. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory pism

Autor : Zdzisław Krzemiński
Liczba stron : 208
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-062-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Komentarz ten zajmuje się nową instytucją prawną wprowadzoną do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a mianowicie separacją. W pracy tej autor poza własnym komentarzem przytacza orzecznictwo Sądu Najwyższego, literaturę oraz uzasadnienie rządowego projektu ustawy wprowadzającej separację

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ustawa o zastawie rejestrowym i
Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Komentarz

Autor : Zbigniew Strus, Monika Strus-Wołos
Oprawa : miękka
Rok wydania : 1999
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-87916-21-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Zastaw rejestrowy stwarza szerokie możliwości umownego zabezpieczenia materialnoprawnego oraz jego realizacji. Od inwencji stron zależy ominięcie niedogodności postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego. Wymaga to jednak biegłości w posługiwaniu się aktami prawnymi oraz przepisami z różnych gałęzi prawa. Komentarz ma ułatwić poruszanie się w tej obszernej materii.

CZYTAJ WIECEJ


kodeks postepowania cywilnego
tom i art
Kodeks postępowania cywilnego Tom I (art. 1-505)

Autor : redakcja: Andrzej Jakubecki
Liczba stron : 736
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-011-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Opracowanie zawiera zwięzłe omówienie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 2 lipca 2004 r. opublikowanej w Dz.U. Nr 172, poz. 1804, wchodzącej w życie 5 lutego 2005 r. Objaśnienia są pomyślane jako pomoc dydaktyczna dla studentów wydziałów prawniczych i administracyjnych, która ma im umożliwić uzupełnienie i pogłębienie znajomości materii objętej wykładem z postępowania cywilnego.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


kodeks cywilny ksiega ii wlasnosc
Kodeks cywilny. Księga II. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz

Autor : Edward Gniewek
Liczba stron : 836
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-011-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Księga zawiera komentarz do przepisów księgi drugiej Kodeksu cywilnego o własności i innych prawach rzeczowych. Zrealizowanym zamierzeniem autora było przedstawienie wyważonego komentarza wszechstronnego bez mankamentów spojrzenia jednostronnego, sędziowskiego lub doktrynalnego. Na łamach komentarza prezentowany jest więc dorobek doktryny prawa cywilnego i orzecznictwa, z wyraźnym akcentowaniem stanowiska autora. Książka przeznaczona jest dla praktyków, studentów i przedstawicieli doktryny.


CZYTAJ WIECEJ


organy postepowania upadlosciowego
Organy postępowania upadłościowego

Autor : Piotr Pogonowski
Liczba stron : 360
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-377-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Opracowanie niniejsze stanowi pierwszą na rynku wydawniczym próbę przedstawienia skomplikowanej, a zarazem doniosłej społecznie problematyki statusu prawnego organów postępowania upadłościowego.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


umowy zawierane przez internet
Umowy zawierane przez internet

Autor : Andrzej Stosio
Liczba stron : 270
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-451-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Andrzej Stosio jest prawnikiem, współpracownikiem renomowanej brytyjskiej firmy prawniczej Norton Rose. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się m.in. problematyką prawa Internetu. Uczestniczył w tworzeniu nowatorskiego systemu zawierania złożonych, międzynarodowych transakcji na rynkach kapitałowych za pośrednictwem Internetu. Jest autorem artykułów na temat handlu elektronicznego oraz prawa rynków kapitałowych. Publikował m. in. w "Przeglądzie Prawa Handlowego", "Rzeczypospolitej", "Sweet&Maxwell Journal of International Banking Law" oraz "Butterworths Journal of Interarnational Banking and Financial Law".

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


potracenie w prawie cywilnym
Potrącenie w prawie cywilnym

Autor : Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Liczba stron : 372
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-113-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Monografia poświęcona jest klasycznej instytucji prawa cywilnego - jednemu z surogatów wykonania zobowiązania. Mechanizm potrącenia polega na wzajemnym umorzeniu dwóch wierzytelności przez ich zarachowanie na poczet długów. Zastosowanie potrącenia pozwala uniknąć dwukrotnej zapłaty, co w praktyce jest równoznaczne z przyspieszeniem obrotu, zmniejszeniem kosztów i ryzyka związanego ze spełnieniem świadczenia pieniężnego.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


polsko niemiecki slownik prawniczy
Polsko-niemiecki słownik prawniczy

Autor : Polsko-niemiecki słownik prawniczy
Liczba stron : 308
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-053-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Słownik zawiera ok. 25 000 haseł z zakresu terminologii prawniczej i prawnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i międzynarodowego, jak również najważniejsze hasła dotyczące obrotu gospodarczego i handlowego. Prezentowana w słowniku terminologia i słownictwo pochodzi z obszaru krajów niemieckojęzycznych, tj. Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu. Słownik przeznaczony jest dla polityków, prawników, pracowników służb granicznych, studentów oraz tłumaczy.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo pierwokupu komentarz
komentarz do art
Prawo pierwokupu. Komentarz Komentarz do art.. 596-602 k.c. I innych przepisów regulujących prawo pierwokupu

Autor : Jacek Górecki
Liczba stron : 280
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-114-X


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Przygotowany Komentarz stanowi pierwsze kompleksowe omówienie przepisów regulujących zarówno umowne, jak i ustawowe prawo pierwokupu. Książka ta jest adresowana przede wszystkim do praktyków, którzy w swej codziennej pracy spotykają się z prawem pierwokupu i problemami z nim związanymi. Składa się ona z dwóch części.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


alimenty i ojcowstwo komentarz
komentarz do
Alimenty i ojcowstwo. Komentarz Komentarz do przepisów. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory pism

Autor : Zdzisław Krzemiński
Liczba stron : 232
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-006-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

W komentarzu autor omawia przepisy prawa materialnego oraz procesowego, odnoszące się do alimentacji oraz ustalania ojcostwa.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


wpisy do ksiag wieczystych
Wpisy do ksiąg wieczystych

Autor : Piotr Borkowski, Jarosław Trześniewski-Kwiecień
Liczba stron : 264
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-364-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka przedstawia zagadnienia związane z dokonywaniem wpisów do ksiąg wieczystych, ich zmian oraz wykreśleń. Szczegółowo omawia dokumenty stanowiące podstawę prawną wpisów i służy pomocą w zrozumieniu niektórych instytucji prawnych. Część dotycząca hipoteki analizuje jej charakter prawny, funkcje oraz zasady rządzące ograniczonym prawem rzeczowym.
Systematyka książki jest zgodna z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, co ułatwia znalezienie potrzebnej informacji.
Autorzy:
Piotr Borkowski - sędzia sądu rejonowego, wydział cywilny
Jarosław Trześniewski-Kwiecień - sędzia sądu rejonowego, przewodniczący wydziału ksiąg wieczystych

CZYTAJ WIECEJ


ochrona danych medycznych
Ochrona danych medycznych

Autor : Michał Jackowski
Liczba stron : 256
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-592-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka jest pierwszym w Polsce opracowaniem poświęconym w całości instytucjom prawnym służącym ochronie danych medycznych jednostki.
W części pierwszej omówione zostały zagadnienia podstawowe oraz kluczowe,
z punktu widzenia tematyki dzieła, definicje ochrony danych osobowych i danych medycznych.
Część druga zawiera omówienie ochrony danych medycznych w świetle przepisów prawa międzynarodowego, zwłaszcza powszechnie obowiązujących umów, stanowiących zarazem źródła praw człowieka. Przedstawione zostały również regulacje międzynarodowe dotyczące ochrony danych osobowych, które stały się wzorem dla polskich przepisów.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo do grobu
zagadnienia cywilistyczne
Prawo do grobu Zagadnienia cywilistyczne

Autor : Stanisław Rudnicki
Liczba stron : 288
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 1999
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7211-091-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Praca niniejsza składa się z części teoretycznej i z części zawierającej zestawienie publikowanych i niepublikowanych tez orzeczeń Sądu Najwyższego, stanowiących dorobek orzecznictwa z lat 1965 -1998, Naczelnego Sądu Administracyjnego i niektórych orzeczeń sądów apelacyjnych, dotyczących zagadnień, będących tematem pracy.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


sasiedztwo nieruchomosci
problematyka prawna
Sąsiedztwo nieruchomości Problematyka prawna

Autor : Stanisław Rudnicki
Liczba stron : 188
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 1999
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7211-035-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Przedmiotem niniejszego opracowania są zagadnienia prawne związane z sąsiedztwem nieruchomości i z tego sąsiedztwa wynikające. Obejmują one zarówno stosunki prawne regulowane przepisami tzw. prawa sąsiedzkiego, jak i umowne stosunki prawnorzeczowe, mające na celu uregulowanie konkretnych problemów dotyczących korzystania z sąsiadujących ze sobą nieruchomości.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


zarzuty przeciwko nakazowi zaplaty weksla
Zarzuty przeciwko nakazowi zapłaty weksla

Autor : Izabela Heropolitańska
Liczba stron : 102
Oprawa : miękka
Rok wydania : 200
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7261-178-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Publikacja ma charakter praktyczny a nie naukowy. Stanowi ona raczej swego rodzaju przewodnik po zarzutach. Przedstawia ich rodzaje, wskazuje jakie zarzuty przysługują poszczególnym dłużnikom wekslowym oraz jakie skutki może spowodować ich uwzględnienie, powołując się przy tym na orzecznictwo sądowe oraz na piśmiennictwo prawnicze, zarówno przedwojenne jak i powojenne.

CZYTAJ WIECEJ


wstapienie w prawa zaspokojonego wierzyciela
Wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela

Liczba stron : 192
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2000
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-88551-15-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Publikacja obejmuje zagadnienia mające doniosłe znaczenie teoretyczne i praktyczne. Jest to pojęcie złożone. Chodzi przede wszystkim o sytuację, gdy następuje zapłata długu, za który ktoś odpowiadał osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi.

CZYTAJ WIECEJ


wzory umow w prawie komputerowym
czesc
Wzory umów w prawie komputerowym Część 1

Autor : Bogdan Fischer, Michał Skruch, Paweł Szewczyk
Liczba stron : 120
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2000
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-88114-65-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka prezentuje podstawowe kontrakty zawierane przez podmioty działające w tym sektorze. Pierwsza część ma dać czytelnikowi wstępny obraz zakresu tematyki szeroko rozumianego prawa komputerowego. Dlatego zawiera szeroki przedmiotowo zakres tych umów, począwszy od wdrożeniowej, poprzez jeszcze nie wykorzystaną Escrow, a kończąc na uregulowaniu zasad prac programisty.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


hipoteczny list zastawny
Hipoteczny list zastawny

Autor : Adam Pietrasik, Robert Rykowski
Liczba stron : 216
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2000
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-88114-60-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Opracowanie instytucji hipotecznego listu zastawnego. Książka będzie pomocna adwokatom, sędziom, radcom prawnym, studentom prawa oraz bankowości hipotecznej w zrozumieniu, stosowaniu i przyswojeniu problematyki listu zastawnego. Po blisko 50 latach przywrócono 1 stycznia 1998 r. tę instytucję polskiemu prawu.

CZYTAJ WIECEJ


polska kultura prawna a proces
Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej

Autor : redakcja: Sławomira Wronkowska
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-023-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

W dniach 26-28 września 2004 r. w Collegium Europaeum w Gnieźnie odbył się XVI. Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa. Był on ważnym forum wymiany myśli kilku pokoleń polskich teoretyków, filozofów i socjologów prawa.

CZYTAJ WIECEJ


sadowa zmiana umowy
Sądowa zmiana umowy

Autor : Wojciech Robaczyński
Liczba stron : 218
Oprawa : miękka
Rok wydania : 1998
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-87286-76-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka poświęcona jest jednrmu z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień prawa cywilnego. Wyraża się ono w pytaniu, czy w razie nadzwyczajnej zmiany okoliczności towarzyszących wykonaniu zobowiązania, strona może wystąpić do sądu z żądaniem zmiany tresci lub rozwiązania umowy. Znaczenie tego problmu rośnie w okresach głębokich przeobrażeń sytuacji społecznej i ekonomicznej, a także w przypadkach klęsk żywiołowych.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


nowy europejski trybunal praw czlowieka
wybor
Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka Wybór orzeczeń 1999-2004

Autor : Marek Antoni Nowicki
Liczba stron : 1544
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-018-X


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka ta zawiera omówienia orzeczeń wydanych przez nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka, utworzony w rezultacie reformy mechanizmu ochrony podstawowych praw i wolności na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wybór przedstawiony Czytelnikowi, uporządkowany zgodnie z układem kolejnych konwencji, jest z natury subiektywny, dokonany jednak zgodnie z najlepszą wiedzą autora o najważniejszych problemach i istotnych tezach Trybunału, wskazujących kierunki interpretacji konwencji i jej protokołów, nowe spojrzenie, odpowiedzi na wcześniej nieznane pytanie, a często jakże ważne potwierdzenie słuszności myślenia jego poprzedników, a więc Europejskiej Komisji Praw Człowieka oraz sędziów "starego" trybunału. Tak więc to, co ważnego powiedział nowy Trybunał w ciągu sześciu lat istnienia, można - jak się wydaje - w tym zbiorze znaleźć.
Ważnym uzupełnieniem jest wykaz tematyczny wszystkich

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


bibliografia prawa i postepowania cywilnego
literatura
Bibliografia prawa i postępowania cywilnego Literatura - orzecznictwo 1982-1986, tom VI

Autor : Alfred Gola, Telesfor Żyznowski
Liczba stron : 872
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 1998
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-86393-99-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Bibliografia obejmuje materiały (literaturę, orzecznictwo) za lata 1982-1986. Publikacja odnosi się do zmienionego stanu prawnego w stosunku do poprzedniej wersji. Nowy stan prawny wywołuje wzmożone zainteresowanie literaturą i orzecznictwem dlatego pozycja okaże się z pewnością pomocna studentom i nauczycielom akademickim oraz prawnikom chcącym poszerzyć swoją wiedzę na dany temat.

CZYTAJ WIECEJ


dobra osobiste osob prawnych
Dobra osobiste osób prawnych

Autor : Joanna Kubiak-Cyrul
Liczba stron : 300
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-035-X


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Zbiór składa się z dwóch części. Pierwsza stanowi zbiór tez orzeczeń wraz z podaniem sygnatur wyroków, druga zawiera przytoczenia stanów faktycznych oraz wyroków zapadłych na ich podstawie, zaopatrzone w komentarze autora. Zbiór zawiera wykaz orzeczeń z hasłowo określoną zawartością każdego z nich.

CZYTAJ WIECEJ


ubezpieczenia geodetow od odpowiedzialnosci cywilnej
Ubezpieczenia geodetów od odpowiedzialności cywilnej

Autor : Józef Hernik
Liczba stron : 180
Oprawa : miękka
Rok wydania : 1999
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-87916-30-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Odpowiedzialność geodetów za tworzenie i utrzymanie ładu przestrzennego kraju, a wkrótce współrozstrzyganie o wysokości podatku od wartości nieruchomości sprawia że zawód ten zyskuje na wartości. Skutki błędów popełnianych przy wykonywaniu czynności określanych potocznie mianem robót geodezyjnych stają się coraz kosztowniejsze. Pozycja adresowana jest do geodetów - właścicieli i pracowników firm geodezyjnych oraz wykonujących prace na podstawie umów cywilnoprawnych.

CZYTAJ WIECEJ


zakonczenie najmu lokalu
Zakończenie najmu lokalu

Autor : Dominik Tomaszewski
Liczba stron : 136
Oprawa : miękka
Rok wydania : 1998
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7211-050-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Tematem publikacji jest zakończenie stosunku najmu lokalu. Na początku pracy autor przedstawia ogólne zagadnienia dotyczące najmu lokalu w tym historię instytucji, źródła prawa i trwały charakter zobowiązania. Resztę opracowania stanowią rozważania dotyczące zakończenia najmu. Publikacja przeznaczona jest dla wynajmujących i najemców, jak i dla prawników zajmujących się problematyką najmu naukowo jak i w codziennej praktyce prawniczej.

CZYTAJ WIECEJ


prawo autorskie i prawa pokrewne
Prawo autorskie i prawa pokrewne

Autor : Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Liczba stron : 464
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-034-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Janusz Barta i Ryszard Markiewicz, dyrektorzy Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, przedstawiają swoje drugie wydanie opracowania całości problematyki prawa autorskiego, stanowiące przewodnik po polskim i międzynarodowym prawie autorskim. Zostały w nim również omówione kwestie związane z właściwym redagowaniem umów i stosowaniem prawa autorskiego w Internecie.
W drugiej części książka zawiera wybór podstawowych aktów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego, według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2005.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


przetarg w prawie polskim zagadnienia
Przetarg w prawie polskim. Zagadnienia cywilistyczne

Autor : Maria Boratyńska
Liczba stron : 323
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-196-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka ta jest całościowa monografia przetargu jako jednego z trybów zawarcia umowy.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


naduzycie prawa w polskim prawie
Nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym

Autor : Tomasz Justyński
Liczba stron : 292
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2000
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-88551-10-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Całościowe opracowanie jednego z najbardziej spornych zagadnień prawa cywilnego, jakim jest nadużywanie prawa podmiotowego
i związane z nim dochodzenie do rezultatów prawa słusznego
i sprawiedliwego. Praca jest solidną podbudową wyjaśniającą metodologię odwoływania się do przepisów art. 5 k.c.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo wlasnosci przemyslowej tom i
wynalazki
Prawo własności przemysłowej. Tom I Wynalazki, wzory użytkowe, projekty racjonalizatorskie. Stan prawny na 1 lipca 2005.

Autor : Michał du Vall
Liczba stron : 1024
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-040-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Wydawnictwo składa się z 2 tomów. W pierwszej części każdego z nich znajduje się Wprowadzenie (będące całościowym opracowaniem problematyki prawa własności przemysłowej), natomiast w drugiej - wybór aktów prawnych: polskich, europejskich i międzynarodowych, według stanu prawnego na dzień 1 lipca 2005 r.
W tomie I m.in.:
- Ustawa Prawo własności przemysłowej
- Ustawa o ochronie baz danych
- Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
- Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- Ustawa o nasiennictwie
- Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin
- Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej
- Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS)
- Układ o współpracy patentowej
- Traktat Budapesztański
- Patent Law Treaty
- Konwencja o udzielaniu patentów europejskich

CZYTAJ WIECEJ


przelew wierzytelnosci w prawie prywatnym
Przelew wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym

Autor : Witold Kurowski
Liczba stron : 282
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-180-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejsza książka jest pierwszą w Polsce monografią ujmującą w sposób całościowy problematykę przelewu wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym. Autor omawia w niej obce, zarówno konwencyjne, jak i stosowane w poszczególnych krajach wewnętrzne doktryny i judykatury w tym zakresie. Pozycja zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ wobec braku regulacji przelewu wierzytelności w polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym kompleksowo prezentuje rozwiązania kolizyjnoprawne dotyczące cesji, ukazując zalety i wady każdego z nich.

CZYTAJ WIECEJ


znaki towarowe w internecie
Znaki towarowe w internecie

Autor : Mariusz Kondrat
Liczba stron : 240
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-023-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Analiza zagadnień prawnych związanych ze znakami towarowymi w internecie, skoncentrowana na problematyce domen - adresów internetowych.
Pozycja zawiera także propozycje rozwiązań dylematów prawnych na gruncie prawa polskiego oparte na orzecznictwie amerykańskim i europejskim, przede wszystkim brytyjskim i niemieckim.
Autor książki jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia zarządzającego internetem ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


nabycie wlasnosci dziela sztuki od
Nabycie własności dzieła sztuki od nieuprawnionego

Autor : Wojciech Kowalski
Liczba stron : 324
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-413-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książkę otwiera studium głównych systemów regulacji prawnej nabycia własności rzeczy ruchomej a non domino, dokonane na tle ich historycznego rozwoju. Następnie przedstawiono szczególne regulacje dotyczące nabywania własności dóbr kultury, obowiązujące w wybranych państwach, a także akty prawne prowadzące do ich harmonizacji w skali międzynarodowej.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


odpowiedzialnosc za zobowiazania zwiazane z
Odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego

Autor : Elżbieta Kremer
Liczba stron : 416
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-415-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Praca dotyczy problematyki odpowiedzialności osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rolne za zobowiązania związane z jego prowadzeniem. Przedmiotem rozważań jest odpowiedzialność za zobowiązania zarówno o charakterze cywilnoprawnym, jak i publicznoprawnym, a także sytuacja prawna osoby prowadzącej gospodarstwo rolne w postępowaniu podejmowanym przez wierzycieli w celu uregulowania należności. Celem niniejszej pracy jest nie tylko dokonanie analizy prawnej poszczególnych rozwiązań, ale przede wszystkim ustalenie, czy na bazie tych rozwiązań można sformułować generalną zasadę bądź też wskazać charakterystyczne cechy dotyczące odpowiedzialności za zobowiązania związane z gospodarką rolną.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


zniesienie wspolwlasnosci nieruchomosci w drodze
Zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze umowy

Autor : Piotr Kostański
Liczba stron : 150
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-419-X


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Publikacja koncentruje się na tematyce zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze umowy, autor opisuje jednak w szerszy sposób także samą instytucję współwłasności, jej źródła, zasady funkcjonowania i sądowy tryb wyjścia z niepodzielności oraz skutki zniesienia współwłasności.
Wskazuje również na znaczenie instytucji umownego zniesienia współwłasności dla innych działów prawa cywilnego, zajmując się instytucjami działu spadku, rozliczenia majątku spółki cywilnej i majątku wspólnego małżonków, po ustaniu ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. W zakończeniu wskazuje na możliwe, pożądane kierunki regulacji zniesienia współwłasności w ramach Kodeksu cywilnego.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ustawa o elektronicznych instrumentach platniczych
Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych. Ustawa o ochronie baz danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Autor : redakcja: Izabela Ratusińska
Liczba stron : 554
Oprawa : miękka z tworzywa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-431-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE kontynuując przedsięwzięcie Wydawnictwa Prawniczego Lex prezentuje Czytelnikom "Serię z paragrafem". Intencją wydawcy była publikacja zbiorów przepisów z zakresu podstawowych gałęzi prawa. W niniejszym zbiorze znajdują się najważniejsze dla danego działu akty prawne. Każdy tom "Serii z paragrafem" zawiera skorowidz rzeczowy ułatwiający korzystanie z publikacji zarówno prawnikom-praktykom, jak i studentom prawa i administracji.

