koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Zarządzanie finansami


Nazwa ksiazki :
Zarządzanie finansami

Autor : Andrzej Rutkowski
Liczba stron : 508
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1410-3


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 60.34
Oszczędzasz : 6.59 zł ( 10.92 % )

Nasza cena : 53.75 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Wstęp

1. Wprowadzenie do finansów firmy
1.1. Cele finansowe firmy
1.2, Decyzje finansowe w firmie
1.3. Grupy interesów w firmie
1.4. Zasady podejmowania decyzji finansowych

2. Analiza strukturalna sprawozdań finansowych
2.1. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
2.2. Rachunek zysków i strat
2.3. Bilans
2.4. Rachunek przepływów pieniężnych
2.5. Informacje uzupełniające do sprawozdań finansowych

3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych
3.1. Wskaźniki płynności
3.2. Wskaźniki szybkości obrotu (sprawności, aktywności)
3.3. Wskaźniki zadłużenia
3.4. Wskaźniki rentowności
3.5. Wskaźniki rynku kapitałowego
3.6. Przydatność analizy wskaźnikowej
3.7. Model zależności między wskaźnikami
Załącznik 3A. Wskaźniki finansowe na podstawie rachunku przepływów pieniężnych
Załącznik 3B. Ekonomiczna wartość dodatnia w ocenie organizacji gospodarczej

4. Analiza rentowności
4.1.Próg rentowności dla jednego produktu
4.2. Ocena ryzyka w analizie progu rentowności
4.3. Próg rentowności dla wielu produktów
4.4. Analiza progowych przepływów pieniężnych

5. Dźwignia operacyjna, finansowa i całkowita
5.1. Dźwignia operacyjna
5.2. Dźwignia finansowa
5.3. Dźwignia całkowita

6. Wartość pieniądza w czasie
6.1. Wartość przyszła
6.2. Wartość bieżąca
6.3. Płatności annuitetowe
6.4. Wartość pieniądza dla zmiennej stopy procentowej i dyskontowej
6.5. Efektywna roczna stopa procentowa
6.6. Wartość pieniądza w warunkach inflacji
Załącznik 6A. Funkcje finansowe Excela w kalkulacji wartości pieniądza w czasie

7. Decyzje inwestycyjne
7.1. Wartość bieżąca netto
7.2. Wewnętrzna stopa zwrotu
7.3. Zależność między wartością bieżącą netto i wewnętrzną stopą zwrotu
7.4. Wskaźnik rentowności
7.5. Prosty okres zwrotu
7.6. Zdyskontowany okres zwrotu
7.7. Księgowa stopa zwrotu
7.8. Ocena projektów inwestycyjnych dla różnych okresów eksploatacji
7.9. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu
7.10. Wielokrotna wewnętrzna stopa zwrotu
7.11. Ocena projektów inwestycyjnych w warunkach inflacji
Załącznik 7A. Finansowe funkcje Excela w ocenie projektów inwestycyjnych

8. Długoterminowe źródła finansowania
8.1. Kryteria wyboru źródeł finansowania
8.2. Kapitał własny zwykły
8.3. Kapitał własny uprzywilejowany
8.4. Obligacje
8.5. Kredyt bankowy
8.6. wybór poziomu zadłużenia
Załącznik 8A. Jakościowa (punktowa) metoda oceny ryzyka kredytowego

9. Koszt kapitału
9.1. Koszt długu
9.2. Koszt kapitału własnego uprzywilejowanego
9.3. Koszt kapitału własnego z zysków zatrzymanych
9.4. Koszt kapitału własnego z emisji akcji zwykłych
9.5. Średni ważony koszt kapitału
9.6. Optymalny plan inwestycyjny
9.7. Wycena stopy dyskontowej i przepływów pieniężnych w ocenie projektów inwestycyjnych

10. Leasing
10.1. Istota i rodzaje leasingu
10.2. decyzja leasingowa
10.3. Ocena decyzji leasingowej
10.4. Ocena kontraktu leasingowego - analiza przypadku

11. Planowanie przepływów pieniężnych
11.1. Bezpośrednie i pośrednie ujęcie przepływów pieniężnych
11.2. Modele prognozowania przepływów pieniężnych
11.3. Czynniki ryzyka w planowaniu przepływów pieniężnych
11.4. Planowanie inwestycji krótkoterminowych
11.5. Przygotowanie budżetu gotówkowego - analiza przypadku

12. Planowanie zapotrzebowania na środki finansowe
12.1. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
12.2. Okres obrotu gotówką
12.3. planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto
12.4. Zapotrzebowanie na zewnętzrne środki finansowe

13. Zarządzanie zapasami
13.1. Miejsce zapasów w zarządzaniu finansami firmy
13.2. Model ekonomicznej wielkości partii dostawy
13.3. Model ekonomicznej wielkości partii dostawy z uwzględnieniem dyskonta
13.4. Podejście inwestycyjne w zarządzaniu zapasami

14. Zarządzanie kredytem kupieckim
14.1. Istota kredytu kupieckiego
14.2. Podejście zyskowe w ocenie decyzji kredytowych
14.3. Podejście inwestycyjne w wyborze polityki kredytowej
14.4. Monitoring należności

15. Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi
15.1. Wybór krótkoterminowych źródeł finansowania
15.2. Krótkoterminowy kredyt bankowy
15.3. Krótkoterminowe papiery dłużne
15.4. Faktoring jako źródło krótkoterminowego finansowania
15.5. Zobowiązania wobec dostawców

16. Plan finansowy
16.1. Istota planu finansowego
16.2. model powiązaż między elementami planu finansowego
16.4. Budowa planu finansowego
16.5. Przygotowanie planu finansowego - analiza przypadku

Tablice wartości pieniądza w czasie
Bibliografia
SkorowidzCZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101