koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

inflacja bezrobocie a polityka monetarna
INFLACJA, BEZROBOCIE A POLITYKA MONETARNA

Autor : ROBERT M. SOLOW, JOHN B. TAYLOR
Liczba stron : 128
Oprawa : A5 miękka
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : CeDeWu
ISBN : 83-87885-23-1


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 38.5
Oszczędzasz : 2.75 zł ( 7.14 % )

Nasza cena : 35.75 zł.

Związek między inflacją cenową a realną sferą gospodarki znajdował się w centrum zainteresowania makroekonomistów przez większą część minionego stulecia. W Polsce dyskusja ta przybrała na sile szczególnie w ostatnim okresie...

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


nic swietego ekonomiczne idee
NIC ŚWIĘTEGO - EKONOMICZNE IDEE NA NOWE MILENNIUM

Autor : ROBERT J. BARRO
Liczba stron : 194
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : CeDeWu
ISBN : 83-87885-33-9


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 57.48
Oszczędzasz : 8.53 zł ( 14.84 % )

Nasza cena : 48.95 zł.

Nic świętego jest stymulacją, poszerzającą pole widzenia i jednocześnie nie pozbawioną ciętego dowcipu książką pierwszorzędnego ekonomisty. Niektórzy czytelnicy mogą, podobnie jak ja, nie zgadzać się z częścią jego analiz, ale niewątpliwie pozostaną pod życzliwym wrażeniem wysiłków Barro, by przykładać większą wagę do kwestii ekonomicznych.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


inflacja bazowa
INFLACJA BAZOWA

Autor : PRZEMYSŁAW WOŹNIAK
Liczba stron : 162
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : CeDeWu
ISBN : 83-7178-283-8


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 65.34
Oszczędzasz : 8.59 zł ( 13.15 % )

Nasza cena : 56.75 zł.

"Inflacja bazowa" stanowi istotny i oryginalny wkład do dwóch dziedzin - makroekonomii i metodologii badań statystycznych. Autor dokonał przeglądu teoretycznego i praktycznego podejścia do inflacji bazowej.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


mikroprzedsiebiorstwa sytuacja ekonomiczna finansowanie
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA - sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele

Autor : Praca zbiorowa pod red. EWY BALCEROWICZ
Liczba stron : 236
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : CASE
ISBN : 83-7178-283-7


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 54.89
Oszczędzasz : 6.94 zł ( 12.64 % )

Nasza cena : 47.95 zł.

Książka wzbogaca obraz ogromnie ważnego dla Polski sektora mikroprzedsiębiorstw. Przedstawia wyniki prac zespołu badawczego CASE przeprowadzone na 100 i 200-osobowych ogólnopolskich próbach mikroprzedsiębioców.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


teoria innowacji i wzrostu gospodarczego
TEORIA INNOWACJI I WZROSTU GOSPODARCZEGO

Autor : STANISŁAW GOMUŁKA
Liczba stron : 270
Rok wydania : 1998
Wydawnictwo : CASE
ISBN : 83-7178-112-1


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 53.46
Oszczędzasz : 5.51 zł ( 10.31 % )

Nasza cena : 47.95 zł.

Wśród publikacji ostatnich lat książka profesora Stanisława Gomułki jest jedną z najważniejszych pozycji z zakresu makroekonomii.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna
TWORZENIE ZATRUDNIENIA A RESTRUKTURYZACJA EKONOMICZNA

Autor : STANISŁAWA GOLINOWSKA, MATEUSZ WALEWSKI
Liczba stron : 208
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : CASE
ISBN : 83-7178-210-1


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 50.24
Oszczędzasz : 10.25 zł ( 20.4 % )

Nasza cena : 39.99 zł.