CZYTAJ WIECEJ


ksiegi wieczyste i hipoteka
zbior przepisow
Księgi wieczyste i hipoteka Zbiór przepisów

Autor : Aleksander Oleszko
Liczba stron : 524
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-317-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Zbiór przepisów odnoszący się do ksiąg wieczystych i hipoteki obejmuje aktualne teksty ustaw oraz przepisów wykonawczych dotyczących tej problematyki. W zakresie ksiąg wieczystych uregulowania wskazują na ustrój tych ksiąg, postępowanie wieczystoksięgowe prowadzone w systemie tradycyjnym (dotychczasowym)

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


rozstrzygniecia sadu kasacyjnego w postepowaniu
Rozstrzygnięcia sądu kasacyjnego w postępowaniu cywilnym

Autor : Monika Michalska
Liczba stron : 276
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-361-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

W monografii omówione zostały sposoby zakończenia postępowania kasacyjnego w procesie cywilnym. Kolejne rozdziały pracy poświęcone są omówieniu każdego z możliwych rozstrzygnięć sądu kasacyjnego. Dokonana została również szczegółowa analiza przesłanek prowadzących do wydania poszczególnych rozstrzygnięć. W pracy uwzględniono również niektóre problemy postępowania kasacyjnego o bardziej ogólnym charakterze, dotyczące w szczególności postaci orzeczenia i zakresu rozpoznania kasacji przez sąd kasacyjny.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


czynnosc prawna a srodki komunikacji
Czynność prawna a środki komunikacji elektronicznej

Autor : Dariusz Szostek
Liczba stron : 348
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-359-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejsza praca stanowi próbę przedstawienia oraz rozwiązania, na gruncie polskiego prawa, wielu problemów pojawiających się w związku z dokonywaniem czynności prawnych z użyciem środków komunikacji elektronicznej, w tym także tych, których nie rozwiązała nowelizacja prawa cywilnego z 14 lutego 2003 r. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień oparto się na rozwiązaniach Unii Europejskiej, uwzględniając równocześnie wzorcowe ustawy Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego UNICITRAL. Liczne są odwołania do literatury i koncepcji niemieckich.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


utwor fotograficzny i jego tworca
Utwór fotograficzny i jego twórca w prawie autorskim

Autor : Rafal Marcin Sarbiński
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-400-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Autor definiuje pojęcie "utwór fotograficzny" i odwołując się do bogatego orzecznictwa i wypowiedzi doktryny, analizuje przesłanki nabycia tej ochrony.

CZYTAJ WIECEJ


elementarny kurs prawa spolek
Elementarny kurs prawa spółek

Autor : T. Iwanek
Liczba stron : 280
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7416-187-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka adresowana jest przede wszystkim do osób, które nie są prawnikami a chcą lub muszą zajmować się przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek. Przystępny język jakim posługuje się autorka umożliwia zrozumienie skomplikowanych zagadnień prawa cywilnego i handlowego.
Do każdego rodzaju spółki dołączone zostały wzory umów dotyczące konkretnej spółki i wykorzystywane w obrocie prawnym.

CZYTAJ WIECEJ


przepisy wymuszajace swoje zastosowanie w
Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w prawie prywatnym międzynarodowym

Autor : Maciej Mataczyński
Liczba stron : 288
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-125-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka jest monografią poświęconą problematyce przepisów wymuszających swoje zastosowanie. Dotyczy ona przepisów prawa, które niezależnie od woli stron znajdują swoje zastosowanie w stosunku do umów cywilnoprawnych z elementem zagranicznym. Przepisy te odgrywają coraz większe znaczenie w międzynarodowym obrocie handlowym.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


zastaw rejestrowy na papierach wartosciowych
Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

Autor : Piotr Horosz
Liczba stron : 240
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-002-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejsza monografia jest pierwszym w Polsce kompleksowym opracowaniem dotyczącym problematyki zastawu rejestrowego na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo dowodowe
zarys wykladu
Prawo dowodowe Zarys wykładu

Autor : redakcja: Romuald Kmiecik Jerzy Tarajkowski
Liczba stron : 360
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-112-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Treść i struktura książki ma charakter podręcznika, służy przede wszystkim celom dydaktycznym. Prawa dowodowe bowiem, jako tzw. przedmiot kierunkowy przewidziane jest obecnie w programie studiów prawniczych i administracyjnych. Obok ogólnych zagadnień prawa dowodowego treść książki zawiera wybrane kwestie szczegółowe. W tym zakresie podręcznik może spełniać funkcję komentarza do obowiązujących przepisów prawa dowodowego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


konstrukcje prawa emerytalnego
Konstrukcje prawa emerytalnego

Autor : Teresa Bińczycka-Majewska
Liczba stron : 428
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-132-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka zawiera charakterystykę trójfilarowej koncepcji zabezpieczenia starości obowiązującej od 1 stycznia 1999 roku. W nowym prawie emerytalnym kluczowe miejsce zajmuje idea indywidualnej zapobiegliwości ubezpieczonego oraz dążenie do zachowania w stopniu dotychczas niespotykanym zależności między indywidualnym wkładem ubezpieczonego w tworzeniu funduszu emerytalnego a wymiarem późniejszej emerytury. Problemy dotyczące konstrukcji prawa emerytalnego poddane zostały wszechstronnej analizie dogmatyczno-prawnej z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego i społecznego.

CZYTAJ WIECEJ


kompendium prawa cywilnego
czesc ogolna i
Kompendium prawa cywilnego Część ogólna i prawo rzeczowe

Autor : Aleksander Lipiński
Liczba stron : 192
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-020-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Opracowanie przeznaczone jest dla słuchaczy studiów licencjackich (zwłaszcza administracyjnych, ekonomicznych), dla których obowiązkowy jest wykład z zakresu prawa cywilnego. Przedstawia podstawowe instytucje prawa cywilnego; wymusiło to konieczność dokonywania wielu skrótów i uogólnień. Autor ogranicza się nie tylko do analizy Kodeksu cywilnego - sygnalizuje również najważniejsze rozwiązania składające się na tzw. pozakodeksowe prawo cywilne.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo cywilne i handlowe
w zarysie
Prawo cywilne i handlowe w zarysie

Autor : Wojciech J. Katner
Liczba stron : 512
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-000-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Prezentowany podręcznik jest omówieniem wszystkich zagadnień ważnych w obrocie prywatnoprawnym. Może on służyć prawnikom do szybkiego zweryfikowania wiadomości na poziomie podstawowym, zwłaszcza co do aktualności regulacji prawnych w szybko zmieniającym się systemie prawa. Podręcznik jest jednak z założenia przygotowany dla nieprawników: studentów wydziałów administracji, zarządzania, ekonomii, finansów i bankowości.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


wlasnosc przemyslowa
orzecznictwo trybunalu sprawiedliwosci wspolnot
Własność przemysłowa Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji

Autor : redakcja: Ryszard Skubisz
Liczba stron : 648
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-433-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Publikacja zawiera wybór najważniejszych, wydanych w ostatnim czasie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji z dziedziny prawa własności przemysłowej. Dotyczą one prawa znaków towarowych, prawa geograficznych oznaczeń pochodzenia oraz prawa reklamy. Orzecznictwo jest poprzedzone wprowadzeniem prof. Ryszarda Skubisza zawierającym zarys europejskiego prawa własności przemysłowej. Publikacja adresowana jest d praktyków: sędziów, rzeczników patentowych, adwokatów, radców prawnych, a także do studentów prawa, ekonomii oraz wszystkich zainteresowanych prawem własności przemysłowej.

CZYTAJ WIECEJ


konstytucyjna zasada ochrony wlasnosci
Konstytucyjna zasada ochrony własności

Autor : Sylwia Jarosz-Żukowska
Liczba stron : 332
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-217-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejsza książka została poświęcona bardzo istotnemu zagadnieniu konstytucyjnemu, które jednocześnie jest przedmiotem badań nauki prawa cywilnego. Rozważania Autorki koncentrują się wokół konstytucyjnych aspektów prawa własności, a mianowicie: konstytucyjnego pojęcia własności, prawa do dziedziczenia, dyferencjacji własności w Konstytucji. Istotna część pracy poświęcona została konstytucyjnej regulacji prawa do własności jako prawa podmiotowego.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


czynnosci dowodowe sadu w procesie
Czynności dowodowe sądu w procesie cywilnym

Autor : Jan Turek
Liczba stron : 248
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-187-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Autor obszernie przedstawił czynności dowodowe związane z dopuszczaniem, przeprowadzaniem oraz wykorzystaniem dowodów w postępowaniu cywilnym, będące zasadniczymi czynnościami procesowymi w postępowaniu rozpoznawczym. W szerokim zakresie zostały zaprezentowane powstające na tym tle uchybienia procesowe oraz ich następstwa znajdujące swe odbicie przede wszystkim w fazie orzekania, a także procesowe możliwości usunięcia ujemnych konsekwencji wynikających dla postępowania sądowego z popełnienia przez organy procesowe uchybień dowodowych.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


law on bankruptcy and rehabilitation
Law on Bankruptcy and Rehabilitation. Prawo upadłościowe i naprawcze

Liczba stron : 408
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-231-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Uchwalone dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze jest ustawą o fundamentalnym znaczeniu dla wolnorynkowej gospodarki, którego mniejsza lub większa znajomość konieczna jest dla każdego prowadzącego działalność gospodarczą. Tłumaczenie Prawa upadłościowego i naprawczego na język angielski jest niezbędnym narzędziem pracy dla zagranicznych prawników, przedsiębiorców i instytucji prowadzących działalność na polskim rynku czy współpracujących z polskimi partnerami.

CZYTAJ WIECEJ


prawo upadlosciowe i naprawcze komentarz
Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz

Autor : Andrzej Jakubecki, Feliks Zedler
Liczba stron : 1260
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-164-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Prawo upadłościowe i naprawcze, które uchyliło pochodzące z lat 30 XX w. Prawo upadłościowe oraz Prawo o postępowaniu układowym, umożliwia w sposób optymalny rozwiązywanie problemów związanych z niewypłacalnością przedsiębiorców oraz innych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo upadlosciowe i naprawcze
ze skorowidzem
Prawo upadłościowe i naprawcze ze skorowidzem

Autor : redakcja: Andrzej Jakubecki
Liczba stron : 312
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-249-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Aktualny zbiór przepisów prawa upadłościowego.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


srodki ochrony autorskich praw majatkowych
Środki ochrony autorskich praw majątkowych oraz ich dochodzenie w świetle prawa polskiego

Autor : Piotr Bogdalski
Liczba stron : 276
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-173-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Zagadnienie ochrony praw autorskich majątkowych ma istotne praktyczne znaczenie, które ujawnia - przede wszystkim -skala ich naruszeń. Niniejsza praca poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy ochrona majątkowych praw autorskich w polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych należycie zabezpiecza zasługujące na ochronę majątkowe interesy twórców i ich następców prawnych, w tym podmiotów prowadzących eksploatację utworów.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


przykazania etyki prawniczej
ksiega mysli norm
Przykazania etyki prawniczej Księga myśli, norm i rycin

Autor : Roman A. Tokarczyk
Liczba stron : 452
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-157-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Praca ta to postulat filozoficzny o moralnym prymacie prawników, którzy - z racji swego zawodu - decydując niejednokrotnie o najwyższych wartościach (życiu, zdrowiu, wolności, godności, bezpieczeństwie, dobrobycie) sami powinni wyróżniać się najwyższą moralnością, pozostaje niestety w sferze ideologii utopijnych. Autor pragnie poruszyć choć niektóre prawnicze umysły, uczucia i sumienia - przy pomocy wybranych myśli, norm i rycin, by ożywić otępiałą nierzadko wrażliwość moralną prawników.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo wyznaniowe
zbior przepisow
Prawo wyznaniowe Zbiór przepisów

Autor : Wacław Uruszczak, Zdzisław Zarzycki
Liczba stron : 624
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-167-


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Prawo wyznaniowe to gałąź prawa państwowego, która reguluje prawa i obowiązki obywateli ze względu na wyznanie religijne oraz określa zasady tworzenia i ramy działania kościołów i związków wyznaniowych. Normuje ono stosunek państwa do religii w jej wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Wytycza rzeczywisty zakres istniejącej w danym państwie wolności religijnej, a tym samym zakres swobód obywatelskich i praw człowieka.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT RECENZJE


kontrola wzorcow umownych poza obrotem
Kontrola wzorców umownych poza obrotem konsumenckim

Autor : Marlena Pecyna
Liczba stron : 188
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-183-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka dotyczy wycinka, dotychczas nieopracowanej monograficznie w doktrynie prawa, problematyki istnienia i zakresu kontroli inkorporacji oraz treści wzorców umownych stosowanych w stosunkach prawnych nawiązywanych w ramach tzw. obrotu profesjonalnego. Zagadnienie powyższe jest szczególnie doniosłe na tle regulacji Kodeksu cywilnego, którego przepisy szczególne stanowią o przesłankach uznania narzuconego postanowienia umownego za niedozwolone, ale wyłącznie w przypadku konsumenckiego charakteru stosunku prawnego. Przedstawione zostały zasady ochrony strony stosunku prawnego przed jego niedozwolonym w ramach porządku prawnego ukształtowaniem, w warunkach faktycznej niemożliwości wpływu na jego treść. Uwagi powyższe zostały poczynione z uwzględnieniem prawa wspólnotowego oraz wybranych systemów europejskich.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo rolne i zywnosciowe
zarys wykladu
Prawo rolne i żywnościowe Zarys wykładu

Autor : Aleksander Oleszko
Liczba stron : 368
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-191-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Względy merytoryczne i dydaktyczne zadecydowały o podziale niniejszego podręcznika na trzy części:
- część I obejmuje znaczenie oraz wpływ ustawodawstwa rolnego w procesie kształtowania współczesnego rolnictwa oraz wyżywienia;
- część II charakteryzuje organizację producentów i rynków rolnych;
- część III omawia warunki zdrowotne żywności i żywienia.
Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do studentów prawa, administracji, studiów licencjackich z zakresu administracji oraz zarządzania rolnictwem. Publikacja może służyć również pracownikom administracji rządowej oraz samorządowej, którzy rozstrzygają liczne sprawy o charakterze prawnorolnym.
Doskonałym jego uzupełnieniem jest prezentowany zbiór przepisów z zakresu prawa rolnego i żywnościowego uzupełniony o orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach rolnych, bowiem właściwa wykładnia przepisów prawa rolnego jest wręcz niemożliwa bez znajomości tego właśnie orzecznictwa.
Autorzy: Beata Jeżyńska, Aleksander Oleszko


CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


nazwy handlowe i ich ochrona
Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie polskim

Autor : Bogusław Sołtys
Liczba stron : 444
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-188-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

W monografii podjęto problematykę nazw handlowych i ich ochrony w prawie polskim. W warunkach gospodarki rynkowej nazwy handlowe spełniają ważną rolę, umożliwiają bowiem nie tylko identyfikację i odróżnianie przedsiębiorców oraz prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, zorganizowanej zwłaszcza w formie przedsiębiorstwa, ale są również środkiem komunikowania uczestników obrotu, nośnikiem informacji, reklamy oraz rozmaitych dóbr i walorów, a nierzadko stają się także ich symbolem.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ubezpieczenia ekologiczne
Ubezpieczenia ekologiczne

Autor : Dorota Maśniak
Liczba stron : 290
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-189-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Pogłębiająca się degradacja środowiska wymusza wzrost powszechnego zainteresowania problematyką ekologiczną, co uzasadnia poszukiwanie możliwości wykorzystania ubezpieczeń do walki o czyste i zdrowe otoczenie człowieka. W pracy podjęto próbę wskazania nowego spojrzenia na wiele instytucji prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego - przez pryzmat ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem oraz ochrony zasobów przyrody. Z tego punktu widzenia książka stanowi cenny wkład do dorobku myśli prawniczej i wzbogaca rozważania doktryny prawa ubezpieczeniowego (i szerzej prawa cywilnego) o aspekt ekologiczny, a doktryny prawa ochrony środowiska o aspekt ubezpieczeniowy. Zainteresowanie polskiej doktryny prawa
ubezpieczeniowego problematyką ekologiczną wzrasta powoli.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


uzasadnienie sadowe jako argumentacja z
Uzasadnienie sądowe jako argumentacja z moralności politycznej O legitymizacji władzy sędziowskiej

Autor : Marek Smolak
Liczba stron : 264
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-327-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka zawiera analizę uzasadniania decyzji sądów konstytucyjnych w sytuacji, gdy pojawia się potrzeba rozstrzygnięcia konfliktu dóbr. Dowodzi, że sposób uzasadniania decyzji w sytuacji, gdy przedmiotem rozstrzygnięcia są dobra, warunkowany jest przyjmowaną przez sąd konstytucyjny (intuicyjnie bądź świadomie) moralnością polityczną porządku prawnego danego państwa.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo cywilne
w zarysie
Prawo cywilne w zarysie

Autor : Adam Bieranowski, Piotr Bogdalski, Mieczysław Goettel
Liczba stron : 432
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : ka
ISBN : 83-7333-322-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Podręcznik zawiera zwięzłe omówienie instytucji prawa cywilnego, które stanowią materię jego podstawowych - z wyjątkiem prawa spadkowego - działów: części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań oraz prawa rodzinnego.
Adresowany przede wszystkim do studentów administracji, może on również stanowić pomoc dydaktyczną dla osób studiujących na kierunkach nieprawniczych, w programach których są przewidziane ogólne wiadomości z zakresu prawa cywilnego.
Podręcznik uwzględnia najnowsze zmiany Kodeksu cywilnego wprowadzone zwłaszcza nowelą z 14 lutego 2003 r.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo rzeczowe
Prawo rzeczowe

Autor : Bronisław Ziemianin
Liczba stron : 336
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-295-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów prawa, może również służyć studentom administracji i ekonomii, jak też słuchaczom studiów podyplomowych z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego oraz pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami. Treścią podręcznika objęto wszystkie instytucje prawa rzeczowego, uregulowane w księdze drugiej Kodeksu cywilnego oraz w ustawach szczególnych.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


nowela antykorupcyjna
z dnia 13 czerwca
Nowela antykorupcyjna z dnia 13 czerwca 2003 r.

