koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Zakupy zaopatrzeniowe


Nazwa ksiazki :
Zakupy zaopatrzeniowe

Autor : Kenneth Lysons
Liczba stron : 508
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1473-1


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 76.43
Oszczędzasz : 8.68 zł ( 11.36 % )

Nasza cena : 67.75 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Spis treści


Przedmowa

Rozdział 1. Zakupy zaopatrzeniowe
1.1. Definicja zakupów zaopatrzeniowych
1.2. Nabywcy instytucjonalni
1.3. Zakupy zaopatrzeniowe a zyskowność i wartość dodana
1.4. Ewolucja funkcji zakupów
1.5. Czynniki wpływające na zakupy zaopatrzeniowe
1.6. Znaczenie zakupów zaopatrzeniowych
Test kontrolny

Rozdział 2. Strategie zakupów zaopatrzeniowych
2.1. Definicje
2.2. Poziomy strategii
2.3. Proces zarządzania strategicznego i strategie zakupów zaopatrzeniowych
2.4. Analiza otoczenia
2.4.1. Analiza otoczenia według R.E. Spekmana
2.4.2. Inne koncepcje analizy otoczenia
2.4.3. Model pięciu sił Portera
2.5. Formułowanie strategii
2.6. Wdrażanie strategii
2.7. Ocena i kontrola realizacji strategii
2.8. Opcje strategiczne
Test kontrolny

Rozdział 3. Organizacja zakupów zaopatrzeniowych
3.1. Projektowanie i budowa struktury organizacyjnej
3.2. Typy struktur organizacyjnych
3.3. Scentralizowane zakupy zaopatrzeniowe
3.3.1. Zalety i wady centralizacji zakupów zaopatrzeniowych
3.3.2. Powiązania działu zakupów zaopatrzeniowych z innymi działami przedsiębiorstwa
3.3.3. Wewnętrzna organizacja działu zakupów zaopatrzeniowych
3.4. Zakupy zaopatrzeniowe w przedsiębiorstwach wielozakładowych
3.5. Przedsiębiorstwa o strukturze poziomej
3.6. Zarządzanie łańcuchem dostaw
3.7. Zarządzanie materiałami
3.8. Zarządzanie logistyczne
3.9. Znaczenie działu zakupów zaopatrzeniowych w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Test kontrolny

Rozdział 4. Procedury zakupu
4.1. Tradycyjne procedury zakupu
4.2. Nieefektywność tradycyjnych procedur zakupu
4.3. Elementy umowy
4.4. Rejestracja zakupów
4.5. Uproszczone procedury zakupu
Test kontrolny

Rozdział 5. Zakupy zaopatrzeniowe a technologia informacyjna
5.1. System informowania kierownictwa
5.2. Technologia informacyjna
5.3. Systemy komputerowe
5.3.1.Rodzaje systemów komputerowych
5.3.2. Typowy użytkowy program komputerowy wykorzystywany w sferze zakupów zaopatrzeniowych
5.3.3. Wybrane użytkowe programy komputerowe wykorzystywane w sferze zakupów zaopatrzeniowych
5.3.4. Zalety komputeryzacji zakupów zaopatrzeniowych
5.4. Sieci telekomunikacyjne
5.5. Technologia informacyjna a przewaga konkurencyjna
5.6. Handel elektroniczny
5.7. Elektroniczna wymiana danych
5.8. Elektroniczny transfer pieniędzy
5.9. Poczta elektroniczna
5.10. Karty magnetyczne
5.11. Kody kreskowe
5.12. Katalogi elektroniczne
5.13. Problemy bezpieczeństwa i kwestie prawne
Test kontrolny

Rozdział 6. Zasoby ludzkie w łańcuchu dostaw
6.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
6.2. Planowanie zasobów ludzkich
6.3. Analiza stanowiska pracy
6.4. Rekrutacja i selekcja
6.5. Ocena wyników pracy
6.5.1. Koncepcja oceny wyników pracy D. Torringtona i L. Halla
6.5.2. Pozostałe koncepcje oceny wyników pracy
6.6. Szkolenie i doskonalenie pracowników
6.7. Wynagradzanie pracowników
6.8. Motywacja, zaangażowanie i wzmacnianie oraz komunikacja
6.9. Zarządzanie zmianą
6.10. Praca zespołowa i zespoły
6.11. Role kierownicze i style przywództwa
Test kontrolny

Rozdział 7. Jakość dóbr zaopatrzeniowych
7.1. Co rozumiemy przez jakość
7.2. Kompleksowe zarządzanie jakością
7.3. Wymagania jakościowe
7.3.1. Projektowanie produktu i procesu produkcji
7.3.2. Specyfikacje
7.3.3. Standaryzacja
7.3.4. Analiza i inżynieria wartości
7.4. Sterowanie jakością i zapewnianie jakości
7.5. Systemy jakości
7.6. Certyfikacja jakości
7.7. Narzędzia służące zapewnianiu jakości
7.7.1. Badania kontrolne
7.7.2. Narzędzia sterowania jakością
7.7.3. Benchmarking
7.7.4. Statystyczna kontrola jakości
7.7.5. Analiza potencjalnych przyczyn i skutków wystąpienia błędów
7.7.6. Koła jakości i zespoły zadaniowe
7.8. Koszty jakości
7.9. Zakupy zaopatrzeniowe a jakość
Test kontrolny

