koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

inflacja bezrobocie a polityka monetarna
INFLACJA, BEZROBOCIE A POLITYKA MONETARNA

Autor : ROBERT M. SOLOW, JOHN B. TAYLOR
Liczba stron : 128
Oprawa : A5 miękka
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : CeDeWu
ISBN : 83-87885-23-1


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 38.5
Oszczędzasz : 2.75 zł ( 7.14 % )

Nasza cena : 35.75 zł.

Związek między inflacją cenową a realną sferą gospodarki znajdował się w centrum zainteresowania makroekonomistów przez większą część minionego stulecia. W Polsce dyskusja ta przybrała na sile szczególnie w ostatnim okresie...

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


nic swietego ekonomiczne idee
NIC ŚWIĘTEGO - EKONOMICZNE IDEE NA NOWE MILENNIUM

Autor : ROBERT J. BARRO
Liczba stron : 194
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : CeDeWu
ISBN : 83-87885-33-9


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 57.48
Oszczędzasz : 8.53 zł ( 14.84 % )

Nasza cena : 48.95 zł.

Nic świętego jest stymulacją, poszerzającą pole widzenia i jednocześnie nie pozbawioną ciętego dowcipu książką pierwszorzędnego ekonomisty. Niektórzy czytelnicy mogą, podobnie jak ja, nie zgadzać się z częścią jego analiz, ale niewątpliwie pozostaną pod życzliwym wrażeniem wysiłków Barro, by przykładać większą wagę do kwestii ekonomicznych.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


inflacja bazowa
INFLACJA BAZOWA

Autor : PRZEMYSŁAW WOŹNIAK
Liczba stron : 162
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : CeDeWu
ISBN : 83-7178-283-8


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 65.34
Oszczędzasz : 8.59 zł ( 13.15 % )

Nasza cena : 56.75 zł.

"Inflacja bazowa" stanowi istotny i oryginalny wkład do dwóch dziedzin - makroekonomii i metodologii badań statystycznych. Autor dokonał przeglądu teoretycznego i praktycznego podejścia do inflacji bazowej.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


mikroprzedsiebiorstwa sytuacja ekonomiczna finansowanie
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA - sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele

Autor : Praca zbiorowa pod red. EWY BALCEROWICZ
Liczba stron : 236
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : CASE
ISBN : 83-7178-283-7


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 54.89
Oszczędzasz : 6.94 zł ( 12.64 % )

Nasza cena : 47.95 zł.

Książka wzbogaca obraz ogromnie ważnego dla Polski sektora mikroprzedsiębiorstw. Przedstawia wyniki prac zespołu badawczego CASE przeprowadzone na 100 i 200-osobowych ogólnopolskich próbach mikroprzedsiębioców.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


teoria innowacji i wzrostu gospodarczego
TEORIA INNOWACJI I WZROSTU GOSPODARCZEGO

Autor : STANISŁAW GOMUŁKA
Liczba stron : 270
Rok wydania : 1998
Wydawnictwo : CASE
ISBN : 83-7178-112-1


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 53.46
Oszczędzasz : 5.51 zł ( 10.31 % )

Nasza cena : 47.95 zł.

Wśród publikacji ostatnich lat książka profesora Stanisława Gomułki jest jedną z najważniejszych pozycji z zakresu makroekonomii.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna
TWORZENIE ZATRUDNIENIA A RESTRUKTURYZACJA EKONOMICZNA

Autor : STANISŁAWA GOLINOWSKA, MATEUSZ WALEWSKI
Liczba stron : 208
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : CASE
ISBN : 83-7178-210-1


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 50.24
Oszczędzasz : 10.25 zł ( 20.4 % )

Nasza cena : 39.99 zł.

Tworzenie miejsc pracy jest największym wyzwaniem dla współczesnych gospodarek. Wysokie bezrobocie w Europie Zachodniej, z którą się integrujemy, zmusza do przeanalizowania tego problemu nie tylko w kontekście problemów polskich, ale szerzej, w kontekście różnych polityk gospodarczych i społecznych oraz różnych rozwiązań instytucjonalnych rynku pracy na świecie.Książka składa się z pięciu części.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


historia i wspolczesnosc dlugoterminowego kredytu
Historia i współczesność długoterminowego kredytu hipotecznego w Polsce

Autor : Andrzej Laskowski
Liczba stron : 432
Wydawnictwo : TWIGGER


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 64.9
Oszczędzasz : 6.05 zł ( 9.32 % )

Nasza cena : 58.85 zł.

Będzie to pierwsza książka, która przedstawi historię i współczesność długoterminowego kredytu hipotecznego w Polsce, z uwzględnieniem stanu, który powstał po wejściu w życie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Autorzy prześledzili historię długoterminowego kredytu hipotecznego, dokonując jej syntezy. Zaczynając pracę nad książką w 1995 r. byli historykami instytucji prawno - finansowych.

CZYTAJ WIECEJ


weksel w obrocie gospodarczym wydanie
Weksel w obrocie gospodarczym wydanie 13

Autor : Izabela Heropolitańska
Liczba stron : 296
Wydawnictwo : TWIGGER


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 75.35
Oszczędzasz : 9.5 zł ( 12.61 % )

Nasza cena : 65.85 zł.