Autor : redakcja: Beata Mik
Liczba stron : 200
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-305-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 111, poz. 1061), zwana potocznie "nowelą antykorupcyjną" jest aktem prawnym zmieniającym ponad 20 przepisów szeroko rozumianego prawa karnego, tzn. materialnego, procesowego i wykonawczego, nastawionym przede wszystkim na walkę z korupcją. Uwzględnia ona zarówno wiążące Rzeczpospolitą Polską zobowiązania międzynarodowe, zwłaszcza łączące się z niedalekim wstąpieniem do Unii Europejskiej, jak i bieżące potrzeby kryminalnopolityczne. Wprowadza kilka nowatorskich rozwiązań prawnych, które nie tylko ułatwią organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości prowadzenie postępowania karnego w sprawach o przestępstwa korupcyjne oraz traktowanie ich sprawców adekwatnie do popełnionego czynu, lecz także pomogą ujawniać i odzyskiwać pochodzące z tych przestępstw nielegalne korzyści.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


leksykon wlasnosci przemyslowej i intelektualnej
Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej

Autor : redakcja: Andrzej Szewc
Liczba stron : 328
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-311-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Leksykon zawiera hasła z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej, z dziedzin pokrewnych (informacja, informatyka, normalizacja itp.) oraz ogólne pojęcia i terminy prawne, których znajomość jest niezbędna dla prawidłowej ochrony utworów, projektów wynalazczych, znaków towarowych i oznaczeń geograficznych.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


przepisy o bieglych sadowych tlumaczach
Przepisy o biegłych sądowych, tłumaczach i specjalistach Komentarz

Autor : Anna Kegel, Zdzisław Kegel
Liczba stron : 256
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-353-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Z wprowadzenia:
"Przepisy dotyczące przeprowadzania dowodu z opinii biegłych charakteryzują się różnorodnością.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


zastaw bez przeniesienia posiadania przedmiotu
Zastaw bez przeniesienia posiadania przedmiotu zastawu

Autor : Marek Leśniak
Liczba stron : 272
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-347-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka obejmuje problematykę jednej z rzeczowych form zabezpieczenia wierzytelności, jaką jest zastaw bez przeniesienia posiadania przedmiotu zastawu, zwany też zastawem nieposesoryjnym. Zastaw nieposesoryjny jest instytucją niejednolitą, dlatego też w pracy omówiono wszystkie trzy jego odmiany: zastaw rejestrowy, zastaw ustawowy oraz zastaw skarbowy.

CZYTAJ WIECEJ


tworczosc pracownicza
prawo do utworu w
Twórczość pracownicza Prawo do utworu w świetle art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Autor : Lech Jaworski
Liczba stron : 184
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-994-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Zjawisko twórczości pracowniczej należy niewątpliwie nie tylko do ciekawych, ale też i do niezwykle ważnych zagadnień.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


kodeks cywilny ksiega i czesc
Kodeks cywilny. Księga I. Część ogólna. Komentarz

Autor : Kazimierz Piasecki
Liczba stron : 488
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-284-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Prezentowany Komentarz do części ogólnej Kodeksu cywilnego w pewnym tylko zakresie nawiązuje do "Kodeksu cywilnego z komentarzem" pod redakcją J. Winiarza (Warszawa 1980, 1989).
Obecna edycja obejmuje stan prawny z uwzględnieniem wszystkich zmian legislacyjnych do dnia 1 października 2003 r. Komentarz stanowi w pewnej mierze ogólne wprowadzenie do prawa cywilnego, wyrażające się w dążeniu do zintegrowania części ogólnej Kodeksu cywilnego z pozostałymi najważniejszymi gałęziami prawa prywatnego, które mają na względzie przepisy części ogólnej Kodeksu cywilnego.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


obrot cywilnoprawny w praktyce notarialnej
Obrót cywilnoprawny w praktyce notarialnej i wieczystoksięgowej

Autor : Aleksander Oleszko
Liczba stron : 184
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-265-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Instytucjonalne oraz organizacyjne wyodrębnienie polskiego notariatu w zakresie wykonywania funkcji publicznych państwa, dokonane ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, czyni notariat gwarantem bezpieczeństwa obrotu prawnego w rozwijającej się gospodarce rynkowej.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo turystyczne
Prawo turystyczne

Autor : Mirosław Nesterowicz
Liczba stron : 252
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-283-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka przedstawia problematykę cywilnoprawną dotyczącą biur podróży, hoteli, podmiotów prowadzących kempingi, pola biwakowe i parkingi samochodowe, międzynarodowego i krajowego przewozu osób i bagażu, ubezpieczeń turystycznych, usług restauracyjnych.

CZYTAJ WIECEJ


ustawa o podpisie elektronicznym komentarz
Ustawa o podpisie elektronicznym. Komentarz

Autor : Krzysztof Szaniawski, Tomasz Kościelny
Liczba stron : 456
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-285-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejsza publikacja, dotycząca tematyki związanej z podpisem elektronicznym, ma na celu wyjaśnienie Czytelnikowi w możliwie zrozumiały sposób, czym jest podpis elektroniczny - i to zarówno w sensie technicznym, jak i prawnym. Należy tu wyraźnie zaznaczyć, że kwestie prawne i techniczne są nierozerwalnie związane z problematyką podpisu elektronicznego.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


poczecie i urodzenie dziecka jako
Poczęcie i urodzenie dziecka jako źródło odpowiedzialności cywilnej

Autor : Tomasz Justyński
Liczba stron : 308
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-286-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka jest pierwszym w piśmiennictwie polskim monograficznym opracowaniem niezwykle kontrowersyjnego przypadku odpowiedzialności cywilnej. Chodzi mianowicie o zagadnienia z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej lekarza (szpitala) znane pod terminami wrongful conception, wrongful birth oraz wrongful life.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenie zdrowotne

Autor : Justyna Zdanowska
Liczba stron : 170
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-971-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Poradnik zawiera niezbędne informacje z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przydatne dla pracodawców i innych płatników składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Przedstawia szczegółowy katalog osób objętych obowiązkowo ubezpieczeniem, obowiązki płatników składek i ubezpieczonych związane z powstaniem ubezpieczenia, dokonywaniem zgłoszeń, opłacaniem składek.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


polska bibliografia prawnicza
zeszyt xxxv 1999
Polska Bibliografia Prawnicza Zeszyt XXXV 1999

Autor : redakcja: Ewa Łętowska
Liczba stron : 344
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2000
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-051-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Tom obejmuje pozycje zgromadzone w danym roku.
PBP zawiera pozycje o charakterze naukowym, jak również wybrane materiały publikowane w dodatku do Rzeczpospolitej "Prawo co dnia" i "Gazety Prawnej". Pozycje popularyzatorskie są umieszczane selektywnie.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


komparatystyka prawnicza
podrecznik
Komparatystyka prawnicza Podręcznik

Autor : Roman A. Tokarczyk
Liczba stron : 270
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-082-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Przedmiotem opracowania jest określenie relacji między prawami różnych krajów. W czasach kiedy polskie prawo ulega unifikacji z prawem europejskim a polscy prawnicy coraz częściej zajmują się sprawami podlegającymi porządkowi prawnemu innego państwa, chcąc nie chcąc uprawia komparatystykę. Praca stanowi próbę względnie uporządkowanego i jednolitego metodologicznie ujęcia jej podstawowych pojęć, ich ewolucji w dziejach przedmiotu, powiązań z innymi teoretycznymi dyscyplinami prawoznawstwa, metod badawczych, spełnianych funkcji.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo amerykanskie
podrecznik
Prawo amerykańskie Podręcznik

Autor : Roman A. Tokarczyk
Liczba stron : 448
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-097-X


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, konieczne jest zrozumienie dwoistości norm prawnych: federalnych i stanowych oraz podobnej dwoistości sądów.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ustroj polityczny rp
w swietle konstytucji
Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku-wydanie 4

Autor : Wiesław Skrzydło
Liczba stron : 288
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-438-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka omawia aktualnie istniejący w Polsce ustrój polityczny państwa, określony w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Jest to nowe, czwarte już wydanie, zaktualizowane i uzupełnione w oparciu o najnowsze regulacje prawne zawarte w ustawach uchwalonych przez Sejm i Senat już po wejściu w życiu nowej Konstytucji. Trwał bowiem okres realizowania zapowiedzi zawartych w nowej ustawie zasadniczej w rozdziale XIII, którego przepisy zobowiązywały władze publiczne i konkretne instytucje do przygotowania aktów prawnych dostosowujących obowiązuje przepisy prawa do wymogów wynikających z przyjęcia nowej ustawy zasadniczej. można wymienić tytułem przykładu ustawy z 1998 r. wydane w ramach przeprowadzanej reformy struktury samorządu terytorialnego i wprowadzania trójszczeblowego podziału terytorialnego państwa, czy ustawę normującą wybór Prezydenta RP (gruntowna i bardzo obszerna nowelizacja ustaw z 1990 r. dokonana w 2000 r.), lub też wybór Sejmu i Senatu (zupełnie nowa ustawa w jednym akcie prawnych regulująca wybór posłów i senatorów), a także wiele innych ustaw (w tym regulujących problematykę władzy sądowniczej).

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


wspolczesne kultury prawne
podrecznik
Współczesne kultury prawne Podręcznik

Autor : Roman A. Tokarczyk
Liczba stron : 336
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-141-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Perspektywy rozwoju przedmiotu kultur prawnych świata rysują się niezwykle obiecująco. Spowodowane jest to szybko rozwijającymi się procesami unifikacji prawa w skali kontynentalnej, a nawet wręcz globalnej. Procesy te wymuszają znajomość nie tylko własnej kultury, ale i innych kultur prawnych świata.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


slownik terminow zwrotow i sentencji
Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego

Autor : Marek Kuryłowicz
Liczba stron : 156
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-150-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Słownik prezentuje zbiór terminów, zwrotów i sentencji pochodzenia łacińskiego, których znajomość jest niezbędna wykształconemu prawnikowi. Składa się z trzech części. Pierwsza obejmuje terminy i zwroty łacińskie, druga - wybór łacińskich sentencji prawniczych, trzecia - polską terminologię prawniczą pochodzenia łacińskiego. We wszystkich częściach zastosowano system wzajemnych odesłań, ułatwiający poszukiwanie haseł w każdym układzie. Słownik przeznaczono przede wszystkim dla studentów prawa i administracji jako pomoc dydaktyczną.

CZYTAJ WIECEJ


socjologia prawa
zarys wykladu
Socjologia prawa Zarys wykładu

Autor : Antoni Pieniążek, Małgorzata Stefaniuk
Liczba stron : 276
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-148-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka jest pierwszą próbą zebrania w jednym opracowaniu podstawowych zagadnień socjologii prawa. Zarys wykładu ma z jednej strony spełniać rolę przewodnika w procesie dydaktycznym, a z drugiej - ułatwiać studia i badania zainteresowanym. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów zarówno prawa, jak i administracji, realizujących w programie studiów przedmiot "socjologia prawa".

CZYTAJ WIECEJ


zagadnienia teorii stosowania prawa
doktryna i
Zagadnienia teorii stosowania prawa Doktryna i tezy orzecznictwa

Autor : Leszek Leszczyński
Liczba stron : 364
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-005-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Praca, będąca nietypowym podręcznikiem, prezentuje zagadnienia stanowiące dokonania najogólniejszej dyscypliny nauk prawnych, a mianowicie teorii i filozofii prawa. Autor odnosi się do nich z perspektywy stosowania prawa - dziedziny, wokół której od lat koncentruje się jego działalność naukowa.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


wstep do prawoznawstwa
podrecznik
Wstęp do prawoznawstwa Podręcznik

Autor : Józef Nowacki, Zygmunt Tobor
Liczba stron : 304
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-135-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Podręcznik cechuje krytyczna analiza przedstawianych zagadnień, ich bogate udokumentowanie oraz wykazywanie zależności wielu koncepcji od przyjmowanych założeń wartościujących.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


kodeks argumentacyjny dla prawnikow
Kodeks argumentacyjny dla prawników

Autor : Jerzy Stelmach
Liczba stron : 110
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-261-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Dyskurs prawniczy toczy się niezależnie od przekonań teoretyków prawa.
Z okoliczności, że przeminęła konferencyjno-seminaryjna moda nie wynika w szczególności, że znikły też problemy związane z dyskutowaniem przypadków trudnych w prawie. Prace poświęcone problematyce dyskursu prawniczego miały - prawie bez wyjątków - teoretyczny lub metateoretyczny charakter.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo rzymskie
Prawo rzymskie

Autor : redakcja: Paulina Święcicka-Wystrychowska
Liczba stron : 330
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-130-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Sekcja Prawa Rzymskiego TBSP, z której inicjatywy powstało niniejsze repetytorium, już od wielu lat współpracuje z Katedrą Prawa Rzymskiego UJ organizując pod jej nadzorem cieszące się ogromnym powodzeniem wśród studentów I roku studiów stacjonarnych i zaocznych konkursy wiedzy romanistycznej. Jej niezaprzeczalną zasługą jest również prowadzenie zajęć z tego przedmiotu i to ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do oficjalnego kursu ćwiczeń i wykładów.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


slownik europejskiej konwencji praw czlowieka
Słownik Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z objaśnieniami Angielsko-francusko-polski Słownik z indeksem haseł francuskich i polskich - wydanie II

Autor : Marek Antoni Nowicki
Liczba stron : 400
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-341-X


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Jest to pierwsza tego typu publikacja zarówno na polskim, jak i europejskim rynku. Autor dokonał wyboru haseł, który umożliwia zrozumienie języka Konwencji, jej Protokołów oraz Regulaminu Trybunału. Omawia także słownictwo typowe dla dziedzin, których dotyczą najczęściej wnoszone skargi do Strasburga.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


tworzenie i rejestracja organizacji pozytku
Tworzenie i rejestracja organizacji pożytku publicznego Komentarz do art. 1-27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych przepisów...

Autor : N. Kowal
Liczba stron : 186
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-200-X


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

prawo naturalne i uprawnienia naturalne
natural
Prawo naturalne i uprawnienia naturalne Natural Law and Natural Rights

Autor : redakcja: Krzysztof Motyka, Karolina Lossman John Finnis
Liczba stron : 480
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7284-363-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

"Mam nadzieję, że przeprowadzając dyskusję merytoryczną (jak by powiedzieli prawnicy), przedstawiam i rozwijam zasadnicze elementy "klasycznych" lub "głównych" teorii prawa naturalnego w sposób użyteczny zarówno dla tych, którzy chcą zrozumieć historię idei, jak i dla osób zainteresowanych ukształtowaniem bądź przekształceniem swojego własnego poglądu na te zagadnienia".

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


eseje z filozofii prawa
essays in
Eseje z filozofii prawa Essays in Jurisprudence and Philosophy

Autor : redakcja: Jan Woleński Herbert L. A. Hart
Liczba stron : 410
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-386-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

"W dziedzinie prawa, podobnie jak i w innych dziedzinach, możemy coś wiedzieć, lecz nie rozumieć. Cienie często mącą naszą wiedzę, różnią się intensywnością i stanowią przeszkodę w dotarciu do światła. Nie mogą one zostać usunięte przy użyciu jednej tylko metody, a dopóki jasno nie określimy natury naszych trudności, nie zdołamy stwierdzić, jakich narzędzi będziemy potrzebowali".

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


przestepstwa komputerowe i ochrona informacji
aspekty
Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji Aspekty prawno-kryminalistyczne - (oprawa miękka)

Autor : Bogdan Fischer
Liczba stron : 260
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2000
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-88114-59-X


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Celem publikacji jest przedstawienie nowych przestępstw - "przestępstw komputerowych", zwrócenie uwagi na najczęściej zagrożone dobra, formy działalności sprawców, płaszczyzn, na których jest lub będzie konieczne szerokie zastosowanie kryminalistyki. Praca ma służyć pomocą w strategii przewidywania i przyszłego rozpoznawania oraz zwalczania tych przestępstw, poprzez wydzielenie tej problematyki jako odrębnego obszaru zainteresowania nauki kryminalistyki.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prezydent rzeczypospolitej polskiej
komentarz do przepisow
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz do przepisów

Autor : Paweł Sarnecki
Liczba stron : 224
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2000
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-88114-87-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka stanowi szczegółowy komentarz do przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie urzędu Prezydenta RP. Autor - prof. Paweł Sarnecki, ekspert w dziedzinie polskiego prawa konstytucyjnego - omawia charakter tego organu konstytucyjnego oraz klasyfikuje wszystkie jego kompetencje. Odbiorcami książki są studenci prawa, aplikanci, dziennikarze, legislatorzy i wszyscy zainteresowani życiem politycznym.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


polska kultura prawna a proces
Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej

Autor : redakcja: Sławomira Wronkowska
Liczba stron : 396
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-023-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

W dniach 26-28 września 2004 r. w Collegium Europaeum w Gnieźnie odbył się XVI. Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa. Był on ważnym forum wymiany myśli kilku pokoleń polskich teoretyków, filozofów i socjologów prawa.

CZYTAJ WIECEJ


rozprawy prawnicze
ksiega pamiatkowa profesora maksymiliana
Rozprawy prawnicze Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana

Autor : redakcja: Leszek Ogiegło, Wojciech Popiołek, Maciej Szpunar
Liczba stron : 1622
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-148-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

"Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi - uczonemu, nauczycielowi akademickiemu, organizatorowi nauki, legislatorowi, arbitrowi - tę księgę ofiarujemy.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


powiernictwo w prawie polskim na
Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym

Autor : Piotr Stec
Liczba stron : 356
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-093-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

W ostatnich latach daje się zauważyć, nie tylko w naszej literaturze, wzmożone zainteresowanie powiernictwem. Instytucja ta należy do wspólnego dorobku prawnego ludzkości, zaś różne jej odmiany można znaleźć w nieomal wszystkich kulturach świata, od krajów common law i Europy kontynentalnej począwszy, na krajach arabskich kończąc. Pomimo niewątpliwego znaczenia gospodarczego, powiernictwo nie doczekało się jak dotąd całościowego opracowania w literaturze polskiej. Niniejsza praca ma za zadanie wypełnienie istniejącej luki.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


skorowidz obowiazujacych przepisow prawnych 2000
Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 2000

Liczba stron : 1328
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-88551-82-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka zawiera informacje o wszystkich aktach prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, według stanu na dzień 1 stycznia 2001 r., z uwzględnieniem aktów opublikowanych do końca 2000 r.

CZYTAJ WIECEJ


etyka i rzady prawa
ethics and
Etyka i rządy prawa Ethics and the rule of law

Autor : redakcja: Paweł Maciejko David Lyons
Liczba stron : 220
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2000
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7261-058-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka otwiera Serię Klasyków Filozofii Prawa, wydaje się być jednym z najbardziej przejrzystych, a zarazem wyrafinowanych wprowadzeń do filozofi prawa. Zajmuje się dwoma różnymi sposobami ujmowania prawoznawstwa, tj. prawoznawstwem analitycznym i normatywnym. Autor porusza kwestię stosunku moralności do prawoznawstwa. Omawia także problem wartości prawa pojmowanej, jako naruszenie określonych proceduralnych ograniczeń na postępowanie rządów i urzędników oraz kwestię posłuszeństwa wobec prawa.

CZYTAJ WIECEJ


uslugi prawnicze w unii europejskiej
Usługi prawnicze w Unii Europejskiej

Autor : Łukasz Bohdan
Liczba stron : 296
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2000
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-88551-16-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka stanowi przystępne kompendium wiedzy na temat zasad świadczenia usług prawniczych w Unii Europejskiej. Omawia możliwość praktykowania przez adwokata pochodzącego z któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej w innych krajach członkowskich, na tle problematyki swobody prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia usług zarówno w prawie wspólnotowym, jak i polskim, z uwzględnieniem zobowiązań nałożonych na Polskę przez Układ Europejski.

CZYTAJ WIECEJ


wprowadzenie do filozofii prawa
Wprowadzenie do filozofii prawa

Autor : Marek Zirk-Sadowski
Liczba stron : 256
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-88551-42-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka jest klasycznym podręcznikiem historii prawa; stanowi raczej przekrojowy przegląd występujących w niej stanowisk i szkół. Autor skoncentrował się na dwóch klasycznych problemach filozofii prawa: co to jest prawo i jak ono jest poznawane. W podręczniku wyróżnia się dwie perspektywy uprawiania filozofii prawa. Pierwsza jest spojrzeniem od wielkich systemów filozoficznych ku prawu, drugą stanowi refleksja nad prawem, która od zawodowego namysłu prawników nad zjawiskami prawnymi podąża ku filozofii. Okazuje się, że oba sposoby uprawiania filozofii prawa są względnie niezależne i posiadają własne listy głównych problemów i stanowisk. Książka przeznaczona dla studentów prawa i dla wszystkich zainteresowanych teorią prawa.

CZYTAJ WIECEJ


krakauer augsburger rechtsstudien
probleme der angleichung des
Krakauer-Augsburger Rechtsstudien Probleme der Angleichung des Europäischen Rechts

Autor : redakcja: Jerzy Stelmach
Liczba stron : 372
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-336-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.RECENZJE


defeasibility of legal reasoning
Defeasibility of Legal Reasoning

Autor : Bartosz Brożek
Liczba stron : 240
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-381-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Monografia poświęcona jest pojęciu podważalności (defeasibility), problemowi szeroko dziś dyskutowanemu w zachodniej filozofii i teorii prawa. Sporną kwestią jest już sama definicja podważalności. Temu zagadnieniu poświęcony jest wstępny rozdział książki, w którym podważalność odróżniona zostaje od takich pojęć jak nieostrość języka prawnego oraz rewidowalność i otwartość pojęć prawnych.