Tworzenie miejsc pracy jest największym wyzwaniem dla współczesnych gospodarek. Wysokie bezrobocie w Europie Zachodniej, z którą się integrujemy, zmusza do przeanalizowania tego problemu nie tylko w kontekście problemów polskich, ale szerzej, w kontekście różnych polityk gospodarczych i społecznych oraz różnych rozwiązań instytucjonalnych rynku pracy na świecie.Książka składa się z pięciu części.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


historia i wspolczesnosc dlugoterminowego kredytu
Historia i współczesność długoterminowego kredytu hipotecznego w Polsce

Autor : Andrzej Laskowski
Liczba stron : 432
Wydawnictwo : TWIGGER


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 64.9
Oszczędzasz : 6.05 zł ( 9.32 % )

Nasza cena : 58.85 zł.

Będzie to pierwsza książka, która przedstawi historię i współczesność długoterminowego kredytu hipotecznego w Polsce, z uwzględnieniem stanu, który powstał po wejściu w życie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Autorzy prześledzili historię długoterminowego kredytu hipotecznego, dokonując jej syntezy. Zaczynając pracę nad książką w 1995 r. byli historykami instytucji prawno - finansowych.

CZYTAJ WIECEJ


weksel w obrocie gospodarczym wydanie
Weksel w obrocie gospodarczym wydanie 13

Autor : Izabela Heropolitańska
Liczba stron : 296
Wydawnictwo : TWIGGER


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 75.35
Oszczędzasz : 9.5 zł ( 12.61 % )

Nasza cena : 65.85 zł.

Obecne, zaktualizowane wydanie, które trzymacie Państwo w rękach, jest wydaniem specjalnym bowiem jest to wydanie TRZYNASTE. Dotychczasowe dwanaście wydań o łącznym nakładzie 88 000 egzemplarzy pozwala sądzić, że nie będzie to trzynastka "pechowa".
Tak jak w poprzednich wydaniach, w książce omówione zostały ustawowe elementy weksla, klauzule wekslowe, formy poręczania na wekslu i akceptowania weksla oraz sposoby przenoszenia praw z weksla. To wszystko jest poparte wieloma przykładami wypełnionych weksli. Sporo miejsca zostało poświęcone także instytucji weksla in blanco.

CZYTAJ WIECEJ


metody i systemy wyceny przedsiebiorstw
Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw

Autor : Ryszard Borowiecki
Liczba stron : 216
Wydawnictwo : TWIGGER


Termin realizacji :
12 godzin

Cena rynkowa : 77.37
Oszczędzasz : 11.52 zł ( 14.89 % )

Nasza cena : 65.85 zł.

Problematyka wyceny przedsiębiorstw stanowi integralny składnik zagadnień związanych z finansami przedsiębiorstw, które działają w warunkach gospodarki rynkowej. Problematyka ta więc jest w sposób ścisły powiązana z praktyka funkcjonowania współczesnych gospodarek rynkowych. Wyrazem tego są poszczególne obszary wykorzystania wiedzy teoretycznej oraz praktyczno – metodycznej odnoszącej się do różnych zakresów wyceny przedsiębiorstw.

CZYTAJ WIECEJ


podstawy mikroekonomii
Podstawy mikroekonomii

Autor : Ewa Moroz
Liczba stron : 280
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1545-2


Termin realizacji :
12 godzin

Cena rynkowa : 63.8
Oszczędzasz : 12.05 zł ( 18.89 % )

Nasza cena : 51.75 zł.

Podstawy mikroekonomii to podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów, którzy stykają się z teorią ekonomii (zwłaszcza mikroekonomii) po raz pierwszy. Autorka postawiła sobie za cel zmuszenie Czytelnika do ciągłego szukania odpowiedzi na pytanie: "Dlaczego?". Ekonomii nie warto, nie wolno, wręcz nie da się uczyć na pamięć. Taka wiedza nigdy nie będzie użyteczna. Jedynie rzeczywiste zrozumienie poszczególnych tematów daje gwarancję, że Czytelnik będzie w przyszłości potrafił wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce.CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


szkice o polityce pienieznej
Szkice o polityce pieniężnej

Autor : Andrzej Wojtyna
Liczba stron : 304
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1531-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 50.6
Oszczędzasz : 5.85 zł ( 11.56 % )

Nasza cena : 44.75 zł.