Rozdział 8. Zarządzanie zapasami
8.1. Definicje i klasyfikacja zapasów
8.2. Cele zarządzania zapasami
8.3. Popyt zależny i niezależny
8.4. Koszty zapasów
8.5. Metoda ABC
8.6. Zmniejszanie różnorodności asortymentu zapasów
8.7. Optymalna partia zakupu
8.8. Optymalna partia zakupu z uwzględnieniem rabatów od nabywanych ilości
8.9. Cykl realizacji zamówienia
8.10. Prognozowanie zapotrzebowania
8.11. Stała wielkość zamówienia i okresowy przegląd stanu zapasów
8.12. Planowanie potrzeb materiałowych
8.13. Planowanie zasobów produkcji
8.14. Planowanie potrzeb w sferze dystrybucji
8.15. Zakupy zaopatrzeniowe w systemie just-in-time
8.16. Optymalna partia produkcji
8.17. Ustalanie wielkości partii zakupu/partii produkcji
8.18. Zapas bezpieczeństwa a poziom obsługi klienta
Test kontrolny

Rozdział 9. Pozyskiwanie zasobów
9.1. Poziomy pozyskiwania zasobów
9.2. Informacje niezbędne do pozyskiwania zasobów
9.2.1. Analiza warunków rynkowych
9.2.2. Dyrektywy dotyczące pozyskiwania zasobów
9.2.3. Źródła informacji o potencjalnych dostawcach
9.2.4. Ocena potencjalnych dostawców
9.2.5. Ocena istniejących dostawców
9.3. Strategie i taktyki pozyskiwania zasobów
9.3.1. Baza dostawców
9.3.2. Decyzje wytworzyć czy kupić
9.3.3. Outsourcing
9.3.4. Hierarchizacja dostawców
9.3.5. Pozyskiwanie zasobów w skali międzynarodowej
9.3.6. Pozyskiwanie zasobów na zasadach partnerskich
9.3.7. Budowa udanych związków partnerskich
9.3.8. Handel na zasadzie wzajemności na rynku krajowym
9.3.9. Handel wymienny na rynku międzynarodowym
9.3.10. Zakupy wewnątrz przedsiębiorstwa
9.3.11. Zawieranie umów z podwykonawcami
9.3.12. Dostawcy lokalni
9.3.13. Rozmiary działalności prowadzonej przez dostawców
9.4. Decyzje dotyczące pozyskiwania zasobów
Test kontrolny

Rozdział 10. Dobra zaopatrzeniowe
10.1. Dobra inwestycyjne
10.1.1. Podział, cechy charakterystyczne oraz wydatki na zakup dóbr inwestycyjnych
10.1.2. Zakup używanych dóbr inwestycyjnych
10.1.3. Ocena wydatków na dobra inwestycyjne
10.1.4. Wybór dostawców dóbr inwestycyjnych
10.1.5. Leasing
10.2. Materiały
10.2.1. Podział materiałów
10.2.2. Surowce
10.2.3. Komponenty
10.3. Dobra użytkowe
10.4. Dobra przeznaczone do odsprzedaży w hurcie i detalu
10.5. Zakupy dóbr zaopatrzeniowych
10.5.1. Transakcje terminowe
10.5.2. Wymiana handlowa na rynku towarowym
Test kontrolny

Rozdział 11. Magazynowanie zapasów
11.1. Definicje
11.2. Klasyfikacja magazynów
11.3. Wyposażenie magazynów
11.4. Ocena wymagań i potrzeb dotyczących magazynowania
11.5. Rozplanowanie przestrzeni magazynowej
11.6. Identyfikacja pozycji zapasów
11.7. Dobra nadwyżkowe
Test kontrolny

Rozdział 12. Ceny i koszty
12.1. Ceny
12.1.1. Konkurencja doskonała
12.1.2. Konkurencja niedoskonała
12.1.3. Źródła informacji o cenach
12.1.4. Porozumienia cenowe
12.1.5. Analiza cen
12.1.6. Różnicowanie i korygowanie cen
12.2. Zarządzanie walutami
12.3. Incoterms
12.4. Metody kalkulacji kosztów
12.4.1. Kalkulacja kosztów cyklu życia produktu (dobra)
12.4.2. Kalkulacja kosztów docelowych
12.4.3. Kalkulacja kosztów pełnych
12.4.4. Rachunek kosztów działań
12.4.5. Kalkulacja kosztów normatywnych
Test kontrolny

Rozdział 13. Narzędzia pomocnicze
13.1. Przetargi
13.2. Negocjacje poprzetargowe
13.3. Metody prognozowania
13.4. Metody oceny inwestycji
13.5. Budżetowanie
13.6. Krzywa uczenia się (doświadczenia)
13.7. Zarządzanie projektami
13.8. Sporządzanie harmonogramów
13.9. Badania operacyjne
Test kontrolny

Rozdział 14. Negocjacje
14.1. Definicje negocjacji
14.2. Style negocjacji
14.3. Cele negocjacji
14.4. Negocjacje efektywne
14.5. Elementy negocjacji
14.6. Fazy negocjacji
14.6.1. Faza przednegocjacyjna
14.6.2. Faza negocjacji właściwych
14.6.3. Faza ponegocjacyjna
14.7. Negocjacje w skali globalnej
Test kontrolny

Rozdział 15. Badania, ocena wyników działania i etyka w sferze zakupów zaopatrzeniowych
15.1. Badania na potrzeby zakupów zaopatrzeniowych
15.2. Ocena wyników działania i kontrola w sferze zakupów zaopatrzeniowych
15.2.1. Ocena wyników działania
15.2.2. Cele i miejsca oceny wyników działania
15.2.3. Zasady oceny wyników działania
15.2.4. Metody oceny wyników działania
15.2.5. Metody rachunkowe
15.2.6. Metody porównawcze
15.2.7. Audyt zarządzania zakupami zaopatrzeniowymi
15.2.8. Zarządzanie przez cele
15.3. Oszustwa w sferze zakupów zaopatrzeniowych
15.4. Etyka w sferze zakupów zaopatrzeniowych
Test kontrolny

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101