CZYTAJ WIECEJ


jaka szkola prawa
Jaka szkoła prawa

Autor : Fryderyk Zoll
Liczba stron : 146
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7416-199-X


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Przedmiotem rozważań autora jest nauczanie prawa na polskich uczelniach. Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie czy amerykańskie metody nauczania prawa mogą być przydatne w Polsce.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


skorowidz obowiazujacych przepisow prawnych 2003
tom
Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 2003 Tom I i II

Liczba stron : 1888
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-371-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Pozycja zawiera informacje o wszystkich obowiązujących aktach prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, według stanu na dzień 1 stycznia 2004 r. z uwzględnieniem aktów opublikowanych do końca 2003 r. Oprócz Skorowidza książka zawiera dodatkowo Archiwum 2003 oraz Wykaz obowiązujących ustaw.

CZYTAJ WIECEJ


human rights and the rule
Human Rights and the Rule of Law (Europe Beyond the Union)

Autor : redakcja: Relf Alleweldt, Petja Dimitrova, Jeannine Drohla, Tomasz Milej
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-437-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

The present volume gives an overview of the protection of human rights in numerous European countries, including, but not limited to, old and new EU member states. While some authors deal with human rights issues in the context of the transition process in Central and Eastern Europe, others describe the experiences of Western democracies. The first part of the volume focuses on national constitutional guarantees and the mechanisms of their protection. Special emphasis is put on the competences and teh case-law of constitutional courts. The second part is devoted to the impact which international bodies, such as the Council of Europe, the EU and the OSCE, may have on strenghtening human rights and the rule of law. Finally, problems concerning the judiciary and fair trial rights are examined. Each part contains country reports as well as a general introduction.

CZYTAJ WIECEJ


ustawa o policji komentarz praktyczny
Ustawa o policji. Komentarz praktyczny

Autor : Wojciech Kotowski
Liczba stron : 1008
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7416-176-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Praktyczny komentarz AKTUALNY na dzień 1 CZERWCA 2004 r. !
Publikacja stanowi najobszerniejszy komentarz do ustawy o Policji, będącej aktem prawnym dotyczącym wszystkich policjantów.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


metody prawnicze
Metody prawnicze

Autor : Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek
Liczba stron : 296
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-367-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka stanowi prezentację i krytykę czterech metod, którymi posługuje się praktyka prawnicza, dogmatyka oraz teoria i filozofia prawa: logiki, analizy, teorii argumentacji oraz hermeneutyki. Obok przedstawienia podstawowych idei związanych z wymienionymi metodami, cztery eseje zawarte w książce stanowią próbę odpowiedzi na pytanie o założenia stojące za tymi metodami, granice ich stosowania oraz o ich użyteczność dla praktyki i teorii prawa.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


naduzycie osobowosci prawnej
Nadużycie osobowości prawnej

Autor : Tomasz Targosz
Liczba stron : 304
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-392-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Praca niniejsza jest próbą opracowania mało znanej w literaturze polskiej problematyki związanej z nadużyciem osobowości prawnej, rozumianym jako wykorzystanie instytucji osoby prawnej wraz z charakterystycznymi dla niej cechami jak powstanie odrębnego od osób ją tworzących podmiotu prawa, a zwłaszcza braku odpowiedzialności uczestniczącej w niej osób (np. wspólników spółki kapitałowej) za zobowiązania tej osoby prawnej w sposób wyrządzający szkodę innym osobom. Problematyka ta cieszy się ogromnym zainteresowaniem w doktrynie zagranicznej (Durchgriff, przekłuwanie welonu korporacyjnego) i może mieć niewątpliwie duże znaczenie praktyczne choćby z powodu coraz większej liczby struktur holdingowych, w których poszczególne spółki zarządzane są często z myślą o korzyściach holdingu jako całości, nie zaś interesom poszczególnych spółek i ich wierzycieli.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawne podstawy dzialalnosci kulturalnej
Prawne podstawy działalności kulturalnej

Autor : Zbigniew Hołda, Joanna Hołda, Dorota Ostrowska
Liczba stron : 230
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-086-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Podręcznik, przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów studiów pedagogicznych, w szczególności zaś tych, którzy wybrali specjalizację animatora i menedżera kultury.
W książce omówiono zagadnienia dotyczące podmiotów (np. instytucji publicznych) czynnych w działalności kulturalnej oraz zasad tej działalności, przybliżono również wybrane umowy, zawierane w ramach takiej działalności także przez twórców. Praca wkracza więc tak w sferę prawa publicznego, jak i sferę prawa prywatnego.

CZYTAJ WIECEJ


suwerennosc panstwa
rekonstrukcja i znaczenie idei
Suwerenność państwa Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie międzynarodowym

Autor : Tomasz Kwieciński
Liczba stron : 208
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-435-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Monografia jest pierwszą w polskojęzycznej literaturze prawnomiędzynarodowej książką o suwerenności państwa. Autor dowodzi w niej konstytutywnego znaczenia suwerenności dla prawa międzynarodowego i jego teorii. Książka składa się z dwóch części.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ustroj organow ochrony prawnej
czesc szczegolowajoanna
Ustrój organów ochrony prawnej Część szczegółowaJoanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki

Autor : Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki
Liczba stron : 384
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7444-126-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Repetytorium stanowi pomoc dydaktyczną dla studentów pierwszych lat studiów prawniczych i administracyjnych szkół wyższych.

CZYTAJ WIECEJ


ustawa o ochronie zabytkow i
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Komentarz

Autor : Rafał Golat
Liczba stron : 248
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-439-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Publikacja stanowi próbę syntetycznego omówienia przepisów nowej (obowiązującej od 17 listopada 2003 r.) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która zastąpiła funkcjonującą ponad 40 lata ustawę o ochronie dóbr kultury.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


polskie problemy ustrojowe
konstytucja zrodla prawa
Polskie problemy ustrojowe Konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka

Autor : Andrzej Bałaban
Liczba stron : 156
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-215-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka jest podsumowaniem najważniejszych wystąpień naukowych autora w latach transformacji ustrojowej 1989-2002, uzupełnionych także tekstami publicystycznymi zamieszczanymi na łamach Rzeczypospolitej. Cel pracy to ukazanie genezy i istoty nowych rozwiązań ustrojowych w kwestiach tak kluczowych, jak konstrukcja prawna konstytucji, system źródeł prawa, prawa człowieka i obywatela.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


slusznosc i prawo
studia prawnoporownawcze
Słuszność i prawo Studia prawnoporównawcze

Autor : Ireneusz C. Kamiński
Liczba stron : 260
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-220-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Związek prawa i słuszności należy do najstarszych, klasycznych tematów prawniczej refleksji. Monografia opisuje to zagadnienie w prawnoporównawczej perspektywie. Punktem wyjścia rozważań jest tradycja prawa zachodniego, w której słuszność wspomaga, koryguje oraz uzupełnia "właściwe" prawo pozytywne, aby uzgodnić jego wskazania z pozaprawnymi systemami norm. Taka niesamodzielna funkcja słuszności - znana zarówno w kulturze prawa pisanego, jak i w anglosaskim prawie precedensowym - została zilustrowana wieloma przykładami. Specyfikę zachodniego podejścia do słuszności dostrzega się po włączeniu do analizy innych kultur prawnych.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


rada ministrow
organizacja i funkcjonowanie
Rada Ministrów Organizacja i funkcjonowanie

Autor : redakcja: Andrzej Bałaban
Liczba stron : 448
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-172-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Rada Ministrów to niewątpliwie centrum władzy państwowej, z którego wychodzą inicjatywy prawodawcze będące realizacją strategii rozwojowych państwa. W demokratycznym państwie prawnym wszelka postać władzy ujęta być musi w ramy ustawowe. Rząd w swej działalności ustawy z tego zakresu musi inicjować dla zalegalizowania swych rozległych zadań.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


czy prawo rzymskie przestalo istniec
Czy prawo rzymskie przestało istnieć?

Autor : Witold Wołodkiewicz
Liczba stron : 468
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-165-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka w zamierzeniu autora miała być zbiorem felietonów publikowanych w Piśmie Adwokatury Polskiej "Palestra". Autor starał się w nich ukazać aktualność prawa rzymskiego i rzymskich rozwiązań prawnych we współczesnym świecie. Pierwsza część książki zawiera 26 felietonów przerobionych i uzupełnionych, które ukazywały się w "Palestrze" w latach 1991-2001. Część druga to wybór 18 artykułów autora poruszających kwestie związane z dziejami recepcji rzymskiej myśli prawniczej i nauki prawa rzymskiego. Nauka prawa rzymskiego stanowi również i dziś ważny element wykształcenia prawniczego. Pozwala zrozumieć podstawy, na których oparte są instytucje prawa współczesnego i to niezależnie od tego, czy recypują one rozwiązania rzymskie czy też stanowią ich przeciwieństwo. Prawo rzymskie jest punktem wyjścia dla badań nad źródłami współczesnej kultury prawnej. Odgrywa także ważną rolę w idei tworzenia prawa zjednoczonej Europy.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


slownik prawniczy wlosko polski
dizionario giuridico italiano polacco
Słownik prawniczy włosko-polski Dizionario giuridico italiano-polacco

Autor : Małgorzata Grelewicz-La Mela, Beata Nuzzo
Liczba stron : 468
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7284-007-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Słownik zawiera ponad 45 000 haseł, co jest porównywalne z ogólnymi słownikami średniej wielkości, a dla słownika specjalistycznego stanowi rzadko spotykaną objętość, wskazującą na poważne i dogłębne potraktowanie podjętej tematyki.

CZYTAJ WIECEJ


polsko francuski slownik prawniczy
Polsko-francuski słownik prawniczy

Autor : Jerzy Pieńkos
Liczba stron : 264
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-063-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Polsko-francuski słownik prawniczy zawiera ok. 25 000 terminów i wyrażeń z zakresu terminologii prawniczej i prawnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, państwowego i międzynarodowego, jak również ważniejsze hasła dotyczące obrotu gospodarczego i handlowego.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


wsteczne dzialanie prawa i jego
Wsteczne działanie prawa i jego zakaz

Autor : Tomasz Pietrzykowski
Liczba stron : 332
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-343-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejsza monografia stanowi szerokie omówienie problematyki tzw. wstecznego działania prawa (retroakcji prawa), stanowiącego zagadnienie istotne zarówno w teorii, jak i praktyce prawniczej.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


moralnosc prawa
 tytul oryginalu the morality
Moralność Prawa (tytuł oryginału: "The Morality of Law")

Autor : Lon Luvios Fuller
Liczba stron : 250
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-926-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

"Książka dotyczy tematyki elementarnej dla prawoznawstwa - pojęcia prawa, moralności, wzajemnych ich związków. Ujmuje te problemy w kontekście innych nauk społecznych, zwłaszcza socjologii i filozofii. Zawarte w tej książce rozważania zrodziło niezadowolenie z istniejącej literatury na temat stosunku
między prawem a moralnością.

CZYTAJ WIECEJ


policja organizacja i funkcjonowanie
Policja. Organizacja i funkcjonowanie

Autor : Stanisław Pieprzny
Liczba stron : 200
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-223-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka poświęcona jest problematyce Policji, jej organizacji i funkcjonowaniu - przy dokonanej analizie zachodzących zmian legislacyjnych od utworzenia Policji, tj. 1990 r. do chwili obecnej.
Zagadnienia te są złożone i ich zrozumienie wymaga wyodrębnienia kolejnych etapów dotyczących struktury organizacyjnej Policji, spowodowanych zmianą stanu prawnego. Podstawowy wątek pracy odnosi się do ukazania wzajemnych relacji między Policją a wojewodą i organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawienia prawnych form i metod działania Policji - również
w aspekcie ich dostosowywania do rozwiązań unijnych. Analizie poddane zostały akty normatywne jak też wykorzystane zostały poglądy zawarte w doktrynie.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo nauki i szkolnictwa wyzszego
Prawo nauki i szkolnictwa wyższego

Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-87286-08-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Cena ryczałtu rocznego 390 zł
Pierwsza i dotychczas jedyna na rynku publikacja adresowana do szkół wyższych, placówek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych, zawierająca komplet obowiązujących aktów prawnych z tej dziedziny (w tym również umowy międzynarodowe).
W przedstawianym Zbiorze Praw znajdą Państwo przepisy regulujące m.in.:
- status wyższych uczelni (państwowych, prywatnych, wojskowych),
- zasady tworzenia, prowadzenia i funkcjonowania szkół wyższych oraz placówek naukowych,
- programy obowiązujące na poszczególnych kierunkach studiów,
- obowiązki i prawa,
- sposób wynagradzania nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni,
- kwestie administracyjne.
Każda aktualizacja wzbogacana jest o komentarze do bieżących zmian w przepisach.
Stan prawny aktualny.
Tom XIV Aktualizowanych Zbiorów Praw

CZYTAJ WIECEJ


prawo oswiatowe
czesc i system oswiaty
Prawo oświatowe Część I System oświaty

Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-85148-71-X


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Cena ryczałtu rocznego 210 zł
Zbiór zawiera akty prawne publikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz zarządzenia, decyzje i okólniki Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Część I - System oświaty przedstawia założenia prawne systemu oświaty dotyczące kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach, placówkach wychowawczych i na kursach, prawa normujące m. in. zasady zakładania i prowadzenia szkół wszelkiego typu, także niepublicznych, wymagane minimum programowe, opiekę medyczną, nauczanie religii, zasady kształcenia i dokształcania nauczycieli.
Każda aktualizacja wzbogacana jest o Biuletyn zawierający specjalistyczne komentarze, omówienia projektów ustawodawczych oraz interesujące orzeczenia.
Zbiór jest nieocenioną pomocą dla dyrekcji i komitetów rodzicielskich wszystkich rodzajów szkół. Stanowi też niezastąpione kompendium wiedzy dla pracowników kuratorium oraz samorządu terytorialnego, do którego kompetencji przeszło wiele zadań z dziedziny oświaty.
Stan prawny aktualny.
Tom IX Aktualizowanych Zbiorów Praw

CZYTAJ WIECEJ


prawo ochrony srodowiska
czesc i i
Prawo ochrony środowiska Część I i II

Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-87286-73-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Cena ryczałtu rocznego 440 zł
Kompletne zestawienie aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska wzbogacone o krótkie komentarze uzupełniane wraz z aktualizacją.
Zawiera ogólne i szczegółowe przepisy dotyczące: ochrony poszczególnych elementów środowiska m.in.:
- powietrza,
- kopalin,
- wód,
- świata roślinnego i zwierzęcego,
- ochrony przed hałasem i wibracjami,
- ochrony przed odpadami,
- ochrony przed substancjami niebezpiecznymi
- ochrony przed promieniowaniem,
a także przepisy regulujące ochronę środowiska w działalności inwestycyjnej i przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.
Publikacja stanowi nieocenione źródło wiedzy dla pracowników administracji państwowej zajmujących się problematyką ochrony środowiska, inwestorów budowlanych, kierownictwa zakładów przemysłowych oraz banków kredytujących inwestycje.
Zbiór z każdą aktualizacją wzbogacany jest o Biuletyn, w którym znajdą Państwo specjalistyczne komentarze, omówienia projektów ustawodawczych, interesujące orzeczenia.
Stan prawny aktualny.
Tom XVII Aktualizowanych Zbiorów Praw

CZYTAJ WIECEJ


prawo oswiatowe
czesc ii karta nauczyciela
Prawo oświatowe Część II Karta Nauczyciela

Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-85148-71-X


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Cena ryczałtu rocznego 140 zł
Zbiór zawiera akty prawne publikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz zarządzenia, decyzje i okólniki Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Część II - Karta Nauczyciela oraz inne akty prawne zawierające przepisy szczególne z zakresu prawa pracy dla nauczycieli oraz innych pracowników przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty, a także zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, szkół przy zakładach karnych oraz placówek prowadzonych przez instytucje i organizacje społeczne.
Zbiór jest nieocenioną pomocą dla dyrekcji i komitetów rodzicielskich wszystkich rodzajów szkół. Stanowi też niezastąpione kompendium wiedzy dla pracowników kuratorium oraz samorządu terytorialnego, do którego kompetencji przeszło wiele zadań z dziedziny oświaty.
Stan prawny aktualny.
Tom IX Aktualizowanych Zbiorów Praw

CZYTAJ WIECEJ


prawo oswiatowe
czesc iii wykaz podstawowych
Prawo oświatowe Część III Wykaz podstawowych dokumentów

Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-87286-92-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Cena ryczałtu rocznego 90 zł
Zbiór zawiera akty prawne publikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz zarządzenia, decyzje i okólniki Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Część III - Wykaz podstawowych dokumentów. Opracowanie to może wspomagać dyrektorów szkół i inne osoby w przygotowaniu dokumentów, najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej.
Stan prawny aktualny.
Tom IX Aktualizowanych Zbiorów Praw

CZYTAJ WIECEJ


ustawa karta nauczyciela komentarz
Ustawa Karta Nauczyciela. Komentarz

Autor : Andrzej Barański, Joanna Rozwadowska-Skrzeczyńska, Maria Szymańska
Liczba stron : 478
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7416-478-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

wydanie IV zaktualizowane i uzupełnione
Nieocenione źródło wiedzy dla kadry pedagogicznej, dyrektorów placówek oświatowych, kuratorów oraz wszystkich zajmujących się problematyką szkolną.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


postepowanie administracyjne i postepowanie sadowoadministracyjne
Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne

Autor : Zbigniew R. Kmiecik
Liczba stron : 336
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-197-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Ramy treściowe opracowania wypełniają zagadnienia postępowania administracyjnego w ścisłym znaczeniu, postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowania w sprawach skarg i wniosków, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Książkę cechuje nowoczesna, skondensowana forma i przejrzysty układ materiału.

