koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Unia walutowa


Nazwa ksiazki :
Unia walutowa

Autor : Paul de Grauve
Liczba stron : 274
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1463-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 52
Oszczędzasz : 6.25 zł ( 12.02 % )

Nasza cena : 45.75 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Spis treści


Przedmowa do wydania polskiego
Wprowadzenie

I. Koszty i korzyści z pełnej unii walutowej

1. Koszty wspólnej waluty
1.1. Zmiany popytu (teoria Mundella
1.2. Różne preferencje krajów co do inflacji i bezrobocia
1.3. Różnice rynków pracy krajów europejskich
1.4. Różnice systemów prawnych
1.5. Różnice stóp wzrostu gospodarczego
1.6. Różne systemy fiskalne i problem senioratu
1.7. Wnioski

2. Teoria optymalnych obszarów walutowych: krytyka
2.1. Na ile istotne są różnice między krajami?
2.1.1. Czy występowanie szoku popytowego w jednym kraju jest prawdopodobne?
2.1.2. Szoki asymetryczne a budżet w poszczególnych krajach UE
2.1.3. Różnice instytucjonalne na rynkach pracy
2.1.4. Różne systemy prawne a rynki finansowe
2.1.5. Czy różnice stóp wzrostu gospodarczego mają znaczenie?
2.2. Nominalna i realna deprecjacja waluty
2.2.1. Dewaluacja jako narzędzie korygowania szoków asymetrycznych popytu
2.2.2. Dewaluacja jako narzędzie korygowania różnych preferencji politycznych
2.2.3. Wydajność pracy a inflacja w unii walutowej
2.3. Dewaluacja, zgodność czasowa i wiarygodność
2.3.1. Model BarroGordona: interpretacja geometryczna
2.3.2. Model BarroGordona dla gospodarki otwartej
2.3.3. Wiarygodność a koszty unii walutowej
2.4. Koszty unii walutowej a stopień otwartości gospodarki kraju
2.5. Wnioski

3. Korzyści ze wspólnej waluty
3.1. Bezpośrednie korzyści z wyeliminowania kosztów transakcyjnych
3.2. Pośrednie korzyści z wyeliminowania kosztów transakcyjnych
3.3. Korzyści z mniejszej niepewności kursu walutowego
3.4. Niepewność kursu walutowego a mechanizm cenowy
3.5. Niepewność kursu walutowego a wzrost gospodarczy
3.6. Korzyści z waluty międzynarodowej
3.7. Korzyści z unii walutowej a stopień otwartości gospodarki kraju
3.8. Wnioski

4. Porównanie kosztów i korzyści
4.1. Porównanie kosztów i korzyści
4.2. Unia walutowa, sztywność cen i płac oraz mobilność siły roboczej
4.3. Szoki asymetryczne a elastyczność rynku pracy
4.4. Studium przypadku
4.5. Koszty i korzyści w długim okresie
4.6. Wnioski

II. Niepełna unia walutowa

5. Europejski System Walutowy
5.1. Problem reputacji prowadzący do niskiej wiarygodności stałego kursu walutowego
5.2. Problem dostosowania
5.3. Problem n1 w systemie kursów walutowych okresowo stałych
5.3.1. Rozwiązanie asymetryczne (oparte na dominacji)
5.3.2. Rozwiązanie symetryczne (oparte na współpracy)
5.3.3. Porównanie systemów symetrycznych i asymetrycznych
5.3.4. Wybór lidera w EMS
5.4. EMS w latach osiemdziesiątych
5.4.1. Przedziały wahań kursów walutowych
5.4.2. Kontrola przepływu kapitału
5.5. Dezintegracja EMS w latach 19921993
5.5.1. Kryzysy spekulacyjne lira i pesety
5.5.2. Kryzysy spekulacyjne funta szterlinga i franka francuskiego
5.5.3. Samospełniająca się spekulacja
5.5.4. Rola Niemiec
5.6. Wiarygodność EMS: analiza formalna
5.7. EMS w latach 19931998
5.8. Wnioski

6. Przejście do unii walutowej
6.1. Traktat z Maastricht
6.2. Dlaczego wybrano makroekonomiczne kryteria konwergencji?
6.2.1. Kryterium konwergencji inflacji
6.2.2. Kryterium konwergencji polityki budżetowej
6.2.3. Kryterium konwergencji kursu walutowego (wymóg braku dewaluacji)
6.2.4. Kryterium konwergencji stóp procentowych
6.3. Problemy ze strategią z Maastricht
6.4. Techniczne problemy wejścia do EMU
6.4.1. Jak ustalano kurs zamiany (konwersji)?
6.4.2. Co zrobić, aby nieodwołalne stałe kursy walutowe były wiarygodne?6.5. Jak zorganizować stosunki między krajami należącymi i nie należącymi do EMU?
6.6. Wnioski

7. Europejski Bank Centralny
7.1. Projekt ECB w Traktacie z Maastricht
7.2. Dlaczego zwyciężył model niemiecki?
7.3. Europejski Bank Centralny jako konserwatywny bank centralny
7.4. Jak rozwiązywać problemy: najlepsze pierwsze rozwiązanie
7.5. Niezależność i odpowiedzialność
7.6. Europejski Bank Centralny: ramy instytucjonalne
7.6.1. Instytucje Eurolandu: Eurosystem
7.6.2. Czy Eurosystem jest zbyt zdecentralizowany?
7.7. Nadzór bankowy i stabilność finansowa w Eurolandzie
7.8. Wnioski

8. Polityka pieniężna w Eurolandzie
8.1. Bankowość centralna a szoki asymetryczne
8.2. Europejska Unia Walutowa a Europejski System Walutowy
8.3. Transmisja asymetryczna a optymalna polityka pieniężna
8.4. Strategia Polityki Pieniężnej ECB zarys
8.5. Strategia Polityki Pieniężnej ECB ocena
8.5.1. Wybór celu
8.5.2. Czy cel inflacyjny do 2% jest za niski?
8.5.3. Nadmierne zaufanie do zasobów pieniądza
8.5.4. Cel inflacyjny model dla ECB?
8.6. Instrumenty polityki pieniężnej w Eurolandzie
8.6.1. Operacje otwartego rynku
8.6.2. Operacje overnight
8.6.3. Rezerwy obowiązkowe
8.7. Wnioski

9. Polityka fiskalna w unii walutowej
9.1. Polityka fiskalna a teoria optymalnych obszarów walutowych
9.2. Niezmienność krajowego deficytu budżetowego
9.3. Argumenty za wprowadzeniem zasad kształtowania krajowego deficytu budżetowego
9.4. Dyscyplina fiskalna w unii walutowej
9.5. Ryzyko niewypłacalności i wsparcia finansowego w unii walutowej
9.6. Pakt o stabilności: ocena
9.7. Wnioski

10. Euro a rynki finansowe
10.1. Europejska Unia Walutowa a integracja rynków finansowych w Europie
10.1.1. Procesy integracji rynków obligacji i akcji
10.1.2. Procesy integracji sektora bankowego
10.2. Dlaczego integracja rynku finansowego jest ważna dla unii walutowej?
10.3. Warunki, jakie musi spełniać euro, aby stało się walutą międzynarodową
10.3.1. Czynniki strukturalne
10.3.2. Otoczenie polityczne

Bibliografia
Indeks

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101