koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych


Nazwa ksiazki :
Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych

Autor : Janusz Świerkocki
Liczba stron : 304
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1493-6


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 51.7
Oszczędzasz : 6.95 zł ( 13.44 % )

Nasza cena : 44.75 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Wstęp

Część I. Teoria wymiany międzynarodowej

Rozdział 1. Tradycyjne teorie handlu międzynarodowego
1.1. Merkantylizm
1.2. Teoria klasyczna
1.2.1. Przewaga absolutna
1.2.2. Przewaga względna
1.2.3. Interpretacja geometryczna
1.2.4. Założenia upraszczające
1.3. Teoria obfitości zasobów
1.3.1. Obfitość zasobów jako przyczyna handlu
1.3.2. Podział dochodów z handlu
1.3.3. Interpretacja geometryczna
1.3.3.1. Warunki produkcji
1.3.3.2. Warunki konsumpcji
1.3.3.3. Korzyści z handlu
1.3.4. Paradoks Leontiefa
Pytania kontrolne

Rozdział 2. Współczesne teorie handlu międzynarodowego
2.1. Korzyści skali produkcji a handel międzynarodowy
2.1.1. Korzyści zewnętrzne
2.1.2. Korzyści wewnętrzne
2.2. Cykl życia produktu a handel międzynarodowy
2.3. Konkurencja niedoskonała a handel międzynarodowy
2.4. Podobieństwo preferencji konsumentów a handel międzynarodowy
2.5. Handel wewnątrzgałęziowy
Pytania kontrolne

Rozdział 3. Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy
3.1. Wzrost produkcji i wzrost konsumpcji w modelu HeckscheraOhlina
3.2. Wzrost zrównoważony
3.3. Wzrost nie zrównoważony
3.4. Korzyści i zagrożenia związane ze wzrostem w gospodarce otwartej
3.5. Rodzaje terms of trade
3.6. Wpływ handlu międzynarodowego na wzrost gospodarczy
Pytania kontrolne

Rozdział 4. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji
4.1. Teoretyczny model przepływu kapitału i pracy
4.2. Międzynarodowe przepływy pracy
4.2.1. Przyczyny międzynarodowej migracji pracy
4.2.2. Skutki migracji dla kraju pochodzenia pracy
4.2.3. Skutki migracji dla kraju przyjmującego pracę
4.3. zagraniczne inwestycje bezpośrednie
4.3.1. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce światowej
4.3.2. Przyczyny podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich
4.3.3. Skutki zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kraju przyjmującym
4.3.4. Skutki zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kraju wysyłającym
4.4. Międzynarodowe przepływy technologii
Pytania kontrolne

Część II. Polityka handlowa

Rozdział 5
Zasady polityki handlowej
5.1. Znaczenie handlu międzynarodowego
5.2. Rola GATT i WTO w światowym systemie handlu
5.2.1. Cele i zasady GATT/WTO
5.2.2. Funkcjonowanie GATT/WTO
5.3. Ewolucja współczesnej polityki handlowej
5.4. Narzędzia polityki handlowej
5.4.1. Narzędzia taryfowe
5.4.2. Bezpośrednie narzędzia pozataryfowe
5.4.3. Pośrednie narzędzia pozataryfowe
Pytania kontrolne

Rozdział 6. Teoretyczne aspekty polityki handlowej
6.1. Ekonomiczne skutki narzędzi polityki handlowej
6.1.1. Cła importowe
6.1.2. Ograniczenia ilościowe w imporcie
6.1.3. Subsydia produkcyjne
6.1.4. Subsydia eksportowe
6.2. Efektywna ochrona celna
6.3. Argumenty za stosowaniem protekcji w handlu
6.3.1. Argumenty słabo uzasadnione ekonomicznie
6.3.2. Argumenty dobrze uzasadnione ekonomicznie
6.3.2.1. Ochrona raczkujących gałęzi przemysłu
6.3.2.2. Strategiczna polityka handlowa
6.3.2.3. Polityka przemysłowa
Pytania kontrolne

Rozdział 7. Regionalne porozumienia handlowe i inne formy międzynarodowej integracji gospodarczej
7.1. Formy integracji gospodarczej
7.2. Ekonomiczne konsekwencje integracji w ujęciu statycznym
7.2.1. Efekt kreacji handlu i efekt przesunięcia handlu
7.2.2. Konkurencja niedoskonała
7.3. Konsekwencje integracji dla wzrostu gospodarczego
7.4. Konsekwencje integracji dla lokalizacji produkcji
7.5. Unia Europejska
7.6. Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu (NAFTA)
7.7. Wspólny Rynek Południa (MERCOSUR)
Pytania kontrolne

Część III. Międzynarodowe stosunki finansowe

Rozdział 8. Rynek walutowy i9 kurs walutowy
8.1. Rynek walutowy
8.1.1. Istota i specyfika rynku walutowego
8.1.2. Uczestnicy i rodzaje rynku walutowego
8.1.3. Funkcje rynku walutowego
8.2. Kurs walutowy i jego funkcje
8.3. Sposoby wyznaczania kursu
8.4. Ekonomiczne teorie kursu walutowego
8.4.1. Teoria parytetu siły nabywczej
8.4.2. Różnice stóp procentowych
8.5. Wymienialność waluty
8.6. Efektywny kurs walutowy
Pytania kontrolne

Rozdział 9. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową
9.1. Definicja i struktura bilansu płatniczego
9.2. Zasady sporządzania bilansu płatniczego
9.3. Zasady analizy bilansu płatniczego
9.4. Bilans płatniczy w Polsce
9.5. Bilans obrotów bieżących a dochód narodowy
9.5.1. Makroproporcje w gospodarce otwartej
9.5.2. Mnożnik handlu zagranicznego
9.5.3. Wzrost dochodu narodowego a równowaga bilansu obrotów bieżących
Pytania kontrolne

Rozdział 10. Polityka ekonomiczna a przywracanie równowagi zewnętrznej
10.1. Finansowanie deficytu
10.2. Ograniczenia administracyjne
10.3. Zmiany kursu walutowego
10.3.1. Skutki dewaluacji
10.3.2. Warunki powodzenia dewaluacji
10.4. Polityka makroekonomiczna
10.4.1. Mechanizm przywracania równowagi na rachunku bieżącym
10.4.2. Skutki polityki pieniężnej
10.4.3. Skutki polityki fiskalnej
Pytania kontrolne

Rozdział 11. Międzynarodowy system walutowy
11.1. System waluty złotej
11.2. System z Bretton Woods
11.3. Współczesny międzynarodowy system walutowy
11.4. Systemy kursowe w Polsce
11.5. Integracja walutowa w Unii Europejskiej
11.5.1. Europejski System Walutowy
11.5.2. Europejska unia walutowa
11.5.3. Teoria optymalnych obszarów walutowych
Pytania kontrolne

Rozdział 12. Międzynarodowy rynek finansowy
12.1. Przyczyny rozwoju międzynarodowego rynku finansowego
12.2. Istota i funkcje międzynarodowego rynku finansowego
12.3. Eurorynek finansowy
12.3.1. Eurowaluty i eurokredyty
12.3.2. Euroobligacje
12.4. Obligacje zagraniczne i akcje
12.5. zaburzenia na międzynarodowych rynkach finansowych
12.5.1. Kryzys zadłużeniowy
12.5.2. Kryzysy walutowe
12.5.2.1. Typy kryzysów walutowych
12.5.2.2. Przykłady kryzysów walutowych
12.5.3. Nowa rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego


CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101