CZYTAJ WIECEJ


samorzad gminny komentarz
Samorząd gminny. Komentarz

Autor : Gabriela Jyż, Zbigniew Pławecki, Andrzej Szewc
Liczba stron : 948
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7416-225-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym jest kompleksowym opracowaniem, dostarczającym konkretnej i praktycznej wykładni przepisów ustawy oraz informacji o judykaturze w tym zakresie. Przybliża także teoretyczne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego. Wzbogacony jest o szczegółową informację bibliograficzną.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawne podstawy ochrony srodowiska
Prawne podstawy ochrony środowiska

Autor : Aleksander Lipiński
Liczba stron : 424
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-328-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

W podręczniku przedstawiono podstawowe pojęcia i źródła prawa ochrony środowiska, jak również przedmiot i sposoby tej ochrony; omawia m.in. sposoby ochrony ziemi i roślin, zwierząt, powietrza oraz walorów przyrodniczych środowiska, zasady postępowania z odpadami, urządzeniami i substancjami szczególnie niebezpiecznymi, postępowania w stanach nadzwyczajnych, a także gospodarki geologicznymi zasobami środowiska i gospodarki wodnej.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ustawa prawo o ruchu drogowym
komentarz
Ustawa Prawo o ruchu drogowym Komentarz praktyczny

Autor : Wojciech Kotowski
Liczba stron : 1000
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7416-168-X


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Komentarz omawia przepisy Prawa o ruchu drogowym AKTUALNE na dzień przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
> Zawiera wiele odniesień do ustaw oraz do rozporządzeń wykonawczych;
> Uwzględnia najważniejsze przepisy wykonawcze, w tym także o znakach i sygnałach drogowych.
Pozycja jest napisana w przystępnej formie.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


kodeks postepowania administracyjnego komentarz
bibliografia postepowania
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz Bibliografia postępowania administracyjnego za lata 1927-2005

Autor : Małgorzata Jaśkowska, Andrzej Wróbel
Liczba stron : 1232
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-175-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Praca stanowi obszerny i wyczerpujący komentarz do Kodeksu
postępowania administracyjnego, oparty na dorobku doktryny
i wieloletnim, w tym niepublikowanym, orzecznictwie Sądu
Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Korzystanie
z komentarza ułatwia indeks rzeczowy oraz sporządzona kompletna
bibliografia obejmująca także literaturę przedwojenną.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo o stowarzyszeniach komentarz
Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz

Autor : Paweł Sarnecki
Liczba stron : 108
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-130-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Prezentowana praca pomyślana jest jako komentarz dla potrzeb praktyki zarówno dla osób pragnących założyć stowarzyszenie, jak i dla funkcjonujących już stowarzyszeń

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ustawa prawo geologiczne i gornicze
komentarz
Ustawa Prawo geologiczne i górnicze Komentarz

Autor : Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz
Liczba stron : 724
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-897-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Jedyny na rynku komentarz do tej ustawy.
Praca jest obszernym omówieniem ustawy: Prawo geologiczne i górnicze podejmującej próbę rozstrzygnięcia wysoce kolizyjnych interesów Skarbu Państwa, podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie geologii i górnictwa, właścicieli nieruchomości gruntowych, społeczności lokalnych reprezentowanych przez samorządy terytorialne, niektórych grup zawodowych. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników i studentów prawa, a także wszystkich instytucji i osób związanych lub zainteresowanych prawem geologicznym i górniczym.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo o ruchu drogowym
komentarz
Prawo o ruchu drogowym Komentarz

Autor : Ryszard Stefański
Liczba stron : 922
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7416-480-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Kompleksowe opracowanie zagadnień ruchu drogowego. Autor, komentując poszczególne przepisy nie ograniczył się tylko do wyjaśnienia mogących się nasunąć wątpliwości, ale też wskazał konsekwencje prawnokarne tych naruszeń. Pełna prezentacja także przepisów wykonawczych podyktowana została trudnościami w dostępie do niektórych, np. do zarządzeń Komendanta Głównego Policji.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo rolne
Prawo rolne

Autor : redakcja: Aleksander Oleszko
Liczba stron : 392
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-095-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do studentów prawa, administracji, studiów licencjackich z zakresu administracji oraz zarządzania rolnictwem. Publikacja może służyć również pracownikom administracji rządowej oraz samorządowej, którzy rozstrzygają liczne sprawy o charakterze prawnorolnym.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


postepowanie administracyjne egzekucyjne i sadowoadministracyjne
wydanie
Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne wydanie 2

Autor : Krzysztof Chorąży, Wojciech Taras, Andrzej Wróbel
Liczba stron : 360
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-070-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Przedmiotem wykładu w prezentowanym podręczniku jest ogólne postępowanie administracyjne oraz inne postępowania normowane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Także układ treści podręcznika nawiązuje do struktury Kodeksu. Rozważania autorów utrzymane są w konwencji wykładni przepisów o postępowaniu administracyjnym, wzbogaconej poglądami doktryn. Autorzy powołują w podręczniku liczne orzeczenia Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nadaje to opracowaniu dodatkowy walor, polegający na wskazaniu praktyki stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


samorzad terytorialny
Samorząd terytorialny

Autor : Bogdan Dolnicki
Liczba stron : 356
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-289-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka dotyczy przemian ustrojowych, jakim stale podlega współczesny samorząd terytorialny, przede wszystkim zasadniczych reform strukturalnych dokonanych w polskim samorządzie terytorialnym w latach 1998-2001. Autor ukazuje przy tym polski samorząd na tle europejskim.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


beata jezynska radoslaw pastuszko
prawo zywnosciowe
zbior
Beata Jeżyńska, Radosław Pastuszko Prawo żywnościowe Zbiór przepisów

Autor : redakcja: Aleksander Oleszko
Liczba stron : 512
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-101-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Zbiór przepisów - obejmuje teksty najważniejszych aktów prawnych Unii Europejskiej oraz prawa krajowego w zakresie regulacji produkcji rolnej, branżowych rynków, ochrony żywności i żywienia, ochrony konsumenta oraz praw do odmian roślin i nasiennictwa.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ustawa o dochodach jednostek samorzadu
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Komentarz. Wydanie 2

Autor : Eugeniusz Ruśkowski, Joanna Salachna
Liczba stron : 396
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7416-229-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka jest jedynym w polskim piśmiennictwie systematycznym komentarzem do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Autorzy wyjaśniają m.in.:
* jakie kompetencje przysługują organom jednostek samorządu terytorialnego w zakresie poszczególnych źródeł dochodów
* jak są liczone subwencje dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego
* jak jest ustalana subwencja drogowa
* w jakim trybie następuje zwrot dotacji
Adresaci to przede wszystkim urzędnicy i działacze samorządowi (ale też studenci kierunków prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych i zarządzania).


CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo administracyjne instytucje ogolne tom ii
Prawo administracyjne. Instytucje ogólne.Tom II

Autor : Józef Filipek
Liczba stron : 284
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-005-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Podobnie jak poprzednia część podręcznika, również część II przybliża Czytelnikowi przedmiot prawa administracyjnego i jego miejsce w systemie prawa, cechy administracyjno-prawnego działania prawa, umiejętność włączenia się do dyskusji oceniającej rozwiązania wypracowane w nauce i sposoby stosowania prawa w praktyce.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


postepowanie przed samorzadowym kolegium odwolawczym
Postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym

Autor : Agnieszka Korzeniowska
Liczba stron : 392
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-119-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Charakter i pozycja prawna samorządowego kolegium odwoławczego budziły w doktrynie prawa administracyjnego wiele wątpliwości.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


publiczne prawa podmiotowe
Publiczne prawa podmiotowe

Autor : Wojciech Jakimowicz
Liczba stron : 488
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-118-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Prezentowana monografia dotyczy jednego z podstawowych zagadnień prawa administracyjnego, wiążącego się bezpośrednio z samą istotą i koncepcją tego prawa. Celem pracy - opartej na założeniu indywidualistycznych relacji pomiędzy państwem a obywatelem - jest nie tylko skonstruowanie i zdefiniowanie pojęcia publicznych praw podmiotowych, ustalenie sposobu ich konstruowania w polskich przepisach, ale także próba analizy sposobów ochrony publicznych praw podmiotowych w polskim porządku prawnym.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


samorzad terytorialny w orzecznictwie trybunalu
Samorząd terytorialny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Autor : Jerzy Oniszczuk
Liczba stron : 430
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-404-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Studia nad orzecznictwem stanowią źródło szczególnie wartościowej wiedzy prawniczej. Poznanie konsekwentnych linii orzeczniczych, prezentowanych przez Trybunał Konstytucyjny w wydawanych wyrokach i uchwałach, jest warunkiem właściwego rozumienia oraz stosowania przepisów.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


kodeks postepowania administracyjnego orzecznictwo pismiennictwo
Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo. Piśmiennictwo

Autor : redakcja: Andrzej Wróbel Robert Kędziora, Ewa Skibińska, Izabela Twardowska-Mędrek
Liczba stron : 938
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-086-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Opracowanie zawiera usystematyzowany zbiór orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego, a także fragmenty uzasadnień. Poza tym obejmuje również kompletną bibliografię Kodeksu postępowania administracyjnego za lata 1927-2002. Praca adresowana jest do szerokiego kręgu czytelników, zarówno praktyków stosujących k.p.a., jak i do pracowników nauki oraz studentów.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


organ administracji publicznej w postepowaniu
Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym

Autor : Wojciech Chróścielewski
Liczba stron : 260
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-389-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Organy administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym pełnią najczęściej rolę organów prowadzących postępowanie. Zdarza się jednak, że występują w charakterze strony postępowania lub organu współdziałającego w procesie wydawania decyzji.
Przedmiotem niniejszej książki jest szczegółowa analiza roli i pozycji organów administracji publicznej w każdym z wymienionych aspektów.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


statuty jednostek samorzadu terytorialnego local
Statuty jednostek samorządu terytorialnego. Local government charters Regulacje europejskie i amerykańskie. European and American regulations.

Autor : redakcja: Wiesław Kisiel
Liczba stron : 854
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-078-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Coraz częściej dostrzega się kryzys polskiego samorządu terytorialnego spowodowany zarówno brakiem silnego społeczeństwa obywatelskiego, nieprzychylnością ustawodawcy, jak i prozaicznym brakiem dobrze napisanych ustaw o ustroju wspólnot lokalnych i regionalnych. Autorzy wskazują na tle błędy pracodawcy, które wykluczają istotniejszy wpływ statutów na losy samorządu terytorialnego w Polsce. Opracowania z zakresu teorii prawa konstytucyjnego i administracyjnego przygotowali autorzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z uniwersytetów w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

CZYTAJ WIECEJ


status obywatela i cudzoziemca w
Status obywatela i cudzoziemca w orzecznictwie

Autor : redakcja: Jacek Jagielski
Liczba stron : 368
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7284-271-X


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Rozwój dziedziny spraw obywatelstwa oraz problematyki cudzoziemców w Polsce znalazł swoje odzwierciedlenie w praktyce poprzez zwiększenie aktywności samych osób zainteresowanych, których dotyczą wspomniane dziedziny, oraz w intensywności działań administracji publicznej, której przychodzi rozwiązywać wiele konkretnych spraw i problemów. Niejako naturalną koleją rzeczy obywatelstwo oraz status cudzoziemca stały się też w szerszym zakresie przedmiotem orzecznictwa sądowego. W szczególności w orzecznictwie NSA interesujące nas sprawy tworzą dziś trwały i znaczący segment tego orzecznictwa, odgrywający ważną rolę jako wytyczna dla działalności organów administracji publicznej właściwych w sferze obywatelstwa i spraw cudzoziemców.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ustawa o odpowiedzialnosci za naruszenie
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Ustawa o finansach publicznych. Ustawa prawo zamówień publicznych. Stan prawny na 1 lipca 2005 r.

Autor : Paweł Kryczko
Liczba stron : 400
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-143-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wchodzi w życie 1 lipca 2005 r. Regulacja ta jest wyrazem troski ustawodawcy o dobro finansów publicznych. Osoby dysponujące środkami publicznymi, a w szczególności kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, powinny już teraz zapoznać się z nową ustawą. Wprowadzenie - autorstwa dr. Pawła Kryczki, adiunkta w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego - zawiera omówienie najważniejszych rozważań prawych dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Autor wyjaśnia poszczególne zagadnienia także od strony praktycznej, wykorzystując doświadczenie nabyte w trakcie prac Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ustawa prawo energetyczne
komentarz
Ustawa Prawo Energetyczne Komentarz

Autor : Igor Muszyński
Liczba stron : 192
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2000
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7261-139-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Prawo energetyczne jest ustawą o bardzo szerokim zakresie przedmiotowym. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie znaczenia najistotniejszych norm prawnych wynikających z ustawy oraz ogromnej liczby rozbudowanych aktów wykonawczych. Z uwzględnieniem odrębności poszczególnych nośników energii wynikających głównie z aktów wykonawczych. Komentarz niniejszy stara się pokazać doświadczenia praktyki stosowania prawa energetycznego.

CZYTAJ WIECEJ


prawo o postepowaniu przed sadami
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Autor : Cirille David, Bogusław Gruszczyński, Andrzej Kabat, Małgorzata Niezgódka- Medek
Liczba stron : 680
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-113-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Opracowanie zawiera pełny tekst ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wraz z komentarzem do poszczególnych artykułów. Autorzy, wybitni specjaliści, sędziowie sądów administracyjnych, ujęli problematykę postępowania przed sądami administracyjnymi w sposób kompleksowy i wyczerpujący, kładąc jednak szczególny nacisk na uregulowania nowe, a także te, które wywołują wątpliwości w dotychczasowej praktyce. W opracowaniu został szeroko wykorzystany dorobek literatury przedmiotu i orzecznictwa sądowego. Uwzględniono bogatą literaturę przedmiotu, w tym niemal wszystkie publikacje odnoszące się do obowiązującej ustawy.

CZYTAJ WIECEJ


postepowanie administracyjne w europie
Postępowanie administracyjne w Europie

Autor : Zbigniew Kmieciak
Liczba stron : 336
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-104-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Pomysł napisania książki zrodził się w trakcie seminariów doktorskich prowadzonych w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Powstałe opracowanie jest pierwszą podjętą przez polskich autorów próbą ukazania przekroju rozwiązań europejskich w dziedzinie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Wypełnia ono lukę na naszym rynku wydawniczym, gdyż ostatnia, zbliżona pod względem tematycznym i obecnie zdezaktualizowana praca, została opublikowana prawie dwadzieścia lat temu (Postępowanie administracyjne krajów zachodnich. Teksty i komentarze, pod red. J. Pruszyńskiego, Ossolineum 1986). W dobie postępującej integracji europejskiej potrzeba rozwijania badań komparatystycznych zdaje się nie budzić najmniejszych wątpliwości. Pozwalają one na pełniejszą ocenę rodzimych dokonań, będąc źródłem inspiracji zarówno dla ustawodawcy, jak i dla praktyki stosowania prawa.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


zandarmeria wojskowa i wojskowe organy
Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe Komentarz praktyczny

Autor : Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa
Liczba stron : 672
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7416-483-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Publikacja niniejsza stanowi obszerny komentarz do ustawy o Żandarmerii Wojskowej. Zamieszczono w nim oprócz ujednoliconego tekstu komentowanej ustawy wraz z wykazem obowiązujących aktów wkonawczych równiez teksty ustaw o: powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, służbie wojskowej żołniezy zwodowych, dyscyplinie wojskowej, a także tekst rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych wraz z ich wzorami oraz taryfikator mandatowy

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo administracyjno karne
Prawo administracyjno-karne

Autor : Dobrosława Szumiło-Kulczycka
Liczba stron : 348
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-407-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Ewolucja prawa, zwłaszcza z końca lat 90. spowodowała, iż środki te coraz liczniej pojawiają się w ustawodawstwie, łącznie występując już w ponad 40 ustawach regulujących różne dziedziny życia, takie np. jak: prawo telekomunikacyjne, prawo energetyczne, prawo atomowe, ustawa o cenach, ustawa o transporcie drogowym, ustawa o podpisie elektronicznym i in. Krótki, ale z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia kontrowersyjny charakter omawianej formy odpowiedzialności, stał się powodem stosunkowo szerokiego już jej odzwierciedlenia w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

CZYTAJ WIECEJ


prawo zamowien publicznych
Prawo zamówień publicznych

Autor : redakcja: Małgorzata Stachowiak, Jarosław Jerzykowski
Liczba stron : 304
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-412-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Publikacja ma na celu przybliżenie nowych rozwiązań prawnych w zakresie zamówień publicznych związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Autorzy zaprezentowali tu podstawowe instytucje ustawy zwracając szczególną uwagę na wprowadzone zmiany. Zainteresowani znajdą tu omówienie m.in. zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy, regulacji dotyczących przygotowania postępowania, prowadzenia postępowania w nowych trybach udzielania zamówień, instytucji związanych z badaniem i oceną ofert.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ustawy o samorzadzie gminnym powiatowym
Ustawy: o samorządzie gminnym, powiatowym, samorządzie województwa. Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych. Ustawa o pracownikach samorządowych.

Liczba stron : 678
Oprawa : miękka z tworzywa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-227-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE kontynuując przedsięwzięcie Wydawnictwa Prawniczego Lex prezentuje Czytelnikom "Serię z paragrafem". Intencją wydawcy była publikacja zbiorów przepisów z zakresu podstawowych gałęzi prawa. W niniejszym zbiorze znajdują się najważniejsze dla danego działu akty prawne. Każdy tom "Serii z paragrafem" zawiera skorowidz rzeczowy ułatwiający korzystanie z publikacji zarówno prawnikom-praktykom, jak i studentom prawa i administracji.

CZYTAJ WIECEJ


ustawa o wychowaniu w trzezwosci
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz Komentarz, doktryna, orzecznictwo

Autor : Iwona Skrzydło-Niżnik, Grażyna Zalas
Liczba stron : 480
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-105-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejsza publikacja stanowi praktyczną pomoc przy stosowaniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która m.in. reguluje przesłanki, zasady i tryb wydawania, cofania i wygasania zezwoleń na hurtowy i detaliczny obrót napojami alkoholowymi z uwzględnieniem zadań i obowiązków administracji publicznej związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i usuwaniem negatywnych społecznych i indywidualnych następstw nadużywania napojów alkoholowych. Komentarz jest adresowany nie tylko do osób wykonujących zawody prawnicze, ale także do pracowników urzędów gmin, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki, PARPA oraz do przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem hurtowego lub detalicznego obrotu napojami alkoholowymi.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


uprawnienia strony w postepowaniu administracyjnym
Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym

Autor : Hanna Knysiak- Molczyk
Liczba stron : 336
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-358-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

"Punkt wyjścia rozważań w niniejszej pracy stanowi założenie, iż uczestnictwo strony w postępowaniu administracyjnym ma sprzyjać pełniejszemu rozpoznaniu sprawy administracyjnej, ułatwiać realizację zasady prawdy obiektywnej, umożliwić stronie wpływ na końcowy rezultat postępowania oraz zapewnić jej kontrolę nad przebiegiem postępowania oraz treścią decyzji administracyjnej wydanej w jego wyniku.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


umowa administracyjna w panstwie prawa
Umowa administracyjna w państwie prawa

Autor : Ziemowit Cieślik
Liczba stron : 124
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-378-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Dyskutowana współcześnie kwestia wprowadzenia do polskiego systemu prawa umów administracyjnych budzi szereg wątpliwości. Nie jest do końca jasne, czy zasada swobody kontraktowania jest możliwa do pogodzenia z legalistycznymi wymogami, którym w państwie prawa podlegają działania organów władzy publicznej.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


mediacja i koncyliacja w prawie
Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym

Autor : Zbigniew Kmieciak
Liczba stron : 200
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-380-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejsza monografia jest pierwszą, przekrojową analizą zagadnienia mediacji i koncyliacji w polskiej literaturze prawniczej. Przygotowując ją autor wykorzystał oryginalne materiały i dane zebrane w czasie swoich pobytów naukowych za granicą.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


kodeks postepowania administracyjnego
Kodeks postępowania administracyjnego

Autor : redakcja: Andrzej Wróbel Monika Domańska, Robert Kędziora, Filip Radziwił, Izabela Twardowska-Mędrek
Liczba stron : 352
Oprawa : miękka z tworzywa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-373-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejsze opracowanie zawiera objaśnienia do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z celem i charakterem tego opracowania ograniczono się w nim do formułowania zwięzłych uwag ułatwiających zrozumienie treści poszczególnych przepisów kodeksu. W opracowaniu uwzględniono dorobek doktryny postępowania administracyjnego i orzecznictwa sądowego, jednakże ze względu na cel i charakter opracowania jako materiału uzupełniającego i pomocniczego w stosunku do komentarzy i opracowań monograficznych oraz podręczników z tego zakresu, zrezygnowano z prezentacji i odesłań do źródeł bibliograficznych.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


zawieszenie ogolnego postepowania administracyjnego
Zawieszenie ogólnego postępowania administracyjnego

Autor : Grzegorz Łaszczyca
Liczba stron : 256
Oprawa : twarda całopapierowa
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-146-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejsza monografia jest pierwszą pracą w polskiej literaturze prawniczej podejmującą w sposób całościowy zagadnienie zawieszenia ogólnego postępowania administracyjnego. Autor szczegółowo analizuje problematykę dotyczącą istoty tej instytucji procesowej, podstaw jej stosowania, skutków zawieszenia postępowania, podstaw podjęcia zawieszonego postępowania oraz rozstrzygnięć podejmowanych w tej kwestii. W konkluzji pracy przedstawia zagadnienie czasu w ogólnym postępowaniu administracyjnym i związane z jego upływem pola konfliktu.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz

Autor : Tomasz Bąkowski
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-025-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została uchwalona po niespełna dziewięciu latach od uchwalenia ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, będącej wyrazem radykalnego zwrotu w zakresie prawnych unormowań zasad i trybu kształtowania polityki przestrzennej w skali kraju, regionu i gminy oraz w zakresie określania przeznaczania terenu i sposobów ustalania warunków zabudowy. Obowiązująca obecnie ustawa, mimo że wprowadza wiele nowych, nieznanych poprzedniej regulacji, rozwiązań, powinna być postrzegana, tak jak jej poprzedniczka, jako akt niosący ze sobą zmiany o charakterze systemowym. Przepisy u.p.z.p. są swoistą "korektą" kierunku wytyczonego w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym oraz środkiem, który miał w założeniach projektodawcy nowej regulacji zaradzić niedoskonałościom dotychczasowych unormowań.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo dowodowe
zarys wykladu
Prawo dowodowe Zarys wykładu

Autor : redakcja: Romuald Kmiecik Jerzy Tarajkowski
Liczba stron : 360
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-112-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Treść i struktura książki ma charakter podręcznika, służy przede wszystkim celom dydaktycznym. Prawa dowodowe bowiem, jako tzw. przedmiot kierunkowy przewidziane jest obecnie w programie studiów prawniczych i administracyjnych. Obok ogólnych zagadnień prawa dowodowego treść książki zawiera wybrane kwestie szczegółowe. W tym zakresie podręcznik może spełniać funkcję komentarza do obowiązujących przepisów prawa dowodowego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


zarys nauki administracji
Zarys nauki administracji

Autor : Ernest Knosala
Liczba stron : 320
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-107-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Jest to podręcznik przeznaczony dla studentów wydziałów prawa i administracji oraz studentów innych szkół wyższych, w których prowadzone są studia administracyjne. W podręczniku została wykorzystana polska oraz obca literatura przedmiotu. Autor wychodzi z założenia, że administrację należy traktować jako system naczyń połączonych. Pozwala to przede wszystkim na wyeksponowanie problemu racjonalności w działaniach administracji. Problem ten autor łączy z wykorzystaniem elementów managementu w administracji publicznej zaczerpniętych z administracji prywatnej.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo spoldzielcze w swietle prezydenckiego
Prawo spółdzielcze w świetle prezydenckiego projektu ustawy

Autor : redakcja: Henryk Cioch
Liczba stron : 456
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-027-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Opracowanie zawiera szczegółowe omówienie liczącego się 180 artykułów projektu nowego prawa spółdzielczego, przyjętego przez Sejm RP do trwających już prac legislacyjnych.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


organizacja wymiaru sprawiedliwosci w polsce
Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce

Autor : Kazimierz Piasecki
Liczba stron : 400
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-077-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejsze opracowanie dotyczy rozległej problematyki organizacji wymiaru sprawiedliwości.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


finanse samorzadowe 2005
395 pytan i
Finanse samorządowe 2005 395 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji

Autor : redakcja: Cezary Kosikowski
Liczba stron : 616
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7416-262-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Pod względem przedmiotowym niniejsza książka obejmuje w pełni tematykę finansów j.s.t. i to niezależnie od tego, czy jest nią gmina, powiat czy województwo samorządowe. Omówieniu problematyki stricte finansowej towarzyszy także opis zagadnień ustrojowych i organizacyjnych, a także wychodzących poza wąskie rozumienie gospodarki finansowej (np. zagadnienia pomocy publicznej, problemy stosowania prawa dewizowego w działalności j.s.t.).