Obecne, zaktualizowane wydanie, które trzymacie Państwo w rękach, jest wydaniem specjalnym bowiem jest to wydanie TRZYNASTE. Dotychczasowe dwanaście wydań o łącznym nakładzie 88 000 egzemplarzy pozwala sądzić, że nie będzie to trzynastka "pechowa".
Tak jak w poprzednich wydaniach, w książce omówione zostały ustawowe elementy weksla, klauzule wekslowe, formy poręczania na wekslu i akceptowania weksla oraz sposoby przenoszenia praw z weksla. To wszystko jest poparte wieloma przykładami wypełnionych weksli. Sporo miejsca zostało poświęcone także instytucji weksla in blanco.

CZYTAJ WIECEJ


metody i systemy wyceny przedsiebiorstw
Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw

Autor : Ryszard Borowiecki
Liczba stron : 216
Wydawnictwo : TWIGGER


Termin realizacji :
12 godzin

Cena rynkowa : 77.37
Oszczędzasz : 11.52 zł ( 14.89 % )

Nasza cena : 65.85 zł.

Problematyka wyceny przedsiębiorstw stanowi integralny składnik zagadnień związanych z finansami przedsiębiorstw, które działają w warunkach gospodarki rynkowej. Problematyka ta więc jest w sposób ścisły powiązana z praktyka funkcjonowania współczesnych gospodarek rynkowych. Wyrazem tego są poszczególne obszary wykorzystania wiedzy teoretycznej oraz praktyczno – metodycznej odnoszącej się do różnych zakresów wyceny przedsiębiorstw.

CZYTAJ WIECEJ


podstawy mikroekonomii
Podstawy mikroekonomii

Autor : Ewa Moroz
Liczba stron : 280
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1545-2


Termin realizacji :
12 godzin

Cena rynkowa : 63.8
Oszczędzasz : 12.05 zł ( 18.89 % )

Nasza cena : 51.75 zł.

Podstawy mikroekonomii to podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów, którzy stykają się z teorią ekonomii (zwłaszcza mikroekonomii) po raz pierwszy. Autorka postawiła sobie za cel zmuszenie Czytelnika do ciągłego szukania odpowiedzi na pytanie: "Dlaczego?". Ekonomii nie warto, nie wolno, wręcz nie da się uczyć na pamięć. Taka wiedza nigdy nie będzie użyteczna. Jedynie rzeczywiste zrozumienie poszczególnych tematów daje gwarancję, że Czytelnik będzie w przyszłości potrafił wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce.CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


szkice o polityce pienieznej
Szkice o polityce pieniężnej

Autor : Andrzej Wojtyna
Liczba stron : 304
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1531-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 50.6
Oszczędzasz : 5.85 zł ( 11.56 % )

Nasza cena : 44.75 zł.

Pod wpływem zmieniającego się otoczenia banki centralne starają się usprawnić prowadzoną przez siebie politykę pieniężną. Dlatego poszukując odpowiedzi na nowe wyzwania, korzystają z teorii ekonomii. Jak się jednak okazuje, dotychczas wykorzystywane modele są coraz mniej przydatne, teoretycy wciąż muszą opracowywać lepsze metody odwzorowania i analizy rzeczywistości. Znalezienie właściwych odpowiedzi staje się wyjątkowo trudne, jeśli nowym, istotnym zmianom strukturalnym towarzyszy zmiana charakteru cyklu koniunkturalnego.CZYTAJ WIECEJ


elementy etyki gospodarki rynkowej
Elementy etyki gospodarki rynkowej

Autor : Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Pogonowskiej
Liczba stron : 264
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1271-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 38.5
Oszczędzasz : -0.25 zł ( -0.65 % )

Nasza cena : 38.75 zł.

Jest to kompendium wiedzy o etyce w gospodarce rynkowej. Autorzy pokazali etykę jako część etyki ogólnej, zaprezentowali te aspekty gospodarki, które podlegają ocenom etycznym, oraz przedstawili wiążące się z nimi uregulowania obowiązujące zarówno w państwach zachodnich, jak i w Polsce, przy czym uregulowania te zostały skonfrontowane z praktyką ich przestrzegania.CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


historia gospodarcza xix i xx
Historia gospodarcza XIX i XX w.

Autor : Janusz Kaliński
Liczba stron : 428
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1519-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 64.9
Oszczędzasz : 9.91 zł ( 15.27 % )

Nasza cena : 54.99 zł.

Podręcznik zawiera syntezę historii gospodarczej powszechnej XIX i XX w. Autor, po przeanalizowaniu genezy gospodarki rynkowej, przedstawił etapy rozwoju kapitalizmu wolnokonkurencyjnego do 1872 r.; monopolizację gospodarki w latach 1874-1914; gospodarkę w okresie I wojny światowej (1914-1918); gospodarkę radziecką w latach 1917-1941; świat kapitalistyczny w latach 1918-1939; gospodarcze problemy i skutki II wojny światowej (1939-1945); powojenną odbudowę i rekonstrukcję gospodarki (1945-1949); dynamiczny rozwój gospodarczy w latach 1950-1973; wstrząsy i załamania gospodarcze w latach 1974-1989; transformację, regionalizację i globalizację w latach 1990-2000.CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


zagraniczna i miedzynarodowa polityka ekonomiczna
Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna

Autor : Paweł Bożyk
Liczba stron : 276
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1505-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 52.8
Oszczędzasz : 6.05 zł ( 11.46 % )

Nasza cena : 46.75 zł.

Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna to książka, która nie ma swojego odpowiednika nie tylko w literaturze polskiej, lecz także zagranicznej. Autor podjął próbę wskazania zasad, praw i prawidłowości determinujących zagraniczną i międzynarodową politykę ekonomiczną. W pierwszych rozdziałach zaprezentował cele, środki i narzędzia umożliwiające osiągnięcie wyznaczonych celów tych dwóch rodzajów polityki ekonomicznej.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


zarys miedzynarodowych stosunkow gospodarczych
Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych

Autor : Janusz Świerkocki
Liczba stron : 304
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1493-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 51.7
Oszczędzasz : 6.95 zł ( 13.44 % )

Nasza cena : 44.75 zł.

W najnowszym podręczniku międzynarodowych stosunków gospodarczych. omówione zostały: teoria handlu międzynarodowego (podstawy teoretyczne, handel i podział dochodów, handel i wzrost gospodarczy, międzynarodowa mobilność czynników produkcji), polityka handlowa (instrumenty i miary protekcji, motywy i przyczyny protekcji, światowy system handlu, międzynarodowa integracja gospodarcza), międzynarodowe stosunki finansowe (bilans płatniczy, rynek walutowy, kurs walutowy, ewolucja międzynarodowego systemu walutowego, międzynarodowy rynek kapitałowy), zewnętrzna równowaga gospodarcza (m.in. polityka makroekonomiczna).

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


historia mysli ekonomicznej
Historia myśli ekonomicznej

Autor : Ryszard Bartkowiak
Liczba stron : 298
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1467-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 63.8
Oszczędzasz : 10.05 zł ( 15.75 % )

Nasza cena : 53.75 zł.

Książka jest poświęcona rozwojowi myśli ekonomicznej na tle zmieniającej się gospodarki. Od XVIII w. najsprawniejszą formą gospodarowania jest gospodarka rynkowa. Ponieważ gospodarka rynkowa zachowała dominującą pozycję po dziś dzień, to niemal wszystkie koncepcje ekonomiczne, jakie zostały sformułowane w okresie klasycznym ekonomii, zachowały swoją ważność, a przemożny wpływ na rozwój myśli ekonomicznej nadal wywierają klasycy ekonomii: Adam Smith, Jean-Baptiste Say i David Ricardo.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT RECENZJE


system emerytalny
System emerytalny

Autor : Marek Góra
Liczba stron : 220
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1451-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 46.2
Oszczędzasz : 6.21 zł ( 13.44 % )

Nasza cena : 39.99 zł.

W wyniku gwałtownego załamania się dotychczasowego sposobu finansowania emerytur, które miało miejsce pod koniec XX wieku w większości krajów europejskich (w tym w Polsce), stała się konieczna reforma systemów emerytalnych. Napotyka ona jednak wszędzie duże trudności, ponieważ obszar emerytur jest silnie zideologizowany, co utrudnia merytoryczną dyskusję, a ponadto nie ma on dobrych podstaw teoretycznych. W książce zaproponowano spojrzenie różne od dotychczasowego spojrzenia na zagadnienia emerytalne.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


ekonomia makroekonomia tom ii
Ekonomia. Makroekonomia (tom II)

Autor : David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch
Liczba stron : 504
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1435-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 50.6
Oszczędzasz : 7.65 zł ( 15.12 % )

Nasza cena : 42.95 zł.

"Ekonomia" jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni. W nowym wydaniu podręcznika udoskonalono jego zawartość i zaktualizowano omawiane przykłady oraz uwzględniono najnowsze wydarzenia.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


ekonomia mikroekonomia tom i
Ekonomia. Mikroekonomia (tom I)

Autor : David Begg, Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer
Liczba stron : 570
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1265-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 50.6
Oszczędzasz : 9.65 zł ( 19.07 % )

Nasza cena : 40.95 zł.

Podręcznik ten - uznawany za jeden z najlepszych w Europie Zachodniej - zawiera wykład podstawowych problemów współczesnej ekonomii, doskonale łącząc sposoby podejścia do nich charakterystyczne dla wszystkich reprezentatywnych nurtów. Jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


ekonomia zbior zadan tom iii
Ekonomia. Zbiór zadań (tom III)

Autor : Peter Smith, David Begg
Liczba stron : 520
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1164-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 29.7
Oszczędzasz : 0.91 zł ( 3.06 % )

Nasza cena : 28.79 zł.

Zbiór zadań uzupełnia podręcznik ekonomii Davida Begga, Stanleya Fischera i Rudigera Dornbuscha. Zbiór zadań zawiera zestaw ćwiczeń i zadań, które pozwalają sprawdzić zrozumienie poszczególnych pojęć i twierdzeń, uczą ich wykorzystania w analizie ekonomicznej, ułatwiają przyswojenie teoretycznych treści podręcznika, pokazują wykorzystanie teorii w praktyce gospodarczej oraz ugruntowują zdobytą wiedzę.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


ekonomia podrecznik dla studiow licencjackich
Ekonomia. Podręcznik dla studiów licencjackich

Autor : Praca zbiorowa pod redakcją Wiesława Cabana
Liczba stron : 548
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1319-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 67.1
Oszczędzasz : 9.15 zł ( 13.64 % )

Nasza cena : 57.95 zł.