Pod wpływem zmieniającego się otoczenia banki centralne starają się usprawnić prowadzoną przez siebie politykę pieniężną. Dlatego poszukując odpowiedzi na nowe wyzwania, korzystają z teorii ekonomii. Jak się jednak okazuje, dotychczas wykorzystywane modele są coraz mniej przydatne, teoretycy wciąż muszą opracowywać lepsze metody odwzorowania i analizy rzeczywistości. Znalezienie właściwych odpowiedzi staje się wyjątkowo trudne, jeśli nowym, istotnym zmianom strukturalnym towarzyszy zmiana charakteru cyklu koniunkturalnego.CZYTAJ WIECEJ


elementy etyki gospodarki rynkowej
Elementy etyki gospodarki rynkowej

Autor : Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Pogonowskiej
Liczba stron : 264
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1271-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 38.5
Oszczędzasz : -0.25 zł ( -0.65 % )

Nasza cena : 38.75 zł.

Jest to kompendium wiedzy o etyce w gospodarce rynkowej. Autorzy pokazali etykę jako część etyki ogólnej, zaprezentowali te aspekty gospodarki, które podlegają ocenom etycznym, oraz przedstawili wiążące się z nimi uregulowania obowiązujące zarówno w państwach zachodnich, jak i w Polsce, przy czym uregulowania te zostały skonfrontowane z praktyką ich przestrzegania.CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


historia gospodarcza xix i xx
Historia gospodarcza XIX i XX w.

Autor : Janusz Kaliński
Liczba stron : 428
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1519-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 64.9
Oszczędzasz : 9.91 zł ( 15.27 % )

Nasza cena : 54.99 zł.

Podręcznik zawiera syntezę historii gospodarczej powszechnej XIX i XX w. Autor, po przeanalizowaniu genezy gospodarki rynkowej, przedstawił etapy rozwoju kapitalizmu wolnokonkurencyjnego do 1872 r.; monopolizację gospodarki w latach 1874-1914; gospodarkę w okresie I wojny światowej (1914-1918); gospodarkę radziecką w latach 1917-1941; świat kapitalistyczny w latach 1918-1939; gospodarcze problemy i skutki II wojny światowej (1939-1945); powojenną odbudowę i rekonstrukcję gospodarki (1945-1949); dynamiczny rozwój gospodarczy w latach 1950-1973; wstrząsy i załamania gospodarcze w latach 1974-1989; transformację, regionalizację i globalizację w latach 1990-2000.CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


zagraniczna i miedzynarodowa polityka ekonomiczna
Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna

Autor : Paweł Bożyk
Liczba stron : 276
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1505-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 52.8
Oszczędzasz : 6.05 zł ( 11.46 % )

Nasza cena : 46.75 zł.

Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna to książka, która nie ma swojego odpowiednika nie tylko w literaturze polskiej, lecz także zagranicznej. Autor podjął próbę wskazania zasad, praw i prawidłowości determinujących zagraniczną i międzynarodową politykę ekonomiczną. W pierwszych rozdziałach zaprezentował cele, środki i narzędzia umożliwiające osiągnięcie wyznaczonych celów tych dwóch rodzajów polityki ekonomicznej.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


zarys miedzynarodowych stosunkow gospodarczych
Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych

Autor : Janusz Świerkocki
Liczba stron : 304
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1493-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 51.7
Oszczędzasz : 6.95 zł ( 13.44 % )

Nasza cena : 44.75 zł.

W najnowszym podręczniku międzynarodowych stosunków gospodarczych. omówione zostały: teoria handlu międzynarodowego (podstawy teoretyczne, handel i podział dochodów, handel i wzrost gospodarczy, międzynarodowa mobilność czynników produkcji), polityka handlowa (instrumenty i miary protekcji, motywy i przyczyny protekcji, światowy system handlu, międzynarodowa integracja gospodarcza), międzynarodowe stosunki finansowe (bilans płatniczy, rynek walutowy, kurs walutowy, ewolucja międzynarodowego systemu walutowego, międzynarodowy rynek kapitałowy), zewnętrzna równowaga gospodarcza (m.in. polityka makroekonomiczna).

