koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Status obywatela i cudzoziemca w orzecznictwie


Nazwa ksiazki :
Status obywatela i cudzoziemca w orzecznictwie

Autor : redakcja: Jacek Jagielski
Liczba stron : 368
Oprawa : miękka
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7284-271-X


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Rozwój dziedziny spraw obywatelstwa oraz problematyki cudzoziemców w Polsce znalazł swoje odzwierciedlenie w praktyce poprzez zwiększenie aktywności samych osób zainteresowanych, których dotyczą wspomniane dziedziny, oraz w intensywności działań administracji publicznej, której przychodzi rozwiązywać wiele konkretnych spraw i problemów. Niejako naturalną koleją rzeczy obywatelstwo oraz status cudzoziemca stały się też w szerszym zakresie przedmiotem orzecznictwa sądowego. W szczególności w orzecznictwie NSA interesujące nas sprawy tworzą dziś trwały i znaczący segment tego orzecznictwa, odgrywający ważną rolę jako wytyczna dla działalności organów administracji publicznej właściwych w sferze obywatelstwa i spraw cudzoziemców.
Opracowanie to ma na celu przedstawienie różnych instytucji prawa o obywatelstwie oraz regulacji dotyczących statusu prawnego cudzoziemca przez pryzmat praktyki orzeczniczej i wynikających zeń tendencji interpretowania określonych rozwiązań prawnych, pojmowania określonych instytucji czy też dyrektyw co do postępowania w określonych kategoriach spraw. Przy tym praktyka orzecznicza traktowana jest bardzo szeroko i odnosi się nie tylko do Naczelnego Sądu Administracyjnego, lecz także do innych sądów, a w szczególności Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego.
Publikacja składa się z trzech części, obejmujących dziedzinę obywatelstwa polskiego, repatriacji i statusu cudzoziemca. W ramach poszczególnych części wyodrębnione są główne problemy (instytucje i rozwiązania prawne), które stanowiły przedmiot zainteresowania sądów i podejmowanych przez nich orzeczeń.
Przy przedstawianiu orzecznictwa w interesujących nas dziedzinach Autor przyjął metodę mieszaną, tzn. łącząca omówienie merytorycznej analizy orzecznictwa z pokazaniem tez i fragmentów uzasadnień konkretnych orzeczeń charakterystycznych w danej kwestii. Taka metoda wydaje się bardziej pożyteczna niż tylko literalne przytaczanie poszczególnych orzeczeń. W przypadku orzeczeń, które były glosowane bądź omawiane w literaturze przedmiotu, wskazywane są także glosy i omówienia, co w oczywisty sposób poszerza możliwości pełniejszego zapoznania się z danym problemem.
Przywołane w niniejszym opracowaniu orzecznictwo wydaje się być miarodajne dla zobrazowania stanowisk i poglądów Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego w wielu ważnych, a niejednokrotnie złożonych i wątpliwych sprawach z zakresu wspomnianych, coraz bardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin regulacji prawnych dotyczących elementarnych aspektów statusu prawnego jednostki.

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101