Podręcznik, przeznaczony dla studiów licencjackich, zawiera podstawową wiedzę z dziedziny teorii ekonomii. Przystępny i klarowny wykład, danie prymatu graficznej, a nie algebraicznej metodzie prezentacji i analizy podjętych problemów, wszystko to sprawia, że z książki z powodzeniem mogą także korzystać studenci kierunków nieekonomicznych (prawo, administracja, historia).

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


mikroekonomia zbior zadan
Mikroekonomia. Zbiór zadań

Autor : Elżbieta Czarny, Ewelina Nojszewska
Liczba stron : 284
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1258-5


Termin realizacji :
12 godzin

Cena rynkowa : 36.3
Oszczędzasz : 2.31 zł ( 6.36 % )

Nasza cena : 33.99 zł.

Zbiór zadań jest uzupełnieniem podręcznika Elżbiety Czarny i Eweliny Nojszewskiej pt. "Mikroekonomia" przeznaczonego do studiowania mikroekonomii na średnim poziomie. Zawiera on zestaw ćwiczeń i zadań z teorii: popytu, produkcji, równowagi ogólnej oraz dobrobytu, pozwalających lepiej zrozumieć istotę omawianych zagadnień i ugruntować zdobytą wiedzę.

CZYTAJ WIECEJ


makroekonomia
Makroekonomia

Autor : Robert J. Barro
Liczba stron : 660
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1056-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 49.5
Oszczędzasz : 5.75 zł ( 11.62 % )

Nasza cena : 43.75 zł.

Wszystkie dotychczas publikowane w Polsce podręczniki ekonomii zawierały eklektyczne ujęcie makroekonomii o zdecydowanie keynesowskiej orientacji. Makroekonomia R. J. Barro jest u nas pierwszym podręcznikiem prezentującym ujęcie klasyczne, w którym zachowania poszczególnych podmiotów i rynków są podstawą prawidłowości makroekonomicznych.

CZYTAJ WIECEJ


makroekonomia podrecznik europejski
Makroekonomia. Podręcznik europejski

Autor : Michael Burda, Charles Wyplosz
Liczba stron : 720
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1236-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 75.9
Oszczędzasz : 24.15 zł ( 31.82 % )

Nasza cena : 51.75 zł.

Jest to drugie, zmienione wydanie podręcznika zawierającego wykład nowoczesnej makroekonomii. W syntetyczny sposób przekazuje on wiedzę w kategoriach gospodarki otwartej z uwzględnieniem kursów walutowych, przepływów dochodów i kapitału oraz powiązań międzynarodowych.

CZYTAJ WIECEJ


podstawy ekonomii
Podstawy ekonomii

Autor : Bogusław Czarny, Ryszard Rapacki
Liczba stron : 724
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1360-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 86.9
Oszczędzasz : 9.91 zł ( 11.4 % )

Nasza cena : 76.99 zł.

Jest to drugie, zmienione i rozszerzone wydanie całościowego podręcznika podstaw ekonomii, przygotowanego przez polskich autorów i odwołującego się do realiów funkcjonowania polskiej gospodarki.

CZYTAJ WIECEJ


podstawy ekonomii zbior zadan
Podstawy ekonomii. Zbiór zadań

Autor : Bogusław Czarny
Liczba stron : 264
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1245-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 38.5
Oszczędzasz : 4.55 zł ( 11.82 % )

Nasza cena : 33.95 zł.

Zbiór zadań uzupełnia podręcznik Bogusława Czarnego, Elżbiety Czarny, Ryszarda Bartkowiaka i Ryszarda Rapackiego Podstawy ekonomii. Zawiera on bogaty zestaw ciekawych (czasami wręcz intrygujących) pytań, ćwiczeń i zadań odnoszących się do wykładu podstawowych problemów mikro- i makroekonomii, opartego na realiach funkcjonowania polskiej gospodarki lat 90.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


podstawy ekonomii
Podstawy ekonomii

Autor : John Sloman
Liczba stron : 554
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1294-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 78.1
Oszczędzasz : 24.15 zł ( 30.92 % )

Nasza cena : 53.95 zł.

Podręcznik ten obejmuje podstawy mikro- i makroekonomii przedstawione w realiach funkcjonowania gospodarki rynkowej. Prosty styl, krótkie rozdziały, podsumowania, wyróżnione definicje i terminy, wiele przykładów, pytania sprawdzające, (z odpowiedziami na końcu podręcznika), liczne studia przypadków sprawiają, że można szybko przyswoić i utrwalić wiedzę oraz sprawdzić stopień zrozumienia prezentowanych problemów.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


miedzynarodowe stosunki gospodarcze
Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Autor : Adam Budnikowski
Liczba stron : 420
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1440-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 56.1
Oszczędzasz : 6.15 zł ( 10.96 % )

Nasza cena : 49.95 zł.

Zakres tematyczny podręcznika obejmuje wszystkie podstawowe zagadnienia wchodzące w skład tradycyjnego kursu tego przedmiotu w wyższych uczelniach i wydziałach ekonomicznych i nawiązuje do rozwiązań dominujących w literaturze światowej.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


miedzynarodowe stosunki gospodarcze
Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Autor : Praca zbiorowa pod redakcją Adama Budnikowskiego, Elżbiety Kaweckiej-Wyrzykowskiej
Liczba stron : 324
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1337-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 39.6
Oszczędzasz : 6.85 zł ( 17.3 % )

Nasza cena : 32.75 zł.

