koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

TWORZENIE ZATRUDNIENIA A RESTRUKTURYZACJA EKONOMICZNA


Nazwa ksiazki :
TWORZENIE ZATRUDNIENIA A RESTRUKTURYZACJA EKONOMICZNA

Autor : STANISŁAWA GOLINOWSKA, MATEUSZ WALEWSKI
Liczba stron : 208
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : CASE
ISBN : 83-7178-210-1


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 50.24
Oszczędzasz : 10.25 zł ( 20.4 % )

Nasza cena : 39.99 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna
Od redakcji
Tworzenie pracy stało się obecnie największym wyzwaniem dla gospodarek europejskich. Jest to wyzwanie równie ważne w Europie Zachodniej, co Środkowej i Wschodniej. Unia Europejska od czasu zawarcia Układu Amsterdamskiego, czyli od ponad dwóch lat, koncentruje swą aktywność na tworzeniu warunków i pobudzaniu do zwiększenia tzw. zatrudnialności [1] (employability). Wysoka przeciętna stopa bezrobocia w krajach Unii oraz jego niepokojąca struktura, wysokie bezrobocie wśród młodego pokolenia i wydłużanie się okresu pozostawania bezrobotnym - to zjawiska, które niepokoją każdego odpowiedzialnego polityka. Konsekwencje narastania tej tendencji stanowią poważne zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju i to w każdym z jego wymiarów:
• ekonomicznym, ponieważ marnotrawi się kapitał ludzki i osłabia podstawy wzrostu gospodarczego przez zwiększający się zakres redystrybucji na programy socjalne dla bezrobotnych,
• społecznym, bo pozbawia coraz szerszą grupę społeczeństwa doświadczeń związanych z pracą, dezintegruje ją i marginalizuje, a w społeczeństwach biedniejszych spycha do warunków egzystencji na poziomie ubóstwa absolutnego,
• politycznym, bo radykalizuje nastroje i organizacje polityczne, tworząc zagrożenie dla stabilizacji i pokoju społecznego.
W krajach Europy Środkowej i Wschodniej sytuacja jest bardziej skomplikowana. Otwartość bezrobocia jest bowiem z jednej strony warunkiem urynkowienia gospodarki w każdej jej części, także w obszarze gospodarowania pracą. Jest warunkiem mikroekonomicznej efektywności, której brak był podstawą ekonomicznego bankructwa systemu gospodarki centralnie planowanej. Z drugiej strony lekceważenie zagrożeń, jakie niesie zbyt duża skala i dysproporcjonalna struktura bezrobocia, może osłabić, a nawet zniszczya podstawy akceptacji systemu, zarówno z ekonomicznego, jak i politycznego punktu widzenia.
Sytuacja w Polsce ma obecnie o jeden stopień komplikacji więcej. Przyrost zasobów pracy na przełomie wieków jest relatywnie bardzo duży jak na warunki europejskie. Równolegle podejmowane sq działania restrukturyzacyjne w schyłkowych branżach przemysłu i w rolnictwie, których konsekwencją będzie redukcja miejsc pracy w tych działach. Tworzenie zatem nowych miejsc pracy - to priorytetowe i ogromne zadanie dla Polski. Jak sobie z tym poradzia? To pytanie leży u podstaw każdego z prezentowanych w publikacji tekstów.
Na oddawane do rąk Czytelników opracowanie składają się referaty przygotowane na międzynarodową konferencję, pt. "Tworzenie nowych miejsc pracy i restrukturyzacja ekonomiczna w Polsce", zorganizowaną przez Fundację CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - w dniach 23 i 24 października 1998 roku w Warszawie i sfinansowaną z środków United States Agency for International Development (USAID) przy wsparciu Państwowego Zakładu Ubezpieczeń (PZU).
Plon konferencji okazał się nadspodziewanie duży. Postanowiliśmy więc zająć się opublikowaniem przygotowanych na nią materiałów. Środki na publikację pozyskaliśmy dzięki staraniom ministra pracy - Longina Komołowskiego. Był on, obok wicepremiera i ministra finansów - Leszka Balcerowicza, patronem konferencji.
Amerykańska pomoc przy organizacji konferencji i obecność na niej amerykańskich gości miała głębokie uzasadnienie. Amerykańska polityka na rynku pracy od pewnego czasu przynosi pozytywne
[ 1 ] Opisowo można tłumaczyć ten termin jako "zdolność do zostania zatrudnionym".
Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna
rezultaty. W USA nie ma problemu bezrobocia, jakkolwiek występują inne problemy socjalne. Jednak to, co ciągle dla ludzi jest podstawą egzystencji - praca - nie jest tam dobrem tak rzadkim jak w Europie. Z tego powodu amerykański rynek pracy stal się przedmiotem szczególnego zainteresowania europejskich badaczy i polityków. Jaka lekcja wynika z tego dla Polski? Mamy nadzieję, że uważnym Czytelnikom dostarczymy informacji oraz inspiracji do przynajmniej częściowej odpowiedzi na to pytanie.
Układ materiałów w publikacji jest zgodny z porządkiem przebiegu konferencji. Mamy więc pięć części. Trzy pierwsze dotyczą spraw ogólniejszych, ale jednoznacznie ukierunkowanych na uzyskanie odpowiedzi na pytanie: co sprzyja, a co nie, tworzeniu miejsc pracy. Pierwsza podejmuje ogólne problemy polityki rynku pracy, cele, instytucje i instrumenty. Część druga obejmuje zagadnienia elastyczności oraz mobilności pracy jako istotnego warunku dla polityki przeciwdziałania bezrobociu. Następnie zamieszczamy rozważania na temat znaczenia kapitału ludzkiego (kwalifikacji) oraz kapitału społecznego i reform polityki społecznej w tworzeniu pracy.
Dwie ostatnie części pracy zawierają opracowania na temat restrukturyzacji przemysłu i rolnictwa w Polsce, chociaż w przypadku przemysłu ograniczono się do problematyki branży górniczej.
Stanisława Golinowska

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101