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


straze gminne komentarz praktyczny
Straże gminne. Komentarz praktyczny

Autor : Wojciech Kotowski
Liczba stron : 418
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7416-257-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Praktyczny komentarz zawiera:
>objaśnienia pojęć, które jest obowiązany znać każdy strażnik m.in.
- jaka jest różnica między zamiarem ewentualnym a nieumyślnością?
- na czym polega czynny żal?
- co to jest zdarzenie nadzwyczajne?
> spis wykroczeń podlegających postępowaniu mandatowemu (z taryfikatorem), ale też spis wykroczeń niepodlegających temu postępowaniu
> ustawę o ochronie zwierząt
> rozporządzenie o znakach i sygnałach drogowych wraz z wzorami

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


utrzymanie czystosci i porzadku w
Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz

Autor : Wojciech Radecki
Liczba stron : 350
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7416-259-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka ma na celu rozwiązanie licznych wątpliwości interpretacyjnych wynikających z ustawy. Przepisy dotyczące utrzymania porządku i czystości w gminach mają sporo odniesień do ustaw samorządowych, prawa ochrony środowiska, prawa o odpadach, przepisów antymonopolowych i od dawna domagały się szczegółowej, aczkolwiek przystępnej wykładni.
Pierwszy na rynku komentarz o tej tematyce.

CZYTAJ WIECEJ


prawo urzednicze w unii europejskiej
Prawo urzędnicze w Unii Europejskiej

Autor : Anetta Dębicka, Marek Dębicki, Mariusz Dmochowski
Liczba stron : 200
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7416-218-X


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Współpracujesz ze Wspólnotami Europejskimi?
Chcesz się ubiegać o stanowiska urzędnicze w UE?
Niniejsza książka to jedyne źródło informacji o unijnym aparacie urzędniczym uwzględniające:
> wszystkie nowelizacje rozporządzenia w sprawie kadr urzędniczych UE oraz rozporządzenia w sprawie warunków zatrudnienia innych pracowników (zatrudnianych na podstawie umowy) oraz
> zbiór orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu I instancji w sprawach z zakresu wspólnotowego prawa urzędniczego.

CZYTAJ WIECEJ


kompetencja organu administracji publicznej
Kompetencja organu administracji publicznej

Autor : Marcin Matczak
Liczba stron : 220
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-440-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka jest monograficznym opracowaniem poświęconym kompetencji - jednemu z najważniejszych pojęć nauki prawa administracyjnego, a jednocześnie pojęciu, które od dawna budzi żywe zainteresowanie teoretyków prawa. Praca łączy w sobie perspektywę opisową, prezentując w ujęciu przekrojowym dotychczasowe koncepcje kompetencji, z perspektywą rekonstrukcyjną, proponując nowe, teoretyczne ujęcie tej problematyki. Rozważania autora oparte są na założeniu, iż wszelkie konstrukcje teoretyczne powinny przede wszystkim pomagać w rozumieniu funkcjonowania prawa na poziomie jego stosowania.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


drogi publiczne komentarz praktyczny
Drogi publiczne. Komentarz praktyczny

Autor : Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa
Liczba stron : 290
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7416-258-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejsza publikacja stanowi praktyczny komentarz do ustawy o drogach publicznych. Uwzględnia zmiany według stanu prawnego na dzień 1 października 2004 r.
Oprócz ujednoliconego tekstu komentowanej ustawy zawiera również:
- tekst ustawy o autostradach płatnych,
- wykaz obowiązujących aktów wykonawczych,
- 128 tez orzecznictwa,
- tabelę opłat za przejazd pojazdu nienormatywnego i kar za przejazd takiego pojazdu bez zezwolenia.
Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa - zawodowo związani z organami prokuratury i wymiaru sprawiedliwości. Autorzy licznych publikacji książkowych i artykułów prasowych m. in. z zakresu prawa karnego, prawa o wykroczeniach oraz prawa o ruchu drogowym.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ustawa o samorzadzie powiatowym
Ustawa o samorządzie powiatowym

Autor : redakcja: Bogdan Dolnicki Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Henryk Jagoda, Czesław Martysz, Maria Taniewska-Banacka
Liczba stron : 536
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-118-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym został opracowany przez zespól doświadczonych pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przedmiotową problematykę zilustrowano aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz rozstrzygnięciami wydanymi przez organy administracji publicznej.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


obligacje komunalne
Obligacje komunalne

Autor : Adam Wacławczyk
Liczba stron : 148
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-201-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Monografia pozwala Czytelnikowi na zapoznanie się z całością problematyki związanej z emisją obligacji komunalnych poprzez przedstawienie funkcji spełnianych przez te papiery wartościowe, ich formy i treści, zagadnienia zdolności do emitowania obligacji, możliwych trybów procesów emisyjnych, jak również w końcu realizacji praw inkorporowanych w obligacjach komunalnych. Wybór tematu jest szczególnie uzasadniony ze względu na bardzo szczupłą jak dotąd literaturę przedmiotu, jak również na istotne i szerokie zmiany w regulacjach prawnych w zakresie problematyki dotyczącej obligacji komunalnych.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo administracyjne instytucje ogolne tom
Prawo administracyjne. Instytucje ogólne. Tom I

Autor : Józef Filipek
Liczba stron : 312
Oprawa : miękka z tworzywa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-238-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka stanowi kontynuację pracy autora nad wcześniej podjętymi tematami, wnosi jednak nowe ujęcia i tezy, które przybliżają Czytelnikowi swoiste znamiona instytucji prawa administracyjnego i wskazują ich miejsce w całości porządku prawnego.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo administracyjne
podrecznik
Prawo administracyjne Podręcznik

Autor : Janusz Sługocki
Liczba stron : 504
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-237-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka przedstawia podstawowe zagadnienia ustrojowego prawa administracyjnego, w tym w szczególności podstawy prawne działania naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, administracji rządowej w terenie oraz samorządu terytorialnego, a także problemy podziału terytorialnego kraju, organizacji kontroli administracji i zasady funkcjonowania służby cywilnej. Przedstawienie bieżącego stanu prawnego poprzedzone jest uwagami ogólnymi wskazującymi na przesłanki kształtowania się konkretnych instytucji w Polsce oraz ukazującymi kontekst europejski polskiego ustroju administracji publicznej przez przybliżenie wybranych, modelowych rozwiązań ustrojowych przyjętych w innych państwach.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


wzory pism w zamowieniach publicznych
Wzory pism w zamówieniach publicznych

Autor : Marek Koleśnikow
Liczba stron : 308
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-225-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka, którą biorą Państwo do ręki, ma być pomocna przy pisaniu pism w sprawach zamówień publicznych. Istotne jest to, iż pozycja nie straci na aktualności po wejściu w życie nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych w 2003 r.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


agencja nieruchomosci rolnych
Agencja nieruchomości rolnych

Autor : Michał Możdżeń- Marcinkowski
Liczba stron : 200
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-226-X


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejsza publikacja dotyczy działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a w szczególności takich aspektów, jak: geneza i przyczyny powołania tej jednostki, charakter prawny Agencji ze szczególnym uwzględnieniem jej powierniczego charakteru, struktury i sposobu realizacji zadań publicznych. W monografii podjęta została także próba oceny przyjętych rozwiązań oraz kierunków dalszego rozwoju całego procesu gospodarowania państwowymi nieruchomościami rolnymi.

CZYTAJ WIECEJ


komercjalizacja przedsiebiorstw panstwowych
Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych

Autor : Kazimierz Bandarzewski
Liczba stron : 496
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-235-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Prezentowana publikacja stanowi pierwszą pozycję o charakterze monograficznym, obejmującą prawną analizę pojęcia i znaczenia komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych.
Eksponuje wielopłaszczyznowość i wieloaspektowość znaczenia komercjalizacji jako procesu transformacji wybranej grupy przedsiębiorców, pokazując, iż współczesne znaczenie komercjalizacji w ujęciu prawniczym ma charakter złożony. W pracy wykorzystano bogatą literaturę przedmiotu, w tym również szeroko orzecznictwo sądowe.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo administracyjne
Prawo administracyjne

Autor : Jan R Zimmermann
Liczba stron : 512
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-147-X


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Podręcznik jest systematycznym wykładem podstawowego kursu prawa administracyjnego (jego tak zwanej części ogólnej), przeznaczonej dla studentów prawa i administracji.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


instytucje prawa administracyjnego
zarys czesci ogolnej
Instytucje prawa administracyjnego Zarys części ogólnej. Reprint

Autor : Jerzy Stefan Langrod
Liczba stron : 404
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-202-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka ta jest reprintem pracy, która ukazała się drukiem w 1948 r. Opracowanie powstało na podstawie konspektu wykładów, które Profesor prowadził w czasie pobytu w obozie jenieckim dla oficerów Wojska Polskiego w Austrii w latach 1942-1945.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ustawa o ochronie baz danych
Ustawa o ochronie baz danych. Komentarz

Autor : Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Liczba stron : 212
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-574-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Ustawa weszła w życie 10 listopada 2002 r.
Wprowadziła nowe prawo wyłączne dotyczące korzystania ze zbiorów informacji o bardzo szerokim zakresie. Objęła m.in.. zbiory przepisów prawnych, katalogi, książki telefoniczne, usystematyzowane wyniki obserwacji naukowych, zbiory danych osobowych, a także wszystkie inne zestawy jakichkolwiek materiałów. W niniejszym komentarzu, uwzględniającym zagraniczną literaturę i orzecznictwo (zwłaszcza z krajów Unii Europejskiej), podjęto próbę wykładni często nieostrych przepisów ustawy, w tym uściślenia uprawnień przyznanych producentom i użytkownikom baz danych.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo rolne i zywnosciowe
zarys wykladu
Prawo rolne i żywnościowe Zarys wykładu

Autor : Aleksander Oleszko
Liczba stron : 368
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-191-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Względy merytoryczne i dydaktyczne zadecydowały o podziale niniejszego podręcznika na trzy części:
- część I obejmuje znaczenie oraz wpływ ustawodawstwa rolnego w procesie kształtowania współczesnego rolnictwa oraz wyżywienia;
- część II charakteryzuje organizację producentów i rynków rolnych;
- część III omawia warunki zdrowotne żywności i żywienia.
Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do studentów prawa, administracji, studiów licencjackich z zakresu administracji oraz zarządzania rolnictwem. Publikacja może służyć również pracownikom administracji rządowej oraz samorządowej, którzy rozstrzygają liczne sprawy o charakterze prawnorolnym.
Doskonałym jego uzupełnieniem jest prezentowany zbiór przepisów z zakresu prawa rolnego i żywnościowego uzupełniony o orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach rolnych, bowiem właściwa wykładnia przepisów prawa rolnego jest wręcz niemożliwa bez znajomości tego właśnie orzecznictwa.
Autorzy: Beata Jeżyńska, Aleksander Oleszko

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


postepowanie w sprawach ochrony danych
Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych

Autor : Grzegorz Sibiga
Liczba stron : 200
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-882-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka stanowi pierwsze tak szerokie omówienie proceduralnych aspektów ochrony danych osobowych.
Jest znakomitym uzupełnieniem komentarza.
Autor dokładnie omawia poszczególne etapy postępowania przed:
- administratorem danych (np. tryb udostępniania treści danych)
- Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (np. wszczęcie kontroli na wniosek osoby).
Książka w szerokim zakresie uwzględnia dotychczasowe orzecznictwo w sprawach ochrony danych osobowych.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


wznowienie postepowania sadowoadministracyjnego
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego

Autor : Krzysztof Sobieralski
Liczba stron : 348
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-234-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

W 2002 roku wprowadzono pakiet ustaw wprowadzających nowy dwuinstancyjny model sądownictwa administracyjnego. Ustawy te wchodzą w życie 1 stycznia 2004 r.
Książka omawia instytucję wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego w oparciu o nowy model normatywny nie tracąc jednak z pola widzenia obowiązujących rozwiązań prawnych, przez co ocena funkcjonowania poszczególnych instytucji procesowych jest pełniejsza.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


sprawa administracyjna
Sprawa administracyjna

Autor : Tadeusz Kiełkowski
Liczba stron : 208
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-355-X


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

"Praca stanowi pierwsze w literaturze polskiej monograficzne opracowanie całości problematyki związanej z pojęciem sprawy administracyjnej.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w
Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia Komentarz

Autor : Michał Żemojda, Anna Płatkowska-Kułaj, Mariusz Kowalski
Liczba stron : 516
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7284-938-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Pomimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego RP w sprawie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, ustawa ta będzie jeszcze obowiązywać do dnia 31 grudnia 2004 r.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo budowlane i mieszkaniowe
czesc i
Prawo budowlane i mieszkaniowe Część I i II

Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-85148-07-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Cena ryczałtu rocznego 480 zł
Zbiór obejmuje przepisy regulujące pełny cykl inwestycyjny w budownictwie: od planowania przestrzennego poprzez gospodarkę gruntami i prawo budowlane, aż po prawo lokalowe.
Zawiera również przepisy z zakresu geodezji i kartografii, prawa energetycznego, prawa wodnego i ochrony środowiska, co sprawia, że jest to jedyny dostępny na rynku Zbiór przepisów w tak szczegółowy sposób regulujący problematykę procesu inwestycyjno-budowlanego.

CZYTAJ WIECEJ


prawo nauki i szkolnictwa wyzszego
Prawo nauki i szkolnictwa wyższego

Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-87286-08-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Cena ryczałtu rocznego 390 zł
Pierwsza i dotychczas jedyna na rynku publikacja adresowana do szkół wyższych, placówek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych, zawierająca komplet obowiązujących aktów prawnych z tej dziedziny (w tym również umowy międzynarodowe).
W przedstawianym Zbiorze Praw znajdą Państwo przepisy regulujące m.in.:
- status wyższych uczelni (państwowych, prywatnych, wojskowych),
- zasady tworzenia, prowadzenia i funkcjonowania szkół wyższych oraz placówek naukowych,
- programy obowiązujące na poszczególnych kierunkach studiów,
- obowiązki i prawa,
- sposób wynagradzania nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni,
- kwestie administracyjne.
Każda aktualizacja wzbogacana jest o komentarze do bieżących zmian w przepisach.
Stan prawny aktualny.
Tom XIV Aktualizowanych Zbiorów Praw

CZYTAJ WIECEJ


kodeks spolek handlowych
Kodeks spółek handlowych

Autor : redakcja: Andrzej Szumański
Liczba stron : 370
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-383-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Poręczne wydanie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych z obszernym wprowadzeniem prof. dr. hab. Andrzeja Szumańskiego.
W książce omówione zostały wszystkie przepisy Kodeksu spółek handlowych, cel jego wprowadzenia jak również praktyczne skutki stosowania.
Publikacja kierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów, pracowników naukowych i studentów.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


kodeks spolek handlowych
objasnienia
Kodeks spółek handlowych Objaśnienia

Autor : Andrzej Kidyba
Liczba stron : 1100
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-105-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

W książce omówione zostały wszystkie przepisy ustawy z dnia 15 października 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, cel ich wprowadzenia, jak również praktyczne skutki stosowania. Praca zawiera pełną nowelizację Kodeksu spółek handlowych wprowadzoną ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. Zaletą opracowania jest pełna bibliografia obejmująca aktualne piśmiennictwo dotyczące nowego kodeksu

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawne podstawy ochrony srodowiska
Prawne podstawy ochrony środowiska

Autor : Aleksander Lipiński
Liczba stron : 424
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-328-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

W podręczniku przedstawiono podstawowe pojęcia i źródła prawa ochrony środowiska, jak również przedmiot i sposoby tej ochrony; omawia m.in. sposoby ochrony ziemi i roślin, zwierząt, powietrza oraz walorów przyrodniczych środowiska, zasady postępowania z odpadami, urządzeniami i substancjami szczególnie niebezpiecznymi, postępowania w stanach nadzwyczajnych, a także gospodarki geologicznymi zasobami środowiska i gospodarki wodnej.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


kodeks spolek handlowych
pelny skorowidz rzeczowy
Kodeks spółek handlowych Pełny skorowidz rzeczowy

Autor : redakcja: Marcin Stępień
Liczba stron : 252
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7284-036-9'


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Ujednolicony tekst ustawy, opatrzony przypisami informującymi o datach wejścia w życie poszczególnych przepisów lub odsyłających do aktów wykonawczych wzbogacony pełnym skorowidzem rzeczowym.

CZYTAJ WIECEJ


code of commercial companies kodeks
Code of Commercial Companies. Kodeks spółek handlowych

Liczba stron : 520
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-010-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

The Code of Commercial Companies is one of the basic legal acts regulating the operations of companies in Poland. The purpose of our translation is to give foreigners who carry or intend to start carrying out business in Poland an insight into the Code. In our view, a professional translation of legal acts and documents is of vital importance to the business environment. When translating the provisions of the company law, we did our best to combine the many years of practical experience and knowledge acquired by lawyers of the Law Firm Domański Zakrzewski Palinka and the skills of our translators, who work on contracts and corporate documents on a daily basis.

CZYTAJ WIECEJ


kodeks spolek handlowych przepisy o
Kodeks spółek handlowych. Przepisy o spółce akcyjnej. Komentarz

Autor : Ryszard Czerniawski
Liczba stron : 800
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7416-200-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

WYDANIE II zaktualizowane i uzupełnione.
Spółka akcyjna jest bardzo ważnym uczestnikiem obrotu gospodarczego.
Autor w wyczerpujący sposób analizuje zmiany jakie zaszły w prawnej sytuacji spółki akcyjnej w porównaniu z regulacjami zawartymi w kodeksie handlowym. Wskazuje też, że pomimo dużych zmian w przepisach nie traci znaczenia spora część orzecznictwa i piśmiennictwa powstałego w poprzednim stanie prawnym.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


organy postepowania upadlosciowego
Organy postępowania upadłościowego

Autor : Piotr Pogonowski
Liczba stron : 360
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-377-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Opracowanie niniejsze stanowi pierwszą na rynku wydawniczym próbę przedstawienia skomplikowanej, a zarazem doniosłej społecznie problematyki statusu prawnego organów postępowania upadłościowego.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


atypowe spolki handlowe
uwagi de lege
Atypowe spółki handlowe Uwagi de lege lata i de lege ferenda

Autor : Andrzej Kidyba
Liczba stron : 216
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-055-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka jest poświęcona atypowym spółkom prawa handlowego, co oznacza omówienie konstrukcji prawnych bezpośrednio niemieszczących się w określonym, klasycznym modelu spółki. Prezentowane konstrukcje są następstwem pewnych rozwiązań, które niesie Kodeks spółek handlowych.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ustanie czlonkostwa w spolce z
Ustanie członkostwa w spółce z o.o.

Autor : Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
Liczba stron : 488
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-117-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka jest opracowaniem monograficznym poświęconym ustaniu przynależności wspólnika do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Punktem wyjścia rozważań jest przedstawienie konstrukcji stosunku prawnego członkostwa (uczestnictwa) wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


przestepstwa przeciwko wiarygodnosci dokumentow obrotowi
Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych 1918-2000. Piśmiennictwo

Autor : redakcja: Zbigniew Kegel Jacek Satko
Liczba stron : 184
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-041-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Obrót gospodarczy spowodował wzrost przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


wolnosc gospodarcza w europie
Wolność gospodarcza w Europie

Autor : Stanisław Biernat, Andrzej Wasilewski
Liczba stron : 224
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2000
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-88114-80-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Praca przedstawia sposoby wyrażenia i realizacji idei wolności gospodarczej w porządkach prawnych dziewięciu państw europejskich: Austrii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch i Polski z uwzględnieniem nowej ustawy Prawo działalności gospodarczej. Osobno omówiono wolność gospodarczą jako prawo podstawowe w porządku prawnym Wspólnoty Europejskiej.