W wyniku transformacji systemowej zmieniły się warunki uczestnictwa Polski w międzynarodowej współpracy gospodarczej. Zwiększyła się liczba podmiotów biorących udział w handlu zagranicznym, już w pełni opartym na realnych kategoriach rynkowych (cenach i kursach). Kraj nasz podpisał umowę o stowarzyszeniu z Unią Europejską, korzysta z pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, jest też aktywnym uczestnikiem rokowań dotyczących zasad organizacji handlu międzynarodowego.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


miedzynarodowe stosunki ekonomiczne
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne

Autor : Paweł Bożyk, Józef Misala, Mieczysław Puławski
Liczba stron : 412
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1363-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 57.2
Oszczędzasz : 7.25 zł ( 12.67 % )

Nasza cena : 49.95 zł.

Jest to drugie, zmienione wydanie podręcznika, który pozwala opanować i pogłębić wiedzę dotyczącą międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Ich rola i znaczenie są coraz większe, a jakość e efektywność działania na rynkach międzynarodowych silnie oddziałują na kondycję poszczególnych gospodarek.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


historia gospodarcza powszechna
Historia gospodarcza powszechna

Autor : Jan Szpak
Liczba stron : 446
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1415-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 53.9
Oszczędzasz : 5.91 zł ( 10.96 % )

Nasza cena : 47.99 zł.

W kolejnym, zmienionym wydaniu podręcznika autor przedstawia syntezę historii gospodarczej powszechnej, skupiając się na najważniejszych problemach i wydarzeniach danego okresu bez schematycznego omawiania kolejnych działów gospodarki. Rozpoczynając swój wykład od początków cywilizacji ludzkiej, autor śledzi rozwój gospodarki światowej od jej form prostych po rozwinięte systemy gospodarki rynkowej przełomu XX w. i XXI w.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


historia mysli ekonomicznej
Historia myśli ekonomicznej

Autor : Wacław Stankiewicz
Liczba stron : 659
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1624-6 wyd 3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 74.8
Oszczędzasz : 12.95 zł ( 17.31 % )

Nasza cena : 61.85 zł.

Wydanie drugie zmienione i rozszerzone poszukiwanego podręcznika, w którym Autor, zajmujący się od lat problematyką historii myśli ekonomicznej, zapoznaje Czytelnika z genezą, rozwojem i stanem obecnym tych doktryn ekonomicznych, które najsilniej wpłynęły i wpływają na politykę gospodarczą. W sposób przejrzysty i wszechstronny przedstawia również dorobek poszczególnych przedstawicieli kierunków myśli ekonomicznej.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT RECENZJE


historia mysli liberalnej
Historia myśli liberalnej

Autor : Witold Kwaśnicki
Liczba stron : 296
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1263-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 39.6
Oszczędzasz : 4.65 zł ( 11.74 % )

Nasza cena : 34.95 zł.

W książce przedstawiono zarówno rozwój myśli liberalnej w perspektywie historycznej, jak i powiązanie idei wolności oraz własności prywatnej z zagadnieniami gospodarczymi i prawnymi. Nowatorskie jest rozważanie problematyki rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem idei zachodniego liberalizmu i wschodniego (chińskiego) taoizmu. Liberalizm jest elementem zarówno wizerunku świata, jak i wizerunku społeczeństwa, a jego przejawy są najbardziej widoczne w sposobach gospodarowania.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


ekonomika informacji
Ekonomika informacji

Autor : Józef Oleński
Liczba stron : 430
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1422-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 46.2
Oszczędzasz : 0.45 zł ( 0.97 % )

Nasza cena : 45.75 zł.

Na polskim rynku wydawniczym brak jest zwartej publikacji, która ujmowałaby w sposób całościowy terminologię, aparaturę pojęciową i problematykę ekonomiczną informacji. Celem Autora, który stara się wypełnić istniejącą lukę, jest usystematyzowanie pojęć oraz przedstawienie podstaw metodycznych analizy i syntezy systemów informacyjnych w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem warunków współczesnej otwartej gospodarki rynkowej, oraz nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym wirtualizacji środowiska informacyjnego.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


ekonomika informacji metody
Ekonomika informacji. Metody

Autor : Józef Oleński
Liczba stron : 316
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1422-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 52.8
Oszczędzasz : 6.05 zł ( 11.46 % )

Nasza cena : 46.75 zł.

Niniejsza książka jest kontynuacją pracy wydanej w 2001 r. (Ekonomika informacji. Podstawy). W pracy przedstawiono przedstawiono metody analizy i syntezy procesów oraz systemów informacyjnych jako zjawisk ekonomicznych.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


gospodarka polski w xx w
Gospodarka Polski w XX w.

Autor : Janusz Kaliński, Zbigniew Landau
Liczba stron : 392
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1428-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 38.5
Oszczędzasz : 5.55 zł ( 14.42 % )

Nasza cena : 32.95 zł.

Jest to podręcznik obejmujący syntezę historii gospodarczej Polski obecnego stulecia. Autorzy - wybitni znawcy najnowszych dziejów Polski - przedstawili kolejno: gospodarkę ziem polskich pod zaborami i w czasie I wojny światowej, gospodarkę II Rzeczypospolitej oraz w latach II wojny światowej, gospodarkę PRL (tj. do 1989 r.) i okresu transformacji systemowej.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


modele i polityka makroekonomiczna
Modele i polityka makroekonomiczna

Autor : Praca zbiorowa pod redakcją Aleksandra Welfe
Liczba stron : 180
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1372-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 55
Oszczędzasz : 8.25 zł ( 15 % )

Nasza cena : 46.75 zł.

