koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

WOLNY HANDEL dziś - FREE TRADE Today


Nazwa ksiazki :
WOLNY HANDEL dziś - FREE TRADE Today

Autor : Jagdish Bhagwati
Liczba stron : 132
Rok wydania : 2003
Wydawnictwo : CeDeWu
ISBN : 83-87885-30-4


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 45.76
Oszczędzasz : 1.84 zł ( 4.02 % )

Nasza cena : 43.92 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
W 1987 r. zostałem zaproszony przez Akademię Ekonomiczną w Sztokholmie do wygłoszenia pierwszego cyklu wykładów na cześć Bertila Ohlina. Owocem tamtego cyklu była książka Protectionism, wy¬dana w 1988 r. przez MIT Press. Moje wykłady były szeroko recenzo¬wane i czytane, a nawet tłumaczone na wiele języków.
W 10 lat później, znów w Akademii Ekonomicznej w Sztokholmie, wy¬głosiłem trzy wykłady pod wspólnym tytułem Wolny handel dziś. W koń¬cu lat 90. opozycja wobec protagonistów wolnego handlu zmieniła się dramatycznie. Ja sam zaangażowałem się w wiele debat publicznych, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich. Przykładem tych pierwszych była moja publiczna dyskusja z Ralphem Naderem w listopadzie 1999 r. w obecności dosłownie setek jego rozemocjonowanych zwolenników. Debatę tę zorganizowano w ratuszu w Seattle po fiasku Konferencji Mi¬nisterialnej WTO (Światowej Organizacji Handlu). Uczestniczyłem też w debatach publicznych pośrednio, wygłaszając wykłady na całym świe¬cie i publikując niezliczone komentarze w periodykach i prasie codzien¬nej. Wykłady te są udokumentowane na wideo, natomiast artykuły zo¬stały zebrane w dwóch tomach wydanych przez MIT Press: A Stream of Windows: Unsettling Reflections on Trade, Immigration, and Demo-cracy (1998) i The Wind of the Hundred Days: How Washington Mi-smanaged Globalization (2001).Dziś jednak potrzebny jest raczej ciąg dalszy Protekcjonizmu, książ¬ka równie krótka, przystępna i wszechstronna, która przedstawiłaby argumenty za wolnym handlem współczesnym sceptykom i krytykom, przedstawiłaby je przede wszystkim obywatelom, którzy są świadkami konfrontacji zwolenników i przeciwników wolnego handlu i sami muszą zdecydowaæ kto ma rację.
Udziat w tej dyskusji ma podstawowe znaczenie dla jedynego rodza¬ju demokracji, który warto jest mieæ, tj. takiego, w którym każdy pogląd poddawany jest społecznej dyskusji (deliberative democracy). Nakłada to także obowiązek na uczonych, takich jak ja. Z pewnością musimy dbaæ o postęp nauki, ale musimy także byæ tam, gdzie tworzy się politykę, an¬gażować się dla jej poprawy. I musimy pilnowaæ, aby nasze artykuły na tematy polityczne i debaty, w których uczestniczymy odzwierciedlały osiągnięcia naszej dyscypliny. Nasze teksty nie mogą byæ płytkimi ko¬mentarzami do wydarzeń dnia, pisanymi na doraźne zamówienie gazety, lecz powinny opieraæ się na fundamencie nauki.
Tego właśnie miałem nadzieję dokonaæ w niniejszej publikacji. Czytel¬nik otrzyma w niej panoramiczny obraz powojennego rozwoju teorii han¬dlu zagranicznego, szkic najważniejszych odkryæ, które zrewolucjonizo¬wały nasz (pozytywny) sposób myślenia o wolnym handlu. Te idee odzwierciedlają w znacznym stopniu moją własną pracę, co jest może słabostką profesora, ale słabostką potrzebną, gdyż najlepszą ekonomię, tak jak najlepszą literaturę, tworzy się na bazie własnych doświadczeń. Wyniki pracy teoretyka wplatam jednak w tematy polityczne, tak stare jak i nowe, w sposób, który - mam nadzieję - pokaże kreatywny zwią¬zek między wieżą z kości słoniowej i światem zewnętrznym.
Nie ma uczonego, nie ma zaangażowanego w bieżące dyskusje inte¬lektualisty, który nie zawdzięczałby czegoś innym. Zatem i ja muszę przyznaæ, że przez ponad 40 lat życia akademickiego nauczyłem się wie¬le od moich studentów i przyjaciół, zbyt licznych, aby można było tu ich
wszystkich wymieniæ z nazwiska. Mimo to chciałbym wspomnieæ moich studentów Gene'a Grossmana, Paula Krugmana, Roberta Feenstrę, Ri-charda Brechera, Donalda Davisa, Douglasa Irwina, Magnusa Blomströma, Eliasa Dinopoulosa, Karyiu Wonga i Viveka Deheiję; a tak¬że moich przyjaciół Avinasha Dixita, Elhanana Helpmana, Roberta Bal-dwina, Kyle'a Bagwella, Roberta Staigera, T.N. Srinivasana, Assara Lindbecka, Arvinda Panagariyę, Alana Deardorffa i Roberta Sterna.
Skorzystałem także - choæ tu używam tego słowa nieco przewrot¬nie, jako że ci, którym teraz podziękuję mogą uznaæ to za plamę na hon¬orze - z dyskusji z Ralphem Naderem i Lori Wallach. Dalej, skorzystałem ze współpracy lub rozmów z działaczami społecznymi, zwłaszcza z kra¬jów rozwijających się (najważniejsi z nich to Pradeep Mehta i Martin Khor), których punkt widzenia i których obawy są często ignorowane przez organizacje pozarządowe i media w krajach rozwiniętych. Znajomość ich sposobu myślenia pozwoliła mi pisaæ konkretniej o współczesnych argumentach przeciwko wolnemu handlowi.
Bardzo pomocna była sekretarska i asystencka praca O li vii Carballo, Marii Coppoli i Bikas Joshi. Nowojorski think-tank Council of Foreign Relations, gdzie jestem André Meyer Senior Fellow w międzynaro¬dowych stosunkach gospodarczych zapewnił mi wspaniałe warunki do pracy. Jestem winien specjalne podziękowanie Leslie Gelbowi, Lawrence'owi Korbowi i Theophilosowi Gemelasowi. Dziękuję także Magnusowi Blomströmowi i Assarowi Lindbeckowi za zaproszenie mnie do wygłoszenia tych wykładów.CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101