CZYTAJ WIECEJ


reforma wspolnotowego prawa konkurencji
Reforma wspólnotowego prawa konkurencji

Autor : redakcja: Eugeniusz Piontek Ewa Derkacz, Anna Jurkiewicz, Barbara Pęczalska
Liczba stron : 384
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-039-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejsze opracowanie stanowi analizę norm prawa konkurencji Wspólnot Europejskich wprowadzonych rozporządzeniami Rady (WE): nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw oraz nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu. Prezentuje zmiany w zakresie stosowania art. 81 i art. 82 TWE, kontroli koncentracji przedsiębiorstw oraz formy i roli arbitrażu w egzekwowaniu warunków koncentracji. Autorki odnoszą się do praktyki i orzecznictwa wykształconych na bazie poprzednich regulacji i transponują wypracowane stanowiska na grunt nowych rozwiązań.

CZYTAJ WIECEJ


ustawa o ochronie przyrody
Ustawa o ochronie przyrody

Autor : Krzysztof Gruszecki
Liczba stron : 548
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-049-X


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Ochrona środowiska jest obecnie jednym z poważniejszych problemów wymagających pogodzenia rozwoju cywilizacyjnego z koniecznością zachowania bioróżnorodności oraz walorów przyrodniczych w stanie zbliżonym do naturalnego. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa ochrona przyrody.

CZYTAJ WIECEJ


prawo upadlosciowe i naprawcze
Prawo upadłościowe i naprawcze

Autor : redakcja: Feliks Zedler
Liczba stron : 308
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-219-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Prawo upadłościowe i naprawcze, które uchyliło pochodzące z lat 30. XX w. prawo upadłościowe oraz prawo u postępowaniu układowym, umożliwia w sposób optymalny rozwiązywanie problemów związanych z niewypłacalnością przedsiębiorców oraz innych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


finanse przedsiebiorstw
Finanse przedsiębiorstw

Autor : Bradford D. Jordan, Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield
Liczba stron : 788
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 1999
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-87916-45-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka, której autorami są trzej cenieni amerykańscy profesorowie ekonomii i finansów, jest od kilku lat jednym z najpopularniejszych podręczników finansów na świecie. Obszernie i w kompleksowy sposób omawia najważniejsze zagadnienia finansów przedsiębiorstw. Zawiera szczegółową analizę takich zagadnień, jak: sprawozdania finansowe firmy, planowanie długo- i krótkoterminowe, wartość pieniądza w czasie, budżetowanie kapitałowe, koszt kapitału czy zarządzanie płynnością i ryzykiem. Omawiane są problemy dotyczące każdego rodzaju przedsiębiorstwa, od małej firmy po międzynarodowe korporacje dokonujące skomplikowanych rozliczeń walutowych.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


konwencja wiedenska o umowach miedzynarodowej
Konwencja Wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz

Autor : redakcja: Maksymilian Pazdan
Liczba stron : 896
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-88551-24-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Publikacja jest obszernym omówieniem przyjętej w 1980 roku Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, nazywanej powszechnie Konwencją wiedeńską. Zajmuje się ona regulowaniem wzajemnych praw i obowiązków stron umowy sprzedaży, posiadających siedziby handlowe w różnych państwach. Na końcu komentarza umieszczono obszerny wykaz publikacji poświęconych Konwencji oraz indeks rzeczowy.

CZYTAJ WIECEJ


prawo spolek handlowych
Prawo spółek handlowych

Autor : redakcja: Andrzej Koch, Jacek Napierała
Liczba stron : 744
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-094-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Podręcznik poświęcony jest spółkom uregulowanym w kodeksie spółek handlowych, a więc spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej, spółce komandytowo-akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce akcyjnej, a także łączeniu się, podziałowi i przekształceniu spółek.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo ubezpieczen gospodarczych
Prawo ubezpieczeń gospodarczych

Autor : redakcja: Zdzisław Brodecki, Małgorzata Serwach
Liczba stron : 1480
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-054-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Wejście w życie tzw. pakietu ustaw ubezpieczeniowych oraz reforma kodeksowej regulacji umowy ubezpieczenia powoduje, że problematyka z nimi związana należy do zagadnień niezmiernie aktualnych. Komentarz opracowany przez pracowników naukowych różnych uczelni oraz wybitnych praktyków stanowi kompendium wiedzy na temat najnowszych zmian wprowadzonych do szeroko ujmowanego prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz proponowanych nowelizacji.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


opodatkowanie holdingow i grup kapitalowych
Opodatkowanie holdingów i grup kapitałowych

Autor : Dominik Gajewski
Liczba stron : 268
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7416-468-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejsza publikacja pomaga:
- zoptymalizować politykę opodatkowania holdingów;
- uniknąć niekorzystnych skutków podatkowych;
- skutecznie wykorzystać instytucję podatkowej grupy kapitałowej;
zawiera też wzory dokumentów niezbędnych przy tworzeniu holdingów.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


zabezpieczenia wierzytelnosci na zbiorze rzeczy
Zabezpieczenia wierzytelności na zbiorze rzeczy lub praw o zmiennym składzie Zagadnienia konstytucyjne

Autor : Iwona Karasek
Liczba stron : 256
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-405-X


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

W niniejszej pracy zostało omówionych kilka rodzajów zabezpieczeń płynnych, m.in.: przewłaszczenie na zabezpieczenie zbioru rzeczy i praw o zmiennym składzie, cesja globalna na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy na zbiorze o zmiennym składzie

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ustawa prawo upadlosciowe i naprawcze
Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz

Autor : Kazimierz Piasecki
Liczba stron : 556
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7416-186-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Nowe prawo upadłościowe i naprawcze zostało ukształtowane według nowej ideologii prawnej, podobnie jak wiele zagranicznych aktów prawnych.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


domy skladowe komentarz
umowa skladu dowody
Domy Składowe. Komentarz Umowa składu. Dowody składowe. Komentarz do ustawy

Autor : Robert Jastrzębski
Liczba stron : 342
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7416-169-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Komentarz do ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw stanowi zaledwie część niniejszej publikacji. Został on poprzedzony obszernym omówieniem instytucji domów składowych, dowodów składowych oraz umowy składu.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo gospodarcze dla ekonomistow
Prawo gospodarcze dla ekonomistów

Autor : Filip Grzegorczyk, Anna Kielijan, Piotr Kukuryk, Jolanta Loranc, Piotr Wiatrowski
Liczba stron : 150
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-091-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Prezentowany zbiór kazusów stanowi kolejne opracowanie zespołu pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w Katedrze Prawa Akademii Ekonomicznej w Krakowie i dotyczy problematyki prawa gospodarczego.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo telekomunikacyjne telecommunications law 
polsko angielskie
Prawo telekomunikacyjne. Telecommunications Law. polsko-angielskie

Autor : redakcja: Leszek Starski Stanisław Piątek, Beata Sukowska-Domino
Liczba stron : 448
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-037-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Nowe Prawo telekomunikacyjne obowiązujące w Polsce od dnia 3 września 2004 r. realizuje dyrektywy Unii Europejskiej o komunikacji elektronicznej i określa warunki prowadzenia działalności w telekomunikacji.

CZYTAJ WIECEJ


swoboda dzialalnosci gospodarczej
zmiany w podatkach
Swoboda działalności gospodarczej Zmiany w podatkach. Komentarz. Wiążące interpretacje prawa podatkowego. Nowe zasady kontroli podatkowej i skarbowej. NIP jednym numerem przedsiębiorcy

Autor : Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki
Liczba stron : 180
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-145-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Komentarz w sposób zwarty i syntetyczny przedstawia problematykę zmian w ustawach podatkowych, jakie zostały dokonane w związku z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo upadlosciowe i naprawcze
w zarysie
Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie

Autor : Feliks Zedler
Liczba stron : 276
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-065-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Podręcznik przedstawia w zwięzły i systematyczny sposób całość problematyki prawa upadłościowego i naprawczego wraz z regulacją prawaną europejskiego postępowania upadłościowego.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


umowa opcji
Umowa opcji

Autor : Maciej Gutowski
Liczba stron : 348
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-232-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Monografia jest pierwszym całościowym opracowaniem poświęconym umowie opcji - instytucji nowej, która znalazła stałe miejsce w polskim życiu gospodarczym i występuje w tak wielu jego dziedzinach

CZYTAJ WIECEJ


ustawa prawo dewizowe komentarz
Ustawa prawo dewizowe. Komentarz

Autor : Tomasz Grzegorczyk
Liczba stron : 244
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-793-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Prezentowany komentarz oprócz przepisów ustawy omówia również wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także znowelizowane przepisy Kodeksu karnego skarbowego.
Autor szeroko omawia zmiany liberalizujące polskie prawo dewizowe, np. kontrolę NBP w zakresie wykonywania przepisów ustawy, czy zmiany karnych przepisów dewizowych w KKS. Zwraca również uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z różnych możliwości interpretacyjnych.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


studia z prawa gospodarczego unii
Studia z prawa gospodarczego Unii Europejskiej Stan obecny i perspektywy rozwoju

Autor : redakcja: Maria Królikowska-Olczak
Liczba stron : 256
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-333-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejsza publikacja, chociaż zrodzona z inspiracji badawczych ma nie tylko charakter naukowy i dogmatyczny, ale przede wszystkim praktyczny. Zawiera najnowsze rozwiązania prawne, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które poruszają ważne i aktualne problemy prawne dla faktycznego funkcjonowania gospodarki Unii Europejskiej. Z uwagi na bliską perspektywę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, prezentowana problematyka jest także istotna dla polskiego prawa gospodarczego.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo energetyczne komentarz
Prawo energetyczne. Komentarz

Autor : Jacek Antczak, Jerzy Baehr, Edward Stawicki
Liczba stron : 358
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-280-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Komentarz do Prawa energetycznego przeznaczony jest dla osób stosujących tę dość skomplikowaną ustawę w praktyce, choć podejmuje się w nim także problemy teoretyczne. Autorzy przedstawiają obowiązujące regulacje prawne w kontekście poglądów doktryny i orzeczeń sądowych oraz rozwiązań przyjętych w dyrektywach wspólnotowych. W odniesieniu do wielu instytucji prawa energetycznego przedstawione są krytyczne uwagi i postulaty de lege ferenda.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


kryminalistyka
zarys wykladu
Kryminalistyka Zarys wykładu

Autor : Tadeusz Hanausek
Liczba stron : 296
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-088-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Publikacja zawiera zarys kryminalistyki - podstawy wiedzy z tej dziedziny. O kształcie podręcznika zdecydowały przede wszystkim

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


kodeks karny
ze skorowidzem
Kodeks karny ze skorowidzem

Autor : redakcja: Tadeusz Bojarski
Liczba stron : 348
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-304-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

proces karny czesc ogolna
Proces karny. Część ogólna

Autor : Romuald Kmiecik, Edward Skrętowicz
Liczba stron : 456
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-090-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Podręcznik zawiera obszerny zbiór podstawowych informacji z zakresu części ogólnej wykładu prawa karnego procesowego ("postępwoania karnego" według terminologii praomgramu studiów prawniczych).

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


kodeks postepowania karnego
wraz z komentarzem
Kodeks postępowania karnego Wraz z komentarzem do ustawy o świadku koronnym

Autor : Tomasz Grzegorczyk
Liczba stron : 1688
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-137-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka stanowi obszerny i wyczerpujący komentarz do ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego i ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo wykroczen
Prawo wykroczeń

Autor : redakcja: Andrzej Marek
Liczba stron : 268
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-368-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Zbiór składa się z wprowadzenia autorstwa prof. A. Marka oraz aktualnych tekstów prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa wykroczeń. Są nimi: Kodeks wykroczeń i Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - wraz z przepisami wprowadzającymi te Kodeksy. W zbiorze zamieszczono także wyciąg przepisów Kodeksu postępowania karnego, które mają zastosowanie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


kodeks postepowania karnego komentarz
ii tom
Kodeks postępowania karnego. Komentarz II tom

Autor : redakcja: Zbigniew Gostyński, Ryszard Stefański, Stanisław Zabłocki
Liczba stron : 896
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-950-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Komentarz jest najobszerniejszym opracowaniem do ustawy Kodeks postępowania karnego dostępnym na rynku. Uwzględnia wszystkie istotne pozycje literatury, jakie ukazały się już po wejściu w życie nowego kodeksu, oraz orzecznictwo opublikowane jedynie w wewnętrznej bazie Sądu Najwyższego: SUPREMUS.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo karne skarbowe
Prawo karne skarbowe

Autor : Stanisław Baniak
Liczba stron : 672
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-083-X


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Podręcznik obejmuje cała problematykę prawa karnego skarbowego: materialno-prawną - ogólną i szczególną, prawnoprocesową oraz wykonawczą. Została w nim uwzględniona wielka reforma procedury karnej z dnia 10 stycznia 2003r. oraz zmiany w prawie podatkowym, celnym i dewizowym związane z potrzebą dostosowania polskiego prawa do wymogów prawa Wspólnoty Europejskiej w tych dziedzinach.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


postepowanie odwolawcze w kodeksie postepowania
Postępowanie odwoławcze w kodeksie postępowania karnego po nowelizacji Komentarz praktyczny

Autor : Stanisław Zabłocki
Liczba stron : 508
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-929-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Ukazanie się całościowych komentarzy do kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego wykonawczego możliwe będzie zapewne dopiero po pewnym czasie.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


opiniowanie sadowo lekarskie i toksykologiczne
Opiniowanie sądowo-lekarskie i toksykologiczne

Autor : Małgorzata Kłys, Zdzisław Marek
Liczba stron : 384
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-88551-33-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Podręcznik obejmuje najistotniejsze wiadomości przydatne w praktyce opiniodawczej (oględziny miejsca zdarzenia, sekcje, badania kryminalistyczne i toksykologiczne) ze szczególnym uwzględnieniem błędów i niedopatrzeń popełnianych przez lekarzy i prawników przy czynnościach wykrywczych.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


kodeks karny czesc ogolna 
tom i
Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-116 k.k.

Autor : redakcja: Andrzej Zoll
Liczba stron : 1520
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-401-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

WYDANIE II
Współczesne prawo karne ma do spełnienia kilka podstawowych funkcji. Ma zabezpieczać ważne dla społeczeństwa i jego rozwoju dobra poprzez oddziaływania powstrzymujące wobec tych wszystkich, którzy byliby gotowi dobrom tym zagrażać.

CZYTAJ WIECEJ


prawo karne procesowe
kazusy
Prawo karne procesowe Kazusy

Autor : Marianna Korcyl-Wolska
Liczba stron : 136
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-013-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Zbiór kazusów przygotowany został z uwzględnieniem reguł, jakie obowiązują na egzaminie z postępowania karnego w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Układ kazusów nie pokrywa się więc ściśle z systematyką kodeksu postępowania karnego, aczkolwiek - podobnie jak to ma miejsce na egzaminie - kazusy dotyczą czynności procesowych dokonywanych w kolejnych stadiach procesu karnego i wybranych problemów związanych z przebiegiem postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem pierwszej instancji oraz postępowania odwoławczego na gruncie nowego prawa karnego procesowego i materialnego.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


kodeks karny komentarz
Kodeks karny. Komentarz

Autor : Andrzej Marek
Liczba stron : 730
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7416-299-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Komentarz zawiera zwięzłą, w miarę szczegółową wykładnię przepisów obowiązującego kodeksu karnego. Główny nacisk kładzie na przepisy, które znajdują częste zastosowanie w praktyce, dlatego ich analiza jest obszerniejsza od pozostałych przepisów.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


sekty destrukcyjne
studium metodologiczno kryminalistyczne
Sekty destrukcyjne Studium metodologiczno-kryminalistyczne

Autor : Maciej Szostak
Liczba stron : 476
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-059-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Monografia stanowi interdyscyplinarne studium badawcze problemu sekt religijnych pod kątem ich destrukcyjnego wpływu na jednostkę. Autor dokonuje szerokiej prezentacji problemów badawczych związanych ze szczególnymi trudnościami rozpoznania zachowań patologicznych w tzw. sektach destrukcyjnych, czyli takich, których aktywność w opinii publicznej przekracza granice współczesnej normy społecznej, zwłaszcza w tych sytuacjach, gdy nie dochodzi do naruszeń różnych przepisów systemu prawa.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


sens i bezsens prohibicji
prawo karne
Sens i bezsens prohibicji Prawo karne wobec narkotyków i narkomanii

Autor : Krzysztof Krajewski
Liczba stron : 528
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-024-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka stanowi pierwsze w literaturze polskiej tak obszerne krytyczne opracowanie problemu roli i granic posługiwania się represją karną w rozwiązywaniu problemu narkotyków i narkomanii.

CZYTAJ WIECEJ


przestepczosc zorganizowana w polsce i
Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie

Autor : Zbigniew Rau
Liczba stron : 424
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-104-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

"Książka ta jest nieco zmienioną i skróconą wersją znakomitej rozprawy doktorskiej poświęconej zjawisku przestępczości zorganizowanej i metodom jej zwalczania. O jej wysokiej wartości naukowej, a zarazem atrakcyjności czytelniczej świadczy to, że oparta została na obszernych badaniach empirycznych.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


czyn jako podstawa odpowiedzialnosci w
Czyn jako podstawa odpowiedzialności w prawie karnym Czynności dowodowe sądu

Autor : Przemysław Konieczniak
Liczba stron : 412
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-083-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka "Czyn jako podstawa odpowiedzialności w prawie karnym" jest rozszerzoną i uaktualnioną wersją obronionej w 1996 r. rozprawy doktorskiej. Dotyczy problematyki definiowania terminu "czyn" i jego znaczenia dla systemu karnego.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


przestepstwa przeciwko czci i nietykalnosci
Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej Przegląd problematyki. Orzecznictwo (SN 1918-2000). Piśmiennictwo

Autor : redakcja: Jacek Satko, Piotr Hofmański
Liczba stron : 220
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-040-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Cześć i godność osobista należą do istotnych dóbr osobistych jednostki, których znaczenie w ostatnich latach bardzo wzrosło. Jednym ze środków ochrony tych dóbr są przepisy Kodeksu karnego.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ekspertyza sadowa
Ekspertyza sądowa

Autor : redakcja: Józef Wójcikiewicz
Liczba stron : 608
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-099-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Podręcznik ten to unikalne dzieło 22 autorów, wybitnych specjalistów w zakresie nauk sądowych. Książka zawiera omówienie - z punktu widzenia biegłego - takich ekspertyz, jak:
* antropologiczna
* daktyloskopijna
* mechanoskopijna
* traseologiczna
* balistyczna
* fizykochemiczna
* dokumentów
* osmologiczna
* fonoskopijna
* poligraficzna (wariograficzna)
* biomechaniczna
* toksykologiczna
* alkohologiczna
* genetyczna
* psychologiczna
* wypadku drogowego.
Uzupełnienie stanowią rozdziały dotyczące metodyki opiniowania, statystycznej interpretacji wyników ekspertyzy oraz zapewnienia jakości ekspertyzy sądowej.
Książka stanowi niezbędne źródło wiedzy zarówno dla studentów prawa, jak również dla aplikantów, sędziów, prokuratorów, adwokatów i policjantów. Nowatorskie ujęcie problematyki zakłada skoncentrowanie się na problemach, jakie niesie ekspertyza sądowa i jej ocena procesowa, oraz tych, jakie rodzą się na styku relacji biegły - organ procesowy. Wiedza zawarta w rekomendowanej książce jest najwyższej próby i uwzględnia najnowsze światowe osiągnięcia nauk sądowych.
Ekspertyza sądowa to konieczna lektura i nieoceniony poradnik w codziennej pracy praktyków wymiaru sprawiedliwości.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo karne materialne
nauka o przestepstwie
Prawo karne materialne Nauka o przestępstwie i środkach penalnych

Autor : Krzysztof Indecki, Agnieszka Liszewska
Liczba stron : 378
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-594-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka obejmuje podstawowy wykład części ogólnej prawa karnego materialnego dla studentów uniwersyteckich studiów prawniczych.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


diagnoza stanu psychicznego sprawcy a
Diagnoza stanu psychicznego sprawcy a rozstrzygnięcia w procesie karnym

Autor : Ewa Habzda-Siwek
Liczba stron : 252
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-131-X


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka jest poświęcona problemowi uzyskiwania przez organy procesowe wiedzy o stanie psychicznym dorosłych sprawców przestępstw i wykorzystywaniu jej w procesie karnym.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


orzecznictwo sadow apelacyjnych w sprawach
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych w sprawach karnych