W książce zawarto zbiór esejów, których Autorzy prezentują różne poglądy dotyczące polityki makroekonomicznej i metod analizy współczesnych zjawisk ekonomicznych. Można dzięki temu zapoznać się z oceną transformacji gospodarki Polski, proponowanymi sposobami pokonania problemów i perspektywami rozwoju w nowych warunkach ekonomicznych.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


analiza ekonomiczna w przedsiebiorstwie
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Autor : Praca zbiorowa pod redakcją Magdaleny Jerzemowskiej
Liczba stron : 384
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1509-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 62.7
Oszczędzasz : 4.75 zł ( 7.58 % )

Nasza cena : 57.95 zł.

W warunkach nieustannie zmieniającego się otoczenia, w szczególności prawnego, przedsiębiorstwa poszukują narzędzi i sposobów uzyskania wyższej efektywności ekonomicznej posiadanych zasobów majątkowych oraz kapitałów finansowych i ludzkich. Jak wynika z doświadczeń jednostek gospodarczych z powodzeniem zwiększających swą wartość rynkową i charakteryzujących się dynamicznym rozwojem, w osiągnięciu sukcesów ekonomicznych pomogły im instrumenty skutecznego zarządzania. Wśród tych instrumentów bardzo ważna jest analiza ekonomiczna, która odgrywa rolę związaną nie tylko z planowaniem i kontrolą, lecz także z budowaniem określonego wizerunku przedsiębiorstwa. Ma zatem do spełnienia funkcje zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i warunkuje percepcję przedsiębiorstwa przez otoczenie.CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


polityka pieniezna cele i warunki
Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności

Autor : Piotr Szpunar
Liczba stron : 302
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1302-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 44.34
Oszczędzasz : 5.59 zł ( 12.61 % )

Nasza cena : 38.75 zł.

Książka zawiera ocenę skuteczności wykorzystania celów pośrednich w prowadzeniu polityki pieniężnej.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


brudne pieniadze metody przeciwdzialania praniu
Brudne pieniądze. Metody przeciwdziałania praniu pieniędzy

Autor : William C. Gilmore
Liczba stron : 296
Wydawnictwo : PWE
ISBN : nn


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 35.78
Oszczędzasz : 2.81 zł ( 7.85 % )

Nasza cena : 32.97 zł.

Oblicza się, że na świecie w ostatnich latach "pierze" się ok. 300-500 miliardów dolarów rocznie.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


geografia gospodarcza polski
Geografia gospodarcza Polski

Autor : Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Fierli
Liczba stron : 386
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1502-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 58.29
Oszczędzasz : 9.34 zł ( 16.02 % )

Nasza cena : 48.95 zł.

Książka jest uaktualnioną wersją podstawowego podręcznika z zakresu geografii ekonomicznej naszego kraju.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


repetytorium z geografii gospodarczej
Repetytorium z geografii gospodarczej

Autor : Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Fierli
Liczba stron : 316
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1475-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 60.74
Oszczędzasz : 7.99 zł ( 13.15 % )

Nasza cena : 52.75 zł.

Treścią książki są zagadnienia ekonomicznogeograficzne świata i Polski.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


geografia gospodarcza swiata
Geografia gospodarcza świata

Autor : Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Fierli
Liczba stron : 524
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1578-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 64.1
Oszczędzasz : 12.35 zł ( 19.27 % )

Nasza cena : 51.75 zł.

Opracowanie wykracza poza tradycyjny schemat podręczników geografii ekonomicznej. Autorzy postawili sobie za cel przedstawienie: podstawowych różnic występujących...

CZYTAJ WIECEJ


podstawy geografii ekonomicznej
Podstawy geografii ekonomicznej

Autor : Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Wrony i Jadwigi Rek
Liczba stron : 428
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1329-8


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 59.35
Oszczędzasz : 6.6 zł ( 11.12 % )

Nasza cena : 52.75 zł.

Jest to drugie, zmienione wydanie podręcznika prezentującego podstawową wiedzę z geografii ekonomicznej świata, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


geografia turystyki polski
Geografia turystyki Polski

Autor : Teofil Lijewski, Bogdan Mikułowski, Jerzy Wyrzykowski
Liczba stron : 378
Oprawa : Twarda
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1397-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 68.49
Oszczędzasz : 1.74 zł ( 2.54 % )

Nasza cena : 66.75 zł.

Polska, mimo dysproporcji w zagospodarowaniu turystycznym i względnego przeludnienia turystycznego niektórych regionów, należy do grona państw o znacznych możliwo¶ciach rozwoju turystyki.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


geografia turystyki polski
Geografia turystyki Polski

Autor : Teofil Lijewski, Bogdan Mikułowski, Jerzy Wyrzykowski
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1397-2


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 68.49
Oszczędzasz : 8.74 zł ( 12.76 % )

Nasza cena : 59.75 zł.

Polska, mimo dysproporcji w zagospodarowaniu turystycznym i względnego przeludnienia turystycznego niektórych regionów, należy do grona państw o znacznych możliwościach rozwoju turystyki.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


ekonomia srodowiska i zasobow naturalnych
Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych

Autor : Tomasz Żylicz
Liczba stron : 220
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1521-5


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 37.32
Oszczędzasz : 5.33 zł ( 14.28 % )

Nasza cena : 31.99 zł.

