koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

przykazania etyki prawniczej
ksiega mysli norm
Przykazania etyki prawniczej Księga myśli, norm i rycin

Autor : Roman A. Tokarczyk
Liczba stron : 452
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-157-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Praca ta to postulat filozoficzny o moralnym prymacie prawników, którzy - z racji swego zawodu - decydując niejednokrotnie o najwyższych wartościach (życiu, zdrowiu, wolności, godności, bezpieczeństwie, dobrobycie) sami powinni wyróżniać się najwyższą moralnością, pozostaje niestety w sferze ideologii utopijnych. Autor pragnie poruszyć choć niektóre prawnicze umysły, uczucia i sumienia - przy pomocy wybranych myśli, norm i rycin, by ożywić otępiałą nierzadko wrażliwość moralną prawników.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo wyznaniowe
zbior przepisow
Prawo wyznaniowe Zbiór przepisów

Autor : Wacław Uruszczak, Zdzisław Zarzycki
Liczba stron : 624
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-167-


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Prawo wyznaniowe to gałąź prawa państwowego, która reguluje prawa i obowiązki obywateli ze względu na wyznanie religijne oraz określa zasady tworzenia i ramy działania kościołów i związków wyznaniowych. Normuje ono stosunek państwa do religii w jej wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Wytycza rzeczywisty zakres istniejącej w danym państwie wolności religijnej, a tym samym zakres swobód obywatelskich i praw człowieka.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT RECENZJE


kontrola wzorcow umownych poza obrotem
Kontrola wzorców umownych poza obrotem konsumenckim

Autor : Marlena Pecyna
Liczba stron : 188
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-183-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka dotyczy wycinka, dotychczas nieopracowanej monograficznie w doktrynie prawa, problematyki istnienia i zakresu kontroli inkorporacji oraz treści wzorców umownych stosowanych w stosunkach prawnych nawiązywanych w ramach tzw. obrotu profesjonalnego. Zagadnienie powyższe jest szczególnie doniosłe na tle regulacji Kodeksu cywilnego, którego przepisy szczególne stanowią o przesłankach uznania narzuconego postanowienia umownego za niedozwolone, ale wyłącznie w przypadku konsumenckiego charakteru stosunku prawnego. Przedstawione zostały zasady ochrony strony stosunku prawnego przed jego niedozwolonym w ramach porządku prawnego ukształtowaniem, w warunkach faktycznej niemożliwości wpływu na jego treść. Uwagi powyższe zostały poczynione z uwzględnieniem prawa wspólnotowego oraz wybranych systemów europejskich.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


prawo rolne i zywnosciowe
zarys wykladu
Prawo rolne i żywnościowe Zarys wykładu

Autor : Aleksander Oleszko
Liczba stron : 368
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-191-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Względy merytoryczne i dydaktyczne zadecydowały o podziale niniejszego podręcznika na trzy części:
- część I obejmuje znaczenie oraz wpływ ustawodawstwa rolnego w procesie kształtowania współczesnego rolnictwa oraz wyżywienia;
- część II charakteryzuje organizację producentów i rynków rolnych;
- część III omawia warunki zdrowotne żywności i żywienia.
Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do studentów prawa, administracji, studiów licencjackich z zakresu administracji oraz zarządzania rolnictwem. Publikacja może służyć również pracownikom administracji rządowej oraz samorządowej, którzy rozstrzygają liczne sprawy o charakterze prawnorolnym.
Doskonałym jego uzupełnieniem jest prezentowany zbiór przepisów z zakresu prawa rolnego i żywnościowego uzupełniony o orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach rolnych, bowiem właściwa wykładnia przepisów prawa rolnego jest wręcz niemożliwa bez znajomości tego właśnie orzecznictwa.
Autorzy: Beata Jeżyńska, Aleksander Oleszko


CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


nazwy handlowe i ich ochrona
Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie polskim

Autor : Bogusław Sołtys
Liczba stron : 444
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-188-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

W monografii podjęto problematykę nazw handlowych i ich ochrony w prawie polskim. W warunkach gospodarki rynkowej nazwy handlowe spełniają ważną rolę, umożliwiają bowiem nie tylko identyfikację i odróżnianie przedsiębiorców oraz prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, zorganizowanej zwłaszcza w formie przedsiębiorstwa, ale są również środkiem komunikowania uczestników obrotu, nośnikiem informacji, reklamy oraz rozmaitych dóbr i walorów, a nierzadko stają się także ich symbolem.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ubezpieczenia ekologiczne
Ubezpieczenia ekologiczne

Autor : Dorota Maśniak
Liczba stron : 290
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-189-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Pogłębiająca się degradacja środowiska wymusza wzrost powszechnego zainteresowania problematyką ekologiczną, co uzasadnia poszukiwanie możliwości wykorzystania ubezpieczeń do walki o czyste i zdrowe otoczenie człowieka. W pracy podjęto próbę wskazania nowego spojrzenia na wiele instytucji prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego - przez pryzmat ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem oraz ochrony zasobów przyrody. Z tego punktu widzenia książka stanowi cenny wkład do dorobku myśli prawniczej i wzbogaca rozważania doktryny prawa ubezpieczeniowego (i szerzej prawa cywilnego) o aspekt ekologiczny, a doktryny prawa ochrony środowiska o aspekt ubezpieczeniowy. Zainteresowanie polskiej doktryny prawa
ubezpieczeniowego problematyką ekologiczną wzrasta powoli.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


uzasadnienie sadowe jako argumentacja z
Uzasadnienie sądowe jako argumentacja z moralności politycznej O legitymizacji władzy sędziowskiej

Autor : Marek Smolak
Liczba stron : 264
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zamykacze
ISBN : 83-7333-327-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Książka zawiera analizę uzasadniania decyzji sądów konstytucyjnych w sytuacji, gdy pojawia się potrzeba rozstrzygnięcia konfliktu dóbr. Dowodzi, że sposób uzasadniania decyzji w sytuacji, gdy przedmiotem rozstrzygnięcia są dobra, warunkowany jest przyjmowaną przez sąd konstytucyjny (intuicyjnie bądź świadomie) moralnością polityczną porządku prawnego danego państwa.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE

Wyświetlaj po : 7 | 20 | 50 | wszystkie
znalezionych: 455 na 65 stronach
<<< poprzednia -   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   - następna >>>

                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101