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


historia mysli ekonomicznej
Historia myśli ekonomicznej

Autor : Ryszard Bartkowiak
Liczba stron : 298
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1467-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 63.8
Oszczędzasz : 10.05 zł ( 15.75 % )

Nasza cena : 53.75 zł.

Książka jest poświęcona rozwojowi myśli ekonomicznej na tle zmieniającej się gospodarki. Od XVIII w. najsprawniejszą formą gospodarowania jest gospodarka rynkowa. Ponieważ gospodarka rynkowa zachowała dominującą pozycję po dziś dzień, to niemal wszystkie koncepcje ekonomiczne, jakie zostały sformułowane w okresie klasycznym ekonomii, zachowały swoją ważność, a przemożny wpływ na rozwój myśli ekonomicznej nadal wywierają klasycy ekonomii: Adam Smith, Jean-Baptiste Say i David Ricardo.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT RECENZJE


system emerytalny
System emerytalny

Autor : Marek Góra
Liczba stron : 220
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1451-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 46.2
Oszczędzasz : 6.21 zł ( 13.44 % )

Nasza cena : 39.99 zł.

W wyniku gwałtownego załamania się dotychczasowego sposobu finansowania emerytur, które miało miejsce pod koniec XX wieku w większości krajów europejskich (w tym w Polsce), stała się konieczna reforma systemów emerytalnych. Napotyka ona jednak wszędzie duże trudności, ponieważ obszar emerytur jest silnie zideologizowany, co utrudnia merytoryczną dyskusję, a ponadto nie ma on dobrych podstaw teoretycznych. W książce zaproponowano spojrzenie różne od dotychczasowego spojrzenia na zagadnienia emerytalne.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


ekonomia makroekonomia tom ii
Ekonomia. Makroekonomia (tom II)

Autor : David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch
Liczba stron : 504
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1435-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 50.6
Oszczędzasz : 7.65 zł ( 15.12 % )

Nasza cena : 42.95 zł.

"Ekonomia" jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni. W nowym wydaniu podręcznika udoskonalono jego zawartość i zaktualizowano omawiane przykłady oraz uwzględniono najnowsze wydarzenia.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


ekonomia mikroekonomia tom i
Ekonomia. Mikroekonomia (tom I)

Autor : David Begg, Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer
Liczba stron : 570
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1265-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 50.6
Oszczędzasz : 9.65 zł ( 19.07 % )

Nasza cena : 40.95 zł.

Podręcznik ten - uznawany za jeden z najlepszych w Europie Zachodniej - zawiera wykład podstawowych problemów współczesnej ekonomii, doskonale łącząc sposoby podejścia do nich charakterystyczne dla wszystkich reprezentatywnych nurtów. Jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


ekonomia zbior zadan tom iii
Ekonomia. Zbiór zadań (tom III)

Autor : Peter Smith, David Begg
Liczba stron : 520
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1164-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 29.7
Oszczędzasz : 0.91 zł ( 3.06 % )

Nasza cena : 28.79 zł.

Zbiór zadań uzupełnia podręcznik ekonomii Davida Begga, Stanleya Fischera i Rudigera Dornbuscha. Zbiór zadań zawiera zestaw ćwiczeń i zadań, które pozwalają sprawdzić zrozumienie poszczególnych pojęć i twierdzeń, uczą ich wykorzystania w analizie ekonomicznej, ułatwiają przyswojenie teoretycznych treści podręcznika, pokazują wykorzystanie teorii w praktyce gospodarczej oraz ugruntowują zdobytą wiedzę.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT

Wyświetlaj po : 7 | 20 | 50 | wszystkie
znalezionych: 61 na 4 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4   - następna >>>

                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101