Elementarny podręcznik, w którym ochronę środowiska przyrodniczego przedstawiono jako problem ekonomiczny - problem, którego zadowalające rozwiązanie wymaga wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania gospodarki.

CZYTAJ WIECEJ


przewodnik po swiatowej ekonomii
Przewodnik po światowej ekonomii

Autor : Randy Charles Epping
Wydawnictwo : Studio EMKA
ISBN : 83-88931-12-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 29.57
Oszczędzasz : 4.82 zł ( 16.3 % )

Nasza cena : 24.75 zł.

GLOBALIZACJA? luka w dochodach pomiędzy bogatymi i biednymi?wojny handlowe? Nowa Ekonomia. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, biegłość ekonomiczna staje się niezbędną dla każdego, kto pragnie rozumieć otaczającą go rzeczywistość. To sprawia, że właśnie "Przewodnik" R. Ch. Eppinga okazuje się być w takich razach niezastąpioną lekturą.

CZYTAJ WIECEJ


podstawy mikroekonomii
Podstawy mikroekonomii

Autor : Edwin Mansfield
Liczba stron : 504
Oprawa : broszura, folia
Wydawnictwo : Placet
ISBN : 83-85428-74-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 40.92
Oszczędzasz : 3.17 zł ( 7.75 % )

Nasza cena : 37.75 zł.

Krótko, przystępnie, praktycznie - tak można określić główne zalety tej książki.

Zrozumienie podstawowych zasad mikroekonomii pozwala świadomie patrzeć na rynek i zachodzące na nim zmiany. Dla przedsiębiorców jest to niezbędne abecadło wiedzy o zachowaniach rynkowych pozwalające na dostosowanie działań biznesowych do zmian zachodzących w otoczeniu. Cennym uzupełnieniem teorii są tu obszerne studia zmian w podstawowych gałęziach przemysłu zachodzących pod presją warunków zewnętrznych.

CZYTAJ WIECEJ


podstawy makroekonomii
Podstawy makroekonomii

Autor : Edwin Mansfield
Liczba stron : 520
Oprawa : broszura, folia
Wydawnictwo : Placet
ISBN : 83-85428-73-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 39.84
Oszczędzasz : 0.89 zł ( 2.23 % )

Nasza cena : 38.95 zł.

Krótko, przystępnie, praktycznie - tak można określić główne zalety tej książki.

Podstawowe zasady makroekonomii i z reguły trudne do zrozumienia związki między nimi, tu zostały czytelnie ujęte i zilustrowane odpowiednimi przykładami.

CZYTAJ WIECEJ


prognozowanie gospodarcze
Prognozowanie gospodarcze

Autor : E. Nowak i zespół
Liczba stron : 216
Oprawa : broszura, folia
Wydawnictwo : Placet
ISBN : 83-85428-38-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 22.15
Oszczędzasz : -2.6 zł ( -11.74 % )

Nasza cena : 24.75 zł.

Prowadzenie działalności gospodarczej w gospodarce rynkowej wiąże się z ciągłym podejmowaniem rozmaitych decyzji. Ponieważ otoczenie gospodarowania zmienia się, a konkurencja wciąż rośnie decyzje podejmowane są z dużą dozą niepewności, przy czym ich skutki rozciągają się na wiele okresów. To powoduje, że nie można jednoznacznie i dokładnie przewidzieć konsekwencji dokonanych wyborów.

CZYTAJ WIECEJ


zycie wsrod lupiezcow historia
Życie wśród łupieżców - Historia kryzysów i upadku gospodarczego Polski

Autor : Artur Śliwiński
Liczba stron : 256
Oprawa : broszura, folia
Wydawnictwo : Placet
ISBN : 83-85428-93-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 70.51
Oszczędzasz : 10.56 zł ( 14.98 % )

Nasza cena : 59.95 zł.

Proponuję czytelnikowi bodajże najkrótszą drogę poznania fenomenu współczesnych kryzysów ekonomicznych oraz procesów zachodzących w Polsce, które ostatecznie zaowocowały (gorzki to owoc) upadkiem gospodarczym. Niektórzy czytelnicy mogą być jednak rozczarowani, że owa - możliwie najkrótsza droga - nie przypomina asfaltowej nawierzchni dla turystów zwiedzających rezerwat dzikich zwierząt

CZYTAJ WIECEJ


jak czytac sprawozdania finansowe
Jak czytać sprawozdania finansowe

Autor : John A. Tracy
Liczba stron : 216
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : OnePress
ISBN : 83-7361-637-3


Termin realizacji : 1-3 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : -47.89 zł ( -4353.64 % )

Nasza cena : 48.99 zł.

Sprawozdania finansowe kryją w sobie informacje o przedsiębiorstwach; są świadectwem ich historii, a także pełnią funkcje drogowskazów. Aby uzyskać wartość dodaną z rzędów i kolumn liczb, potrzeba dobrego przewodnika, który pomoże zinterpretować...

CZYTAJ WIECEJ


public relations od podstaw
Public relations od podstaw

Autor : Philip Henslowe
Liczba stron : 184
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : OnePress
ISBN : 83-7361-899-6


Termin realizacji : 1-3 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : -28.65 zł ( -2604.55 % )

Nasza cena : 29.75 zł.