Autor : Piotr Wypych, Stanisław Zabłocki
Liczba stron : 736
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-439-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejsza książka stanowi najobszerniejszy zbiór orzeczeń sądów apelacyjnych wydanych na gruncie nowych kodyfikacji karnych: kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r. Wiele z tych orzeczeń opublikowanych było dotychczas jedynie w trudnodostępnych biuletynach wewnętrznych.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


przestepstwa przeciwko mieniu
przeglad problematyki orzecznictwo
Przestępstwa przeciwko mieniu Przegląd problematyki. Orzecznictwo (SN 1918-2000). Piśmiennictwo

Autor : redakcja: Jacek Satko, Piotr Kardas
Liczba stron : 460
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-039-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Przestępstwa przeciwko mieniu stanowią obecnie, obok przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, najczęściej wykorzystaną w praktyce stosowania grupę deliktów. Nic przeto dziwnego, że orzecznictwo, w tym także orzecznictwo Sądu Najwyższego, jest w przypadku tej kategorii przestępstw wyjątkowo obfite.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


kasacja w polskim procesie karnym
Kasacja w polskim procesie karnym

Autor : Maria Rogacka-Rzewnicka
Liczba stron : 352
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-395-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka jest próbą kompleksowego spojrzenia na instytucję kasacji w polskim procesie karnym. Zawiera opis historycznego procesu kształtowania się kasacji oraz przedstawia modelowe założenia tego środka.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


stosowanie tymczasowego aresztowania w polskim
Stosowanie tymczasowego aresztowania w polskim postępowaniu karnym

Autor : Jacek Izydorczyk
Liczba stron : 480
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-096-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka stanowi obszerne i wyczerpujące opracowanie prezentujące instytucję tymczasowego aresztowania oraz aresztowanie w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Stosowanie tymczasowego aresztowania - pomimo swojej wagi - nie było dotąd prezentowane w sposób całościowy, a tym bardziej nie przeprowadzano w tym zakresie kompleksowych badań empirycznych.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


przestepstwa komputerowe i ochrona informacji
aspekty
Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji Aspekty prawno-kryminalistyczne - (oprawa miękka)

Autor : Bogdan Fischer
Liczba stron : 260
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-88114-59-X


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Celem publikacji jest przedstawienie nowych przestępstw - "przestępstw komputerowych", zwrócenie uwagi na najczęściej zagrożone dobra, formy działalności sprawców, płaszczyzn, na których jest lub będzie konieczne szerokie zastosowanie kryminalistyki. Praca ma służyć pomocą w strategii przewidywania i przyszłego rozpoznawania oraz zwalczania tych przestępstw, poprzez wydzielenie tej problematyki jako odrębnego obszaru zainteresowania nauki kryminalistyki.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


mlodociani sprawcy zabojstw w polsce
Młodociani sprawcy zabójstw w Polsce

Autor : Katarzyna Badźmirowska-Masłowska
Liczba stron : 260
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2000
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-88114-35-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Przestępczość młodocianych sprawców stanowi ważny i narastający problem społeczny. W Polsce największe nasilenie przestępczości obserwuje się wśród sprawców w wieku 17-24 lat. Omawiany wiek określany jest jako szczytowy dla przestępczej aktywności, a młodzież stanowi znaczny procent ogółu skazanych. Prezentowana praca jest pierwszą próbą szerokiej charakterystyki sylwetek młodocianych sprawców zabójstw i okoliczności popełnianych przez nich czynów. Opracowanie to może być pomocne przy kształtowaniu skutecznej polityki karnej wobec tej grupy sprawców.

CZYTAJ WIECEJ


postepowanie sadowe w sprawach o
Postępowanie sądowe w sprawach o wykroczenia Komentarz do rozdziału 54 Kodeksu postępowania karnego

Autor : Zbigniew Gostyński
Liczba stron : 128
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2000
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-88114-96-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Komentarz omawia kwestie, na temat, których brak jest niemal publikowanego orzecznictwa powstałego na bazie nowego k.p.k, zaś orzecznictwo ukształtowane pod wpływem k.p.k z 1969 r. uległo w znacznej części dezaktualizacji.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


okolicznosci wylaczajace bezprawnosc czynu
przeglad problematyki
Okoliczności wyłączające bezprawność czynu Przegląd problematyki. Orzecznictwo (SN 1918-99). Pismiennictwo

Autor : Andrzej Marek, Jacek Satko
Liczba stron : 234
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2000
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-88114-64-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, a w szczególności instytucja obrony koniecznej wywołują zawsze żywe zainteresowanie i komentarze nie tylko wśród osób nie stykających się na co dzień z prawem, ale także i wśród praktyków, nasilają się one przy okazji rozpoznawania przez sądy kontrowersyjnej sprawy. W opracowaniu zawarto cały dorobek orzeczniczy Sądu Najwyższego od 1918 roku, a więc i orzeczenia wydane jeszcze na gruncie kodeksów karnych państw zaborczych (ponad 500 orzeczeń usystematyzowanych tematycznie).
Praca przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków i studentów prawa.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ochrona osob i mienia
poradnik pracownika
Ochrona osób i mienia Poradnik pracownika ochrony

Autor : Wojciech Kotowski
Liczba stron : 160
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2000
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-122-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

ARCHIWUM
Książka jest omówieniem przepisów prawnych dotyczących ochrony osób i mienia. Została napisana w formie praktycznego poradnika dla pracowników ochrony oraz dla osób uzyskujących lub podnoszących kwalifikacje zawodowe.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


orzecznictwo sadu najwyzszego komentarz tom
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Komentarz. Tom I Dowody w procesie karnym

Autor : Zbigniew Doda, Andrzej Gaberle
Liczba stron : 296
Oprawa : miękka
Rok wydania : 1995
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-85148-25-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka zawiera bogaty zbiór poglądów Sądu Najwyższego, wypowiadanych w okresie ostatniego ćwierćwiecza (1970-1994) a dotyczących problematyki dowodowej w procesie karnym. Zostały one przez autorów usystematyzowane oraz zaopatrzone objaśnieniami i uwagami, co pozwoliło przedstawić je w postaci zwartej całości.

CZYTAJ WIECEJ


transplantacja w prawie polskim
aspekty karnoprawne
Transplantacja w prawie polskim Aspekty karnoprawne

Autor : Juliusz Duda
Liczba stron : 130
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-417-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka stanowi pierwszą w Polsce monografię karną dotyczącą problematyki transplantacji. Wykorzystano w niej przykłady polskiej i zagranicznej doktryny i orzecznictwa. Praca porusza zagadnienia związane z innymi dziedzinami prawa, a także medycyną, psychologią, etyką i deontologią lekarską.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


kazusy z kryminalistyki
Kazusy z kryminalistyki

Autor : Bogdan Fischer
Liczba stron : 168
Oprawa : miękka
Rok wydania : 1998
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-86393-89-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Pozycja ma na celu przybliżenie studiującym zagadnień praktyki. Ma stanowić pewnego rodzaju trening, umożliwiający zastosowanie teorii przy rozwiązywaniu konkretnych zadań. Pozycja przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów prawa.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


niewaznosc orzeczen w polskim procesie
Nieważność orzeczeń w polskim procesie karnym

Autor : Edyta L. Wędrychowska, Marek P. Wędrychowski
Liczba stron : 180
Oprawa : miękka
Rok wydania : 1999
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-87916-44-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka Nieważność orzeczeń w polskim procesie karnym szczegółowo omawia podstawy nieważności orzeczeń oraz zagadnienia procesowe jej stwierdzania w świetle unormowań kodeksu postępowania karnego z 1997 r. Rozważania te autorzy uzupełnili o przedstawienie unormowań instytucji nieważności w kodeksie postępowania karnego z 1928 r. oraz w projektach kodeksów z lat 1981-1997, a także w ustawie o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych przeciwko osobom represjonowanym za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego z 1991 r.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


trybunal konstytucyjny a proces karny
Trybunał Konstytucyjny a proces karny

Autor : Barbara Nita
Liczba stron : 284
Oprawa : miękka
Rok wydania : 1999
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7211-086-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Tematem niniejszego opracowania są zagadnienia z oddziaływaniem Trybunału Konstytucyjnego w Polsce oraz Związkowego Sądu Konstytucyjnego w Niemczech na orzecznictwo sądowe w sprawach karnych.

CZYTAJ WIECEJ


swiadek incognito w polskim procesie
Świadek incognito w polskim procesie karnym

Autor : Paweł Wiliński
Liczba stron : 648
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-312-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka jest zmienioną i uaktualnioną wersją rozprawy doktorskiej, za którą autor otrzymał w 2003 r. I nagrodę w Konkursie "Państwa i Prawa". Stanowi kompleksową i wyczerpującą analizę jednej z najmłodszych i najbardziej kontrowersyjnych instytucji polskiego procesu karnego. Autor udziela w niej odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania: czy instytucja świadka incognito jest potrzebna w polskim procesie karnym; jeśli tak, to czy właściwy jest kształt obowiązujących rozwiązań? Wreszcie czy instytucja świadka incognito jest właściwie stosowana? Książka zawiera szczegółową i wnikliwą analizę instytucji, w tym m.in. zakresu i sposobu utajnienia świadka, dopuszczalnych metod jego przesłuchania, skutków uchylenia utajnienia, wartości dowodowej zeznań oraz wpływu orzecznictwa Sądu Najwyższego na zakres stosowania instytucji w procesie karnym.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


kidnaping miedzynarodowy w sluzbie prawa
studium
Kidnaping międzynarodowy w służbie prawa Studium prawnomiędzynarodowe i porównawcze

Autor : Michał Płachta
Liczba stron : 426
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-195-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka prof. Michała Płachty "Kidnaping międzynarodowy w służbie prawa" wydana przez Dom Wydawniczy ABC otrzymała w 2003 r. nagrodę im. Profesora Manfreda Lachsa za książkę z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego. Nagroda została przyznana w kategorii: "kolejna praca" gdyż równolegle przyznawana jest nagroda w kategorii "Debiut", którą otrzymał dr Kwiecień z UMCS). Obecna edycja konkursu obejmowała prace wydane w latach 2001-2002 (w ubiegłym roku nagrody nie było z powodu zgłoszenia mniejszej ilości prac niż przewiduje regulamin).

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


zakazy dowodowe w procesie karnym
Zakazy dowodowe w procesie karnym

Autor : Zbigniew Kwiatkowski
Liczba stron : 488
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-089-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Monografia stanowi kompleksową i wyczerpująca analizę instytucji zakazów dowodowych na tle stanu de lege lata w Polce, z uwzględnieniem zmian dotyczących tej instytucji wprowadzonych ustawą z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 17, poz. 155), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2003 r. Wypełnia ona zatem istotną lukę w polskiej doktrynie procesu karnego.

CZYTAJ WIECEJ


prawo karne repetytorium
Prawo karne. Repetytorium

Autor : Ewelina Blaski
Liczba stron : 270
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : Ewelina Blaski


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Repetytorium z prawa karnego jest efektem dwuletniej pracy studen-tów i absolwentów prawa, członków Sekcji Prawa Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opiera się ono na podstawowych podręcznikach i komentarzach obowiązujących na egzaminie z prawa karnego materialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w szczególności na podręczniku K. Buchały i A. Zolla, "Polskie prawo karne" (Warszawa 1995) i następujących komentarzach: K. Buchała, A. Zoll "Kodeks karny. Komentarz cześć ogólna" (Zakamycze 2000); G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoil, "Kodeks karny, cześć ogólna. Komentarz" (Zakamycze 2004). Poza tym przy opracowaniu repetytorium wykorzystano orzecznictwo, sięgnięto także do innych podręczników, monografii i artykułów. Dzięki temu może być ono przydatne również studentom z innych ośrodków akademickich.

CZYTAJ WIECEJ


lekarskie prawo karne
Lekarskie prawo karne

Autor : Marian Filar
Liczba stron : 400
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2000
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-88551-51-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka jest monograficznym omówieniem zagadnień odpowiedzialności karnej lekarza w związku z szeroko rozumianym wykonywaniem przezeń zawodu. Ma ona charakter poradnika dla lekarzy, mającego m.in. poprzez przystępną formę dostarczyć informacji pozwalających wykonywać im swój zawód bez narażania się na ewentualną odpowiedzialność karną mogącą być związaną z tym wykonywaniem. Przeznaczona jest także dla prawników uczestniczących w orzekaniu w sprawach karnych lekarskich.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


formalna i merytoryczna kontrola oskarzenia
Formalna i merytoryczna kontrola oskarżenia w polskim procesie karnym

Autor : Tomasz Razowski
Liczba stron : 380
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-003-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka stanowi kompleksowe ujęcie problematyki sądowej kontroli oskarżenia, rozpatrywanej w aspekcie formalnym i merytorycznym.

CZYTAJ WIECEJ


prawo administracyjno karne
Prawo administracyjno-karne

Autor : Dobrosława Szumiło-Kulczycka
Liczba stron : 348
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-407-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Ewolucja prawa, zwłaszcza z końca lat 90. spowodowała, iż środki te coraz liczniej pojawiają się w ustawodawstwie, łącznie występując już w ponad 40 ustawach regulujących różne dziedziny życia, takie np. jak: prawo telekomunikacyjne, prawo energetyczne, prawo atomowe, ustawa o cenach, ustawa o transporcie drogowym, ustawa o podpisie elektronicznym i in. Krótki, ale z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia kontrowersyjny charakter omawianej formy odpowiedzialności, stał się powodem stosunkowo szerokiego już jej odzwierciedlenia w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

CZYTAJ WIECEJ


dowod z ekspertyzy pism patologicznych
Dowód z ekspertyzy pism patologicznych

Autor : Sylwia Skubisz
Liczba stron : 448
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-404-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Badania nad pismem mają obecnie charakter interdyscyplinarny. Wykonywane są nie tylko przez specjalistów pismoznawców, ale także są prowadzone przez językoznawców, psychologów, psychiatrów i specjalistów z innych dziedzin nauk, m.in. medycznych.

CZYTAJ WIECEJ


falsz dokumentu w polskim prawie
Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym

Autor : Joanna Piórkowska-Flieger
Liczba stron : 508
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-403-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Problematyka fałszu dokumentu przedstawiona w książce obejmuje:
- fałsz materialny dokumentu,
- bezprawne wypełnienie blankietu,
- poświadczenie nieprawdy w dokumencie i wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumencie
- użycie fałszywego dokumentu.

CZYTAJ WIECEJ


swiadek koronny w ujeciu dogmatycznym
Świadek koronny w ujęciu dogmatycznym

Autor : Ewa Kowalewska-Borys
Liczba stron : 260
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-396-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka stanowi obszerne i wyczerpujące studium, którego zasadniczym celem jest ocena instytucji świadka koronnego w Polsce - jako nowego kryminalnopolitycznego instrumentu walki z przestępczością zorganizowaną - w świetle komparatystycznych odniesień do regulacji prawnych przyjętych w ustawodawstwach takich państw jak: USA, Włochy, Wielka Brytania, Północna Irlandia i Niemcy.

CZYTAJ WIECEJ


przekroczenie granic obrony koniecznej w
Przekroczenie granic obrony koniecznej w polskim prawie karnym

Autor : Maria Szafraniec
Liczba stron : 212
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-388-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

W monografii podjęto próbę analizy i oceny wprowadzonej przez k.k. z 1997 r. instytucji obligatoryjnego odstąpienia od wymierzenia kary w przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej motywowanej strachem bądź wzburzeniem usprawiedliwionym okolicznościami zamachu.

CZYTAJ WIECEJ


ustawa o policji komentarz praktyczny
Ustawa o policji. Komentarz praktyczny

Autor : Wojciech Kotowski
Liczba stron : 1008
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7416-176-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Praktyczny komentarz AKTUALNY na dzień 1 CZERWCA 2004 r. !
Publikacja stanowi najobszerniejszy komentarz do ustawy o Policji, będącej aktem prawnym dotyczącym wszystkich policjantów.
Komentarz

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ustawa o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Komentarz

Autor : Jacek Potulski, Jarosław Warylewski
Liczba stron : 280
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7416-172-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Jest to najobszerniejszy komentarz do ustawy uwzględniający nowelizację, która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r.
Książka adresowana jest do prawników zajmujących się na co dzień prawem karnym oraz do adwokatów i radców prawnych zajmujących się obsługą prawną podmiotów zbiorowych.


CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


swiadek anonimowy w procesie karnym
Świadek anonimowy w procesie karnym

Autor : Piotr Hofmański
Liczba stron : 182
Oprawa : miękka
Rok wydania : 1998
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7211-029-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Nowa instytucja w polskim prawie postępowania karnego, analiza prawnoporównawcza i postulaty de lege ferenda.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


rozboj drogowy jako przejaw zorganizowanej
Rozbój drogowy jako przejaw zorganizowanej działalności przestępczej

Autor : Izabela Nowicka
Liczba stron : 400
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-402-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

W monografii podjęto próbę wszechstronnego, tj. prawnokarnego i kryminologicznego spojrzenia na kryminologiczną kategorię rozboju - rozboju drogowego. W tym celu niezbędne było zebranie i przeanalizowanie materiału na tyle reprezentatywnego, aby wypływające z badań empirycznych wnioski mogły być wykorzystane chociażby w polityce karnej organów wymiaru sprawiedliwości.

CZYTAJ WIECEJ


wyrok skazujacy sadu pierwszej instancji
Wyrok skazujący sądu pierwszej instancji w trybie art. 335 k.p.k.

Autor : Ewa Kruk
Liczba stron : 176
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-046-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejsza publikacja przedstawia nową instytucję związaną z porozumieniem stron i sądu, a także mediację. Większość kwestii jest omówiona na tle prawnoporównawczym zachodnich państw europejskich i Ameryki Północnej. Poza rozważaniami teoretycznymi Autorka przedstawia także judykaturę Sądu Najwyższego oraz wyniki badań aktowych.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


kodeks postepowania karnego
tom i art
Kodeks postępowania karnego Tom I (art. 1-424), Tom II (art. 425-673)

Autor : Jan Grajewski, Piotr Rogoziński, Sławomir Steinborn
Liczba stron : 1334
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-061-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Niniejsze opracowanie zawiera objaśnienia do przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz przepisów wprowadzających Kodeks postępowania karnego. Jest ono adresowane przede wszystkim do studentów studiów prawniczych, jako pomoc dydaktyczna komplementarna wobec podręczników akademickich z prawa karnego procesowego. Z tego względu uwagi do poszczególnych przepisów są w miarę możliwości zwięzłe i wskazują na cel omawianego przepisu oraz najważniejsze problemy wiążące się z jego interpretacją.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo dowodowe
zarys wykladu
Prawo dowodowe Zarys wykładu

Autor : redakcja: Romuald Kmiecik Jerzy Tarajkowski
Liczba stron : 360
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-112-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Treść i struktura książki ma charakter podręcznika, służy przede wszystkim celom dydaktycznym. Prawa dowodowe bowiem, jako tzw. przedmiot kierunkowy przewidziane jest obecnie w programie studiów prawniczych i administracyjnych.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


porozumienia w polskim procesie karnym
Porozumienia w polskim procesie karnym

Autor : Sławomir Steinborn
Liczba stron : 472
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-117-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Opracowanie poświęcone zostało nowym, funkcjonującym od 1998 r. instytucjom w polskim procesie karnym - skazaniu bez rozprawy (art. 335 i 343 k.p.k.) i dobrowolnemu poddaniu się przez oskarżonego odpowiedzialności karnej (art. 387 k.p.k.).

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


zwalczanie przestepczosci zorganizowanej w aspekcie
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym

Autor : Wojciech Filipkowski
Liczba stron : 456
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-031-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Monografia jest pierwszym w literaturze krajowej kompleksowym opracowaniem poświęconym systemowi przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym. Głównym nurtem rozważań jest proceder prania pieniędzy. Praca opiera się na wielopłaszczyznowej analizie samego zjawiska oraz adekwatnych regulacji z zakresu różnych gałęzi prawa. Ponadto, istniejące regulacje krajowe zostały skonfrontowane ze standardami międzynarodowymi w tym zakresie.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


problemy znowelizowanej procedury karnej
Problemy znowelizowanej procedury karnej

Autor : redakcja: Zbigniew Sobolewski, Grażyna Artymiak, Czesław Paweł Kłak
Liczba stron : 472
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7333-442-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka zawiera materiały z Ogólnopolskiej Konferencji "Nowelizacja (2003) procedury karnej", zorganizowanej w dniach 17-18 października 2003 r. przez Zakład Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

CZYTAJ WIECEJ


oskarzony jako osobowe zrodlo informacji
Oskarżony jako osobowe źródło informacji o przestępstwie

Autor : Monika Klejnowska
Liczba stron : 360
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-036-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Osz