koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

TRANS 01 Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji


Nazwa ksiazki :
TRANS 01 Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji

Autor : Praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brdulak, Tomasza Gołębiowskiego
Liczba stron : 500
Wydawnictwo : PWE
ISBN : n


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 52.5
Oszczędzasz : 7.75 zł ( 14.76 % )

Nasza cena : 44.75 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Spis treści


Referat wprowadzający
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalizacji
- Prof. dr hab. Halina Brdulak, prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski

I. Konkurencyjność przedsiębiorstw a globalizacja wybrane zagadnienia

Komponent globalizacyjny w kompleksowej strategii firmy
- Prof. dr hab. Frank Krawiec
Rozwój przedsiębiorczości w celu skutecznego konkurowania w warunkach globalizacji
- Prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz
Uwarunkowania kulturowe a proces pozyskiwania kapitału ludzkiego w dobie globalizacji
- Prof. dr hab. Dorota Simpson
Nisza rynkowa jako strategia konkurowania w warunkach globalizacji rynku
- Prof. dr hab. Jan W. Wiktor
Adaptacja rynkowa przedsiębiorstwa jako czynnik poprawy jego konkurencyjności
- Dr hab. Hanna G. Adamkiewicz-Drwiłło
Strategie konkurowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach globalizacji
- Prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
Marketing partnerski w warunkach konkurencji na rynkach zagranicznych
- Prof. dr hab. Krzysztof Fonfara
Globalizacja a logistyczne aspekty konkurencyjności
- Prof. dr hab. Marek Ciesielski
Silna marka jako przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa na rynku
- Dr Marzanna K. Witek-Hajduk
Wpływ efektu kraju pochodzenia produktu na kształtowanie strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa
- Mgr Adam Figiel
Wpływ technologii informatycznych na strategie konkurencyjne przedsiębiorstw (wybrane aspekty)
- Mgr Piotr Sadza

II. Polskie przedsiębiorstwa wobec globalizacji


Perspektywy partycypacji krajowych przedsiębiorstw w procesach globalizacyjnych
- Prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz
Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w świetle wyników badań bezpośrednich
- Dr Urszula Janeczek
Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw krajów spoza Unii Europejskiej badania porównawcze
- Mgr Aleksandra Nizielska, Olgierd Witczak, Mirosław Włosik
Od marketingu globalnego do marketingu międzykulturowego szansa czy zagrożenie dla polskich przedsiębiorstw
- Prof. dr hab. Kornelia Karcz
Bariery realizacji marketingowych strategii przetrwania (na przykładzie globalnego rynku tytoniowego)
- Mgr inż. Magdalena Rzemieniak
Działalność korporacji transnarodowych a kreowanie i dyfuzja innowacji doświadczenia Polski
- Dr Marzenna A. Weresa
Formy współpracy nauki i przedsiębiorstw w procesie tworzenia i wdrażania innowacji w Polsce
- Prof. dr hab. Alicja Sosnowska
Sojusze strategiczne polskich przedsiębiorstw wyniki badań
- Dr hab. Bogusław Kaczmarek
Internacjonalizacja i globalizacja funduszy venture capital i ich znaczenie dla przedsiębiorstw polskich
- Prof. dr hab. Jan Rymarczyk
Koszty zewnętrzne procesów logistycznych a konkurencyjność przedsiębiorstw
- Dr hab. Danuta Kisperska-Moroń, dr Ewa Płaczek
Polskie przedsiębiorstwa usługowe wobec globalizacji
- Prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz
Scenariusze rozwoju polskiego transportu lotniczego w świetle globalizacji i integracji
- Dr Elżbieta Marciszewska
Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw w warunkach globalizacji
- Mgr Mirosława Malinowska
Rozwój marketingu internetowego w przedsiębiorstwach działających na polskim rynku (Synteza badań empirycznych analizy przypadków)
- Prof. dr hab. Marianna Strzyżewska

III. Zarządzanie potencjałem społecznym w przedsiębiorstwie oraz polityka gospodarcza państwa w kontekście globalizacji i integracji

Zarządzanie potencjałem społecznym jako istotny element wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw
- Prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk
Kapitał ludzki w praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw
- Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, mgr Joanna Purgał
Współpraca szkół wyższych z praktyką gospodarczą uwarunkowania i zakres
- Prof. dr hab. Zofia Kędzior, mgr Magdalena Jaciow
Idea społecznej odpowiedzialności korporacji a konkurencyjność przedsiębiorstw
- Prof. dr hab. Mirosława Rybak
Globalizacja gospodarki światowej nowe możliwości czy nowe zagrożenia dla transformującej się gospodarki Polski
- Prof. dr hab. Ewa Oziewicz
Współczesne koncepcje kapitalizmu globalnego i aliansowego
- Dr Tomasz Dołęgowski
Polityka gospodarcza i działalność samorządu gospodarczego a konkurencyjność przedsiębiorstw polskich w dobie integracji z Unią Europejską wyniki badań empirycznych
- Prof. dr hab. Marian Gorynia
Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw warunkiem wzrostu ich konkurencyjności
- Prof. dr hab. Krystyna Poznańska
Lokalne systemy produkcyjne jako stymulatory innowacyjności
- Dr inż. Barbara Szymoniuk, prof. dr hab. inż. Stanisław Walukiewicz
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw po wprowadzeniu wspólnej waluty w UE
- Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska
Liberalizacja rynku energii w Unii Europejskiej wybrane aspekty
- Dr Grażyna Wojtkowska-Łodej
Globalizacja a specyfika biznesowego otoczenia firm w polskim euroregionie morskim Bałtyk
- Prof. dr hab. Anna B. Kisiel-Łowczyc
System promocji polskich przedsiębiorstw na rynku litewskim
- Prof. dr hab. Eufemia TeichmannCZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101