Public relations jest jednym z filarów działania nowoczesnej organizacji. W połączeniu z komunikacją odgrywa coraz większą rolę we współczesnym świecie. Z racji powiązań z handlem, marketingiem, reklamą, badaniami rynku i wieloma innymi dziedzinami właściwe zaplanowanie działań public relations wymaga od osób przygotowujących takie działania przekrojowej wiedzy związanej z tymi dziedzinami. Znajomość podstaw tych branż jest niezbędna do rozpoznania i właściwej oceny problemów, które mogą pojawić się podczas tworzenia kampanii PR.

CZYTAJ WIECEJ


public relations w internecie
Public Relations w Internecie

Autor : Jerzy P. Szyfter
Liczba stron : 180
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : OnePress
ISBN : 83-7361-673-X


Termin realizacji : 1-3 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : -30.65 zł ( -2786.36 % )

Nasza cena : 31.75 zł.

Poznaj zasady PR, zaprojektuj odpowiednią witrynę WWW i internetowe biuro prasowe
Stwórz i wypromuj witrynę swojej firmy i monitoruj jej aktywność
Wykorzystaj grupy dyskusyjne, newslettery i komunikatory

Rozwój internetu dokonał przełomu w komunikacji społecznej. Ci, którzy potrafią odpowiednio wykorzystać jego możliwości, szybko zyskują przewagę na tymi, którzy nie dostrzegają jego potencjału. Dzięki swojej dostępności i rozpowszechnieniu internet stał się głównym narzędziem przesyłu informacji. W świecie biznesu dobra komunikacja zawsze odgrywała ważną rolę, jednak wraz z nastaniem ery Internetu -- stała się kluczową przesłanką sukcesu.

CZYTAJ WIECEJ


a monetary history of poland
A MONETARY HISTORY OF POLAND

Autor : Grzegorz Wójtowicz, Anna Wójtowicz
Liczba stron : 300
Wydawnictwo : Twigger


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : -160.89 zł ( -14626.36 % )

Nasza cena : 161.99 zł.

Książka "A monetary history of Poland" autorstwa Anny i Grzegorza Wójtowicz jest anglojęzyczną wersją "Historii monetarnej Polski" wydanej w 2003 roku.
W książce opisane zostały tysiącletnie dzieje polskiego pieniądza w układzie chronologicznym od X do XXI wieku. Jej uzupełnieniem są między innymi, oryginalne liczbowe...

CZYTAJ WIECEJ


potega wydajnosci
POTĘGA WYDAJNOŚCI

Autor : Lewis William W.
Liczba stron : 350
Oprawa : Twarda B5
Wydawnictwo : CEDEWU
ISBN : 83-87885-92-4


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

Nie ma chyba ważniejszego pytania w ekonomii i w polityce gospodarczej niż to, które dotyczy przyczyn różnic w tempie długofalowego rozwoju albo ? inaczej ? pytania, dlaczego jedne kraje przechodzą od biedy do...

CZYTAJ WIECEJ


historia zlota dzieje obsesji
Historia złota. Dzieje obsesji

Autor : Peter L. Bernstein
Liczba stron : 400
Oprawa : twarda
Wydawnictwo : Wig-Press
ISBN : 83-87014-62-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : -57.85 zł ( -5259.09 % )

Nasza cena : 58.95 zł.

W swojej nowej książce Peter Bernstein - autor bestselleru Przeciw bogom - przedstawia dzieje najbardziej pożądanego, czczonego i drogocennego skarbu ludzkości: złota.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


ekonometryczne modele rynkow finansowych modele
Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych

Autor : Janusz Brzeszczyński, Robert Kelm
Liczba stron : 164
Oprawa : miekka
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : Wig-Press
ISBN : 83-87014-23-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : -51.85 zł ( -4713.64 % )

Nasza cena : 52.95 zł.

W ostatnich latach na świecie wzrosło znaczenie modeli ekonometrycznych w analizie finansowych szeregów czasowych, zwłaszcza szeregów czasowych cen akcji, kursów walutowych i stóp procentowych.

CZYTAJ WIECEJ


ekonomia dla inwestorow gieldowych
Ekonomia dla inwestorów giełdowych

Autor : Tim Lee
Liczba stron : 240
Oprawa : twarda
Rok wydania : 2000
Wydawnictwo : Wig-Press
ISBN : 83-87014-25-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : -64.89 zł ( -5899.09 % )

Nasza cena : 65.99 zł.

W obliczu szybkiego rozwoju polskiego rynku kapitałowego i rosnącego zasobu wiedzy inwestorów przewidywanie zdarzeń gospodarczych i ich wpływu na koniunkturę giełdową nabiera coraz większego znaczenia

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


wycena przedsiebiorstwa
przeslanki procedury metody
Wycena przedsiębiorstwa Przesłanki, procedury, metody

Autor : Andrzej Jaki
Liczba stron : 150
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Oficyna Ekonomiczna
ISBN : 83-89355-31-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.

CORPORATE VALUATION
W książce w zarysie przedstawiono zagadnienia związane z wyceną przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem warstwy teoretyczno-metodycznej podjętej problematyki.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE

Wyświetlaj po : 7 | 20 | 50 | wszystkie
znalezionych: 61 na 1 stronach

                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101